MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ
KOD NO
TEST’İN NEVİ
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır.
Malzeme Analizleri
20652001
Demir bazlı malzeme analizleri(I)
Karbon çeliği
Karbon(C), Kükürt(S), Mangan(Mn), Silis(Si)
708
20652002
Demir bazlı malzeme analizleri(II)
Yüksek alasımlı çelik
Karbon(C), Kükürt(S), Mangan(Mn)
Silis(Si), Fosfor(P), Krom(Cr),
Nikel(Ni), Molibden(Mo), Vanadyum(V)
20652003
Bakır bazlı malzeme analizleri(I)
Pirinç
Bakır(Cu), Çinko(Zn), Kalay(Sn), Kurşun(Pb)
20652004
Bakır bazlı malzeme analizleri(II)
Aluminyum bronz
Aluminyum(Al), Bakır(Cu), Demir(Fe),
Nikel(Ni), Mangan(Mn)
20652005
Bakır bazlı malzeme analizleri(III)
Kupro-nikel
Bakır(Cu), Nikel(Ni), Demir(Fe)
708
20652006
Alüminyum Bazlı Malzeme Analizleri(I)
Silis(Si), Bakır(Cu), Çinko(Zn)
925
20652007
Alüminyum Bazlı Malzeme Analizleri(II)
Silis(Si), Demir(Fe) Bakır(Cu), Magnezyum(Mg)
Mangan(Mn), Nikel(Ni), Krom(Cr), Kalay(Sn)
20652008
Gümüş Bazlı Malzeme Analizleri
Gümüş(Ag), Bakır(Cu), Kalay(Sn)
20652009
Komple kül analizi
Silisyum Oksit(SiO2)
Demir Oksit(Fe2O3)
Alüminyum Oksit(Al2O3)
Titan Oksit(TiO2)
Kalsiyum Oksit(CaO),
Magnezyum Oksit(MgO)
Sodyum Oksit(Na2O),
Potasyum Oksit(K2O)
Kükürt trioksit(SO3)
Fosfor pentaoksit(P2O5)
Yanma Kaybı
1361
925
1143
1860
762
1179
KOD NO
TEST’İN NEVİ
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
20652010
Komple birikinti analizi
Silisyum Oksit(SiO2)
Demir Oksit(Fe2O3)
Alüminyum Oksit(Al2O3)
Titan Oksit(TiO2)
Kalsiyum Oksit(CaO),
Magnezyum Oksit(MgO)
Sodyum Oksit(Na2O),
Potasyum Oksit(K2O)
Kükürt trioksit(SO3)
Fosfor pentaoksit(P2O5)
Yanma Kaybı
20652012
Bakır oksit(CuO)
236
20652012
Nikel oksit(NiO)
236
20652013
Krom oksit(Cr2O3)
236
20652014
Mangan oksit(MnO2)
236
20652015
Vanadyum pentaoksit(V2O5)
236
20652016a
Klorür(Cl)
236
20652016b
Diğer elementler (TL/ad)
236
20652017
Emprenyeli ahşap malzeme testi
Sodyum dikromat(Na2Cr2O7), Bakır sülfat(CuSO4)
Arsenik pentaoksit(As2O5)
708
20652018
Kimyasal madde TSE'ye veya talebin kapsamına
istenilen başka bir standarda uygunluğa göre tayin edilir
Malzeme analizi (X-Işını Floresans Spektrometre sistemi ile)
20652019a
Numune hazırlama + analiz
20652019b
Hazır numune
XRF- Operatörü yok
20652020a
Malzeme analizi (ICP Atomik Emisyon Spektrometre sistemi ile)
5 kompenent
20652020b
İlave her kompenent (TL/Ad)…………………..
