13
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 4
1.
“Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderdik.”
(Sebe suresi, 28. ayet)
4.
Bu durum dikkate alınarak Hz. Peygamber’e
aşağıdaki adlardan hangisi verilmiştir?
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi özelliği
öne çıkarılmıştır?
A) Mustafa
C) Mahmut
A) Evrensel bir peygamber olması
B) Son Peygamber olması
C) Ahlakının örnek olması
D) Görev insanı olması
2.
3.
Sahabilerden Enes, bir konuşmasında şöyle demiştir: “Allah’ın elçisine on yıl yardım ettim. Bana
hiç öf bile demedi.”
Peygamberimiz, gençliğinden itibaren bulunduğu
toplumda güvenilir bir kişi olarak tanınmıştır.
5.
B) Emîn
D) Muhammed
“Kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar çevrenden
dağılıp giderlerdi...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Anlatılan olayda Peygamberimizin hangi
özelliğine ulaşılamaz?
Bu ayet Hz. Peygamber’in hangi özelliğini
vurgulamaktadır?
A) İnsana verdiği değere
B) Alçak gönüllülüğüne
C) Dürüstlüğüne
D) Merhametine
A) Adaletli oluşunu
B) Cesaretli oluşunu
C) Merhametli oluşunu
D) Yardımsever oluşunu
Hz. Muhammed doğru ve güvenilir biriydi. Sevgi
ve merhamet doluydu. Herkesle selamlaşır ve
herkesin hâlini sorardı.
Hz. Peygamber’in bu davranışları onun hangi
özelliğini göstermektedir?
A) Kişiye değer vermesini
B) Çalışkan olmasını
C) Başarılı olmasını
D) Zeki olmasını
Î
6.
Bir işi danışarak yapmak, danışılan kişi
açısından aşağıdakilerden hangisini ifade
etmemelidir?
A) Sevildiğini
B) Kayırıldığını
C) İtibar edildiğini
D) Dürüstlüğünü
TEST
13
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar - 4
7.
Peygamberimiz hep sabrı tavsiye etmiştir.
10.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir
kişinin özelliklerdendir?
A) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması
B) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması
C) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması
D) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tutması
A) Âcil durumda tedirgin olmak
B) Zorluklara katlanmak
C) Tez canlı olmak
D) Paniklemek
8.
Peygamberimizin, “Güneşi sağ elime, ayı da sol
elime koysanız yine de davamdan vazgeçmem!”
demesi onun öncelikle hangi özelliğini göstermektedir?
11.
A) Mertliğini
B) Cesaretini
C) Kararlılığını
D) Sözüne sadıklığını
9.
Hz. Muhammed’in, “İki günü eşit olan zarardadır.”
hadisi O’nun hangi özelliğini göstermektedir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Kârlı iş yapmasını
B) Günleri eşitlemesini
C) Gerçekleri söylemesini
D) Zamanı en iyi değerlendirmesini
Hz. Peygamber’in (sav.) aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek
olarak gösterilebilir?
Hz. Muhammed’in (sav.) en önemli özelliği
Allah’tan vahiy almasıdır. Kur’an, Onun hem insan
hem de Allah’ın bir rasulu olduğunu vurgular.
Rasullerin en önemli görevi Allah’ın (cc.) emir ve
yasaklarını insanlara bildirmeleridir.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki
özelliklerinden hangisini göstermemektedir?
A) Ölümlü olduğunu
B) Peygamber olduğunu
C) Sorumluluk sahibi olduğunu
D) Ne kadar mutlu bir insan olduğunu
12.
“...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve
düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.”
(Nahl suresi, 44. ayet)
Bu ayet Hz. Muhammed’in hangi yönüyle
ilgilidir?
A) Tüm insanlık için gönderilmiş olması
B) Dini tebliğ görevini yerine getirmesi
C) Müjdeleyici olması
D) Güvenilir olması
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............
Download

Test 13