MÜDÜRLÜKLER
Mustafa AYDIN
Turgay İLHAN
Ömer KALAYLI
Mehmet Şerif OLÇAŞ
Salih AYHAN
* İl Planlama ve Koordinasyon Müd.
* İl Dernekler Müdürlüğü
* Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
* İl Jandarma Komutanlığı
* İl Emniyet Müdürlüğü
* Polis Meslek Yüksekokulu
* Hava Meydanı Mülki İdare
Amirliği
* Dışişleri Bakanlığı ve Valiliğin
Dış İlişkileriyle İlgili İşlemler
* MTA Orta Anadolu 1.Bölge Md.
* Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.
* Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
* Türkiye İstatistik Kurumu
* Defterdarlık
* Orman İşletme Müdürlüğü
* Orman Fidanlık Müdürlüğü
* Orman 15. Bölge Sivas Şube Md.
* DSİ 19. Bölge Müdürlüğü
* Meteoroloji Müdürlüğü
* Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
* TCDD İşletmesi 4. Bölge Md.
* TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü
* PTT Başmüdürlüğü
* Sivas Ulaştırma XII. Bölge Md.
* Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü
* DHMİ Nuri Demirağ Hava Limanı
Müdürlüğü
* Türk Telekom İl Müdürlüğü.
* Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörlüğü ile ilişkiler
* Altınyayla Kaymakamlığı
* Divriği Kaymakamlığı
* Gürün Kaymakamlığı
* Kangal Kaymakamlığı
* Görev Alanına Giren Birimlerin
İl Özel İdaresindeki İş ve İşlemleri
* Vali tarafından Verilen Diğer
Görevler
* İl Göç İdaresi Müdürlüğü
* Hukuk İşleri Şube
Müdürlüğü
* İl Yazı İşleri Müdürlüğü
* İdari Hizmetler Şube
Müdürlüğü
* Adalet Bakanlığı ve İlde
Bulunan Adli Teşkilatla
İlişkiler
* Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü
* Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığı
* Yetiştirme Yurdu Md.
(Erkek)
* İsmail Hakkı Toprak
Huzurevi
* Sevgi Evleri, Çocuk Yuvası
ve Kız Yetiştirme Yurdu Md.
* Vakıflar Bölge Müdürlüğü
* Kredi ve Yurtlar Kurumu
Yurt Md.
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü
* Milli Savunma Bakanlığı ve
İldeki Askeri Teşkilatla
İlişkiler
* Akıncılar Kaymakamlığı
* Gölova Kaymakamlığı
* Koyulhisar Kaymakamlığı
* Suşehri Kaymakamlığı
* Görev Alanına Giren
Birimlerin İl Özel
İdaresindeki İş Ve İşlemleri
* Vali tarafından Verilen Diğer
Görevler
* İl İdare Kurulu Müdürlüğü
* İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
* İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
* İl Sosyal Etüt ve Proje Md.
* 112 Acil Çağrı Merkezi
* TRT Haber Bürosu, Anadolu Ajansı,
Basın ile ilişkiler
* İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
* Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müd.
* İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Md.
* Turhal Şeker Fabrikası Sivas Ziraat
Bölge Şefliği
* Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Müdürlüğü
* Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) Md.
* Tapu ve Kadastro 20. Bölge Md.
* Kadastro Müdürlüğü
* Sivas Tapu Müdürlüğü
* İller Bankası A.Ş. Sivas Bölge Müd.
* İl Özel İdaresi
* Vilayetler Hizmet Birliği
* AB Bürosu
* Avrupa Birliği İl Daimi
Temas Noktası
* Sivas 1. Organize Sanayi Bölge
Md.
* Sivas 2. Organize Sanayi
Bölge Md.
* Orta Anadolu Kalkınma
Ajansı (ORAN)
* Vali tarafından Verilen
Diğer Görevler
* İl Müftülüğü
* Çalışma ve İş Kurumu İl
Md.
* Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Md.
* Ekonomi Bakanlığı
* Gümrük İl Müdürlüğü
* İl Ticaret Müdürlüğü
* İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü
* Sivas Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü
* Sivas Devlet Tiyatrosu
Müd.