ICP-Operatörü yok
Malzeme Analizi(optik emisyon spektrometre sistemi ile)
20652021A
Numune hazırlama+Kimyasal analiz
20652021B
Hazır numunede kimyasal analiz
Not:50 numuneden sonraki her numune %50 indirimli bedelle yapılır
Reçine Testleri
1179
426
109
426
91
426
73
20653001
Elek analizi
Elek analizi
Efektif tane büyüklüğü
Yeknesaklık katsayısı
272
20653002
Katyon reçinesi kapasite tayini
708
20653003
Anyon reçinesi kapasite tayini
708
KOD NO
20653004
TEST’İN NEVİ
Fiziksel özellikler
Denge nemi
Ağırlık bazlı kuru madde
Hacim bazlı kuru madde
Dökme yoğunluk
20653005
Reçine fonksiyon testi
Elek analizi, Kapasite tayini, Fiziksel özellikler
Temizlenebilirlik, Tekrar kullanılabilirlik
Not.5 numuneden sonraki her numune%50 indirimle yapılır
20653006a
Su analizi(I)(AKR.)
pH, iletkenlik, bulanıklık,
TÇK, süspanse madde, p-değeri,
CO2, organik madde, m-değeri,
Ca-Mg sertliği, Na, K, CO3, HCO3,
OH, SO4, Cl, Silis, Denge CO2,
bağlı CO2, NO2, NO3, NH3, Fe
20653006b
Diğer analiz (TL/Adet)
20653007a
Su analizi (ICP Sistemi ile)
Cu, Al, Ni, Zn, Cr, V, Mn, Cd
20653007b
İlave her komponent (TL/Ad.)
ICP-Operatörü yok
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
708
1433
889
54
454
91
Yapılan diğer su analizleri
20653008
Toplam Azot
109
20653009
Sülfit
109
20653010
Kromat
109
20653011a
20653011b
Oksijen(yerinde)
Oksijen
907
127
20653012a
20653012b
Hidrazin(yerinde)
Hidrazin
907
127
Yağ ve Gres
127
20653014a
20653014b
Klor ihtiyacı(yerinde)
Klor ihtiyacı
907
127
20653015a
20653015b
Artık klor(yerinde)
Artık klor
907
127
20653016
Doygunluk indeksi
145
20653017
O-fosfat
20653013
73
KOD NO
TEST’İN NEVİ
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
Soğutma suyu inhibitör analizi
20653018
pH
45
20653019
Yoğunluk
45
20653021
Toplam fosfor
20653020
Viskozite
20653022
Orto fosfat
109
20653023
Poli fosfat
109
20653024
Çinko
109
20653024
Diğer Analizler (TL/Ad)
109
109
73
Atık su analizi
20653025
pH
27
20653026
COD
109
20653027
BOD
109
20653028
Askıda katı madde
20653029
Yağ ve gres
20653030
Toplam fosfor
73
20653030
Diğer Analizler (TL/Ad.)
91
54
127
Kum ve Kireçtaşı Analizi
20653031
Nem tayini
45
20653032
Silisyum Dioksit (SiO2)
118
20653033
Demir 3 Oksit (Fe203) R203
118
20653034
Aliminyum Oksit (Al203) R203
118
20653035
Kalsiyum Oksit (CaO)
118
20653036
Magnezyum Oksit (MgO)
118
20653037
Sodyum Oksit (Na2O)
118
20653038
Potasyum Oksit (K20)
118
KOD NO
TEST’İN NEVİ
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
20653039
Özgül Ağırlık
36
20653040
Elek Analizi (Tane büyüklüğü dağıtımı)
36
20653041
Sinterleşme(115o C da)
45
20653042
Asitte çözünebilirlik
91
20653043
Organik madde
91
20653044
Sıkışık birim ağırlığı
63
20653045
Gevşek birim ağırlığı
63
20653046
Tane dağılımı düzgünsüzlüğü
36
Hemodialize Tuz Analizi
20653047
Sodyum Klorür(NaCl)
181
Fuel Oil Numunesi
20653048
Sodyum
236
20653049
Potasyum
236
Vanadyum
Yerinde numune alma
236
980
20653067
Aktif Karbon
Gevşek Birim Ağırlığı, Sıkışık birim ağırlığı, suda çözülebilir madde,
asitte çözülebilir madde, kül tayini, yoğunluk, iyot sayısı
454
20653068
Yangın Söndürme Kimyasal Analizi
ABC tozu
272
20653050a
20653050b
Download

Hizmet Satış Fiyatlarımız