SİVAS DEFTERDARLIĞI
BRİFİNG RAPORU
30.06.2014
SİVAS DEFTERDARLIĞININ GENEL TANITIMI
GÖREVLERİ
Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan ve Valiliğimiz bünyesinde hizmet veren
Defterdarlığımız, 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Bakanlığımıza verilen görevleri
İl düzeyinde yapmaktadır. Defterdarlığımız İlimizdeki genel bütçeli ve sağlık kurumları döner
sermaye işletmelerine ilişkin saymanlık hizmetlerini, vergi gelirlerinin tahsili, Hazineye ait
alacakların takibi, taşınır ve taşınmaz malların idaresi, hazine davalarının yargı organlarında
takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.
TEŞKİLAT YAPISI
Defterdarlığımız, 178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.
ve diğer yasalarla kendisine verilen görevleri, Merkez Birimleri, 16 İlçe Malmüdürlüğü ve 1
İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü aracılığı ile yerine getirmektedir.
Merkezde; Personel, Muhakemat, Milli Emlak, Muhasebe, Sağlık Kurumları 1 Nolu, 2
Nolu, 4 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye
Saymanlığı ile Gelir Müdürlüğü, Site Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Kale Vergi Dairesi
Müdürlüklerinden oluşan birimleriyle görev ifa etmektedir.
İlçelerde; Kanunlarla Defterdarlığımıza verilen görevler 16 İlçemizde Malmüdürlüğü,
Şarkışla İlçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü aracılığı ile yürütülmektedir
Defterdarlığımıza ait birimler hazine adına kayıtlı ve Bakanlığımıza tahsisli bodrum
hariç 7 katlı Hizmet Binasında 1. ve 2. katta Site Vergi Dairesi Müdürlüğü, 2. ve 3. katta Kale
Vergi Dairesi Müdürlüğü, 4. katta Muhasebe Müdürlüğü, 5. katta Defterdarlık Makamı ile
Personel Müdürlüğü, 6. katta Milli Emlak Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü olarak hizmet
vermektedir. Muhakemat Müdürlüğümüz ek hizmet binasında hizmet vermektedir.
KADRO VE PERSONEL DURUMU
Defterdarlığımız Merkez Teşkilatı birimlerindeki Muhakemat, Muhasebe, Milli
Emlak, Personel, Sağlık Kurumları 1 ve 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü , Gelir,
Kale ve Site Vergi Dairesi Müdürlüklerinde müdür kadroları doludur. Sağlık Kurumları 4
nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Saymanlık Müdür Yardımcısı, Cumhuriyet
Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Defterdarlık Uzmanı tarafından vekaleten
yürütülmektedir.
İlçe birimlerimizden; Gemerek, Gürün, Hafik, Kangal, Koyulhisar, Şarkışla, Ulaş,
Yıldızeli, Zara Malmüdürlükleri ve Şarkışla Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdür/Malmüdürü
kadroları doludur. Akıncılar, Altınyayla, Doğanşar, Divriği, İmranlı, Gölova, Suşehri
Malmüdürlükleri Saymanlık Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten yönetilmektedir.
Organisazyon Yapımız ve Yönetim
DEFTERDAR
Defterdarlık
Uzmanları
(Denetim ve İnceleme
Yetkili)
DEFTERDAR
YARDIMCISI
MERKEZ BİRİMLERİ
Muhakemat
Müdürlüğü
Muhasebe
Müdürlüğü
Sağ. Kur. 1 Nolu
D.S.S. Müd.
Milli Emlak
Müdürlüğü
Sağ. Kur. 2 Nolu
D.S.S. Müd.
Personel
Müdürlüğü
Sağ. Kur. 4 Nolu
D.S.S. Müd.
Gelir
Müdürlüğü
Cumhuriyet Ün..
D.S.S. Müd.
Site V. D.
Kale V. D.
Müdürlüğü
Müdürlüğü
İLÇE BİRİMLERİ
Akıncılar
Malmüd.
Altınyayla
Malmüd.
Divriği
Malmüd.
