Akbank B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Değişken Alt Fonu (6. Alt Fon)
31.12.2014
Fon; tahvil ağırlığı ile dengeli bir risk yapısı sunmakla birlikte dönemsel olarak diğer varlık sınıflarındaki fırsatları değerlendirme olanağı sunar. Ağırlıklı
olarak orta-uzun vadeli devlet ve özel sektör tahvillerine yatırım yapar. Fon ayrıca, hisse senetleri, altın, döviz cinsi enstrümanlar gibi farklı varlık
sınıflarındaki fırsatlarından yararlanmak amacı ile, strateji bant aralıklarının sınırları içerisinde yatırım yapabilir.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
ADE
Risk Grubu
Orta Risk - Sabit Getirili
Önerilen Vade
Orta Vade (6 Ay ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%1 BIST Ulusal 100 Endeksi + %45 KYD 365
Günlük DİBS Endeksi + %15 KYD 547 Günlük
DİBS Endeksi + %19 KYD OST Endeksi (Sabit) +
%1 KYD OST Endeksi (Değişken) + %1 KYD Kira
Sertifikaları Özel Sektör Endeksi + %1 KYD Dolar
Bazlı Eurobond Endeksi (TL) + %15 KYD ON Brüt
Endeksi + %1 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı
Ort. + %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat
Endeksi
Halka Arz Tarihi
26.06.2001
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
48.231.268
Pay Değeri TL
0,096353
Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
10
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken
ABD 3.Ç büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi.
Enflasyondaki %1,3’e gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert
toparlanma, Fed toplantısında verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda
ilk faiz artırımının Haziran’da geleceği beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler
dahilinde ABD kısa vadeli faizleri sert sıçrayış gösterirken, Dolar endeksi
(DXY) son 6 senenin zirvesine yükselmiş durumda. ABD para politikası
normalleşme eğilimini korurken, Avrupa tarafında ise ekonomik yavaşlama
ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam ediyor. ECB’den beklenen
devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla 1 trilyon euroluk bilanço genişlemesi,
Avrupa faizlerini tarihi diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya ve
Avrupa merkez bankalarının genişlemeci politikaları, global
dezenflasyonist tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük büyüme, global
faiz seviyelerini düşük tutmaya devam ediyor.TL cinsi enstrümanlarda
yaşanan volatiliteye eşlik etmek amacıyla, Aralık ayı boyunca hisse senedi
piyasasında büyük ölçüde uzun-kısa pozisyon strateji izlenmiştir. Mevcutta
borsanın yukarı yönlü eğilimine eşlik etme amaçlı uzun pozisyon
tutulmakla beraber, değerlemeler ve kar realizasyonu riskleri göz önünde
bulundurulduğunda, uzun pozisyonun boyutu kısmen azaltılmıştır. Olası
dalgalanmalardan faydalanmak amacıyla, “uzun-kısa pozisyon” stratejileri
dinamik bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir.
Dönemsel Getiri
ADE
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
2011
2010
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
9,48%
1,72%
11,35%
1,91%
7,29%
Karşılaştırma Ölçütü
10,92%
4,58%
12,83%
5,44%
9,65%
BIST 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-24,15%
21,41%
BIST 100
26,43%
-13,31%
52,55%
-22,33%
24,95%
9,12%
6,42%
9,67%
7,24%
7,82%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
6,61%
8,34%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
4,80%
10,16%
KYD 91 GÜN BONO
ON Net
8,08%
4,89%
6,76%
6,14%
5,63%
USD
9,22%
19,85%
-5,89%
22,85%
3,38%
-3,65%
25,12%
-4,03%
18,91%
-4,09%
EURO
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 1 gün sonra fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka
veya aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici
67. maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Akbank B Tipi Değişken Fon