ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
S.
VATANDAŞA SUNULAN
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
TAMAMLANMA
SÜRESİ
1. Dilekçe
2. Gerekli İse Plan Değişikliğine Muvaffakat Belgesi
3. Mevcut İmar Planı
4. Öneri İmar Planı
1
1/1000 Ölçekli İmar Planı
5. Öneri İmar Planı Açıklama Raporu
Değişikliği Talebi
6. Tapu (Eski Tarihli İse Değişiklik Yoktur Kaşeli)
7. İmar Durumu
8. Aplikasyon Krokisi
Gaziemir Belediye Meclisi
ve İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisince
Onama İşleminin
Tamamlanma Süresi
9. Meclis Tetkik Ücreti Dekontu
2
İmar Planı Kopyası
1. Dilekçe
2. Pafta Çekim Ücreti Dekontu
2 Saat
1. Dilekçe
3
İmar Planı Arşiv İncelemesi
2. Tapu Fotokopisi
3 Gün
3. Tetkik Ücreti Dekontu
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
: Canan BALCI SEYLAN
Unvan
: Müdür
Adres
: Gaziemir Belediyesi Etüd Proje Md.lüğü
Tel
: 0232 999 0 251 (1150)
Faks
: 0232 251 0045
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri :
İsim
: Mitat KALE
Unvan
: Başkan Yardımcısı
Adres
: Gaziemir Belediye Başkanlığı
Tel
: 0232 999 0 251 (1180)
Faks
: 0232 251 0045
E-Posta
: [email protected]
Download

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - Gaziemir Belediyesi