T.C.
MILLi EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Müdürlügü
ACELE VE GÜNLÜDÜR
29/05/2014
Sayi: 43769797/10.07/2156853
Konu: Seçmeli Derslerin Seçimi
V ALILIGINE
(Il Mim EgItim Müdürlügü)
Ilgi:
a) 28/05/2013 tarihli ve 22 sayili Talim ve Terbiye Kurulu Karari eki Ilkögretim
Kurumlari (Ilkokul ve Ortaokul) Haftalik Ders Çizelgesi,
eki Imam
b) 07/06/2013 tarihli ve 51 sayili Talim ve Terbiye Kurulu Karari
Hatip Ortaokulu Haftalik Ders Çizelgesi.
Ilgi (a) ve (b) Çizelgeler'in seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerle,
ögrencilerimizin akademik basarilarinin artirilmasinin yaninda ilgi ve yeteneklerini
kesfetmeleri ve gelistirmeleri amaçlanmistir. Bu baglamda uygulanmakta olan ve 2014-2015
egitim ögretim yilinda ortaokul ve imam hatip ortaokullarinin 5, 6 ve 7. siniflarinda
okuyacak ögrencilerimizin ders seçimlerine iliskin is ve islemlerde asagida belirtilen
hususlar dikkate alinacaktir.
. 2014-2015 egitim ögretim yilinda
ortaokul 5, 6 ve 7. sinifta okuyacak ögrenciler
toplam 6 (alti) saat, imam hatip ortaokulunda okuyacak ögrenciler ise toplam 2 (iki)
saat seçmeli ders seçeceklerdir.
. ilgi
Seçmeli derslerin amaci, tanitimi, kaç kez ve kaç saat seçilebilecegi gibi konularda
(a) ve (b) Çizelgeiierin "Açiklamalar" bölümünde yer alan hususlar da dikkate
alinarak ilkokul 4. sinif ögrencileri ve velileri için sinif ögretmenleri tarafindan,
ortaokul ögrencileri için ise okul müdürlükleri ve rehber ögretmenler tarafindan
ögrenci ve velilere yönelik bilgilendirme yapilacaktir.
.Ilgili
alanda ögretmen yoklugu gerekçesiyle okul yönetimlerince ögrenciler ve veliler
belli derslere yönlendirilmeyecektir. Okulda ilgili alanda yeterli sayida ögretmenin
bulunmadigi derslerin seçilmesi halinde öncelikle diger okullardan maas/ek ders
karsiligi görevlendirmeler yoluyla ögretmen temin edilecek, bunun da mümkün
olmadigi hallerde ücretli ögretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açilacak ve
okutulacaktir
.
.
Okullarda en az 10 ögrencinin ayni dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders
okutulabilecektir.
Bu belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince güvenli elektronik imza ile imzalanmistir
Atatürk Blv. 06648 Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm - [email protected]
Ayrintili bilgi için: Ibrahim AYDIN
Tel:(0312)4131318
Faks:(O312) 42540 49
. siniflarda
2014-2015 egitim ögretim yilinda
okuyacak ögrencilerimiz
ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6 ve 7.
ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak
belirleyecekleri seçmeli dersleri ekte yer alan dilekçe örneklerine uygun sekilde yazili
olarak okul müdürlüklerine 2 13 Haziran 2014 tarihleri arasinda teslim edeceklerdir.
-
.
Ögrenciler tarafindan verilen dilekçelerde yer alan ders seçimleri, okul yönetimleri
tarafindan e-okul sistemine, dilekçelerin verildigi tarihten baslanarak 30 Haziran
2014 tarihine kadar islenecektir.
Konuyla ilgili ögrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin
okullarda görülebilecek yerlerde bulundurulmasi, anilan tarihler arasinda ögrencilerimizin
seçmeli ders seçimine iliskin tüm is ve islemlerin yapilabilmesine yönelik gerekli tedbirlerin
Valiliginizce alinmasi hususunda geregini bilgilerinize arz ve rica ederim.
YusufBÜYÜK
Bakan a.
Müstesar
Yardimcisi
EK: Dilekçe örnekleri (6 sayfa)
DAGITIM
Geregi
-B Plani
Bilgi
Apiani
-Bilgi Islem Dairesi Baskanligina
Bu belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince güvenli elektronik imza ile imzalanmistir
Atatürk Blv. 06648Kizilay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm - [email protected],gov.tr
Ayrintili bilgi için: IbrahimAYDIN
Tel:(0312)4131318
Faks: (O312) 42540 49
Download

Seçmeli Derslerin Seçimi - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü