AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞ.A.ġ. - LĠSANSSIZ ELEKTRĠK BAġVURULARI
Sır
a
No
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
Firma / ġahıs Adı
BaĢvuru Tarihi
BaĢvuru
Değerlendirme Ayı
Evrak Yönüyle Değerlendirme Sonucu
Kaynak Türü
Güç (kW)
1
ELS Otomotiv Filo Kiralama
Yak. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd.
Şti.
2
Buges Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
3
Bayen Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
4
Aden Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
5
Muges Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
6
Niges Enerji San. ve Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
20.10.2014
31.10.2014
Ekim 14
Ekim 14
Güneş
Güneş
980,00
1.000,00
Ġl Adı
DEĞERLENDĠRME SONUCU
Teknik Değerlendirme Sonucu
Gerekçe
Durumu
Trafo
Merkezi
Gerekçe/Bağlantı GörüĢü
Durumu
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi
koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 2x(3x3/0 AWG)
iletkenli Fider-1 ve Fider-8'den beslenen Nato
Monoblok Çıkışlı 2x(3x3/0 AWG) iletkenli FiderNarlı
1 ve Fider-8'den Fider-8'in 1403632 barkod nolu
direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden
Narlı TM.
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
7
Ages Enerji San. ve Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
8
Marges Enerji San. ve Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamlanmıştır.
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
9
RTA Enerji
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
10 YLC Enerji
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
11 Güney Işıkları Enerji
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
sonuçlandı
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
olduğunun farkına varıp tamamladırlar.
-
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
sonuçlandı
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
olduğunun farkına varıp tamamladılar
-
-
12 CML Enerji
Atalante Enerji Sanayi ve
13
Ticaret Limited Şirketi
Apollo Enerji Sanayi ve Ticaret
14
Limited Şirketi
15
Aton Endüstri Enerji Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi
16 Payamca Enerji
20.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Güneş
Güneş
Güneş
980,00
990,00
990,00
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
990,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
sonuçlandı
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
olduğunun farkına varıp tamamladılar
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
Doğanköy
Doğanköy
17 Esin Enerji
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
18 Melih Enerji
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
980,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge eksik olduğunun farkına varıp
tamamladılar
Olumlu
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok üzerinden Doğanköy TM.
19
Yaşar Güneş Enerji San. ve
Tic. Ltd. Şti.
23.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0
AWG) iletkenli Fider-9 (Büyükbey Fideri)
enerji nakil hattından beslenen Kahta DM çıkışlı
Kahta
3x(3/0 AWG) iletkenli enerji nakil hattının
13802990 barkod nolu direği yanına
Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
20
Dokuboy Dokumacılar Testil
Mad. San. ve Tic. A.Ş.
10.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Narlı TM için ilave kapasite bildirmesi
koşuluyla; Narlı TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
Türkoğlu Evri Fideri (Fider-6)'nın Yaşıl Hes
KÖK binası civarındaki 14027942 barkod nolu Narlı
direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir
noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden
Narlı TM.
21
Mem Tekstil Sanayi ve Tic.
A.Ş.
13.10.2014
Ekim 14
Kojenerasyon
4.300,00
Kahramanmaraş
Olumsuz
YEGM den alınacak verimlilik belgesi eksik
-
-
-
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
sonuçlandı
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Fider-6 Elbistan Köyler
Fiderinden beslenen Alembey Monoblok çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Olumlu
beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Demircilik Monoblok çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE)
nin irtibatlandığı 13752996 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Fider-6 Elbistan Köyler
Fiderinden beslenen Alembey Monoblok çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Olumlu
beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Demircilik Monoblok çıkışlı 3x(1x95/16 XLPE)
nin irtibatlandığı 13752996 barkod nolu direk
üzerinden Doğanköy TM.
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
sonuçlandı
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı
3x477 MCM iletkenli Fider-3 Çoğulhan
Fiderinden beslenen Çoğulhan Tevzi DM çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
beslenen Çobanbeyli KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Olumlu Altunelma KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen Tanır KÖK
(Tanır Girişi) çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattından beslenen Kesirlik KÖK çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
beslenen Dağlıca KÖK çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattının 13926947 barkod
numaralı direği üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Olumlu Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Fider-6 Elbistan Köyler
Fiderinden beslenen Alembey Monoblok çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Olumlu beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Demircilik Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
13894705 barkod nolu direk üzerinden
Doğanköy TM.
