ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
GAZİANTEP
Adıma kayıtlı bulunan
….. pafta, ….
ada, …..
parsele ait kesilmiş olan inşaat
para cezasını, % 25 indirimli olarak, peşin ödemek istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim. …/ …/ 20..
Adı Soyadı:
İmza
Tel:
T.C.:
ADRES:
:
Download

pafta, …. ada, ….. parsele ait kes