MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İCRA VE SATIŞ SERVİSİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Sicil Güncellenmesi
-
Nüfus cüzdanı aslı
5 Dakika
2
Borcu Yoktur Onayı
-
10 Dakika
-
İlgili müdürlüklerden alınmış tahakkuk belgesi veya
dilekçe
Sicil No
-
Borcun ödendiğini veya yapılandırıldığını gösterir belge
Haciz Şerhinin Kaldırılması
3
20 Dakika
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışından belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İsim
: Zeki SEZEN
Unvan
: Mali Hizmetler Müdürü
Adres
: Süleymanpaşa Belediyesi
Tel.
: 0282 259 59 68
Faks
: 0282 258 59 71
e-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Başkanlık Makamı
İsim
: V.Berkay ÇAKIR
Unvan
: Belediye Başkan Yard.
Adres
: Süleymanpaşa Belediyesi
Tel.
: 0282 258 59 45
Faks
: 0282 258 59 12
e-posta
: [email protected]
Download

Görüntüle