Doğanşar
Malmüd.
Gemerek
Malmüd.
Gölova
Malmüd.
Gürün
Malmüd.
Hafik
Malmüd.
İmranlı
Malmüd.
Kangal
Malmüd.
Koyulhisar
Malmüd.
Suşehri
Malmüd.
Şarkışla
Malmüd.
Ulaş
Malmüd.
Yıldızeli
Malmüd.
Zara
Malmüd.
Şarkışla
V. D. Müd.
SİVAS DEFTERDARLIĞI DOLU BOŞ KADRO DURUMU (30.06.2014 TARİHİ İTİBARİYLE)
GİDER
VALİLİK ATAMALI
BAKANLIK ATAMALI
DOLU
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEFTERDARLIK UZMANLIĞI
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
C.Ü. DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 1 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 2 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 4 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SİTE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TOPLAM
AKINCILAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
ALTYINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
DİVRİĞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
DOĞANŞAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
GEMEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÖLOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ
HAFİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
İMRANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
KANGAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
KOYULHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
SUŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKIŞLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKIŞLA VERGİ DAİ. MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞ MALMÜDÜRLÜĞÜ
YILDIZELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
ZARA MALMÜDÜRLÜĞÜ
BOŞ
4
2
8
15
3
2
5
1
11
GELİR
BOŞ
TOPLAM
DOLU
4
2
8
15
3
2
5
1
11
45
13
TOPLAM
5
32
5
5
9
5
12
1
47
1
8
DOLU
58
0
6
79
5
5
9
6
20
0
0
0
1
1
2
4
51
0
51
118
70
188
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
3
4
6
3
5
3
4
8
4
6
5
6
6
1
1
4
4
6
4
5
4
4
8
5
6
5
6
6
0
3
9
4
BOŞ
TOPLAM
0
GENEL TOPLAM
VALİLİK ATAMALI
BAKANLIK ATAMALI
DOLU
BOŞ
BOŞ
TOPLAM
DOLU
23
52
55
49
2
13
47
9
7
14
6
23
24
53
57
13
0
1
47
0
0
0
1
8
0
0
0
62
2
14
94
9
7
14
7
31
24
53
57
130
304
70
374
1
1
4
1
5
1
5
2
1
4
1
8
1
1
4
1
5
1
5
2
1
4
1
8
1
14
1
3
3
14
1
3
3
6
5
11
6
11
5
12
9
6
13
7
15
8
15
6
16
10
2
2
1
2
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
8
7
12
8
11
7
12
9
8
13
7
16
8
15
6
16
11
1
1
2
23
52
55
4
130
0
TOPLAM
1
3
3
1
3
2
2
2
1
2
3
1
2
3
1
3
2
0
1
3
3
İLÇELER TOPLAM
27
8
34
79
5
83
1
0
1
55
0
54
161
13
174
GENEL TOPLAM
78
8
85
197
75
271
5
0
5
185
0
184
465
83
548
1
1
1
1
1
1
3
9
4
1
SİVAS DEFTERDARLIĞI DOLU BOŞ KADRO DURUMU (SON 5 YIL)
2010
DOLU
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
BOŞ
2011
TOPLAM
DOLU
BOŞ
2012
TOPLAM
DOLU
BOŞ
2013
TOPLAM
DOLU
BOŞ
30.06.2014
TOPLAM
DOLU
BOŞ
TOPLAM
57
7
19
46
13
9
6
11
6
22
27
50
63
19
0
0
6
3
2
2
3
4
1
1
0
0
76
7
19
52
16
11
8
14
10
23
28
50
63
54
5
17
44
14
8
7
10
7
25
26
57
62
9
0
0
12
8
5
4
5
4
4
1
0
0
63
5
17
56
22
13
11
15
11
29
27
57
62
52
3
13
55
9
9
10
7
24
26
56
59
11
0
2
45
0
0
0
1
16
0
0
0
63
3
15
100
9
9
10
8
40
26
56
59
55
2
13
49
9
7
14
6
23
24
55
56
7
0
1
54
0
0
0
1
13
0
0
0
62
2
14
103
9
7
14
7
36
24
55
56
49
2
13
47
9
7
14
6
23
24
53
57
13
0
1
47
0
0
0
1
8
0
0
0
62
2
14
94
9
7
14
7
31
24
53
57
336
41
377
336
52
388
323
75
398
313
76
389
304
70
374
5
6
13
4
14
5
11
12
9
10
12
17
3
8
16
7
16
13
4
5
7
8
8
7
6
5
5
5
5
8
0
8
0
6
7
4
9
11
20
12
22
12
17
17
14
15
17
25
3
16
16
13
23
17
6
6
13
4
13
4
12
11
9
11
9
17
2
10
17
8
15
12
4
4
7
4
3
4
2
2
5
2
5
4
2
5
0
6
7
4
10
10
20
8
16
8
14
13
14
13
14
21
4
15
17
14
22
16
8
5
14
5
12
5
11
11
6
10
7
17
8
15
6
16
13
2
2
1
3
0
2
0
0
2
0
1
1
1
0
1
1
0
10
7
15
8
12
7
11
11
8
10
8
18
9
15
7
17
13
6
5
11
6
11
5
12
9
6
13
7
15
8
15
6
16
10
2
2
1
2
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
8
7
12
8
11
7
12
9
8
13
7
16
8
15
6
16
11
6
5
11
6
11
5
12
9
6
13
7
15
8
15
6
16
10
2
2
1
2
0
2
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
8
7
12
8
11
7
12
9
8
13
7
16
8
15
6
16
11
İLÇELER TOPLAM
181
98
279
179
70
249
169
17
186
161
13
174
161
13
174
GENEL TOPLAM
517
139
656
515
122
637
492
92
584
474
89
563
465
83
548
DEFTERDARLIK UZMANLIĞI (DENETMENLİĞİ)
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMLAR SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
C.Ü. DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 1 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 2 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 4 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
KALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SİTE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TOPLAM
AKINCILAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
ALTYINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
DİVRİĞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
DOĞANŞAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
GEMEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÖLOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ
HAFİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
İMRANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
KANGAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
KOYULHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
SUŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
SAĞ.KUR. 3 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKIŞLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
ŞARKIŞLA VERGİ DAİ.MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞ MALMÜDÜRLĞÜ
YILDIZELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
ZARA MALMÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS DEFTERDARLIĞI YILLAR İTİBARİYLE EĞİTİM PROGRAMLARI
10
işgünü
60 saat
24
Hizmet İçi
Eğitim
(Muhasebe)
Hizmet İçi
Eğitim
(Muhasebe)
10
işgünü
60 saat
25
Hizmet İçi
Eğitim
(Gelir)
Hizmet İçi
Eğitim
(Etik Eğitimi)
17
işgünü
102 saat
510
Gayrimenkul
Değerleme
Eğitimi
Program Adı
Program Adı
Program Adı
Süresi
5 işgünü
30 saat
23
2 işgünü
12 saat
36
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Muhasebe)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Milli Emlak)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Muhasebe)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Milli Emlak)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Muhasebe)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Milli Emlak)
Mevzuat
Güncelleme
Eğitimi (Gelir)
Mevzuat
Güncelleme
Eğitimi (Gelir)
Mevzuat
Güncelleme
Eğitimi (Gelir)
1 işgünü
6 saat
39
EFQM
Model
Eğitimi (Gelir)
50
işgünü
300 saat
199
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi (Gelir)
5 işgünü
30 saat
28
Program Adı
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Muhasebe)
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Milli Emlak)
Mevzuat
Güncelleme
Eğitimi (Gelir)
30.06.2014
Program
Adı
Süresi
Katılımcı
Sayısı
Hizmet İçi
Eğitim
(Milli Emlak)
Program Adı
2013
Katılımcı
Sayısı
Süresi
Program Adı
2012
Katılımcı
Sayısı
2011
Katılımcı
Sayısı
2010
23
Bilgi
Tazeleme
Eğitimi
(Muhasebe)
5
işgünü
30 saat
25
Süresi
5
işgünü
30 saat
5
işgünü
30 saat
12
5
işgünü
30 saat
28
ARAÇ DURUMU
İLÇE
MERKEZ
Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde toplam 17 adet hizmet aracı bulunmakta
olup araçların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
Sıra
No
1
58 DF 055
Opel
2004
Binek
2
58 DF 302
Renault
1991
Binek
Defterdarlık Makam Aracı
Personel Müdürlüğü
3
58 DF 858
Walksvagen
1997
Minibüs
Muhasebe Müdürlüğü
4
58 DF 920
Ford
2012
5
58 AN 898
Şahin
1990
Kamyonet Milli Emlak Müdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Binek
6
58 AC 733
Fargo
1993
Müdürlüğü
Kamyonet Gelir
(Hafik Malmüdürlüğünde görevli)
7
58 DF 891
Ford
2011
Minibüs
Gelir Müdürlüğü
8
58 DF 212
Ford
2005
Minibüs
Site Vergi Dairesi Müd.
9
58 TK 387
Ford
2011
Kamyonet Site Vergi Dairesi Müd.
10
58 DF 892
Ford
2011
Kamyonet Kale Vergi Dairesi Müd.
Plaka No
Markası
Markası
Modeli
Cinsi
Birimi
(Divriği Malmüdürlüğünde görevli)
(Zara Malmüdürlüğünde görevli)
Sıra No
Plaka No
1
58 ED 135
Fiat
1993
Binek
Kangal .Malmüdürlüğü
2
58 DF 458
Murat
1989
Yıldızeli Malmüdürlüğü
3
58 EC 554
Renault
1984
Binek
Binek
4
58 DZ 088
Renault
1988
Binek
İmranlı Malmüdürlüğü
5
58 DP 147
Ford
1987
Suşehri Malmüdürlüğü
6
58 SG 013
Renault
1989
Minibüs
Binek
7
58 KA 151
Renault
1988
Binek
Koyulhisar Malmüdürlüğü
Modeli
Cinsi
Birimi
Gürün Malmüdürlüğü
Akıncılar Malmüdürlüğü
Defterdarlığımıza bağlı araç bulunmayan diğer İlçe Malmüdürlüğü hizmetlerinin
yürütülmesi için İlçelerden araç talep edilmesi halinde belli dönemlerde araç tahsisi
yapılmaktadır.
TÜRLERİNE GÖRE SON BEŞ YILA AİT BÜTÇE GİDERLERİ
GİDERİN AİT OLDUĞU BÜTÇE YILI
GİDERİN ÇEŞİDİ
2010
2011
2012
2013
30.06.2014
346.049.641,76
377.723.109,23
445.290.456,95
504.093.129,32
450.519.695,86
61.342.786,81
66.435.210,06
76.475.096,45
86.128.752,97
73.982.045,97
108.951.954,38
150.153.058,03
128.413.550,80
133.288.915,48
71.198.304,61
-
-
-
-
-
CARİ TRANSFERLER
23.334.913,24
35.263.033,37
49.025.800,41
59.562.535,41
41.872.042,89
SERMAYE GİDERLERİ
46.593.288,47
70.251.617,39
45.737.130,70
83.111.093,54
15.221.519,37
SERMAYE TRANSFERLERİ
33.719.271,00
20.690.013,00
23.593.467,84
18.847.292,65
10.000,00
716.925,00
521.298,70
-
-
-
620.708.780,66
721.037.339,78
768.535.503,15
885.031.719,37
652.803.608,70
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
BORÇ VERME
TOPLAM
TÜRLERİNE GÖRE SON BEŞ YILA AİT BÜTÇE GELİRLERİ
GELİRİN AİT OLDUĞU BÜTÇE YILI
GİDERİN ÇEŞİDİ
2010
2011
2012
2013
30.06.2014
VERGİ GELİRLERİ
36.578.398,63
41.119.428,89
47.570.348,21
54.741.750,57
326.924.318,24
TEŞEBBÜS VE MÜLKİ,YET GELİRLERİ
12.483.063,11
8.006.309,15
7.601.165,59
8.444.490,13
8.071.347,56
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
167.656,46
DİĞER GELİRLER
6.357.186,01
7.510.478,88
5.904.098,95
6.402.201,98
1.006.907,06
426.873,53
799.564,32
524.209,21
638.522,65
543.566,05
55.845.521,28
57.435.781,24
61.599.821,96
70.394.621,79
336.546.138,91
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL SAYISI
BÜTÇE
YILI
PERSONEL
SAYISI
2010
2011
2012
2013
10.120
10.763
11.463
12.307
30.06.2014
15.071
MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ YEVMİYE SAYISI
BÜTÇE YILI
2010
2011
2012
2013
YEVMİYE
SAYISI
86.632
78.601
71.959
73.295
30.06.2014
35.199
MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİ GİDER DURUMU
BİRİM
YEVMİYE SAYISI BÜTÇE GİDERLERİ
