BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ahmet ÖNAL
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Birimi
Tarih
Doğum Yeri/Yılı
Doğanşar/01.12.1981
E-Posta
FOTOĞRAF
[email protected]
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Tezsiz Yüksek Lisans
Atatürk Eğitim
Fakültesi/Tarih
Öğretmenliği
Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü/Yeniçağ
Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü/Yeniçağ
Marmara
Üniversitesi
1999-2004
Marmara
Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
2004-2006
Yüksek Lisans
Doktora
2006-2012
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Okutman
Yrd. Doç. Dr.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü
2007-2014
2014
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2014-2015
Güz
Osmanlı Tarihi I
(1453-1774)
Tarih Felsefesi I
Osmanlı Arşiv
Vesikalar I
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
2
2
2
Bahar
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
18. Yüzyıla Ait Buyuruldu Mecmuası (Türk Tarih
Kurumu Y. 70-Değerlendirme, Transkripsiyon)
Koca Sinan Paşa’nın Hayatı ve Siyasî Faaliyetleri
(1520?-1596)
2006
Doktora
2012
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
Kitapları
Kitabın Adı
Yayınevi
ISBN
Yıl
ZINKEISEN, Johann Wilhelm,
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, IVII, çev. Nilüfer Epçeli, ed.
Erhan Afyoncu, ed.yrd. Ahmet
Önal-Uğur Demir
AFYONCU, Erhan-Ahmet ÖnalUğur Demir, Osmanlı
İmparatorluğu’nda Askeri
İsyanlar ve Darbeler
ARUNOVA M. R- F. S.
Oreşkova, Tolstoy’un Gizli
Raporlarında Osmanlı
İmparatorluğu (İstanbul’daki Rus
Büyükelçisi Pyotr Andreyeviç
Tolstoy ve Onun Osmanlı
İmparatorluğu’na Dair HatıralarıXVIII. Yüzyılın İlk Çeyreği), çev.
İbrahim Allahverdi, ed. Ahmet
Önal-Uğur Demir
YEŞİL, Fatih-Ahmet Önal,
“Seçilmiş Kaynakça”, III. Selim,
İki Asrın Dönemecinde İstanbul,
ed. Coşkun Yılmaz
ÖNAL, Ahmet, “Şenlik ve
Siyaset: Şehzadelerin Doğum
ve Sünnet Şekilleri”, Osmanlı
Dünyasında Çocuk Olmak, ed.
Haşim Şahin-Nurdan Şafak
ÖNAL, Ahmet, “1. Ünite:
Yenilmez Türk (1566-1593)”,
Osmanlı Tarihi (1566-1789), ed.
Erhan Afyoncu, s. 2-27.
ÖNAL, Ahmet, “2. Ünite: Büyük
Buhran (1593-1623)”, Osmanlı
Tarihi (1566-1789), ed. Erhan
Yeditepe
978-6054052-64-6
İstanbul 2011
Yeditepe
978-6054052-20-2
İstanbul 2013 (3.
baskı)
Yeditepe
978-6054052-10-3
İstanbul 2013 (2.
baskı)
978-60561007-0-3
İstanbul 2010
DEM
978-6054036-27-1
İstanbul 2012
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
Fakültesi
Anadolu
Üniversitesi
Açıköğretim
978-975-061503-0
Eskişehir 2013
978-975-061503-0
Eskişehir 2013
Afyoncu, s. 28-54.
ÖNAL, Ahmet, “Varvar Ali
Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (DİA), XLII,
530-531.
Fakültesi
İstanbul 2012
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
AFYONCU, Erhan-Ahmet Önal, “Osmanlı Döneminde Törenler ve Eminönü”, 2.
Uluslararası Eminönü Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, ed. Erol Cihangir, İstanbul 2007,
s. 245-255.
ÖNAL, Ahmet, “Tokat’ın Zoraki Misafirleri”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat
Sempozyumu, 1-3 Kasım 2012 Tokat, Bildiriler, I, yay. haz. Ali Açıkel vd, Tokat 2013,
s. 243-250.
ÖNAL, Ahmet, “III. Murad Döneminde Marmara ve Karadeniz’in Birleştirilmesi
Teşebbüsü”, Uluslararası Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, 2-3
Mayıs 2013 Kayseri (sempozyuma sunulan tebliğ).
ÖNAL, Ahmet, “XVI. yüzyılda Avrupa’daki Osmanlı Esirlerinin Kurtarılması Meselesi”,
Uluslararası Kültürel Bağlamda Alman-Türk-Tatar İlişkilerinde Aktörler ve Kaynakları
Sempozyumu, 11-13 Eylül 2014 Berlin-Wustrau (sempozyuma sunulan tebliğ).
ÖNAL, Ahmet, “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Leh İlişkileri”, Türkiye-Polonya
İlişkilerinin 600. Yıldönümü Sempozyumu, 27-28 Eylül 2014 İstanbul (sempozyuma
sunulan tebliğ).
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
KATILDIĞI SEMİNERLER / TARTIŞMALAR / BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
Download

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖNAL - Tarih