EK-2
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik
kartı
2
Kamu kurum ve
kuruluşların özel
güvenlik görevlisi
çalıştırabilmesi için
düzenlenen Özel
Güvenlik İzin
Belgeleri
3
Silah Satın Alma
Belgesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-Güv.Arş.Arş formu,
3-Sağlık raporu,
4-Ö.G.G Eğitim Sertifikası,
5-Fotoğraf,
6-Özel Güv. Harc Makbuzu,
7-Öğrenim Belgesi
1-Dilekçe, Talep formu,
2-Yönetim Kurulu kararı,
3-İmza sirküsü,
4-Ticaret sicil gazetesi,
5-Kamu kurumu ise bakanlık veya genel
müdürlük olur yazısı,
6-Üniversiteler için uygun görüş yazısı,
Okullardan ise okul aile birliğinin kararı.
1-Talep Yazısı,
2-Satın Alacak kişinin Kimliği
3-2 adet fotoğraf.
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
30 gün
10 gün
5 gün
4
Mermi Satın Alma
Belgesi
5
Silah
Taş./Bul.Belgesi
6
Silah Nakil Belgesi
7
Kıymet Nakli için
düzenlenen Görev
Belgesi
8
Özel Güvenlik
Temel/Yenileme
Eğitim sertifikası
onayı
9
Özel güvenlik
1-Özel Güvenlik Temel eğitim sınavı ile
Eğitim Kurumları ile
ilgili tüm işlemler
ilgili tüm işlemler
60 gün
10
Özel Güvenlik
birimlerinde çalışan 1-Talep yazısı,
ÖGG.lerin Hizmet
2-Silahlı Özel güvenlik Kimliği,
içi eğitim atışı
Mermi talepleri
5 gün
1-Talep Yazısı,
2-Satın Alacak kişinin kimliği
1-Talep yazısı,
2-Silah Faturası (Silah ile birlikte)
3-Silah Taşıma / Bulundurma Kartı
1-Talep yazısı,
2-Silah Ruhsatı,
3- Nakil edecek kişinin kimliği
1-Talep yazısı,
2-Görevlinin nüfus cüzdan ve ÖGG’nin
kimliği,
3-Aracın zırhlı olduğunu gösterir belge
4-1 adet fotoğraf.
1-Özel güvenlik eğitim kurumu tarafından
düzenlenen sertifika
5 gün
5 gün
5 gün
2 gün
7 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge
ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Özgür BİRCAN
Unvan
: 3.Sınıf Emniyet Müdürü
Adres
: Sümer Mah.69124
sok.No:59 Seyhan/ADANA
Tel
: 0 322 225 57 50
Faks
: 0 322 225 57 50
E-Posta
:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
: Kaya DARENDE
Unvan
: 3. Sınıf Emniyet Müdürü
Adres
: Kışla Mah.4334 sk.No:128/1
Yüreğir/ADANA
Tel
: 0 322 344 11 11 Dahili-113
Faks
:
E-Posta
:
Download

1 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik kartı 1-Dilekçe, 2