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
35.199
469.766.192,93
AKINCILAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
2.572
3.282.687,88
ALTYINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
3.242
6.332.939,39
DİVRİĞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
5.775
9.504.709,62
DOĞANŞAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
2.031
2.925.590,86
GEMEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ
6.007
16.410.096,70
GÖLOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ
2.140
3.273.904,76
GÜRÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ
5.773
15.648.943,56
HAFİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
2.933
6.231.373,27
İMRANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
3.261
4.781.593,09
KANGAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
6.979
14.902.380,50
KOYULHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
3.476
8.106.223,66
SUŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
7.307
21.577.574,82
ŞARKIŞLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
5.501
25.959.629,00
ULAŞ MALMÜDÜRLĞÜ
3.230
6.000.349,65
YILDIZELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
6.534
23.446.818,36
ZARA MALMÜDÜRLÜĞÜ
5.853
14.652.600,65
TOPLAM
107.813
652.803.608,70
SİVAS İLİ GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI
YIL
GİDERLER
GELİRLER
30.06.2014 652.803.608,70 353.343.195,95
GELİRİN GİDERİ
KARŞILAMA ORANI
54,13%
SİVAS İLİ MERKEZ VE İLÇE MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
LOJMAN
KİRA
GELİRLERİ
KİRA
GELİRLERİ
YIL
TAŞINIR
SATIŞ
GELİRLERİ
TAŞINMAZ
SATIŞ
GELİRLERİ
İRTİFAK
HAKKI
ECRİMİSİL
TOPLAM
2010
868.338,94
2.915.643,91
164.210,15
1.319.236,33
545.080,45
3.240,54 5.815.750,32
2011
1.199.233,16
2.905.614,56
165.793,41
2.052.113,92
560.159,65
130.885,35 7.013.800,05
2012
1.113.508,03
3.075.568,97
217.559,29
818.558,38
637.201,45
130.757,16 5.993.153,28
2013
1.119.266,23
3.242.228,76
162.314,80
1.275.500,61
470.785,20
147.948,99 6.418.044,59
30.06.2014
623.138,70
1.862.328,81
37.970,90
769.296,78
413.653,81
16.972,32 3.723.361,32
TOPLAM
4.923.485,06
14.001.385,01
747.848,55
6.234.706,02
2.626.880,56
429.804,36
MALİYE BAKANLIĞINA TAHSİSLİ LOJMANLAR
BİRİM
LOJMAN SAYISI
MERKEZ GEMEREK GÜRÜN HAFİK İMRANLI SUŞEHRİ YILDIZELİ ZARA TOPLAM
45
1
1
1
3
3
-
1
55
SİVAS İLİ MERKEZ VE İLÇE VERGİ İSTATİSTİKLERİ
TAHSİLAT
GELİR VERGİSİ
TAHSİLAT
KURUMLAR
GERÇEK BASİT
ORANI
VERGİSİ
TOPLAM
USUL
USUL
YIL
TAHAKKUK
2009
582.351.042,78 436.237.284,95
74,91%
11.741
7.205
18.946
2.406
12.013
2010
628.734.409,19 441.459.902,93
70,21%
12.367
6.972
19.339
