METİN KÜÇÜK
E-mail : [email protected]
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Tarihi
Medeni Durum
14.07.1968
Evli
İŞ BİLGİLERİ
GÖREV
Avukatlık Stajı
Adli Yargı Hakimliği
Adli Yargı Hakimliği
Misafir Öğretim
Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Başkan Danışmanı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Genel Sekreter
Genel Sekreter
KURUM
İstanbul Barosu
İstanbul Adliyesi – Hakim Adaylığı
Doğanşar – Sivas Hakimliği
Berlin,Freie Üniversitesi
YIL
1990-1991
1991-1994
1994-1995
1997-1998
Sakarya Üniv.İİBF.Maliye Böl,Mali Hukuk A.D
Sakarya Üniv.İİBF.Maliye Böl.Mali Hukuk A.D
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
1995-2004
2004-2009
2009-2009
2009-2010
Sakarya Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
2010-2013
2013-….
EĞİTİM BİLGİLERİ
DERECE
LİSE
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
KURUM
Reşadiye Lisesi TOKAT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi SBE
İstanbul Üniversitesi SBE Hukuk Fak. Mali Hukuk A.D
YIL
1985
1990
1996
2007-….
YAYINLAR
YAYIN SAHİBİ
Küçük,M.
Küçük,M.
Küçük,M.
Küçük,M. Altun,N. ,
YAYIN ADI
YAYIN
BİLGİLERİ
Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi Hukuki
Kamu İş,C:4,S:3,
Esasları ve yol açtığı Sorunlar
Ocak 1998
Türk Vergi Hukukunda Bekletici Sorun
Vergi Sorunları
Dergisi Sayı:112
Ocak 1998
Adli Yargilama ile Vergi Yargılaması Arasındaki Kesin
Vergi Sorunları
Hüküm İlişkisi
Dergisi Sayı:131
Ağustos 1999
Vergi Barışı Kanunu
SAÜ SESAM,Yayın No:3 Sakarya
Küçük,M., İnat,T.
Küçük,M.,Gürdal,T.
Şanver C.
Türkmenistan Handbuch der
Auslaender-und
Zuwanderungspolitik
Yerel Yönetimlerde Mali
Yönetim ve Tahakkuk Esaslı
Muhasebe Uygulamaları
Uygulamaları
Hrg.: Wolfgang Gieler, Lit Verlag,
Münster,2003, S.676-679
Sakarya 2006
2003
VERİLEN DERSLER
Hukukun Temel Kavramları ,Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku.
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Office Uygulamaları
YABANCI DİL
Almanca
Download

Metin KÜÇÜK - İstanbul Üniversitesi