T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
14117770/131.99
Antrepo Ambar Programı Yetki Devri
DAĞITIM
Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerleri hariç olmak üzere, her tip antrepo açma,
kapama ve değişiklik yapma yetkisi Bölge Müdürlüklerinde olup, antrepolara ilişkin antrepo
ambar programında veri girişleri, kod verme, bloke koyma ve antrepoya ilişkin yapılan
değişiklikler (adres, gümrük idaresi, alan, vergi numarası, işletici firma değişikliği vb.)
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Antrepo Ambar Programında yapılmaktaydı.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda antrepolar,
geçici depolama yerleri ve ambarlara ilişkin açılış, kapanış, bloke koyma/kaldırma, adres ve
alan değişikliği gibi her tür işlemlerin yapılması ve bu işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasında
kullanılan Antrepo Ambar Programının yeni versiyonu hizmete alınmıştır.
Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerlerine ilişkin kod verme işlemi Tasfiye
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edecektir.
Akaryakıt antrepoları ve geçici depolama yerleri hariç, Antrepo Ambar Programındaki kod
verme, bloke koyma ve veri değişikliğine ilişkin işlemler ise Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerince yerine getirilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EK:
1- Klavuz (54 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ab377de5-74ba-4aef-993a-b55eb1415e94 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
:
:
:
GMK Bulvarı No:6 Kızılay-ANKARA
Bilgi İçin
Fax
http://www.gtb.gov.tr
E- Posta
:
:
:
TEOMAN KELEŞ
(0 312) 418 39 92
[email protected]
Download

Antrepo Ambar Programı Yetki Devri