2.540
11.979
2011
805.998.498,55 511.599.292,58
63,47%
12.152
6.813
18.965
2.608
11.848
2012
910.835.101,99 559.661.100,97
61,44%
15.811 10.465
26.276
3.093
8.968
2013
1.117.480.432,78 644.638.186,58
57,69%
15.427
6.406
21.833
2.701
12.174
914.194.420,77 353.343.195,95
39%
15170
6746
21.916
2.748
11.749
30.06.2014
KDV
DAVA İSTATİSTİK CETVELİ
Kesinleşen Davalar
Derdest (Devam Aden) Davalar
YIL
Hazinenin
DAVANIN KONUSU Davacı/Alacaklı/Müdahil
Olduğu
Adet
Dava Değeri
Hazinenin Davalı /
Borçlu Olduğu
Hazine Lehine
(İcra Tahsilatı)
Hazine Aleyhine
/Saklıya Alınan
Adet
Dava Değeri
Adet Dava Değeri Adet Dava Değeri
Hukuk Davaları
İcra Davaları
İcra Takipleri
2010
Ceza Davaları
İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
2.004
13
597
1457
-
3.846.592,00
2.567,00
1.521.527,00
-
3.702
9
7
-
6.148.639,00
766.906,00
-
580
1
81
46
-
360.726,00
76.379,00
-
137
6
155
-
186.497,00
2.462,00
-
Hukuk Davaları
İcra Davaları
İcra Takipleri
2011
Ceza Davaları
İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
2.002
16
409
1.463
4
-
6.572.093,0
2.567,00
1.643.175,00
303.876,00
-
3.757
7
3
-
9.138.613,00
7.853
-
339
5
76
31
-
650.937,00
174.783,00
-
118
1
26
31
-
25.002,00
18.247,00
-
Hukuk Davaları
İcra Davaları
İcra Takipleri
2012
Ceza Davaları
İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
927
29
236
1.546
134
6
3.772.230,00
2.567,0
2.339.547,90
326.407,00
-
3.227
5
2
-
6.377.131,00
1.582,00
-
171
3
22
16
-
488.696,00
53.427,98
-
115
3
16
-
260.877,00
2.085,00
-
Kesinleşen Davalar
Derdest (Devam Aden) Davalar
YIL
Hazinenin
DAVANIN KONUSU Davacı/Alacaklı/Müdahil
Olduğu
30.06.2014
Hukuk Davaları
İcra Davaları
İcra Takipleri
2013
Ceza Davaları
İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
Hukuk Davaları
İcra Davaları
İcra Takipleri
Ceza Davaları
İdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
Hazinenin Davalı /
Borçlu Olduğu
Hazine Lehine
(İcra Tahsilatı)
Hazine Aleyhine
/Saklıya Alınan
Adet
Dava Değeri
Adet
Dava Değeri
Adet Dava Değeri Adet Dava Değeri
749
18
215
1.080
171
-
4.487.660,00
1.635.588,00
-
2.616,00
9
3
199
15
5.700.104,00
4.596,00
-
644
1
67
51
-
815.510,00
114.320,00
-
65
26
64
-
207.402,00
66.986,00
-
533
15
186
947
289
-
3.462.000,00
1.783.000,00
-
1.102
10
1
384
25
1.616.000,00
2.725,00
-
82
9
53
72
15
-
62.419,00
132.982,00
-
42
15
27
-
75.856,00
-
DÖNER SERMAYE SAYMANLIKLARINA AİT İSTATİSTİKLER
SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tapu Kadastro XX. Bölge
Müdürlüğüne ait Saymanlık hizmetlerini yürütmektedir.)
HİZMET
VERİLEN
BİRİMLER
İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU
KADASTRO XX.
