İL
: AYDIN
TARİH:04.07.2014
‫س‬
ِ ‫شَ ْه ُر َر َم َضا َن الَّ ٖذى اُنْ ِز َل ٖفي ِه الْ ُق ْرا ٰ ُن ُهدًى لِل َّنا‬
ٍ ‫َو َب ِّي َن‬
‫ات ِم َن الْ ُه ٰدى َوالْ ُف ْر َق ِان‬
‫ف‬
ُ ‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم َر ِغ َم أَ ْن‬
‫ف َر ُج ٍل‬
ُ ْ‫َر ُجلٍ ُذ ِك ْر ُت ِع ْن َد ُه َف َل ْم ُي َص ِّل َع َل َّي َو َر ِغ َم أَن‬
‫َد َخ َل َع َل ْي ِه َر َم َضا ُن ثُ َّم انْ َس َل َخ َق ْب َل أَ ْن ُي ْغف ََر لَ ُه‬
RAMAZAN VE ORUÇ
Değerli Kardeşlerim!
İnsanda bambaşka bir tat bırakan küsleri
birleştiren, insanları birbirine kaynaştıran manevi
iklimini ta ruhu-muzun derinliğinde hissettiren ve
daha nice meziyetlere sahip olan ay tabi ki Ramazan
ayıdır.
O Ramazan ayı ki Kur’an ifadesiyle
‘’İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu,
hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık
delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği
Ramazan ayıdır.’’(1)
Aziz Cemaatim!
Ramazan, Allah’ın Rahmetinin üzerimize
sağnak sağnak indiği, şeytanların zincire vurulduğu,
cennet kapılarının ardına kadar açıldığı (2), başı
rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden
kurtuluş olan Kur’an ayıdır.
Kur’anın tüm
maneviyatıyla gönüllerimizin arındığı ve nice
değerlere sahip aydır Ramazan ayı.
Ramazanda yapılan ibadetlerin Allah katında
ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Bu ayda ibadetler
bilhassa okuduğumuz Kur’an’ın sevabı diğer aylara
nazaran daha fazladır. Özellikle bin geceden hayırlı
olan Kadir gecesindeki ibadetlerin karşılığı diğer
gün ve gecelerden kat kat fazladır. İşte bu yüzden
bizim için de ayrı bir önemi vardır. Duaların
reddedilmediği mübarek bir ay…
Kıymetli Kardeşlerim!
Acaba Ramazanı bu kadar değerli kılan,11
ayın sultanı yapan nedir? Hiç düşündük mü?
Ramazan ayının en önemli özelliği;
insanlara hidayet kaynağı hak ile batılı birbirinden
ayıran Kur’an’ın inmesidir. Kadir gecesinde ilk
ayetler Cebrail’in vasıtasıyla inmiş böylece kutlu
peygamberlik başlamıştır Allah’ın rahmet, bereket,
mağfiret, inayet ve hidayeti yeryüzüne sağnak
sağnak inmiştir. Böylece Kadir gecesi bin aydan
hayırlı, Ramazan ayı da 11 ayın sultanı olmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Farz olan oruç ibadeti sadece Ramazan ayına
has bir ibadettir. Ramazan oruçla oruç da ramazanla
bütünleşmiş birbirinden ayrılmaz bir bütün
olmuşlardır. Edası Allah için olan ve ecrinin yani
mükafatının yalnız Allah’ın belirlediği bir ibadettir.
(3) Bütün ibadetlerin özelliğini ve ahlaki değerleri
kendisinde toplayan tek ibadet oruçtur. Oruç aç
kalmakla diğer ibadetlerden ayrılır. Namaz, zekat,
hac ibadetlerine kibir, riya ve gurur karışabilir. Ama
oruçta hiçbir şekilde bunlar karışmaz. Oruç kişinin
nefsini terbiye eder. Nefis terbiyesi açlıkla olur. Zira
Allah nefsi açlıkla terbiye etmiştir. Bundan dolayı
oruç riyayı gururu kalplerden temizler.
Ramazana erişip de istifade etmeden
bağışlanmadan geçirirsek büyük bir zarara uğramış
oluruz. Peygamberimiz (sav) ‘’Ramazana erişip de
bağışlanmayanın burnu sürtülsün’’(4) buyurmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Peygamberimizin bu hadisindeki burnu
sürtülenlerden olmamak için Ramazanı en istifadeli
şekilde geçirmeye gayret edelim. Orucumuzu
tutalım, bol bol Kur’an okuyalım, akrabalarımızı
iftarlarımıza davet edelim, zekatımızı sadakamızı
verelim, hiç kalp kırmamaya özen gösterelim.
Ramazanı böyle engin duygulara geçirelim Allah’ın
rahmetine bağışlamasına ulaşalım.
1-Bakara, 2-185
2-Buhari, savm 5
3-Buhari, savm 9
4-Tirmizi, daavat 101
Hazırlayan: Mesut AKDAĞ
Efeler İlçesi Dağeymiri Köyü Camii
İmam-Hatibi
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
Download

04.07.2014 - ramazan ve oruç