SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
KODU
DERSİN ADI
T.P.K.
AKTS
Z/S
HTL
501
Suça Teşebbüs
303
6
Seçmeli
HTL
502
İnsanlığa Karşı Suçlar
303
6
Seçmeli
HTL
503
Ceza Muhakemesinde Açık Koruma Tedbirleri
303
6
Seçmeli
HTL
504
Tıbbi Müdahaleler Ve Hekimin Cezai Sorumluluğu
303
6
Seçmeli
HTL
505
Türkiye’de Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Sorunları
303
6
Seçmeli
HTL
506
Temel Hak ve Özgürlükler
303
6
Seçmeli
HTL
507
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması
303
6
Seçmeli
HTL
508
Türk Parti Sistemi ve Siyasi Partilerin Güncel Sorunları
303
6
Seçmeli
HTL
509
İnsan Hakları Hukuku
303
6
Seçmeli
HTL
510
Hükümet Sistemleri
303
6
Seçmeli
HTL
511
İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri
303
6
Seçmeli
HTL
512
İdarenin Hukuki Sorumluluğu
303
6
Seçmeli
HTL
513
İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
303
6
Seçmeli
HTL
514
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar
303
6
Seçmeli
HTL
515
Uluslararası Hukukta Güç Kullanılması
303
6
Seçmeli
HTL
516
Uluslararası Terörizm
303
6
Seçmeli
HTL
517
Deniz İhtilafları
303
6
Seçmeli
HTL
518
Osmanlı Hukuk Sistemi
303
6
Seçmeli
HTL
519
Osmanlı Aile Hukuku
303
6
Seçmeli
HTL
520
Osmanlı Ceza Hukuku
303
6
Seçmeli
HTL
521
Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Hukuki Statüsü
303
6
Seçmeli
HTL
522
Osmanlı Devleti’nde Anayasal Gelişmeler
303
6
Seçmeli
HTL
523
Türk Hukukunun Modernleşme Süreci
303
6
Seçmeli
HTL
524
Mukayeseli İletişim Hukuku
303
6
Seçmeli
HTL
525
Kamulaştırma Hukuku
303
6
Seçmeli
HTL
526
Türk Medeni Usul Hukukunda Kanun Yolları
303
6
Seçmeli
HTL
527
Ceza Hukuku Özel Hükümler
303
6
Seçmeli
HTL
000
Dönem Projesi
000
30
Zorunlu
Download

SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ KAMU HUKUKU ANAB L M DALI