Ek-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
SIRA
NO
1
2
3
4
HİZMETİN ADI
Araştırma
projeleri
Başvuru
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Proje sunuş*
2-Özgeçmiş*
3-Proje yürütücüsüne ait bilgiler*
4-Proje araştırmacılarına ait bilgiler*
5-Projeye ilişkin yapılacak alımların listesi ve proforma faturalar
6-Proje sözleşmesi
7-Etik kurul raporu (ilgili bölümlerin)
Araştırma
1-Projenin devam ederken 6 ayda bir gönderilmesi gereken Gelişme raporu*
Projeleri izleme
Araştırma
Projelerine
ilişkin malzeme
alımlar
Araştırma
Projeleri
sonuçlandırma
1- İstenilen malzemeye ilişkin proforma
2-İstenilen malzemeye ilişkin teknik şartname
3-Malzeme İstek Formu
1-Projenin bitiminde proje yürütücüsü tarafından hazırlanan proje sonuç raporu*
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 gün
3 gün
15 gün
1 ay
* Online proje takip sistemine proje yürütücüsü tarafından eklenmektedir.
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz."
İlk Müracaat Yeri : Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
İsim
:Yıldız Yolcu & Pınar AKÇALI
Unvan
: Bilgisayar İşletmeni
Tel
: 0 426 216 00 12 Dahili:2157-2104
Fax
: 0 426 216 00 38
e-posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
İsim
: Yrd.Doç. Dr. Bülent KAYA
Unvan
: Koordinatör
Download

Kamu Hizmet Standartları Tablosu