KİTAP / Elif ÇELİK
Romancılar Konuşuyor
R
oman sanatının Türkiye’de geçirdiği aşamaları ve ulaştığı gerçek yeri romancılardan öğrenmek pekâlâ mümkün. Romancılar Konuşuyor kitabı bu anlamda bir rehber
niteliği taşıyor. Türkiye’de son iki yüzyılın roman tarihinden kesitlerin bulunduğu kitapta
romancılar, yetiştikleri dönemi, yazıya başlayış
maceralarını, ustalarını, romanlarının uyandırdığı yankıları ve bıraktıkları izleri anlatıyorlar.
Mehmet Nuri Yardım’ın 35 yıllık gazetecilik birikimi, bu kitaba yansıyor. Yazar, yaşayan
romancılarla birebir röportaj gerçekleştirirken,
Türk romanının kilometre taşları olan şahsiyetler hakkında çalışma yapmış
uzmanlarla da görüşüyor.
Okuyucu bir bakıma romanımızın genel bir serüvenini bu kitaptan izleme
imkânını bulabiliyor. Kitap,
Türk roman sanatının doğuşunu, gelişimini ve bulunduğu çizgiyi öğrenmek
isteyenler ile ustaları daha
yakından tanımak isteyen
genç romancılar için başvurulması gereken bir kaynak
hüviyetinde. Yazarların anlattıkları ilginç hâtıralar, kitaba bir hikâye tadı katarken
samimi dil ve tecrübeler,
gençler için yararlı ve yol
gösterici oluyor.
Mehmet Nuri Yardım’ın kendileriyle görüştüğü romancılar arasında Cengiz Aytmatov,
Sâmiha Ayverdi, Münevver Ayaşlı, Vecdi Bürün,
Cavit Ersen, Faik Baysal, Necati Cumalı, Oktay
Akbal, Muzaffer Buyrukçu, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Hekimoğlu İsmail, Gülten Dayıoğlu,
66 MART 2014
Tahir Kutsi Makal, Üstün İnanç, Emine Işınsu
Öksüz, Cahit Zarifoğlu, Ayşe Kulin, Mehmed
Niyazi, Sevinç Çokum, Necati Tosuner, Yavuz
Bahadıroğlu, Durali Yılmaz, Selim İleri, Hasan
Kayıhan, Şerif Benekçi ve Nazan Bekiroğlu var.
M. Nuri Yardım’ın eserinde romancı Şerif Benekçi ile ilgili satırların bir kısmını sizlerle paylaşalım:
“Türkiye Gazetesi’nde çalışıyor ve sanat
röportajları yapıyordum. Şerif Bey’in de ilk romanı Şimdi Ağlamak Vakti henüz yeni yayımlanmıştı. Okumuştum, hoşuma gitmişti. İdealist
bir öğretmenin, yani Orhan Ardıçlı’nın köydeki
mücadele dolu hayatını ve
başarısını anlatıyordu. Orhan, köyünün muhtarı ve
imamı ile diyaloga girer ve
yıllardan beri köyde köylüden kopuk olarak yaşayan
bu üç meslek mensubunun
bir araya geldiklerinde nasıl
büyük başarılara imza atabileceklerini ispatlar.
Kendisi bunu bana söylemişti. Orhan Ardıçlı aslında
Şerif Benekçi’ydi. Yani birçok
romancı gibi ilk romanında
kendisini, çevresini, fikirlerini ve ideallerini anlatmıştı. Canlı bir konuşma tarzı,
tatlı ve istifadeli bir sohbeti
vardı. O yıllarda İstanbul’da
Beyazıt’ta Saraç İshak Camii’nin imam ve hatibiydi. Bazen gazeteden arkadaşlarla birlikte
onu ziyaret ederdik. Hem ruhaniyetli camiinde
namaz kılar hem de namazdan sonra caminin
küçük bahçesinde çay içip derin felsefî, edebî
sohbetlere dalardık. Bu kısa ziyaretlere mer-
KİTAPLIK
hum Olcay Yazıcı ile birlikte Recep Arslan,
Ahmet Tüzün, Şaban Petek de katılırdı. Onun
görev yaptığı bu camide geçen bir nüktesini
duymuş ve onu Tarihimizin Güleryüzü kitabıma almıştım. Başlığı “Ayakta Uyuyanlar”dı.
Baştan beri anlattığım hüzünlü bir mevzu, biliyorum. Bu kederli ortamı biraz dağıtalım isterseniz. Bu nükte onun hem zekâsını, hem de
hazırcevap yönünü bize gösteriyor. Nüktedan
romancımız, aynı zamanda kalender bir kişiliğe de sahipti.
‘Bir gönül adamı olan romancı Şerif Benekçi, 1980’li yılların ortalarında İstanbul Beyazıt’taki bir camide imamlık ve müezzinlik yapıyordu. Bir gün öğle ezanı sırasında, dalgınlıkla sabah ezanında geçen ‘Esselâtü hayrün
min’en nevm!...’ (Namaz uykudan hayırlıdır!...)
bölümünü de okur. Ezan biter. Cemaatten birisi telâşla koşup gelir ve itiraz eder: “Hoca
bu ne iş? Öğle ezanı, sabah ezanı gibi okunur
mu?” Şerif Hoca oralı bile olmaz. İtiraz edeni
hemen susturur: “Okunur okunur! Nasıl olsa
hepiniz gündüz de ayakta uyuyorsunuz!”
Şerif Benekçi’yi edebiyat dünyasına tanıtan
ilk romanı Şimdi Ağlamak Vakti’ydi. Bu roman
üzerine kendisiyle 1985’te yaptığım ve Türkiye Gazetesi’nde yayımladığım mülâkat ona
moral vermiş ve diğer romanlarını da yazmaya başlamıştı. Karşılaştığımızda ‘İlk romanım
hakkında benimle ilk mülâkatı yaparak bana
cesaret vermiştin. Allah razı olsun.’ demiş ve
teşekkür etmişti. Ben ise kendisine bunun bir
görev olduğunu söylemiştim.”
Roman yazmaya çalışanların bir hayli faydalanacağı ve dersler çıkaracağı bir kitap, Romancılar Konuşuyor.
Çağrı Yayınları, Divanyolu Caddesi Işık Sokak
No: 4, Kat: 2 Sultanahmet/İstanbul
e-posta: [email protected]
Tel: 0 212 5162080-5184970
Söz Demi
Bekir Oğuzbaşaran
Romantik Kitap
Tel: 0332 352 23 03
Dem-i Vahdet
Muhammed Fethü’l-Maârif
Haz: Kahraman Özkök
Revak Kitabevi
Tel: 0216 342 47 97
Cihânnümâ – Osmanlı Tarihi
1288-1485
Mevlânâ Mehmed Neşrî
Haz: Prof. Dr. Necdet Öztürk
Bilge Kültür Sanat Yayınları
Tel: 0212 513 8504
Son Av
Ahmet Efe
Nar Yayınları
Tel: 0212 512 37 69
Edep Yâ Hû
Münevver Ayaşlı
Timaş Yayınları
Tel: 0212 511 24 24
somuncubaba 67
Download

Romancılar Konuşuyor