OSB
FİRMA
Başvuru Kabul
Edilir
Başvuru Yapılması
Uygun Değil
Kapasite Yetersiz
ise TEİAŞ Genel
Müdürlüğü'nden
Görüş İstenir
TEİAŞ
TEDAŞ
TEİAŞ Genel Müdürlüğü Görüş
Bildirir
Uygun
Kapasite
Analizi
Yapılır
YEGM
Başvuru
Evrakları
Kontrol
Edilir
Uygun Değil
Uygun
RED
Uygun
Eksik evrak var ise
Firmaya 3 iş günü
içinde bildirim
yapılır
Firma 10 iş günü
içinde evraklarını
eksiksiz olarak OSB'ye
sunar
YEGM'e Teknik
değerlendirme ve
pafta görüş için
gönderilir.
YEGM Uygunluk
cevabı verir
Uygun Değil
Uygun
Komisyon Kurulur
Gelen görüşler ve
evraklar tekrar
incelenerek rapor
oluşturulur ve
Yönetim Kuruluna
Sunulur.
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN BAŞVURU SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
Firmaya
Olumlu yada
Olumsuz
Görüş
Bildirilir
Olumsuz
Firma 90 gün
içerisinde TEDAŞ'a
proje onaylatır.
Firmaya Bağlantı
Çağrı Mektubu
gönderilir.
Proje 90 Gün
içinde
onaylandı mı
?
OSB 90 Gün ilave
süre tanır.
Hayır
Evet
30 Gün
içerisisnde
Bağlantı
anlaşması
imzalanır
1-2 Yıl içerisinde tesis
kurulur
Bakanlık ve
Bakanlığın
Yetkilendirdiği
Kurum Tarafından
geçici kabul yapılır.
Bakanlık ve Bakanlığın
Yetkilendirdiği Kuruma
geçici kabul başvurusu
yapılır
Sistem Kullanım
Anlaşması İmzalanır ve
üretim tesisi devreye
girer.
Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik
Üretimi Yönetmeliği İçin
Tıklayınız.
Geçici Kabul sonrası
OSB'ye sistem
kullanım anlaşması
için başvuru yapılır.
Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik
Üretimi Tebliği için
Tıklayınız.
Lisanssız Elektrik
Üreticileri için DS
Bağlantı Anlaşması için
Tıklayınız.
Lisanssız Elektrik
Üreticileri için DS
Kullanım Anlaşması için
Tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üretimi
Örnek Uygulamaları için
Tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üretimi
Sıkça Sorulan Sorular
için Tıklayınız.
Lisanssız Elektrik Üretimi
TEDAŞ Proje Onay
Süreci için Tıklayınız.
TEDAŞ Geçici Kabul
dosyasında bulunması
gereken evraklar için
Tıklayınız.
Download

lisanssız elektrik üretimi için başvuru süreç akış şeması