NEOENERJI Clean Energy
Başakşehir Belediyesi
İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Living-Lab)
Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Living-Lab)
m
o

Living Lab, herhangi bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, gerçek doğal ortamında, gerçek
kullanıcılarla test edildiği, iyileştirildiği ve uygulandığı ortamdır.

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, akıllı bina konseptinde hazırlanmış olup, maksimum
enerji verimliliği, konfor, kolay kullanım, genişletilebilir güvenli bir sistem ön planda tutulmuş,
modern ve geleceğe dönük bir yapı oluşturulmuştur.

Bina dahilinde, farklı sistemler tek bir altyapıyla birleştirilmiş, merkezi kontrol, görüntüleme ve
raporlama yapılabilen, enerji tasarrufunun ön planda tutulduğu bir yapı teşkil edilmiştir.

Binada enerji harcayan tüm sistemler LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test
prosedürlerine uygun olarak denetlenmektedir.

Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiği “İnovasyon ve Teknoloji Merkezi –
Living Lab” projesinde uygulanan “Fotovoltaik Sistem”, “Rüzgar Türbin Sistemi”, “Meteorolojik
İstasyon Sistemi”, “Çevre Aydınlatma Sistemi” ve “Uzaktan Veri İzleme ve Kayıt Sistemi” işleri
NEOENERJI tarafından üstlenilmiş ve başarıyla bitirilip, çalışır durumda teslim edilmiştir.
c
.
jr i
e
n
e
o
e
n
.
w
w
w

Tüm sistem LEED GOLD standartlarında projelendirilmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ENoLL (European Network of Living Labs) üyesi seçilen Türkiye’deki ilk projedir.

Binada tüketilen toplam elektriğin %13.2’si yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik ile
karşılanmaktadır.
Fotovoltaik Sistem
m
o

Toplam 17280Wp kurulu güçte
yüksek verimli, Polikristal (C-Si)
yapıda Fotovoltaik paneller
kullanılmıştır.

Sistem belirlenen şartlar dahilinde
23300KWh yıllık ortalama elektrik
üretimi yapmaktadır.

Sistem dahilinde 6 farklı dize
oluşturulmuş, 2 adet trifaze çıkışlı
ongrid inverter kullanılmıştır.

Yüksek güvenlik için galvanik
izolasyonlu HF-Trafolu inverter
seçilmiştir, kullanılan inverterlerin
MPP uyum verimi ˃99,9%, max.
verimi 95,7%’dir.
c
.
jr i
e
n
e
n
.
w
w
w
o
e


m
o
Fotovoltaik paneller, komple
aluminyum montaj sehpaları
üzerine, güney cepheye bakacak
ve yatayla 30° açı yapacak
şekilde yerleştirilmiştir.
Elektriksel anahtarlama ile
oluşan ani aşırı gerilimleri ve
yıldırım etkisini bertaraf etmek
için, Türk Standartları ve
Uluslararası Standartlar göz
önüne alınarak, topraklama
sistemi, eş potansiyel sistem ve
iç yıldırımlık sistemi
oluşturulmuştur.
n
.
w
w
w
o
e
c
.
jr i
e
n
e


n
.
w
w
w
m
o
c
.
jr i
e
n
e
o
e
Tüm dizeler için özel Fotovoltaik DC
Parafudrlar, İnverterlerin besleme ve
çıkış hatları için Trifaze AC Parafudrlar ve
Data hatları için özel parafudrlar
kullanılmıştır. Böylece tüm enerji ve veri
hatları koruma altına alınmıştır.
Tüm Fotovoltaik panellerin ve sehpaların
ayrı ayrı olmak üzere, aluminyum iletkenle
topraklaması yapılmış, ring hattı
oluşturulmuş, aluminyum iletken ana
panoda oluşturulan eş potansiyel baraya
Al-Cu klemens ile irtibatlandırılmıştır. Bu
sayede sistemin herhangi bir noktasında
meydana gelebilecek korozyon riski
önlenmiştir.
Rüzgar Türbini Sistemi
m
o
c
.
jr i
e
n
e
o
e

n
.
w
w
w

Rüzgar türbini olarak Amerikan
lisanslı Whisper200
kullanılmıştır.

Yıllık ortalama 7,2m/s rüzgar
hızında 3900kwh elektrik
üretimi sağlanmaktadır.

Aşırı rüzgarlardan kanatları
kaçıran özel gövde dizaynı ve
fren dirençleri ile Whisper
rüzgar türbinleri tamamen
güvenli bir yapıdadır.
Whisper rüzgar türbinleri, 55m/s rüzgar hızına kadar dayanabilen sağlamlıktadır.


m
o
ASTM B-117 standardında marin kaplamalı gövde ve SS304
paslanmaz çelik rotor şaftı ve kanat bağlantı parçasına
sahiptir.
Geliştirilen yeni
alternatör dizaynı ile,
daha önce 1000W olan
güç çıkışı 1400W’a
çıkartılmıştır.
c
.
jr i
e
n
e

n
.
w
w
w
o
e

Rüzgar türbin kontrol ünitesi, anlık ve ortalama rüzgar hızları
için, voltaj, akım ve güç çıkışlarını gösteren Lcd ekran veri
kaydı özelliğine sahiptir.

Whisper 200, güç performansı için IEC 61400, güvenlik ve
fonksiyonlar için CWET sertikaları almış ve tüm testlerden
başarıyla geçmiş dünyadaki tek küçük rüzgar türbinidir.
Geliştirilmiş yeni rotor
dizaynı ile daha düşük
ses miktarı sağlanmıştır.

EN60204-1, EN1050, EN12100, IEC614002&12, CE, ISO9001:2008 sertifikalarına
sahiptir.

Whisper 200, düşük rüzgar hızlarında dahi
kendi sınıfındaki diğer türbinlerden daha fazla
güç üreten en verimli türbindir.

Whisper rüzgar türbinleri, 1985 yılında
Amerika’da üretimi başlayan, düşük
ağırlıkları, iyi performansları ve çekici fiyatları
ile aradan geçen sürede dünya üzerinde
35,000’den fazla satılan dünyanın en popüler
rüzgar türbinleridir.

n
.
w
w
w
o
e
c
.
jr i
e
n
e
Whisper 200’ün yıllık ortalama 6.3m/s rüzgar
hızında çalışması durumunda, 1982kg/yıl CO2,
8593g/yıl SO2, 4202g/yıl NOX gaz emisyonu
yok edilmektedir.
m
o
Meteorolojik İstasyon Sistemi

Rüzgar Hızı,
Rüzgar Yönü, Hava
Sıcaklığı, Hava
Basıncı, Hava
Nemi ve Global
Radyasyon
sensörleri ve
Ethernet (IEEE
802.11 b/g) girişli
bir Veri Toplama
Ünitesi (Data
Logger)
kullanılmıştır.
c
.
jr i
e
n
e
o
e
n
.
w
w
w
m
o

Kullanılan Veri
Toplama Ünitesi,
512K dahili
hafızaya, alarm
rölesine, 2 kanallı
analog sensör, 10
kanallı dijital sensör
girişine sahiptir.

Veri toplama
ünitesiyle tüm
meteorolojik veriler
1 dk’lık aralıklarla
kayıt
edilebilmektedir.


NEOENERJI tarafından kurulan
meteorolojik istasyon sistemi
ile, Fotovoltaik Sistem ve
Rüzgar Türbin Sisteminin
üretim verileri meteorolojik
verilerle mukayese
edilebilmekte ve daha doğru
performans değerlendirmesi
yapılabilmektedir.
m
o
c
.
jr i
e
n
e
Tüm meteorolojik verilere web üzerinden online ulaşılabilir, istenilen verinin/verilerin istenilen
aralık dahilinde çıktısı alınabilir.
n
.
w
w
w
o
e

Tüm meteorolojik
verilerin NEOENERJI
tarafından hazırlanan
uzaktan izleme programı
ve bina girişine konulan
Lcd ekran üzerinden de
gösterimi sağlanmıştır.
Çevre Aydınlatma Sistemi

m
o
Gündüz Fotovoltaik Panel vasıtasıyla
üretilen enerji derin deşarjlı jel aküde
depolanmakta ve istenen zaman
diliminde yüksek verimli Led armatürler
kontrol ünitesi yardımıyla otomatik olarak
yanmaktadır. Bu sayede ciddi bir enerji
tasarrufu sağlanmıştır.
c
.
jr i
e
n
e

n
.
w
w
w
o
e

Öngörülen otonomi süresinden daha
fazla güneşsiz günlerin olması
durumunda, çevre aydınlatma sisteminin
kesintisiz çalışmaya devam etmesi için,
otomatik olarak şebekeyi devreye alacak
özel bir transfer ünitesi de NEOENERJI
tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Yüksek izolasyon değerlerine sahip
verimli Led aydınlatma armatürleri
kullanılarak, Amerikan Enerji Verimliliği
Standardı (Ashrae 90.1) gereklilikleri
sağlanmıştır.
m
o

c
.
jr i
e
n
e
Tüm sistem LEED GOLD standartlarında projelendirilmiş ve gerçekleştirilmiştir.
n
.
w
w
w
o
e
Uzaktan Veri İzleme ve Kayıt Sistemi
c
.
jr i
e
n
e
m
o


Tüm verilerin uzaktan online
izlenebildiği ve istendiğinde
gerekli bilgilerin istenilen aralık
dahilinde çıktısının alınabildiği
özel bir yazılım NEOENERJI
tarafından hazırlanmıştır.
n
.
w
w
w
o
e
Bütün sistemlerin tüm verileri ilgili
ölçüm cihazları ve sensörler
kullanılarak ölçülmekte ve
kaydedilmektedir.
m
o
c
.
jr i
e
n
e

Hazırlanan uzaktan izleme yazılımı, müşterinin talepleri doğrultusunda özelleştirilebilir
yapıdadır.

Canlı performans izlemek için hazırlanan yazılıma, uzaktan web üzerinden erişilebileceği gibi,
yazılımın İ-Pad, İ-Phone gibi uygulamaları da mevcuttur.
n
.
w
w
w
o
e


Ayrıca, tüm verilerin kamuoyu ile
paylaşımını sağlamak ve çevresel bilinci
artırmak maksadıyla bir kiosk sistemi de
oluşturulmuştur.
NEOENERJI tarafından oluşturulan bu kiosk
sisteminde, bir LCD ekran vasıtasıyla tüm
üretim verileri (şu an üretilen enerji, bugün
üretilen enerji, bu yıl üretilen enerji, toplam
üretilen enerji vb.), üretim grafikleri,
çevresel fayda ekranları (kesilmekten
kurtarılan ağaç miktarı, azaltılan CO2 salınımı
miktarı, üretilen enerji ile elektriği
sağlanabilecek ev sayısı, vb), meteorolojik
veriler (rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava
sıcaklığı, hava nemi, hava basıncı, global
radyasyon vb.) ve müşteri tarafından istenen
diğer verilerin gösterimi sağlanmaktadır.
n
.
w
w
w
o
e
c
.
jr i
e
n
e
m
o
Referanslar
Yurtiçi Kurumsal Referanslar
Arçelik
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Aselsan
Başakşehir Belediyesi
İki Numara
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Safranpark
TAI
Türk Standartları Enstitüsü
TUSAŞ
T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Tema Trend
Unilever
Pınar Et
Kocaeli Üniversitesi
Senur
Sabancı Üniversitesi
Vestel
Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ekşioğlu
Orman Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Kurumsal Referanslar
Eusag, Almanya
Mirasol, Almanya
Joke Systems, Avusturya
Vista Eco, BAE
IGB, Çek Cumhuriyeti
Eurosol, Fransa
Joosten HVL, Hollanda
Country Trading, Kenya
KCCESE, Kuveyt
Egyptian RE, Mısır
Sun Expert, Romanya
Simtel, Romanya
Sokna, Senegal
Cekom, Slovenya
Noratex, Yunanistan
İletişim Bilgileri
NEOENERJI Clean Energy
Sögütlüçeşme Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:12/1 Sefaköy
34295 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel:0.212.6715444
Fax:0.212.6715400
Email:[email protected]
www.neoenerji.com
Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Living Lab)
Başak Mahallesi, 5.Etap, 2.Kısım, Abdülhamithan Caddesi, No:5
Başakşehir/İSTANBUL
Tel:0.212.7778693 0.212.7778628
Faks : 0.212.777 0892
Email:[email protected]
www.basaksehir-livinglab.com
Download

Living-Lab - NeoEnerji