LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 2014 YILI EKİM AYI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KAMU VEYA HAZİNE
ARAZİSİ VEYA
İMZA
ORMAN SAYILAN
SİRKÜSÜ
ALAN ÜZERİNDE
KURULMASI HALİ
FİRMA-KİŞİ ADI
BAŞVURU
TARİHİ
BULUNDUĞU YER
ÜRETİM-TÜKETİM
YERİ
(AYNI/FARKLI)
ADI
KAYNAK
TALEP
EDİLEN
GÜÇ
TÜKETİM ABONE
NUMARASI
EK-1 FORMU
TAPU BELGESİNİN ASLI
VEYA NOTER ONAYLI
SURETİ YA DA KİRA
SÖZLEŞMESİ
58
SORGUN BÜYÜK
TERMAL TUR. SAN. VE
TİC. A.Ş.
25.09.2014
Yozgat Sorgun İlçesi
AYNI
SORGUN BÜYÜK
TERMAL RES
RÜZGAR
900 KW
10000000590
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
59
TYPHON ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
10.10.2014
Yozgat İli Çekerek
İlçesi
AYNI
TYPHON RES
RÜZGAR
1000 KW
00000103730
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
TEKHAT
ŞEMASI
1/25000' LİK HARİTA
(TESİSİN KURULACAĞI BAŞVURU
YERİN KOORDİNATLARI DEKONTU
İLE BİRLİKTE)
YEGM
DEĞERLENDİRME
FORMU
VERİLEN GÖRÜŞ
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmuştur.
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmuştur.
AÇIKLAMA
OLUMLU
Başvuru uygun bulunmuş olup,Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne YEGM değerlendirme Formu
gönderilecektir.
OLUMLU
Başvuru uygun bulunmuş olup,Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne YEGM değerlendirme Formu
gönderilecektir.
Download

ön değerlindirme