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
sonuçlandı
Gerilim düşümü ve güç kaybı yönünden uygun
Olumsuz bir bağlantı noktası olmadığından olumsuz
sonuçlandı
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Fider-6 Elbistan Köyler
Fiderinden beslenen Alembey Monoblok çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Olumlu beslenen Pınarbaşı DM çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
Demircilik Monoblok çıkışlı 3x3/0 AWG
iletkenli enerji nakil hattından beslenen
13894705 barkod nolu direk üzerinden
Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Olumlu Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Olumlu Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
22
T Dinamik Enerji San. ve Dış
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
23
Ekogün Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
24
Güneko Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
25
TDE Enerji Üretim San. ve Tic.
A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
500,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
26
Zabunoğlu Motorlu Araçlar
Paz. Yakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
990,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
27 Murat TAŞ
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
28 Aydoğan OLUK
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
29 Akif EDİZER
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
30 Mehmet Zekai KARAGENÇ
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
31 Mehmet Şahin KARAGENÇ
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
32 Ömer Hilmi KARAGENÇ
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
33 Fatma OLUK
28.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Kasaroğlu Dan. Müh. İnş. Ve
34 Enerji Müh. İnş. Enerji ve Tic.
Ltd.
27.10.2014
Ekim 14
Güneş
649,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider-1
Balkar Fiderinden beslenen Balkar KÖK çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Gölbaşı
beslenen Çelik KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen 1534994 barkod
numaralı Belören KÖK üzerinden Gölbaşı TM
27.10.2014
Ekim 14
Güneş
588,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Gölbaşı TM çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Fider-1
Balkar Fiderinden beslenen Balkar KÖK çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli enerji nakil hattından
Gölbaşı
beslenen Çelik KÖK çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli
enerji nakil hattından beslenen 1534994 barkod
numaralı Belören KÖK üzerinden Gölbaşı TM
36 Elif TAŞ
30.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
37 Erhan OLUK
30.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
38 Çiçek OLUK
30.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
39 Astürk Enerji Üretim Tic. A.Ş.
30.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
35
Etkon Yatırım ve Dan. İç ve
Dış Tic. Ltd. Şti.
40 Yüksel Solar Enerji A.Ş.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
TEİAŞ'ın Doğanköy TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Doğanköy TM Çıkışlı
3x(1x95/16 XLPE) yer altı kablolu Büyük
Yapalak 8-nolu fiderden beslenen F-8
Monoblok çıkışlı 3x1/0 AWG iletkenli Höplek
Çıkışı enerji nakil hattının D60F89 barkod nolu
direği üzerinden Doğanköy TM.
Göksun TM Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli Elbistan
Fideri (Fider-2)'den beslenen Saraycık
Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG iletkenli enerji
nakil hattının 14044948 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Göksun
TM.
-
Doğanköy
Doğanköy
-
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
-
-
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Doğanköy
Göksun
30.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Göksun TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Göksun TM Çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Elbistan Fideri (Fider-2)'den
beslenen Saraycık Monoblok Çıkışlı 3x3/0 AWG
Göksun
iletkenli enerji nakil hattının 14044948 barkod
nolu direk yanına Şirketimizin uygun gördüğü
bir noktaya tesis edilecek beton köşk üzerinden
Göksun TM.
41
Kehraba Enerji San. ve Tic.
Ltd. Şti.
02.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
42
Eroğlu Güneş Enerji İnşaat ve
Tic. Ltd. Şti.
02.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
43
MFD Enerji Sanayi Ve Dış
Ticaret Ltd. Şti.
02.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
44
YKS Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
02.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
45 GD Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.
02.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
46 İsmet YÜKSELİR
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM Çıkışlı
3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının
3x3/0 AWG iletkenli olarak yeniden tesis
edilmesi koşuluyla 14016840 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5
TM.
