Akbank B Tipi Şemsiye Fonu’Na Bağlı Likit Alt Fonu (5.Alt Fon)
31.12.2014
Fon, B Tipi Likit Fon olup, portföyünde devamlı olarak, vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır, ve
portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri
dikkate alınarak bulunur.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
ALE
Risk Grubu
Düşük Risk - Sabit Getirili
Önerilen Vade
Kısa Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%10 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %25 KYD
OST Endeksi (Sabit) + %64 KYD ON Brüt
Endeksi + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat
Endeksi
Halka Arz Tarihi
08.04.2013
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
392.790.301
Pay Değeri TL
0,011250
Yönetim Ücreti (Yıllık)
1,23%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
31.12.2013
08.04.2013
31.12.2014
31.12.2013
ALE
8,63%
3,55%
Karşılaştırma Ölçütü
9,53%
4,41%
BİST 30
28,75%
-19,51%
BİST 100
26,43%
-18,65%
KYD 91 GÜN BONO
9,12%
4,73%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
4,27%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
2,20%
ON Net
8,08%
3,68%
USD
9,22%
19,14%
-3,65%
26,11%
EURO
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken ABD
3.Ç büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi. Enflasyondaki
%1,3’e gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert toparlanma, Fed
toplantısında verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda ilk faiz artırımının
Haziran’da geleceği beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler dahilinde ABD kısa
vadeli faizleri sert sıçrayış gösterirken, Dolar endeksi (DXY) son 6 senenin
zirvesine yükselmiş durumda. ABD para politikası normalleşme eğilimini
korurken, Avrupa tarafında ise ekonomik yavaşlama ve dezenflasyonist süreçle
mücadele devam ediyor. ECB’den beklenen devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla
1 trilyon euroluk bilanço genişlemesi, Avrupa faizlerini tarihi diplerine
sürüklemeye devam ediyor. Japonya ve Avrupa merkez bankalarının genişlemeci
politikaları, global dezenflasyonist tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük
büyüme, global faiz seviyelerini düşük tutmaya devam ediyor.Enerji fiyatlarında
(Brent) yaşanan sert düşüşler, Rusya, Venezuela, Brezilya gibi enerji ihracatçı
ülkelerde ekonomik sıkıntılara neden olurken; Türkiye, Endonezya ve Hindistan
gibi enerji ithalatçısı ülkelerin yararına oldu. Enerji fiyatlarındaki sert düşüşler,
şirketlerin iflas risklerini gündeme getirirken, global risk iştahında azalmalara
neden oldu. Global risk iştahındaki azalma ve Dolar endeksindeki değerlenme
paralelinde Dolar/TL’de yükselişler dikkat çekerken; daralan enflasyon ve cari
açık gibi makro veriler paralelinde borsa ve faizlerde olumlu bir tablo vardı.
Mevcut koşullarda, makro ekonomik verilerdeki iyileşme eğilimi beraberinde
enerji fiyatlarındaki düşüş, TL’cinsi varlıklara yönelik pozitif algıyı ve istikrarlı
görünümü destekleyecektir. Global gelişmeler ve geçtiğimiz ayda yaşanan değer
kazançları nedeiyle önümüzdeki süreçte yurt içi varlık fiyatlarının genelinde daha
dengeli bir görünüm izlenebilir.
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Satım emri vermesi durumunda yatırımcı fondan aynı gün ayrılabilir.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Fon Büyüklüğü, Pay Değeri, Toplam Pay Sayısı, Dolaşımdaki Pay Sayısı, Doluluk Oranı ve Yatırımcı Sayısı fon künyesinin hazırlandığı tarih itibari ile belirtilmektedir ve değişkenlik gösterebilir. Fon ile ilgili güncel bilgilere Kamuyu
Sürekli Bilgilendirme Formu ( http://www.akportfoy.com.tr/yatirim_fonlari/ksbf.asp ) aracılığı ile ulaşılabilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende
ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında
yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Fon Künye (PDF) - Ak Portföy Yönetimi