İlim Öğrenmek Kadın-Erkek
Her Müslümana Farzdır
1
َ‫ستَ ِوى ال َّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ الَيَ ْعلَ ُمون‬
ْ َ‫قُ ْل َه ْل ي‬
Değerli Mü’minler!
Allah’u Teala’nın yarattığı en kıymetli varlık insandır.
İnsanın bu değerini koruyabilmesi ve devam
ettirebilmesi ancak ilim ile mümkündür. İyiliğe de
kötülüğe de eğilimli olan insan, ilim sayesinde
kötülüklerden uzak kalıp, iyiliğe yönelecektir.
Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşayacaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
Her şeyi en iyi bilen, alîm ve hakîm olan yüce
Rabbimiz bize ilmi farz kılmıştır. İlimle meşgul
olmayı ibadet saymıştır. Bizi ve toplumu rahata
kavuşturacak, huzura eriştirecek her türlü imkan ilimle
elde edilebilmektedir. Teknolojik gelişmeler, ilmi
çalışmaların meyvesidir. Bütün yenilikler, ilmi
gayretler sonunda elde edilmektedir. İlim ve ilim
sahiplerinin dinimizde önemli bir yeri vardır. Nitekim
Cenab-ı Hak “De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?”2 buyururken ilimle meşgul olanların
üstünlüğünü dile getirmiştir. Sevgili peygamberimiz
de bir sahabenin şahsında bizlere öğüt vererek: “Ya
öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen veya ilmi seven ol.
Fakat beşincisi olma; helak olursun”3 derken ilmin ve
ilimle meşgul olmanın önemini ifade etmiştir.
Muhterem Mü’minler!
Dinimiz ayrım yapmaksızın bütün ilimlerin
öğrenilmesini istemektedir. Kur’an bizlere yer, gök ve
yaratılış inceliklerinden bahsediyor ve bu konularda
kafa yormamızı istiyor. Atalarımız bu konuda İslam’ın
aydınlığında yol almış, birçok müspet ilmin kurucuları
veya öncüleri olmuşlardır. Hal böyle iken ne yazık ki
bizler ilim tahsilinde ve okuma konusunda yeterli
gayreti göstermiyor, zaman ayırmıyoruz.
Dünya hayatımızı güzelleştirecek bilgileri öğrenmek
için verilen çabayı, dini bilgileri öğrenmek için
göstermiyoruz.
Halbuki, Müslüman’ın öğreneceği ilk şey Kur’an ve
ilmihal bilgisi olması gerekir. Makamımız, mevkimiz,
cinsiyetimiz ne olursa olsun, hangi sahanın uzmanı
olursak olalım dinimizin temel bilgi kaynağını ve
temel dini bilgilerimizi mutlaka öğrenmeliyiz.
Kıymetli Cemaat!
Ilk emri ‘OKU’4 olan dinimiz, ilim öğrenme
konusunda kadın ve erkeği ayırt etmeksizin ikisine de
aynı sorumluluğu yüklemiştir. Eğitimin ilk aşamasını
ve belki de en önemli temel yapısını kadın
gerçekleştirmektedir. Erkeği eğittiğimiz zaman bir
kişiyi, kadın eğittiğimiz zaman bir aileyi, bir toplumu
eğitmiş oluruz. Bu yönüyle kadınlar, insanlık tarihinin
mimarları ve aile yuvasının da ilk öğretmenleridir.
İnsanlığın ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirecek olan
kadının ilim öğrenmesi daha da büyük önem arz
etmektedir. Sevgili Peygamberimiz’in “İlim öğrenmek
kadın-erkek her müslümana farzdır.”5 sözleri de bu
konuda bize ışık tutmaktadır.
Muhterem Müslümanlar!
Çocuklarımız bizlere Allah’ın emanetidir. Onların iyi
bir eğitim almaları, dilimizi ve içinde yaşadıkları
toplumun dilini öğrenmelerinin yanında mutlaka bir
meslek sahibi de olmaları için özel çaba sarf etmeliyiz.
Çocuklarımızın istikballerini kazanma noktasında
onlara destek olurken dini eğitimlerini de almalarına,
İslami ahlak ve terbiye ile yetişmelerine yardımcı
olmak da çocuklara karşı en önemli görevlerimizden
biridir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.); “Bir babanın evladına
bırakacağı en güzel miras, vereceği güzel ahlak ve
terbiyedir.”6 buyurarak çocukların hem maddi hem
manevi mutluluğunu sağlamaya dikkat çekmiştir.
Değerli Mü’minler!
Hutbemi bir hadis-i şerif meali ile bitirmek istiyorum:
“Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme
sarılsın; hem dünyayı hem ahireti isteyen ilme
sarılsın.”7
Huriye AKBIYIK
Münih DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi
4
1
Zümer Suresi, 39/9.
2
Zümer Suresi, 39/9.
3
Fethü’l-Kebir, 1/204.
Alak Suresi, 96/1.
İbn Mace, Mukaddime, 17.
6
250 Hadis, Diyanet Yay., s.116; Tac’ul-Usul, c.5, s.8.
7
Tirmizi, Daavat, 68.
5
Download

İlim Öğrenmek Kadın-Erkek Her Müslümana Farzdır