İLİ
TARİHİ
: HAKKÂRİ
: 28.07.2014
RAMAZAN BAYRAMI
Muhterem Müslümanlar!
Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi
Allah’a yaklaştıran, fazilet ve bereketiyle
ruhlarımızı
olgunlaştıran,
orucu,
teravihi,
mukabelesi, iftarı, sahuru, Kadir gecesi, zekât ve
fıtır sadakaları ve de diğer ibadetleriyle; bizleri
Müslüman olduğumuzun şuuruna erdiren; mübarek
bir Ramazanı üzüntüyle geride bırakmış; yine,
Ramazanı ihya etmenin sevinciyle, böyle mübarek
bir bayram sabahına kavuşmuş bulunmaktayız.
Bayram; Allah’a bağlı olan kalplerin oruç
tutarak, kulluk emrini yerine getirmelerinin bir
sevinç ifadesidir.
Bayram;
zekâtın, fıtır
sadakasının ve diğer her tür yardımlaşmanın;
Allah'’n emri olarak yerine getirilmesidir. Bayram;
Allah’a gerçek manada kul olmanın verdiği
samimiyettir. Bayram; Allah’ın verdiği malı mülkü,
yine Allah yolunda harcamasını bilmektir. Bayram;
Allah için sevmek, Allah için sevilmek ve Allah için
sevinmektir.
Aziz Kardeşlerim!
Manevi gıda olan, namaz, oruç, zekat
mukabele ve dua gibi ibadetlerle ruhumuzu
doyurduğumuz Ramazan ayı sonunda, medeni
ilişkilerimizin güçlendiği, insani duygularımızın
harekete geçtiği maneviyatımızın zirvede olduğu,
sevgi, saygı ve merhametin doruğa olaştığı bu
bayram sabahına bizleri kavuşturan Yüce
Rabbimize sonsuz Şükürler olsun. Bir buçuk
milyarlık İslam âleminin camileri doldurduğu bu
bayram sabahında Peygamber efendimizin (sav)
ondört asır öncesinden bu güne ışık tutan birkaç
hadisini dikkatlerinize arz etmek istiyorum.
“Kur’ana ve sünnete sarıldığımız müddetçe
sapıtmayacağımızı” (1) “İman etmedikçe cennete
giremeyeceğimizi birbirimizi sevmedikçe de tam
iman etmiş olmayacağımızı” (2) ”Müslümanın
elinden ve dilinden başkasının emin olduğu,
zarar görmediği kişi olduğunu” (3) ”Kendimiz
için istediğimizi din kardeşimiz için de
istemedikçe iman etmiş olmayacağımızı” (4)
”İnsanların en hayırlısının amelinin güzel olanı,
en şerlisinin de amelinin kötü olan kimse olduğu
“ (5) ”Birbirimize haset etmememizi, kardeş
olmamızı, Müslümanın Müslümana zulüm
etmeyeceğini, onu yardımsız bırakmayacağını,
onu hor görmeyeceğini, ona küsüp sırt
çevirmeyeceğini” (6) ”Hısım ve akraba ile
alakayı kesmememizi, kibirli olmamamızı,
koğuculuk
etmememizi,
söz
getirip
götürmememizi,
aksi
halde
cennete
gidemeyeceğimizi”
(7)
”Fakirleri
arayıp
gözetmemizi” (8) ”Anne babaya saygı,
ihtiyarlara hürmet, küçüklere şefkat etmemizi”
(9) istemektedir.
O halde Aziz Kardeşlerim!
Görülüyor ki peygamberimiz; birlik ve
beraberlik içinde yaşayan birbirini seven ve kardeş
olarak gören kenetlenmiş bir toplum olmamızı
istemektedir. Bu nedenle; kardeşlerini seven, sayan,
saygı gösteren, merhamet eden, ve İslam’a sımsıkı
bağlı bir toplum olalım ki güçlü ve diri kalalım.
Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki İslam’dan uzak
geçen bir ömür hüsrandadır.
Hutbemi Okumuş olduğum ayeti kerimenin
mealiyle bitirmek istiyorum. ”Hep birlikte
Allah’ın ipine (kur’ana) sımsıkı sarılın.
Parçalanıp bölünmeyin.” (10)
Bu bayramın İslam âleminin kurtuluşu ve
bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını
Yüce Allah’tan niyaz ederim.
_______________________
1. Malik muvatta tac c.1 47
2. Müslim tac c.1 244
3. Müslim iman 164
4. Müslim iman 71 72
5. Tirmizi zühd 22
6. Buhari edep 62
7. Buhari edep 52
8. Ebu Davut 270
9. Müslim birr 8, 15
10. Aliimran 103
Cumali ACAR
Otluca Ky. Dereboyu Mh. C.
HAKKARİ
Redaksiyon : İl Hutbe Komisyonu
Download

28.07.2014 Ramazan Bayramı (Bayram Hutbesi)