MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMLAK Ç.T.V.TAHAKKUK SERVİSİ
SIRA
NO
1
2
HİZMETİN ADI
Emlak Vergisi Bildirim Verme
Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Verme
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
-
Emlak Bildirimi
Ölümlerde veraset ilamı sureti
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Tapu sureti
-
Çevre temizlik bildirimi
Maliye’den işyeri açılış (Faaliyete Başlama) tutanağı sureti
10 Dakika
10 Dakika
3
Emlak Vergisi Değeri (Beyan Sureti) Talepleri
-
Borcu yoktur belgesi (İcra ve Satış servisinden)
10 Dakika
4
Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyet Kapatma
-
Dilekçe
Maliye’den işyeri kapanış (Faaliyeti Sonlandırma) tutanağı
sureti
Borcu yoktur belgesi (İcra ve Satış servisinden)
10 Dakika
-
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışından belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim
: Zeki SEZEN
Unvan
: Mali Hizmetler Müdürü
Adres
: Süleymanpaşa Belediyesi
Tel.
: 0282 259 59 68
Faks
: 0282 258 59 71
e-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Başkanlık Makamı
İsim
: V.Berkay ÇAKIR
Unvan
: Belediye Başkan Yard.
Adres
: Süleymanpaşa Belediyesi
Tel.
: 0282 258 59 45
Faks
: 0282 258 59 12
e-posta
: [email protected]
Download

Görüntüle