KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Ruhsat Birimi'ne;
İzmir ili, Konak ilçesi, ......................................... Cad/Sok., ..................noda, ve tapunun
................................... mahallesi, ..................pafta, ..................
ada, ................... parselinde kayıtlı
taşınmazda İRTİFAK TESİSİ yapılması için gereğini arz ederim. ..... / ..... / ......
Harita Mühendisinin
ADI-SOYAD
(imza)
T.C. Kimlik No
: ...............................................
Telefon
: ...............................................
Adres
: ..................................................................................................................
EKLER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
İmar Durumu Aslı 2014
Aplikasyon Aslı
2 Tapu İçinde Son Ay Vizeli Tapu Kaydı
Proje Müellifi Onaylı 2 Takım Çizim
Yapı Yeri Kot Krokisi Aslı
Yapı Yeri Uygulama Krokisi Aslı
Proje Müellifi Onaylı Taahütname
Şirket İse İmza Sirküsü Aslı
Vekil İse Vekaletname (2 Mal Sahibinden)
Varisleri İse Verasetname Asılları
Tüm Evrak Asılları İki Parsel İçin De Hazırlanacaktır
Download

taşınmazda İRTİFAK TESİSİ yapılması için gereğini arz ederim