LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU EVRAK KONTROL FORMU
BELGE ADI
1 EK-1 FORMU
2 TAPU BELGESİ
BELGENİN BAŞVURU
BELGENİN BAŞVURU
DOSYASINDAKİ DURUMU
DOSYASINDAKİ DURUMU
(Var/Yok)
(Uygun/Uygun değil)
AÇIKLAMA
LEÜ yönetmeliğinde mevcut
Aslı şirketimizce görülmeli ve ya noter onaylı fotokopisi olmalı.
3 İMZA SİRKÜSÜ
4 TEK HAT ŞEMASI
5 1/25000 HARİTA
6 BAŞVURU DEKONTU
7 YEGM DEĞERLENDİRME FORMU ve CD
8 APLİKASYON KROKİSİ
9 ÇED BELGESİ
10-Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı
başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre
arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları
kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe
müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter
onaylı sureti.
11 FATURA
Bilgiler http://cedas.com.tr 'de mevcut
Eksiksiz doldurulup aplikasyon krokisi ile birlikte CD'e kopyalanmalı.
Köşe Koordinatları 6 derece ED50 Datum formatında Tapu Kadastro onaylı
olmalı, pafta numarası bilgi formunda bulunmalı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak.
Varsa Son 12 aylık tüketim faturası
Download

Lisanssız Elektrik Üretiminde İstenilen Evraklar