Avivasa Emeklilik Ve Hayat İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
31.12.2014
Hedef döviz ağırlıklı yatırımı tercih eden, kur ve ülke riskini taşımak istemeyen yatırımcılar için bir alternatif oluşturabilmek, yabancı borçlanma
enstrümanlarının döviz cinsinden reel getirisini fon reel getirisine dönüştürebilmektir.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUM
Fon Kodu
AVU
Risk Grubu
Yüksek Risk - Döviz
Önerilen Vade
Orta - Uzun Vade
Karşılaştırma Ölçütü
%4 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %1 KYD OST
Endeksi (Sabit) + %4 KYD ON Brüt Endeksi + %44
BLOOMBERG_DE_BUND + %44
BLOOMBERG_US_TREASURY + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge TL Mevduat Endeksi + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge USD_TL Mevduat Endeksi + %1 KYD 1
Aylık Gösterge EUR_TL Mevduat Endeksi
ABD ekonomisinin uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla yansımış
durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken ABD üçüncü çeyrek
büyümesi beklentilerin çok üzerinde %5 geldi. Enflasyondaki %1,3’e gerilemeye
rağmen istihdam piyasasındaki sert toparlanma, ABD Merkez Bankası (FED)
toplantısında verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda ilk faiz artırımının
Haziran’da geleceği beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler dahilinde ABD kısa vadeli
faizleri sert sıçrayış gösterirken, Dolar endeksi (DXY) son 6 senenin zirvesine
yükselmiş durumda. ABD para politikası normalleşme eğilimini korurken, Avrupa
tarafında ise ekonomik yavaşlama ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam
ediyor. Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) beklenen devlet tahvil alımı (QE) ve
dolayısıyla 1 trilyon Euro tutarında bilanço genişlemesi, Avrupa faizlerini tarihi
diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya ve Avrupa merkez bankalarının
genişlemeci politikaları, global dezenflasyonist tema ve dünyanın geneline yayılmış
düşük büyüme, global faiz seviyelerini düşük tutmaya devam ediyor.
Enerji fiyatlarında (Brent) yaşanan sert düşüşler, Rusya, Venezuela, Brezilya gibi
enerji ihracatçısı ülkelerde ekonomik sıkıntılara neden olurken; Türkiye, Endonezya
ve Hindistan gibi enerji ithalatçısı ülkelerin yararına oldu. Enerji fiyatlarındaki sert
düşüşler, şirketlerin iflas risklerini gündeme getirirken, global risk iştahında
azalmalara neden oldu. Global risk iştahındaki azalma ve Dolar endeksindeki
değerlenme paralelinde Dolar/TL’de yükselişler dikkat çekerken; daralan enflasyon
ve cari açık gibi makro veriler paralelinde borsa ve faizlerde olumlu bir tablo vardı.
Halka Arz Tarihi
15.12.2003
Kurucu
Avivasa Emeklilik AS
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
30.025.838
Pay Değeri TL
0,017996
Toplam Pay Sayısı
30.000.000.000
Dolaşımdaki Pay Sayısı
1.668.518.127
Doluluk Oranı %
5,56%
Yatırımcı Sayısı
10.287
Yönetim Ücreti (Gün Yüzbinde)
5,178
Yönetim Ücreti (Yıllık Yüzde)
1,89%
Mevcut koşullarda, makro ekonomik verilerdeki iyileşme eğilimi beraberinde enerji
fiyatlarındaki düşüş, TL cinsi varlıklara yönelik pozitif algıyı ve istikrarlı görünümü
destekleyecektir. Global gelişmeler ve geçtiğimiz ayda yaşanan değer kazançları
nedeiyle önümüzdeki süreçte yurt içi varlık fiyatlarının genelinde daha dengeli bir
görünüm izlenebilir.
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
2011
2010
2009
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
6,45%
16,00%
-1,86%
25,07%
2,92%
2,20%
IMKB 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-24,15%
21,41%
91,40%
IMKB 100
AVU
26,43%
-13,31%
52,55%
-22,33%
24,95%
96,64%
KYD 91 GÜN BONO
9,12%
6,42%
9,67%
7,24%
7,82%
12,86%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
6,61%
8,34%
15,72%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
4,80%
10,16%
20,87%
8,08%
4,89%
6,76%
6,14%
5,63%
8,06%
9,22%
19,49%
-5,89%
22,85%
3,38%
-2,26%
-3,65%
24,75%
-4,04%
18,92%
-4,09%
0,44%
ON Net
USD
EURO
Yabancı
Menkul
Kıymet
96%
Bono
2%
Para
Piyasası
0%
Vergisel Bilgi
Emeklilik Fonlarında Vergi Muafiyeti : 5281 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi kanununa eklenen Geçici 67. madde uyarınca 2006 yılından itibaren Emeklilik Fonları yatırım fonlarından farklı olarak fon içindeki kıymetlerin deger artısı ya da
elden çıkarma kazançları üzerinden vergi ödememektedirler. Emeklilik Yatırım Fonları, Kurumlar Vergisi'ne tabi degildir.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirligine inanılan kaynaklardan derlenmis olup, üçüncü sahıslar tarafından hiçbir sekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve
bilgilerin elde edildigi kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu degildir. Bu bilgiler ısıgında üçüncü sahıslara alıs veya satıs yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ısıgında yapılacak ileriye
dönük yatırımların sonuçlarından Avivasa Emeklilik AS ve Ak Portföy Yönetimi AS sorumlu tutulamaz.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
Download

Fon Künye (PDF)