FİRMA-KİŞİ ADI
34
VOLBARDEM ELEKTRİK
ÜRETİM SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.
BAŞVURU
TARİHİ
23.05.2014
BULUNDUĞU YER
Sivas Gürün İlçesi
ÜRETİM-TÜKETİM
YERİ
(AYNI/FARKLI)
AYNI
ADI
VOLBARDEM RES2
KAYNAK
RÜZGAR
TALEP
EDİLEN
GÜÇ
TÜKETİM ABONE
NUMARASI
EK-1 FORMU
VAR
TAPU BELGESİNİN ASLI
VEYA NOTER ONAYLI
SURETİ YA DA KİRA
SÖZLEŞMESİ
VAR
KAMU VEYA HAZİNE
ARAZİSİ VEYA
İMZA
ORMAN SAYILAN
SİRKÜSÜ
ALAN ÜZERİNDE
KURULMASI HALİ
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
TEKHAT
ŞEMASI
VAR
1/25000' LİK HARİTA
(TESİSİN KURULACAĞI
YERİN
KOORDİNATLARI İLE
BİRLİKTE)
VAR
BAŞVURU
DEKONTU
VAR
YEGM
DEĞERLENDİRME
FORMU
VERİLEN GÖRÜŞ
AÇIKLAMA
VAR
Başvuru red
edilmiştir.
OLUMSUZ
Kurulması planlanan Rüzgar türbini Volbardem
Elektrik Üretim San. Tic. Ltd. Şti. tarafondan
kurulacak olan Volbardem RES3 tesisine ait türbinle
mesafenin birbirini etkileyecek seviyede olması ve
verimli çalışmalarına engel olacağı tespiti ile YEGM
tarafından olumsuz karşılanmıştır. Başvuru evrakları
başvuru sahibine iade edilecektir.
1 MW
00000063270
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı sonucu teknik
değerlendirme üzerine YEGM'e gönderilen başvuru
eksik ve hatalı sunulan bilgiler gerekçesiyle teknik
değerlendirmeye alınamamıştır. Yönetmelikte
Başvuru uygun
belirlenen süre içerisinde eksiklerin giderilmesi
bulunmamıştır.
halinde başvuru YEGM'e yönlendirilecektir. (Sanral
sahasına ait köşe koordinatları Bilgi Formunun
üzerine yazılmalı, koordinatlar UTM 6 Derece-ED
50 Datum sisteminde olmalı.)
36
ALMUS KAYMAKAMLIĞI 17.06.2014
Tokat Almus İlçesi
FARKLI
-
GÜNEŞ
50 KW
251
1181
1223
12430
12240
122
1781
1225
934
1238
964
1837
399
331
936
938
935
2490
2848
42
ATALANTE ENERJİ SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
31.07.2014
Sivas Gürün İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
936 KW
00000923890
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
YOK
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. Tesisin
kurulacağı yerin koordinatlarını da içeren 1/25000
harita ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
43
APOLLO ENERJİ SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
31.07.2014
Sivas Gürün İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
990 KW
00001189050
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
YOK
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. Tesisin
kurulacağı yerin koordinatlarını da içeren 1/25000
harita ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
44
ATON ENDÜSTRİ ENERJİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
31.07.2014
Sivas Gürün İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
644 KW
00000429390
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
YOK
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. Tesisin
kurulacağı yerin koordinatlarını da içeren 1/25000
harita ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
45
HALK ENERJİ
YATIRIMLARI ÜRE.İNŞ.
TİC. SAN. A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000525400
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
46
HALK ENERJİ
YATIRIMLARI ÜRE.İNŞ.
TİC. SAN. A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000130450
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
47
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
H1SOLAR 8 GES
GÜNEŞ
1 MW
Abone Bilgisi
Bulunmamaktadır.
YOK
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
YOK
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Ek1 Formu eksiksiz şekilde düzenlenecektir. YEGM
değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca dijital
çıktı(CD) haline getirilecektir. Tek hat şeması
oluşturulup yetkili kişilerce onaylatılacaktır. Varsa
son bir yıla ait başvuru sahibinin elektrik faturası
bilgileri ve ÇED muafiyet yazısı ile birlikte başvuru
dosyasına eklenecektir.
48
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000130480
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
49
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000130490
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
50
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000145580
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
51
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000145570
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
52
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000149180
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
53
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000178080
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
54
H1SOLAR ENERJİ
ÜRETİM SAN. VE TİC.
A.Ş.
15.08.2014
Sivas Kangal İlçesi
AYNI
-
GÜNEŞ
1 MW
00000187000
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
YEGM değerlendirme formu hazırlanıp ayrıca
dijital çıktı(CD) haline getirilecektir. ÇED muafiyet
yazısı ile birlikte başvuru dosyasına eklenecektir.
Önemli Not : TEİAŞ’ a ait Kangal TM ‘e yönlendirilen santrallerin toplam kurulu gücü 2 MW aştığından “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 6. Madde 2. Fıkra gereği TEİAŞ görüşü alınacaktır.
Download

ön değerlindirme