İL
:AYDIN
TARİH :09.05.2014
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسل ْم‬
ANNE –BABA HAKLARI
"Anne ve babamıza iyi davranmamızı
emreden, onlara "öf!" bile demeyi (1) yasaklayan
bir Rabbin kulu; "Cennet annelerin ayakları
altındadır" (2) ,
"Anne cennet kapılarının
ortasındadır" (3) buyuran bir peygamberin ümmeti;
"Ana başa tac imiş, her derde ilaç imiş" diyen bir
medeniyetin mensubu olan;
Değerli Kardeşlerim!
Dünyada en yüksek hakikat anne ve
babaların evlatlarına karşı olan şefkatleridir. Ve en
yüksek hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil
hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını
evlatlarının hayatları için feda ediyorlar.
Denilebilir ki; evlatları için yaşıyorlar. Öyle ise
insaniyeti ölmemiş her bir evladın vazifesi; o
muhterem anne babasına samimi hürmet ve hizmet,
rızalarını almak ve kalplerini hoşnut etmektir.
"Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet
etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı
kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da
her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına
ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları
azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle" (4) ayeti
kerimesi ve "Allah’ın rızası ana-babanın
rızasında, Allah’ın gazabı da ana-babanın
gazabındadır.(5) " hadisi şerifi bunu bize ifade
ediyor.
Aziz Mü’minler!
Anne ve babanın, emanet olarak verilen
yavrularına şefkatperverane bakmasını, koruyup
kollamasını temin eden nedir acaba? Rahman ve
Rahim sıfatlarına haiz, Rahmeti sonsuz Cenab-ı
Allah’ın rahmet hazinesinden onlara verdiği şefkat,
merhamet hisleri değil midir? Binbir zahmetlerle,
şefkatle bizi büyüten anne babamız
ömürlerinde hürmet ve saygı bekliyor.
ahir
Kardeşlerim!
“Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul
edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve
anne-babanın evladına duası.’’(6) buyuruyor
Allah Rasulu(sav). Bir evin bereket direği, rahmet
vesilesi, musibet dâfiası o evdeki anne babadır. En
makbul dualardan biri babanın duasıdır. Öyle ise
kardeşlerim, işte bize mühim bir uyarı. Eğer
Dünyayı seversek onlara güzel muamele edelim ki,
dünyamız bereketli olsun. Eğer ahireti seversek
yine onlara güzel davranalım ki, ahiretimiz ferah
olsun.
Kıymetli Cemaatim!
Eğer biz ölmezsek ihtiyar olacağız. Babasına
isyan eden ve onu rencide eden, insan bir
canavardır. Hemen her gün ekranlarda, sokağa
atılmış, çocuğu tarafından dövülmüş anne- babalar
görüyoruz. Adı huzurevi olan ama huzuru ailesinde
bırakılıp oralara gönderilen insanları görüyoruz.
Onlara bu kadar ehemmiyet veren bir dinin
mensubu olan bizlere bu vaziyet yakışıyor mu?
Rabbim
anne
babası
hayatta
olan
kardeşlerimize, onların rızalarını alıp dünya ahiret
mes’ud olmayı nasip etsin. Anne babası ahirete
göçmüş olanlar ise şu hadise kulak versin: ‘’Bir
sahabî Peygamber Efendimize “Anne ve babam
vefat ettikten sonra onlar için yapabileceğim iyilik
var mı?” diye sordu. Efendimiz (sav) şöyle
buyurdular: “Onlar için hayır dua ile mağfiret
dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, onların
akrabalarını görüp gözetirsin, dostlarına da
ikram edersin.”(7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İsra, 17/23
Nesâî, Cihad, 6
İbn Hanbel, V, 198
İsra, 17/23
Tirmizî, Birr, 3.
İbn Mâce, Dua, 11
Nesai, Cihad, 6.
Hazırlayan: Harun BAYRAKTAR
İncirliova İlçesi Kavakdibi Camii İ.H.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Anne-Baba Hakları