SGK Denetmenleri Rehberlik Ziyaretlerine Devam Ediyor
“Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” kapsamında; Sosyal Güvenlik
Kurumu kayıt dışı istihdamın azaltılması maksadıyla rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine
devam ediyor.
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail SEVİNÇ’ in talimatıyla, kayıt dışı istihdamın
önlenmesine yönelik olarak Mart ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından
Ankara’da bulunan 4 ve 5 yıldızlı oteller ziyaret edildi.
Sosyal Güvenlik Denetmenleri ziyaretlerinde, işveren ve çalışanlara sosyal güvenlik
konusunda; 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalılığın bir hak ve yükümlülük olduğunu, bunları
ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmenin mümkün olmadığı ile
kayıt dışı istihdamın önlenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği
konularında rehberlik hizmetinde bulundular.
Download

CACHEID=263adacb-7f3c-4f0b-b46b-783f124098df