..../...../2014
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÜRÜN DENETMENLERİ MARMARA BÖLGESİ GRUP BAŞKANLIĞI'NA
29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı
Kontrol Sistemi Tebliğ (Tebliğ No : 2011/53) kapsamında TAREKS'de işlem yapabilmek için Firmamız
adına ikinci yetkilendirme başvuru belgeleri tamamlanmış olup ekte sunulmuştur.
Bilgileri ve gereği arz ederim.
EKLER:
1.
2.
3.
4.
Taahhütname ( 1 Adet)
Ticaret Sicil Gazetesi ( ASIL )
İmza Sirküleri ( ASIL )
Vergi Mükellefiyet Belgesi ( ASIL )
Download

Tareks Yetkilendirme Dilekçesi