ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
Şehitkamil İlçesi , ................................ mahallesi , ................ pafta
............... Ada , ............... Parsel sayılı yerin imar durumunun(rapor) düzenlenerek tarafıma
verilmesini bilgilerinize arz ederim. .../.../20...
Adı ve Soyadı—İmza
Tel :
T.C:
ADRES : .......................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
EKLER:
1- Tapu Fotokopisi
2- Aplikasyon Krokisi aslı(son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
3- Kırmızı Kot
4- Vekaletname(vekaleten başvuru yapılıyor ise istenir)
5- Tapu Kaydı
Download

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü