LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ
Yalçın KIROĞLU
Başkan
AMAÇ: SEKTÖR OYUNCULARINI BİR ARAYA GETİRMEK!
ABONE
ÜRÜN VE
HİZMET
EDAS
KAMU
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Üretim
Lisanssız Rüzgar Türbin Pazarı
SINIRLI(1MW)ÜRETİM
Sadece Elektrik Abonesi olmak ön
koşul
EPDK’dan lisans alma yok
Tüketim fazlası elektrik 10 Yıl
boyunca alım garantisi
Üretim ve Tüketim farklı yerde
olabilir, Aynı Dağıtım Bölgesinde
Rüzgar, Güneş, Hidro, Biyokütle,
Jeotermal
SINIRSIZ ÜRETİM
Tüketim ve Üretim aynı ölçüm
noktasından bağlı
Yenilenebilir Enerji
Tüketim fazlasının bedeli
alınmamak koşulu ile sınırsız
İster 3 MW RES, ister 10MW GES
Kurun
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Pazar
Lisanssız Rüzgar Türbin Pazarı
• Yatırımcı tarafından bilgi eksikliği
• Üretim yapanlar başta olmak üzere, tüketimi fazla olan
abonelerde büyük fırsat var.
• Çiftlikler, Benzin İstasyonları, AVM, Belediyeler, Kamu
• Lisanslı Pazar bilgileri ile Lisanssız’ın yanlış
karşılaştırmaları. Bilgi eksikliği
• Yerli Üretimde, kompenent bazında, OSB’lerin teşvik
edilmesi.
• Sertifikasyon sürecinin uzunluğu
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ RÜZGAR BAŞVURULARI
Toplam Başvuru : 4846 Adet
Olumlu : 305 Adet
Olumsuz: 849 Adet
Değerlendirmede : 1855 Adet
Olumlu RES Kapasite : 174.742 kW
RES Proje Başvurusu
: 52 Adet
Olumlu
:
5 Adet
Olumsuz :
5 Adet
Ön Onay :
7 Adet
İncelenip Eksik Bildirilen : 28 Adet
Kabul Aşamasında :
4 Adet
%
www.lisanssizelektrik.org
Proje Onay - Agustos 2014
Toplam Başvuru
Olumlu Başvuru Sayısı
4.846
2.142
Çalışan Sistem
Onay. kW
Kabulu
Tamam
kW
Kabul Aşaması
kW
184
91.150
62
26.021
37
17.329
99
43.350
88
165
60.620
58
15.394
28
8.170
86
23.564
19.406
5
5
986
0
0
4
736
4
736
9
6.920
1
4
4.083
3
2.883
1
1.200
4
4.083
Kojenerasyon
24
62.968
7
10
25.461
1
7.744
4
7.223
5
14.967
Hibrit (Güneş+Rüzgar)
1
400
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Qty
kW
Reddedilen Onaylanan
Kabul Edilen Toplam Proje
668
424.207
102
Güneş
582
334.512
Rüzgar
52
Biyo
On-Grid-Total OnGrid-Total
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – RES Çözüm İhtiyaçları
Rüzgar Türbin Tedariği
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazarda yerli üretime destek ?
MİLRES Projesi, 500 kW
1 MW altındaki üreticilerin referans ve maliyet
İlk 5-10 daki üreticilerde ise
• Tek bir Türbin vermek istememe, bakım ve işletme
maliyeti
Sınırsız Üretimde ilk Onaylar alınmaya başladı.
2 proje de 2.5 MW YEGM Onayı ve Çağrı Mektubu Aldı
2 Proje ise 2.5 MW Lisanssız Başvurusu incelemede
Diğerleri geliyor.
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – RES- Çözüm İhtiyaçları
1-5 kW Ev Pazarı, Çok Uygun Değil
• Ürün Çeşitliliği çok az
• Proje Onay Yönetmeliği değişmeli. TC Enerji Bakanlığı,
Enerji İşleri ile değişiklik konusunda mutabık kaldık.
Yayınlanması bekleniyor.
Proje Onayı
Proje O014
• Mekanik, istenilen çizimleri üreticiler vermek istemiyor.
• Süreç uzun
• Başka bir kamu kuruluşuna da yetki verilmesi (TSE gibi)
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Çözüm İhtiyaçları-2
EDAŞ Başvuru Süreçleri
Geçtiğimiz dönemde 5 ay sonra cevap alınan başvurular
var. İptallerde hat kapasitesi diyerek şeffaf olmayan
reddedilen başvuru var. 1500+ üzerinde başvuru alan EDAŞ
var.
İmar Onayı
İmar onayı, büyükşehir sınırlarında, yaklaşık 8 aylık süreç
olmaya başladı. Enerji ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile
görüşüyoruz. Talebimiz, muafiyet kapsamında olması.
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Çözüm İhtiyaçları-3
Olumsuz Başvurular
Her bir proje 20.000 TL’den hesap yapsak, 850 başvuru
yaklaşık 17 Milyon TL boşuna harcandı. Sistem şeffaf olsa
bu olmazdı!
Bağlanabilirlik Oranı
Yönetmelikteki madde nedeni ile boşuna işler uzuyor. 2 tane
1 MW başvuru yerine 3 tane 700 kW başvuru onaylandı.
Kaldırılacak.
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Çözüm İhtiyaçları-4
Tüketim Birleştirme
Aynı EDAŞ bölgesindeki üretim ve tüketimler birleşebilmeli.
EPDK ile görüştük. Hedef yılbaşından önce çıkması.
Böylelikle daha büyük kapasiteli rüzgar türbini yatırımlarının
önü açılmış olacak.
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Çözüm İhtiyaçları-5
e-Lisanssız Üretim
• Tüm başvuru süreçleri, inertnetten yapılabilmeli.
• EDAŞ’la YEGM arasındaki mektup gitmesi 15-30 gün.
• Abone bilgi alamıyor. EDAŞ’lar sadece evrak kabul
bölümüne aboneyi alıyor.
• Abone, EDAŞ, YEGM, TEİAŞ süreci internet üzerinden
büyük verimlilik tasarrufu ve şeffaflık ve güven sağlar
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – Çözüm İhtiyaçları-6
YEGM
Madem tüm başvurular YEGM’e
gidiyor, diğer kamu kuruluşları
ile olan işler buradan
yürütülebilir. Belediyelere veya
Tarım Bakanlığına veya
TEİAŞ’a buradan gidecek yazı
ile işler daha hızlı olabilir.
Ayrıca yatırımcı/abone tek bir
yerle muhatap olur.
Bakanlıklar
Başvuru
YEGM
Kamu
Kuruluşları
TEİAŞ
www.lisanssizelektrik.org
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ – FİNANS
Bankalar Lisanssız Elektriği Keşfetmeye Başladı
%20 Özkaynak , %80 Proje Finansmanı
Lİ-DER OLARAK
›
›
›
›
›
Turseff, Akbank, Denizbank, Vakıflar, İşBank, YKB
Denizbank
Halkbank
Ziraat Bankası
Finansbank ile protokol çalışmaları.
SEKTÖRE ÖZEL ÇÖZÜM
Ürünün Sigortalama sürecinde Üretim Kaybı da Dahil Çözümler
www.lisanssizelektrik.org
BAŞVURULARDAKİ SON DURUM _ 28.10.2014
www.lisanssizelektrik.org
Download

Kiev Gezi Rehberi (PDF)