Akbank A Tipi Şemsiye Fonu’Na Bağlı Diploma Değişken Alt Fonu (5.Alt Fon)
31.12.2014
Fon, ağırlıklı olarak sabit ve değişken getirili devlet iç borçlanma senetleri ve özel sektör tahvilleri ile hisse senetleri arasında ideal yatırım dengesini
sağlayarak getiriyi optimize etmeyi hedefler. İçeriğinde en az %25 oranında hisse senedi taşıyan fon, "aktif yönetim stratejisi" ile piyasadaki trendler,
beklentiler doğrultusunda varlık dağılımını değiştirerek yatırım araçlarındaki dönemsel fırsatlardan yararlanmayı sağlar.
PORTFÖY YÖNETİCİSİ YORUMU
Fon Kodu
ALD
Risk Grubu
Orta/Yüksek Risk
Önerilen Vade
Uzun Vade (1 Yıl ve Üzeri)
Karşılaştırma Ölçütü
%40 BIST Ulusal 100 Endeksi + %42 KYD Tüm
DİBS Endeksi + %1 KYD Kira Sertifikaları Özel
Sektör Endeksi + %1 KYD OST Endeksi
(Değişken) + %1 KYD OST Endeksi (Sabit) + %15
KYD ON Brüt Endeksi
Halka Arz Tarihi
28.08.2013
Kurucu
Akbank TAŞ
Portföy Yönetici
Ak Portföy Yönetimi AŞ
Fon Büyüklüğü TL
323.079
Pay Değeri TL
0,011346
Yönetim Ücreti (Yıllık)
2,60%
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
Dönemsel Getiri
Varlık Dağılımı
2014
2013
31.12.2013
28.08.2013
31.12.2014
31.12.2013
ALD
16,33%
-2,02%
Karşılaştırma Ölçütü
19,81%
3,41%
BIST 30
28,75%
2,66%
BIST 100
26,43%
3,59%
KYD 91 GÜN BONO
9,12%
2,83%
KYD 182 GÜN BONO
9,87%
2,98%
KYD 365 GÜN BONO
11,08%
2,89%
ON Net
8,08%
1,88%
USD
9,22%
3,63%
-3,65%
6,82%
EURO
ABD ekonomisinini uzun süredir güçlenen görünümü, verilere de fazlasıyla
yansımış durumda. Tarım dışı istihdam verisi 300 binin üzerinde gelirken ABD 3.Ç
büyümesi son okuması beklentilerin çok üzerinde %5 geldi. Enflasyondaki %1,3’e
gerilemeye rağmen istihdam piyasasındaki sert toparlanma, Fed toplantısında
verilen mesajlarla da birleşince, piyasalarda ilk faiz artırımının Haziran’da geleceği
beklentilerini güçlendirdi. Beklentiler dahilinde ABD kısa vadeli faizleri sert sıçrayış
gösterirken, Dolar endeksi (DXY) son 6 senenin zirvesine yükselmiş durumda.
ABD para politikası normalleşme eğilimini korurken, Avrupa tarafında ise
ekonomik yavaşlama ve dezenflasyonist süreçle mücadele devam ediyor.
ECB’den beklenen devlet tahvil alımı (QE) ve dolayısıyla 1 trilyon euroluk bilanço
genişlemesi, Avrupa faizlerini tarihi diplerine sürüklemeye devam ediyor. Japonya
ve Avrupa merkez bankalarının genişlemeci politikaları, global dezenflasyonist
tema ve dünyanın geneline yayılmış düşük büyüme, global faiz seviyelerini düşük
tutmaya devam ediyor.Uzun vadeli birikim yapılması amaçlı fonumuzda, %45
dolayındaki hisse senedi oranımızda büyük değişiklikler yapmıyoruz.
Yatırımcıların, bu fonumuza %45’ler dolayında bir hisse senedi taşındığı
varsayımıyla (karşılaştırma ölçütümüz de %30-%60) yatırımlarını yönlendirmesini
bekliyoruz. Portföy tercihlerimizde de, kısa vadeli değişiklikler yapmamaya
çalışıyoruz. Bu pasif sayılabilecek yaklaşımımızı koruyarak fonu yönetmeyi
sürdürmeyi planlıyoruz.
Operasyonel Bilgi: Mesai saatlerinde Akbank şubelerinden yada şube dışı kanallarla 24 saat fon pay alım-satım talimatında bulunulabilir. Fon alım-satımlarında ileri fiyatlama yöntemi uygulanmaktadır.
İş günlerinde 13:30’a kadar iletilen alım talepleri, aynı gün akşam oluşan fiyattan ertesi iş günü fona dahil olmaktadır. 13:30 sonrasında verilen alım ihbarları ise ertesi iş günü akşam oluşan fiyattan, iki iş günü sonra fona dahil
olurlar. Yatırımcı, yatırım tutarını ihbar esnasında peşin olarak yatırır. Katılma payları yatırımcının hesabına geçene dek, bu tutar Akbank B tipi Likit Fon’da nemalandırılır.
İhbarlı fon satım emirlerinde ise işlem saatinden önce verilen emirler aynı gün akşam oluşan fiyatla, işlem saati sonrasında verilen işlemler ise bir sonraki gün akşam oluşan fiyatla gerçekleşir. İşlem saatinden önce verilen ihbarlı
fon satım talimatlarında yatırımcı 2 gün sonra fondan ayrılır, işlem saatinden sonra verilen fon satım emirlerinde ise talimatın verilmesini takip eden 3. işlem gününde fondan ayrılır.
Vergisel Bilgi: 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren fon varlığı içerisinden uygulanan stopaj oranı %0' a indirilmiştir. Vergilendirme (borsa yatırım fonları dahil) diğer menkul kıymetlerdeki gibi, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya
aracı kurumca yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. 18 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67.
maddesi kapsamında % 0 oranında tevkifata tabi tutulan kazançlara, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar dahil edilmiştir. Buna göre hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde
edilen kazançlar üzerinden ilgili banka ve aracı kurumlar tarafından % 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır.
Fonun geçmiş döneme ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz. Yatırım fonu içtüzüğü www.akportfoy.com.tr adresinden temin edilebilir.
Fon Büyüklüğü, Pay Değeri, Toplam Pay Sayısı, Dolaşımdaki Pay Sayısı, Doluluk Oranı ve Yatırımcı Sayısı fon künyesinin hazırlandığı tarih itibari ile belirtilmektedir ve değişkenlik gösterebilir. Fon ile ilgili güncel bilgilere Kamuyu
Sürekli Bilgilendirme Formu ( http://www.akportfoy.com.tr/yatirim_fonlari/ksbf.asp ) aracılığı ile ulaşılabilir.
Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan,
bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler
ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Akbank TAŞ, Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ sorumlu tutulamaz.
“Yatırım Fikirleri” podcastine üye olmak için tıklayın:
Piyasa Fikirleri haftalık strateji raporu için tıklayın:
i
Download

Akbank A Tipi Diploma Değişken Fonu