PS-5
47 Salman ULUTOP
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Botaş PS5 TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Botaş PS5 TM Çıkışlı
3x3AWG iletkenli Fider-1 enerji nakil hattının
3x3/0 AWG iletkenli olarak yeniden tesis
edilmesi koşuluyla 14016840 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Botaş PS5
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
PS-5
48
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
600,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
49
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
700,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
50
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
995,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
51
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
500,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
52
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
400,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
53
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
700,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
54
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
700,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Gözebaşı (Fider 16)'den
branşman alan Koru HES Kök çıkışlı 3x(3/0
Adıyaman
AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen
13647802 barkod nolu direği yanına tesis
edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
55
Ages Elektrik Üretimi İnş. San.
ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
500,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Gözebaşı (Fider 16)'den
branşman alan Koru HES Kök çıkışlı 3x(3/0
Adıyaman
AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen
13647802 barkod nolu direği yanına tesis
edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
Roges Enerji Elektrik
56 Mühendislik Taahhüt San. ve
Tic. Ltd. Şti.
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
995,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Roges Enerji Elektrik
57 Mühendislik Taahhüt San. ve
Tic. Ltd. Şti.
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
995,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Roges Enerji Elektrik
58 Mühendislik Taahhüt San. ve
Tic. Ltd. Şti.
20.10.2014
Ekim 14
Güneş
995,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
59
Hidrosolar Elektrik Üretimi İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
700,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
60
Hidrosolar Elektrik Üretimi İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
995,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
61
Hidrosolar Elektrik Üretimi İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
700,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
62
YDR Elektrik Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
İnci 1 Enerji Üretimi San. ve
63
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
İnci 2 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
64
Adıyaman
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM çıkışlı 3x3/0
AWG iletkenli Gözebaşı (Fider 16)'den
branşman alan Koru HES Kök çıkışlı 3x(3/0
Adıyaman
AWG) iletkenli enerji nakil hattından beslenen
13647802 barkod nolu direği yanına tesis
edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x3/0 AWG iletkenli Çelikhan Fideri (Fider4)'nden beslenen 13714779 barkod nolu direk
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Adıyaman
TM.
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
TEİAŞ'ın Adıyaman TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Adıyaman TM Çıkışlı
3x1/0 AWG iletkenli Yaylakonak Fideri (Fider2)'nın Çinarik KÖK binası civarındaki 13741965 Adıyaman
barkod nolu direk yanına Şirketimizin uygun
gördüğü bir noktaya tesis edilecek beton köşk
üzerinden Adıyaman TM.
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
-
-
-
-
-
-
İnci 3 Enerji Üretimi San. ve
65
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
66
İnci 4 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
-
-
-
67
İnci 5 Enerji Üretimi San. ve
Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
-
-
-
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksik
-
-
-
Kahta
68 Famor Enerji San. ve Tic. A.Ş.
31.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumsuz
Aden Enerji Üretim San. ve
Tic. A.Ş.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0
AWG) iletkenli Sincik Fideri (Fider-7)'nin
14004567 barkod nolu direği yanına
Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
70 Ages Enerji San. ve Tic. A.Ş.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Sincik
Fideri (Fider-7)'nin 14004567 barkod nolu direği
Kahta
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
71 Niges Enerji San. ve Tic. A.Ş.
21.10.2014
Ekim 14
Güneş
1.000,00
Adıyaman
Olumlu
Olumlu
Olumlu
TEİAŞ'ın Kahta TM için ilave kapasite
bildirmesi koşuluyla; Kahta TM çıkışlı 3x(3/0
AWG) iletkenli Sincik Fideri (Fider-7)'nin
14004567 barkod nolu direği yanına
Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya tesis
edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
69
Kahta
72 Marges Enerji San. ve Tic. A.Ş.
73 Oran Enerji Üretim A.Ş.
74 Oran Enerji Üretim A.Ş.
75 Oran Enerji Üretim A.Ş.
76 Teğet Enerji Üretim A.Ş.
77 Teğet Enerji Üretim A.Ş.
78 Medyan Enerji Üretim A.Ş.
79 Medyan Enerji Üretim A.Ş.
80 Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
81 Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
82 Çokgen Enerji Üretim A.Ş.
83 Grafik Enerji Üretim A.Ş.
84 Grafik Enerji Üretim A.Ş.
85 Grafik Enerji Üretim A.Ş.
86 Ottaman Enerji Üretim A.Ş.
87
Mikail Altın İnşaat Enerji
Üretim A.Ş.
88 Hipotez Enerji Üretim A.Ş
89 Hipotez Enerji Üretim A.Ş
90 Hipotez Enerji Üretim A.Ş
21.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Adıyaman
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Olumlu
Olumlu
Olumlu
Kahta TM çıkışlı 3x(3/0 AWG) iletkenli Sincik
Fideri (Fider-7)'nin 14004567 barkod nolu direği
Kahta
yanına Şirketimizin uygun gördüğü bir noktaya
tesis edilecek beton köşk üzerinden Kahta TM.
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik- Abone No
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik- Abone No
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
91 Referans Enerji Üretim A.Ş.
92 Referans Enerji Üretim A.Ş.
93 Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
94 Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
95 Koordinat Enerji Üretim A.Ş.
96 Msolar Enerji Üretim A.Ş.
97 Msolar Enerji Üretim A.Ş.
98 Afşin Enerji Üretim A.Ş.
99 Afşin Enerji Üretim A.Ş.
100 Afşin Enerji Üretim A.Ş.
101 Matris Enerji Üretim A.Ş.
102 Matris Enerji Üretim A.Ş.
103 Matris Enerji Üretim A.Ş.
104 Mgüneş Enerji Üretim A.Ş.
105 Mgüneş Enerji Üretim A.Ş.
106 MNE Enerji Üretim A.Ş.
107 MNE Enerji Üretim A.Ş.
108 MNE Enerji Üretim A.Ş.
109 MNE Enerji Üretim A.Ş.
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
Güneş
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
110
Mal Ternatif Enerji Üretim
A.Ş.
Mal Ternatif Enerji Üretim
111
A.Ş.
112
Mal Ternatif Enerji Üretim
A.Ş.
113 Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
114 Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
115 Mtemiz Enerji Üretim A.Ş.
116 Malfa Enerji Üretim A.Ş.
117 Malfa Enerji Üretim A.Ş.
118 Malfa Enerji Üretim A.Ş.
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Ekim 14
Güneş
Güneş
1.000,00
Güneş
1.000,00
Güneş
1.000,00
Güneş
1.000,00
Güneş
1.000,00
Güneş
1.000,00
Güneş
500,00
Güneş
Adıçim
Adıyaman
Gölbaşı
Kahta
Karakaya
Ps 4B
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
Adıyaman Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW)
12.000
9
8.998,00
7.000
27
22.485,00
15.000
15
11.487,00
15.000
18
17.180,00
2.000
0
2.000
0
53.000
69
60.150,00
Trafo Merkezi
Andırın
Çağlayan
Doğanköy
Göksun
Kahramanmaraş-2
Kılavuzlu
Kılılı
Narlı
Ps-5 Tm
Genel Toplam
AKEDAġ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.
KahramanmaraĢ Lisanssız Elektrik Üretim BaĢvuruları
Toplam Kapasite (kW) Olumlu BaĢvuru Adet Olumlu BaĢvuru (kW)
2.000
0
2.000
0
10.000
39
35.790,42
2.000
3
3.000,00
15.000
10
9.111,90
2.000
3
2.500,00
6.000
1
441,60
2.000
8
4.566,61
2.000
2
2.000,00
43.000
66
57.410,53
Trafo Merkezi
1.000,00
1.000,00
Kalan Kapasite(kW)
3.002,00
15.485,00
3.513,00
2.180,00
2.000,00
2.000,00
7.150,00
-
Kalan Kapasite(kW)
2.000,00
2.000,00
25.790,42
1.000,00
5.888,10
500,00
5.558,40
2.566,61
14.410,53
-
Not-1: Kapasiteler Hidrolik Kaynaklı Olmayan Başvurular İçin Düzenlenmiştir.
Not-2: Başvuru değerlendirme sonucu olumlu bulunanlarla ilgili olarak, alternatif bağlantı görüşü oluşturulanların, listenin ilan
tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu Şirketimiz
tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilecek olup bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin
olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
Not-3:Yukarıda kırmızı renkle gösterilen kapasitelerin artırılması için TEİAŞ a görüş sorulacaktır.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik-Abone eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Olumsuz
Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan; “(5)
Bağlantı başvurularında, kurulması
planlanan üretim tesisine ilişkin 17/7/2008
tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete ’de
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen
belge ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin belge eksikİmza beyannemesi eksik
-
-
-
Download

2014 Yılı Ekim Ayı Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuruları