IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
IPARD Programı kapsamında
İşletmenin/Tesisin kendi
tüketimine yönelik yenilenebilir
enerji yatırımları destek
kapsamına alınmıştır.
Yenilenebilir Enerji Yatırımının Özellikleri
•
Yenilenebilir Enerji Yatırımları; IPARD Programında
. uygulanan tedbirler kapsamında desteklenen
mevcutta
yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak için yapılacak
ilave yatırımlar olarak planlanmalıdır. (13. Çağrı için
103 ve 302 tedbirleri destek kapsamındadır.)
•
Yenilenebilir Enerji kapsamında sadece Güneş Enerjisi
(Fotovoltaik) sistemleri desteklenecektir.
•
İşletmenin/Tesisin Enerji İhtiyacı (Tükettiği enerji)
kadar kapasiteye (Elektrik Tesisatı Projesinde yazan
toplam kurulu güç)izin verilecektir.
•
İşletmenin/Tesisin enerji ihtiyacı 1MW kurulu güçten
daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak 1MW
kapasite destek kapsamındadır.
YARDIM ORANI
Yenilebilir Enerji Yatırımları için Destek Oranı
parçası olduğu tedbirin yardım oranına eşittir.
Başvuru ve Ödeme Aşaması
• IPARD Programı kapsamında Yenilebilir Enerji
yatırımı için kuruma sunulacak başvuru
paketinde dağıtım şirketi tarafından
imzalanmış «Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin
Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması» sunulması
gerekmektedir.
• Yatırımın sonunda Ödeme Talep Paketi
içerisinde ise «Geçici Kabul Tutanağı» kuruma
sunulmalıdır.
• Başvuru Sahibi; TKDK Başvuru süreci, sözleşme
imzalanması, Yatırımın gerçekleştirilmesi
sürelerini ve ilgili yönetmelik(EPDK Lisanssız
Üretim Yönetmeliği madde 24-b) gereği
«Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının
geçerlilik süresini dikkate alarak yatırımını
planlamalıdır.
• Sistemlerin kurulumunda kullanılacak olan PV
panellerin tek tip (aynı) olması gerekmektedir.
Şebekeye bağlı(on-grid) sistemler destek
kapsamındadır.
•
Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama
adresi(uygulama sahası) dışında kalan kablolama
işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmemektedir.
Download

IPARD Programı kapsamında Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına