Akbank Özel Bankacılık B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler Fonu
31.12.2014
Fon; portföyüne global hisse senetleri eklemek isteyen yatırımcılara olanak sunar. Portföyünün en az %51’i ile devamlı olarak yabancı menkul
kıymetlere yatırım yapan fon, Amerika, Avrupa ağırlıklı olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarındaki fırsatlara odaklanımayı amaçlar. Fon ayrıca,
yabancı menkul kıymet ağırlığı sebebiyle döviz kurlarında yaşanan aşağı veya yukarı hareketlerden de etkilenmektedir.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
AOY
Risk Grubu
Yüksek Risk - Yabancı Menkul Kıymet / Döviz
Önerilen Vade
Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%8 KYD 182 Günlük DİBS Endeksi + %1 KYD ON
Brüt Endeksi + %90 MSCI_GLOBAL_EQUITY +
%1 CITIGROUP_WORLD_GOVN_BOND
Halka Arz Tarihi
05.05.2006
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
35.851.069
Pay Değeri TL
0,026046
Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,00%
En Az Alınabilir Pay Adedi
100
Gelişmiş ülkelerde ABD ve diğer ekonomiler arasında ayrışmanın
gündemde olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise petrol fiyatlarının etkisini
gösterdiği bir süreçte hisse senedi piyasalarının ülkelerin içsel dinamiklerine
bağlı hareket ettiği görülüyor.ABD’de S&P 500 endeksi %13 yükselişle rekor
seviyeler 2080’lerde yılı tamamlarken, pek çok bölgede yeniden ekonomik
durgunluğun baş gösterdiği Avrupa’da borsalar büyük ölçüde 2014 başı
seviyelerinde bulunuyor.Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise emtia ihraç
eden Rusya’nın MICEX endeksi sert değer kaybederken Brezilya Bovespa
endeksi %7 civarında düşüş kaydetti. Diğer taraftan enerji açığı bulunan
ülkelerden Hindistan ve Endonezya’da borsaların %20-30 dolayında değer
kazanması yaşanan ayrışmanın boyutunu ortaya koyuyor.Özellikle 2014
yılını başarılı atlatan endekslerin mevcutta ortalama fiyatların biraz üzerinde
bulunduğu söylenebilir. Rusya, Brezilya gibi ülkelerin borsaları hariç
tutulduğunda global borsaların fiyat/kazanç, fiyat/defter değeri gibi kriterler
itibariyle 5 yıllık ortalamalarına göre %10 dolayında yukarıda bulunduğu
dikkat çekiyor.
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
2012
2011
2010
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
30.12.2011
31.12.2010
AOY
-0,92%
48,11%
16,19%
7,29%
15,54%
Karşılaştırma Ölçütü
13,74%
43,34%
6,89%
13,43%
13,86%
BIST 30
28,75%
-15,64%
58,40%
-24,15%
21,41%
BIST 100
26,43%
-13,31%
52,55%
-22,33%
24,95%
9,12%
6,42%
9,67%
7,24%
7,82%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
6,10%
11,31%
6,61%
8,34%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
4,08%
13,56%
4,80%
10,16%
KYD 91 GÜN BONO
ON Net
8,08%
4,89%
6,76%
6,14%
5,63%
USD
9,22%
19,85%
-5,89%
22,85%
3,38%
-3,65%
25,12%
-4,03%
18,91%
-4,09%
EURO
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 4 gün sonra fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Akbank B Tipi Dengeli Yabancı Menkul Kıymetler