Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Üye Seçimi İş Akış Şeması
Fakülte/Dekan/Fakülte Kurulu Üyeleri
Dekan Fakülte
YönetimKuruluna Profesör
üye seçimi için Fakülte
Kurulu üyelerini toplantıya
davet eder.
Gizli oy ile yapılacak
seçim için üye sayısı
kadar mühürlü oy
pusulası ve zarf
hazırlanır.
Seçime üye tam
sayısının bir fazlası
katıldı mı?
Evet
Seçim yapılır. Oylar
sayılır ve sonuç
açıklanır.
hayır
Seçim bir sonraki
Fakülte Kurulu
Toplantısında
yapılır.
Onay
Dekan
Dekan, seçime katılan üye
sayısının yarısından bir
fazlasının oyunu alan adayı
Fakülte Yönetim Kuruluna
Profesör Temsilci Üye olarak
atar.
İlk turda salt
çoğunluğu sağlayan
aday var mı?
Hayır
Evet
İkinci tur seçime
geçilir.
İkinci turda salt
çoğunluğu sağlayan
aday var mı?
Hayır
Üçüncü tur
seçime gidilir
Atama, bölüme, seçilen adaya ve
Rektörlük Makamına yazı ile
bildirilir.
Evet
Üçüncü turda salt
çoğunluğu sağlayan aday
var mı?
Hayır
Dördüncü tur
seçime geçilir
Evet
Dekan beşinci tur sonunda
da oyların eşitliği halinde,
eşit oy alan adaylardan birini
Fakülte Yönetim Kuruluna
Profesör üye olarak atar.
Dördüncü turda salt
çoğunluğu sağlayan aday
var mı?
Onay
Dekan
Hayır
Dördüncü tur adayların
oyları eşit mi?
Evet
Evet
Aşama
Beşinci turda oylar
eşit mi?
Hayır
Beşinci turda salt
çoğunluğu sağlayan aday
var mı?
Beşinci tur
seçime gidilir.
Download

Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Üye Seçimi İş Akış Şeması