TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRT-1 KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
HİZMETİN ADI
Bilgi Edinme Kanunu Kapsamındaki Talepler
1
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Ad Soyad Bilgileri
2- İletişim Bilgileri
3- Eğer Başvuru E-Posta ile yapıldı ise; TC Kimlik No
3
1- Ad Soyad Bilgileri
2- İletişim Bilgileri
1- Dilekçe
2- Program Öneri Dosyası ( 7 adet)+ 1 adet elektronik ortamda
kopya
Yayınlarda Logo Kullanılması Talebiyle İlgili Yapılan
4 Başvurular.
1- Teklif Dilekçesi
2- Teklif Sözleşmesi veya Protokol
2
BİMER
Program Önerilerinin Alınması
1- Staj Dilekçesi
2- Başvuru Formu (İdari İşler Servisinden)
3- 2 Adet Fotograf
4- 1 Adet Savcılık Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı Fot.
6- Öğrenci Kimlik Fot.
7- Öğrencilerin; staj zorunluluğunu ve staj süresini belirten
Üniversiteden alınmış belge
Staj Hizmetleri
5
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
6 AY
30 GÜN
2 AY
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri :
Adı Soyadı
: Kurtuluş ZEYDAN
Unvan
: TRT-1 Kanal Koordinatörü
İkinci Müracaat Yeri :
Adı Soyadı
: Tuncay YÜREKLİ
Unvan
: Televizyon Dairesi Başkanı
Adres
: TRT Genel Müd. TRT-1 Kanal Koord.lüğü
Turan Güneş Bulv. Oran - ÇANKAYA / ANKARA
Adres
Telefon
Faks
: 0 312 463 23 94
: 0 312 463 49 87
Telefon
Faks
: 0 312 463 24 00
: 0 312 463 52 06
e- Posta
[email protected]
e- Posta
[email protected]
: TRT Genel Müdürlüğü
Download

TRT 1 Kanal Koordinatörlüğü