* Sivas Devlet Türk Halk
Müziği Korosu
Müdürlüğü
* Sivas Ziyabey Yazma
Eserler Kütüphanesi
Müdürlüğü
* Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü
* İl Sağlık Müdürlüğü
* İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
* Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
* Gemerek Kaymakamlığı
* Şarkışla Kaymakamlığı
* Ulaş Kaymakamlığı
* Yıldızeli Kaymakamlığı
* Görev Alanına Giren
Birimlerin İl Özel
İdaresindeki İş Ve
İşlemleri
* Vali tarafından Verilen
Diğer Görevler
* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
* Toplu Konut İdaresi Bşk.
* İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.
* Tarım Kredi Kooperatifi Bölge
Müdürlüğü
* Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müd.
* İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü
* El Sanatları ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
* Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Sivas İl Koord
* Doğanşar Kaymakamlığı
* Hafik Kaymakamlığı
* İmranlı Kaymakamlığı
* Zara Kaymakamlığı
* Görev Alanına Giren Birimlerin
İl Özel İdaresindeki İş Ve İşlemleri
* Vali tarafından Verilen Diğer
Görevler
BAĞLI MERKEZ, BÜRO, KURUL VE KOMİSYONLAR
Mustafa AYDIN
Turgay İLHAN
Ömer KALAYLI
Mehmet Şerif OLÇAŞ
Salih AYHAN
a. Kanunla Kurulmuş Kurul ve
Komisyonlar
a. Kanunla Kurulmuş
Kurul ve Komisyonlar
a. Kanunla Kurulmuş
Kurul ve Komisyonlar
a. Kanunla Kurulmuş Kurul ve
Komisyonlar
a. Kanunla Kurulmuş
Kurul ve Komisyonlar
* Özel Güvenlik Teşkilatı İl
Koordinasyon Kurulu
* Havaalanı Güvenlik Komisyonu
* İl Polis Disiplin Kurulu
* İl Trafik Komisyonu
* İl Spor Güvenlik Kurulu
* İl Av Komisyonu
* Yerel Sulak Alanlar Komisyonu
* Kurban Hizmetleri
Komisyonu
* İl Hıfzıssıhha Kurulu
* İl İstihdam Kurulu
* İl Milli Eğitim Disiplin
Kurulu
* İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi
* İl Topyekün Savunma
Seferberlik ve Savaş Hali
Hazırlıkları Planlama ve
Koordinasyon Kurulu
* Milli Müdafaa Mükellefiyetleri
Komisyonu
* İl İnsan Hakları Kurulu
* Kadastro Komisyonu
* Mera Komisyonu
* İl Tahkim Komisyonu
* Hayvan Sağlığı Zabıta
Komisyonu
* Hasar Tespit Komisyonu
* İl Disiplin Kurulu
* İl İdare Kurulu
* Askerlik Meclisi
* Mahalli Çevre Kurulu
* AB İl Daimi Temas
Noktası
* İl Hayvan Hakları Kurulu
b. Makam Onayıyla
Kurulanlar
* Tören ve Kutlamalar Bürosu
b. Makam Onayıyla
Kurulanlar
* Türk Cumhuriyetleri ve
Türk Toplulukları
Arasında İşbirliğinin
Geliştirilmesi
Koordinatörlüğü
* Sosyal Hizmet
Koordinasyon Merkezi
* Ahmet Köksal Sosyal
Hizmet Vakfı Koord.
* Orta Anadolu Kalkınma
Birliği
* Sosyal Destek (SODES)
Projesi Bürosu
* Kömür Tevzii Ltd. Şti. iş
ve
İşlemleri
b. Makam Onayıyla
Kurulanlar
c. Valilikle İlgili Kurum ve * Bilgi Edinme Bürosu
* BİMER (Başbakanlık İletişim
Kuruluşlar
Merkezi)
*
Tek
Adımda Hizmet Bürosu
* SHM (Sivas Hizmet Vakfı)
* Tek Adımda Yatırım Bürosu
b. Makam Onayıyla
Kurulanlar
* Mikro Kredi Bürosu
* AB Bürosu
* Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı
* Sıcak Çermik Turizm
Altyapı Birliği
* Kelkit Vadisi Birliği
Bürosu
* Teknokent Proje
Sorumlusu
* Mikro Kredi Bürosu
* AB Bürosu
* Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı
* Sıcak Çermik Turizm
Altyapı Birliği
* Kelkit Vadisi Birliği
Bürosu
* Teknokent Proje
Sorumlusu
Download

22.10.2014 Tarihli Görev Dağılımı