BAŞVURU SIRA
NO
FİRMA-KİŞİ ADI
25
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ
26
OSDES ENERJİ ÜRETİM
LTD. ŞTİ.
28
REŞADİYE
KAYMAKAMLIĞI
30
28.02.2014
ADI
FARKLI
Sivas Kangal İlçesi
İmamdamı Köyü
Kurmaç Mevkii
Sivas Kangal İlçesi
İmamdamı Köyü
Kurmaç Mevkii
BULUNDUĞU YER
24.02.2014 Tokat Reşadiye İlçesi
E.O.H. ENERJİ BİL. DAN.
20.02.2014
SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.
YOZGAT YENİPAZAR
BELEDİYESİ
ÜRETİM-TÜKETİM
YERİ
(AYNI/FARKLI)
12.03.2014 Sivas Altınyayla İlçesi
ANİLİN-E PRODÜKSİYON
ANİMASYON AJANS
28.02.2014
TAN. OR. YAY. TİC. LTD.
ŞTİ.
27
29
BAŞVURU
TARİHİ
30.12.2014
TEKHAT ŞEMASI
1/25000' LİK
HARİTA
(TESİSİN
KURULACAĞI
YERİN
KOORDİNATLARI
İLE BİRLİKTE)
BAŞVURU
DEKONTU
YEGM
DEĞERLENDİRME
FORMU
VERİLEN GÖRÜŞ
AÇIKLAMA
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmuştur.
Başvuru uygun bulunmuş olup,Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne YEGM değerlendirme Formu
gönderilecektir.
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere YEGM
değerlendirme formu ve CD'si başvuru dosyasına
eklenmesi gerekmektedir.
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere YEGM
değerlendirme formu ve CD'si başvuru dosyasına
eklenmesi gerekmektedir.
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak ÇED
raporu ve abonelik tarihinden itibaren ödenen
fatura makbuzları başvuru dosyasına eklenmesi
gerekmektedir.
EK-1 FORMU
TAPU BELGESİNİN ASLI
VEYA NOTER ONAYLI
SURETİ YA DA KİRA
SÖZLEŞMESİ
KAMU VEYA HAZİNE
ARAZİSİ VEYA
ORMAN SAYILAN
ALAN ÜZERİNDE
KURULMASI HALİ
İMZA
SİRKÜSÜ
VAR
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
00003000270
YOK
VAR
VAR
1 MW
00003000280
YOK
VAR
1 MW
00000020470
00000000280
VAR
VAR
TÜRÜ
TALEP
EDİLEN
GÜÇ
TÜKETİM ABONE
NUMARASI
TÜKETİM
FATURASI
ALTINYAYLA
FOTOVOLTAİK GÜÇ
SANTRALİ
GÜNEŞ
200 KW
10000923310
AYNI
ANİLİN 1 GES
SANTRALİ
GÜNEŞ
1 MW
AYNI
OSDES 1 GES
SANTRALİ
GÜNEŞ
FARKLI
REŞADİYE RES
RÜZGAR
Sivas Gemerek İlçesi
Çepni Kasabası
AYNI
KARGİR BESİ ÇİFTLİĞİ
GES
GÜNEŞ
120 KW
00003009220
YOK
VAR
YOK
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Tapu belgesi aslı kurumumuzca görülüp
onaylanacaktır. 1/25000 lik harita üzerine tesisin
kurulması planlanan koordinatlar işlenecektir.
Tekhat şeması yetkili kişilerce onaylanacaktır. YEGM
değerlendirme formu'nun dijital kopyası (CD) ve
tesisin kurulması planlanan araziye ait aplikasyon
krokisi oluşturulacaktır. Tüm eksikler giderilip
başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
Yozgat Boğazlıyan
İlçesi Yenipazar
Belediyesi
FARKLI
YENİPAZAR
BELEDİYESİ ARAZİ
UYGULAMALI GÜNEŞ
ENERJİSİ SANTRAL
(GES) PROJESİ
GÜNEŞ
110 KW
40000000130
40000000100
10000000030
30000000040
30000000090
VAR
VAR
VAR
Olumsuzluk
bulunmamaktadır.
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Başvuru uygun
bulunmamıştır.
Tapu belgesi yerine geçecek olan "Kullanım Hakkı
Protokolü", ilgili araziye ait olduğu onaylattırılıp,
başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
Download

ön değerlindirme