Katkılarıyla
YATIRIMCILAR, PROJE FİRMALARI VE DAĞITIM FİRMALARINA YÖNELİK
16•17
Mayıs
2014
MÖVENPİCK Hotels
ANKARA
• GES SANTRALLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT
• GES SANTRALLERİ VE PROJELENDİRME
• FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN AŞIRI GERİLİM & YILDIRIMDAN
KORUNMASI VE PV SİSTEMLERDE TOPRAKLAMA
• GES SANTRALLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ
• FVGS SAHA TECRÜBESİ
• LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE MAHSUPLAŞMA
Beştepeler Mah. Yaşam Cad No.1
Söğütözü | 06520 Ankara | Turkey
+90 312 258 58 00
Kayıt ve Bilgi: w w w.gunder.org.tr
YATIRIMCILAR, PROJE FİRMALARI VE DAĞITIM FİRMALARINA YÖNELİK
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE
MEVZUAT, PROJELENDİRME, TOPRAKLAMA, KABUL İŞLEMLERİ,
SAHA TECRÜBELERİ VE MAHSUPLAŞMA SÜRECİ YÖNETİMİ - II
1. GÜN
16 MAYIS 2014 / CUMA
SAAT
KONU
08:45 • 09:00
KAYIT ve AÇILIŞ
09:00 • 10:30
GES SANTRALLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT / Nagehan ABACILAR - TEDAŞ
10:30 • 11:00
ARA
11:00 • 12:30
GES SANTRALLERİ VE PROJELENDİRME / Bilal ŞİMŞEK - TEDAŞ
12:30 • 13:30
ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 • 15:00
GES SANTRALLERİ VE PROJELENDİRME / Bilal ŞİMŞEK - TEDAŞ
15:00 • 15:30
ARA
15:30 • 17:00
GES SANTRALLERİ VE PROJELENDİRME / Bilal ŞİMŞEK - TEDAŞ
17:30 • 17:45
SORULAR VE CEVAPLAR / EĞİTİCİLER
2. GÜN
17 MAYIS 2014 / CUMARTESİ
SAAT
KONU
08:45 • 09:00
KAYIT ve AÇILIŞ
09:00 • 10:30
GES AŞIRI GERİLİM & YILDIRIMDAN KORUNMASI VE TOPRAKLAMA /
SERDAR AKSOY - OBO BETTERMANN
10:30 •11:00
ARA
11:00 • 12:30
GES SANTRALLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ / Dr. Erdal BİZKEVELCİ - GÜNDER
12:30 • 13:30
ÖĞLEN YEMEĞİ
13:30 • 15:00
FVGS SAHA TECRÜBESİ / Harun GİRGİN - GÜNDER
15:00 • 15:30
ARA
15:30 • 17:00
LİSANSIZ ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE MAHSUPLAŞMA / Ali Erman AYTAÇ - GÜNDER
17:00 • 17:45
SORULAR VE CEVAPLAR / EĞİTİCİLER
17.45 • 18.00
ETKİNLİK DEĞERLENDİRME ANKETİ
Katılım Koşulları:
1. Katılım Ücreti 1650 TL olup, GÜNDER’in aşağıda verilen banka hesabına yatırılmadır.
2. Yapılan ödeme karşılığında GÜNDER tarafından ilgili firma-kişilere bağış makbuzu düzenlenecektir.
3. GÜNDER, UFTP, ELDER üyeleri ile kamu kurumlarına % 20 indirim uygulanacaktır.
4. 3 kişi ve daha üzeri grup katılımlarında % 20 indirim uygulanacaktır.
5. Her katılımcı sadece bir indirimden faydalanabilir.
6. Online kayıt ve ödeme zorunludur.
Not: Ders notları, kahvaltı, öğle yemeği ve kahvearası ikramları ücrete dahildir.
GÜNDER yeterli katılım olmaması halinde eğitimi iptal etme, mazeretleri nedeniyle katılamayacak eğiticilerin
yerine yeni eğiticilerin belirlenmesi ve görevlendirilmesi hakkına sahiptir.
16-17 MAYIS 2014
YATIRIMCILAR, PROJE FİRMALARI VE DAĞITIM FİRMALARINA
YÖNELİK GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE
MEVZUAT, PROJELENDİRME, TOPRAKLAMA, KABUL İŞLEMLERİ,
SAHA TECRÜBELERİ VE MAHSUPLAŞMA SÜRECİ YÖNETİMİ - II
AYRINTILI EĞİTİM PROGRAMI
KONU
EĞİTMEN
SÜRE
GES SANTRALLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT
a) Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğin genel esasları, tanımlar,
b) Bağlantı Esasları, Tesisi Kurma Şartları,
1
c) Bağlantı Başvuru Adımları ve Başvuruların Değerlendirilmesi
d) Uyulması gereken temel standartlar, ölçme ve koruma sistemlerine ilişkin genel
bilgiler,
Nagehan ABACILAR
TEDAŞ
1,5
Saat
e) Enerji Tüketimine İlişkin Esaslar, İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesi,
f) Yönetmelik ve Tebliğdeki diğer önemli hususlar
GES SANTRALLERİ VE PROJELENDİRME
a) Şebeke Bağlantili FV Sistemlerin Planlanmasi
2
b) GES santrallerinde Projelendirme Mevzuatı
c) GES Proje Dosyası İçereği ( Belgeler, Hesaplar, Çizimler (Paftalar))
Bilal ŞİMŞEK
TEDAŞ
4,5
Saat
d) GES santrallerin AG ve OG Şebeke Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar
e) Örnek projeler üzerinde tartışma
FOTOVOLTAİC SİSTEMLERİN AŞIRI GERİLİM & YILDIRIMDAN KORUNMASI VE
PV SİSTEMLERDE TOPRAKLAMA
3
a) Fotovoltalik sistemlerin yıldırımın fiziksel etkisinden korunması-dış yıldırımlık
sistemleri
b) Fotovoltalik uygulamalarda iç yıldırımlık -SURGE ARRESTER sistemlerinin
önemi
SERDAR AKSOY
OBO BETTERMANN
1,5
Saat
c) Topraklama tasarımı
d) Eşpotansiyel sistem
GES SANTRALLERİ VE KABUL İŞLEMLERİ
a) Geçici ve Kesin Kabul Işlemleri ve Mevzuatlar (Geçici Kabule Hazır Tutanağı)
b) FV Sistemlerin İşletmeye Alınması ve Test Edilmesi
4
c) Geçici Kabul Aşamasında Yapılacak Kontroller
d) Geçici Kabul Tutanağinin Düzenlenmesi (Enerjilendirme ve Devreye Alma
Protokolu, İlan Tutanağı, Topraklama Ölçüm Raporu, İtfaiye Raporu, Koruma
Rölesi Set Değerleri Raporu)
Dr.Erdal BİZKEVELCİ
GÜNDER
1,5
Saat
e) Saha Test Raporu
f) Uyum Raporu
FVGS SAHA TECRÜBESİ
5
a) Karşılaşılan Arızalar ve Çözüm Önerileri
b) Saha Tecrübesi
Harun GİRGİN
GÜNDER
1,5
saat
c) Sistem güvenirliği ve performans
LİSANSIZ ELEKTİRİK ÜRETİMİNDE MAHSUPLAŞMA
6
a) Mahsuplaşma ile ilgili mevzuat
b) Parakende Satış Şirketleri açısından mahsuplaşma
c) Üretim tesisi açısında mahsuplaşma
Ali Erman AYTAÇ
GÜNDER
1,5
Saat
Download

16•17 - Günder