Alevitische Gemeinde zu Berlin
Berlin Alevi Toplumu
CEMEVİ
Basın Bildirisi
21.06.2014
Sivas Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız!
Berlin Alevi Toplumu, Sivas katliamın 21'inci yıldönümü nedeni ile 29.06.2014`de düzenleyeceği yürüyüş
hakkında şu açıklamada bulundu:
Biz Sivas Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. İnsanlık suçu işleyen bu katillerin bulunduğu tüm
ülkelerde, Evrensel İnsan Hakları Hukuk yasalarına göre yargılanmasını talep ediyoruz!
Sivas Katliamı’nın katilleri, bugün Türkiye’de evrensel hukuk kurallarını çiğneyenler ve polis şiddetinin emrini
verenler, gerici, ırkçı kesim ideolojik, insanlık, demokrasi ve özgürlük düşmanı zihniyeti paylaşmaktadır!
2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta Pir Sultan Abdal anma festivali için çok sayıda alevi, demokrat, aydın, sanatçı ve
bilim insanı Sivas’a gelmişti. Madımak Oteli‘nde bulunan savunmasız 35 sanatçı ve çocuk T.C devleti himayesi
altında islami-köktendinciler tarafından katledildi. Sivas Katliamı davasında hüküm giyenlerden bazıları,
Almanya’da (biri Berlin`de) ikamet etmektedir. Hatta içlerinden en az biri Alman vatandaşlığına bile geçmiş
bulunuyor. Bu katillerin gerçekten özgür demokratik anayasal düzene bağlı oldukları düşünülemez.
Almanya’da sıradan suçlara karışan göçmenleri yurt dışı eden Almanya’nın bu katillere kucak açmasını, üstelik
bizim de vergilerimizle katilleri koruyup kollamasını kınıyoruz. Almanya’da ki yasal duruma göre suçluların
yakalanarak Türkiye’ye iadesi mümkün. Bunun gerçekleşmesi için Türk Hükümeti’nin sadece gerekli resmi
belgeleri çevirileriyle birlikte sunarak, iade talebinde bulunması gerekiyor. Ama her nedense iade talebi
gerektiği gibi yapılmıyor ve bunun sonucunda Alman mahkemeleri de taleplerini belge eksikliği nedeniyle
reddediyor. Berlin Alevi Toplumu olarak tüm sorumlu kurumlardan bu canilerin yakalanarak gerekli cezaya
çarptırılması için gereken işlemi yapmasını talep ediyoruz.
Berlin Alevi Toplumu şu örgütlerle yürüyüşü organize ediyor:
Akdağ Dayanışma Derneği, Al Dersimspor, Atiyab Berlin, Berlin Bahadınlılar Derneği, Berlin Ketenci Derneği,
Corum Derneği, Dersim Cemaati Berlin, Dersim Özgürlük İnisiyatifi, Gaziantep Çepniler Derneği, Hümanist
İşverenler Derneği, Mirseyit Derneği, Free Munzur Berlin Doğa İnisiyatifi, Omcalı Kültür ve Dayanışma Derneği,
Sivaslı Canlar, Varto Kültür ve Dayanışma Derneği, Tokat ve Çevresi Çağdaş Demokratlar Derneği
Download

Basın Bildirisi