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
2010
2011
2012
2013
30.06.2014
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
14.801.919,04
14.077.819,48
9.632.854,61
16.837.820,21
11.890.742,29
10.782.493,27
8.343.523,26
8.953.714,90
5.418.023,23
5.885.656,94
0
0
0
0
15.783.166,60
11.737.846,72
17.544.750,79
17.653.221,68
10.027.248,85
13.502,222,55
0
0
0
0
0
173.909,00
0
665.209,52
0
2.297.467,98
YEVMİYE SAYISI
HİZMET VERİLEN BİRİMLER
2010
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
(Halk Sağlığı Müdürlüğü 2012 yılında ayrı daire olmuştur)
TAPU KADASTRO XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Faaliyetler 2012 yılında başlamıştır)
2011
2012
2013
8.353 10.719 15.082 1.890
30.06.2014
950
0
0
4287
6.065
2816
0
0
279
679
331
SAĞLIK KURUMLARI 2 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü aşağıda sayılan birimlere ait Saymanlık hizmetlerini yürütmektedir.)
HİZMET VERİLEN BİRİMLER
YEVMİYE SAYILARI
Sivas Ağız Diş Sağlığı Merkezi
Gürün Devlet Hastanesi
Kangal Devlet Hastanesi
Divriği Devlet Hastanesi
Zara Devlet Hastanesi
Sivas Numune Hastanesi
Gemerek Devlet Hastanesi
Yıldızeli Devlet Hastanesi
Suşehri Devlet Hastanesi
Sivas Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi
2010
2011
2012
2013
30.06.2014
YILLAR
GİDERLER
GELİRLER
30.06.2014
2013
2012
2011
2010
50.343.347,31
101.700.200,71
67.872.933,42
61.504.358,73
59.769.537,25
51.103.708,04
107.249.822,10
69.547.484,69
64.167.948,92
60.170.943,23
11.000
14.519
17.341
35.036
19.716
GELİRİN GİDERİ
KARŞILAMA ORANI
% 101,51
% 105,46
% 102,47
% 104,33
% 100,67
SAĞLIK KURUMLARI 4 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Sağlık Kurumları 4 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Sivas Devlet Hastanesi ve Şarkışla Devlet Hastanesine ait Saymanlık
hizmetlerini yürütmektedir.)
HİZMET
VERİLEN
BİRİMLER
SİVAS DEVLET
HASTANESİ
ŞARKIŞLA
DEVLET
HASTANESİ
HAFİK İLÇE
HASTANESİ
İMRANLI İLÇE
HASTANESİ
ALTINYAYLA
İLÇE
HASTANESİ
2010
2011
2012
2013
30.06.2014
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
GELİR
GİDER
32.130.355,33
30.619.779,85
37.981.592,99
33.278.155,94
42.299.054,05
37.949.667,01
42.299.054,05
37.949.667,01
23.231.752,94
18.371.607,03
5.510.055,52
5.018.005,20
5.661.314,03
5.506.714,65
7.780.581,92
7.041.283,05
37.949.667,01
7.041.283,05
3.679.828,55
3.115.118,29
1.182.302,67
1.157.802,07
721.038,17
732.768,92
SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINA DEVREDİLDİ
1.096.390,49
1.017.419,18
899.133,21
1.073.689,64
SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINA DEVREDİLDİ
1.054.757,10
1.023.478,26
875.882,21
771.680,13
SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINA DEVREDİLDİ
YEVMİYE SAYISI
2010
2011
2012
2013
10.491 10.994 10.573 10.408
30.06.2014
5198
CUMHURİYET ÜNİVERİSTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ait Saymanlık hizmetlerini
yürütmektedir.)
YIL
BÜTÇE GELİRİ
BÜTÇE GİDERİ
YEVMİYE SAYISI
2013
94.897.360,37
105.855.743,57
10.563
30.06.2014
51.020.313,68
46.983.828,53
5.176
YEVMİYE SAYISI
2010
2011
2012
2013
11.223 10.708 10.684 10.563
30.06.2014
5.176
SORUNLAR VE ÖNERİLER

İletilecek sorun ve öneri bulunmamaktadır.
Arz ederim.
Mehmet YAZAR
Defterdar
Download

SİVAS DEFTERDARLIĞI BRİFİNG RAPORU 30.06.2014