GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ İCRA KURULU
Sayı : İK-BŞK/220
Konu : 2014/30 sayılı Genelge hk.
Tarih: 31/12/2014
DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,
2014/30 sayılı genelge ile ilgili YGM arkadaşlarımızdan ve bazı üyelerimizden gelen sorularla ilgili olarak
Gümrükler Genel Müdürü Sn.Cenap AŞCI ile görüşülmüş olup, aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
1) Sn. Bakan, Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı resmen ( Danıştay tarafından ) tebliğ edilmemiş
olmasına rağmen derhal karara uyulmasını teminen bu genelgenin düzenlendiğini belirtilerek dolayısıyla 5
seri nolu tebliğin ilgili maddeleri yürürlüğünün durdurulduğu için önceki 2 Seri Nolu tebliğin ilgili
maddelerinin bugün itibarıyla tekrar yürürlükte olduğu,
2) Bakanlığın daha önce ikili ( işletici, YGM ) bir yapı yerine ihtiyaç duyduğu ek tedbirleri aldığını bunun
için de üçlü ( İşletici, YGM ve Memur ) bir yapı oluşturulduğunu,
3) 2 Aralık 2014 tarihinden itibaren YGM’lerin AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit sözleşmelerinin tekrar sisteme
tanıtımına imkan verilmek üzere sisteme konan blokajın derhal kaldırılacağı (Sistem Şuan Açılmıştır),
4) YGM’lerin AN6, AN7, AN8 ve AN 9 tespit kodlu ücretlerinin asgari ücret genelgesinde yer aldığı,
5) Genelgenin 7. Maddesinin ihtiyari gibiymiş yanlış yorumlanmaması gerektiğini o madde de belirtilen
“Memurun yanı sıra YGM’nin bulunduğu antrepolarda YGM’lerde antrepoya ilişkin kilitlere sahip
olacaklardır.” ifadesinin başta akaryakıt antrepoları olmak üzere ve YGM olmayan illerde daha önceden
YGM olmadan çalışan antrepoların kastedildiğini, işleticilerin eskiden olduğu gibi tekrar belirtilen tespit
kodları için YGM’ler ile sözleşme yapmak zorunda olacakları belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla;
Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan KATTAŞ
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Taşkın DALAY
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
www.agm.org.tr
www.bugumder.org
Tel:0 312 213 52 51
www.izmgmd.org.tr
www.mergumder.org.tr
Faks:0 312 213 18 87 Anıt Cad No:8/7 Tandoğan ANKARA
Download

2014.12.31 İK-BŞK-220 İcra Kurulu ortak duyurusu