EK-2
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KAMU
SERİK
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
1
Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası
Dilekçe - Pasaport Aslı ve Fotokopisi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
10 dk
2
Tüzel Kişi Mükellefiyet Tesisi
Ticaret Odasından Gelen Evraklar
30 dk
3
Gerçek Kişi Mükellefiyet Tesisi
4
30 dk
5
Basit Usul Mükellefiyet Tesisi
İşe Başlama - İşi Terk ve Değişiklikler İle İlgili
Yoklama İstemi
Dilekçe
6
Mükellefiyet Belgesi İsteme
Dilekçe
10 dk
7
Bağkur Formlarının Doldurulması
….
10 dk
8
Mükellefiyetle İlgili Bilgi Talepleri
Dilekçe
10 dk
9
Vergi Levhası Onayı
….
10 dk
10
ÖKC İzin Yazısı
Dilekçe
10 dk
11
ÖKC Levhası Talebi
Dilekçe - Alış Faturası yada Gider Pusulası - ÖKC Ruhsatı Servis Tutanağı
20 dk
12
Tahakkuk
Beyanname
20 dk
13
KDV/ÖTV Tecil Talebi
Dilekçe
1 gün
14
Gelir Vergisi ve Geçici Vergi İade Talebi
Dilekçe - Tevkifat Listesi
1 gün
15
Geçici Vergi Terkini
….
20 dk
16
KDV İade Talebi (İhracat)
Dilekçe - İhracat Listesi - Gümrük Çıkış Beyannameleri İndirilecek KDV - Yüklenilen KDV - Döviz Alım Belgesi
3 ay
17
KDV İade Talebi (İndirimli Oran)
Dilekçe - Yüklenilen KDV - İndirilecek KDV
3 ay
18
Pişmanlık Talepli Beyanname
Dilekçe - Beyanname
30 dk
19
VUK 376. Md İndirim Talebi
Dilekçe
10 dk
20
Belge İptal Talebi
….
30 dk
21
Borç Dökümü
….
5 dk
22
Borcu Yoktur Yazısı
Dilekçe
20 dk
23
Tecil Talebi
Dilekçe - Teminat
30 dk
24
Mal Bildirimi Vermesi
Mal Bildirim Beyannamesi
10 dk
25
İlişik Kesme Belgesi (Araç)
Ruhsat - Dilekçe (Başka Vergi Dairesi İse)
20 dk
26
Kasgo İndirim Talebi
Dilekçe
20 dk
27
Hurdaya Ayırma - Trafikten Çekme Belgesi
Dilekçe - Trafik Tescil Yazısı
20 dk
28
ÖTV Beyannamesi
Beyanname - Uygunluk Belgesi
20 dk
29
İlişik Kesme Belgesi (Tapu)
Belediye Yazısı
20 dk
30
Veraset ve İntikal Beyannamesi
Beyanname - Veraset İlamı - Belediye Emlak Değeri - Tapu
Kaydı - Banka Yazısı - Araç Ruhsat Fotokopisi
1 saat
31
Haciz Kaldırma Talebi
Dilekçe
30 dk
HİZMETİN ADI
SIRA NO
İSTENİLEN BELGELER
İşe Başlama Dilekçesi - Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi - İmza
Sirküleri - Kira Kontratı
İşe Başlama Dilekçesi - Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi - Kira
Kontratı
30 dk
3 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci
müracat edilmesi...
İlk Müracat Yeri
İkinci Müracat Yeri
İsim
: Veli YILDIZ
isim
:
Fahri GÜN
Unvan
: Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
Unvan
: Vergi Dairesi Müdürü
Adres
: Serik Vergi Dairesi
Adres
: Serik Vergi Dairesi
Tel.
: 7223418
Tel
: 722 34 18
Faks
: 7221755
Faks
: 722 17 55
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: fahri.gü[email protected]
Download

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN