İL
:AYDIN
TARİH :11.07.2014
‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسل ْم َم ْن تَشَ ب َه‬
‫بِ َق ْوم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم‬
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE
HİCRET
Aziz kardeşlerim!
Milli kültürümüzün özü, milletçe
mukaddes saydığımız manevi değerlerdir. Din,
dil, tarih, örf, gelenekler, aile kurumu, bayrak,
vatan gibi milli ve manevi değerler birlik ve
beraberliğimiz için vazgeçilmez birer ihtiyaçtır.
Onun için milletler, söz konusu bu değerler ve
inançları gelecek kuşaklara aktardığı oranda
varlıklarını sürdürürler. Tarihe baktığımızda,
milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan ve
başka milletleri körü körüne taklit edip, milli ve
manevi şahsiyetlerini kaybedenlerin dünya
coğrafyasından
silinip
yok
olduklarını
görmekteyiz.
Kıymetli Müminler!
Bu yüzden, bir toplumu içten yıkmak
isteyenler, inanç, ahlak ve milli değerleri yok
etmeyi ilk hedef olarak seçmektedirler. Nitekim
Yüce Allah, dini ve ahlaki prensiplere sahip
çıkarak, kimlik ve şahsiyetimizi korumamızı
emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “İşte bu din,
benim dosdoğru yolumdur. Artık ona uyun.
Başka yollara uymayın, yoksa o yollar, sizi
parça parça edip, doğru yoldan ayırır. İşte
bunları sakınasınız diye Allah size emreder.”
Sevgili Peygamberimiz (sav)de; “Her kim, bir
topluma benzerse, artık o kimse onlardandır.”
demek suretiyle bizleri, ahlaki çöküntüye neden
olabilecek, birlik ve beraberliğimizi bozacak,
başka
milletlerin
örf
ve
adetlerini
benimsemekten sakındırmıştır.
Muhterem cemaatim!
İman esaslarını oluşturan temel unsurların
yanı sıra, namaz, oruç, hac ve zekat gibi
ibadetler başta gelen dini değerlerdir. Yine
bunun gibi, dini anlamı olan her türlü söz,
davranış ve işaret de dini değer ve şiardır.
Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber Efendimiz ve
sünneti, cami, mescit, minare, ezan, Kabe,
Ramazan ayı, dini bayramlar, Cuma Namazı ve
kurban kesmek dinimizi simgeleyen önde gelen
unsurlardır. Ayrıca Allah’ın emir ve yasakları da
böyledir
Ecdadımız, en zor dönemlerinde bile,
İslam’ın sancaktarlığını yapmış, bu sayede
mevcudiyetini,
birliğini
ve
beraberliğini
muhafaza etmiştir. Bunun için kültürel
mirasımızdan, dini anlayış ve heyecanımızdan
kaynaklanan değerlerimizi yaşatmaya gayret
edelim. Bu değerlerimizi, genç kuşaklara
aktarmaya çalışalım. Dini ve milli değerlerimizle
çelişen, farklı kültürlerin örf ve adetlerine körü
körüne özenmeyelim. Allah ve Resulünün razı
olacağı tavırları, hayatımıza uygulamaya
çalışalım. .Zaten öyle değil midir? İnsan ya
değerlerine göre yaşar ya da diğerlerine göre
yaşar. Değerlerine göre yaşayanların bir derdi
vardır o da Kur'an ve Sünnet'tir.
Hutbemi Şeyh Edebali’nin Osman
Gazi’ye söylemiş olduğu şu nasihatle bitirmek
istiyorum: “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam
basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye
gideceğini unutmayasın”.
1-En’am, 6/153
2-Ebu Davud, Libas 4; Ahmet İbni Hanbel, 2/50
Hazırlayan: Salih TOKER
Yeniköy
Mah.
Camii
Bozdoğan/Aydın
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
İmam-Hatibi
Download

11.07.2014 - manevi değerlerimize hicret