KONAK BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
UMUMA AÇIK İSTH. VE EĞL. YER. RUHSAT VERİLMESİNE İLİŞİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
MÜRACAAT SAHİBİNDEN
GEREKLİ BELGELER İLE
BİRLİKTE BAŞVURU
FORMUNUN ALINMASI
EKSİK BELGELERİN
GELMESİ
BİGİLENDİRME
TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MALİK TESPİTİ
YAPILARAK KAT
MALİKLERİNDEN
MUVAFAKAT
İSTENMEKTEDİR.
BELGELERİN MÜRACAATI
KABUL EDEN GÖREVLİ
TARAFINDAN KONTROL
EDİLMESİ
DOSYANIN BEKLEMEYE
ALINMASI
ALINDI BELGESİ
DÜZENLENEREK İLGİLİYE
VERİLMESİ
GEREKLİ
BELGELER
TAMAM MI?
H
ALINDI BELGESİ
DÜZENLENEREK
İŞLEMLERİN
BAŞLATILMASI
E
İŞYERİNİN KONUM İTİBARİYLE
ARANAN KOŞULLARI TAŞIYIP
TAŞIMADIĞININ TESPİTİ İÇİN
DOSYANIN YAPI KONTROL VE PLAN
PROJE MÜDÜRLÜĞÜNCE GEREKLİ
İNCELEMENİN YAPILMASI
DOSYANIN DENETİM
EKİBİNE VERİLEREK
FAALİYET KONUSUNA
GÖRE GEREKLİ ŞARTLARIN
DENETİMİNİN SAĞLANMASI
İŞYERİ
UYGUN MU?
RUHSAT VERİLEMEYECEĞİNİN
NEDENİ İLE BİLDİRİLEREK
DOSYANIN İŞLEMDEN
KALDIRILMASI
EKSİKLİKLERİN
TAMAMLANMASI
İÇİN İŞLETMECİYE
TEBLİĞ EDİLMESİ
E
VATANDAŞIN RUHSAT
HARCINI YATIRMASI İÇİN
VEZNEYE
YÖNLERDİRİLMESİ
İŞLETME SAHİBİNCE
EKSİKLİKLERİN
GİDERİLMESİNİN
BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE
DENETİME GİDİLMESİ
KOLLUK KUVVETİNİN
İTFAİYE DAİRE
BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK
GURUP BAŞKANLIĞININ
GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI
H
RUHSAT VERİLEMEYECEĞİNİN
NEDENİ İLE BİLDİRİLEREK
DOSYANIN İŞLEMDEN
KALDIRILMASI
İŞYERİ
UYGUN MU?
ÖDENDİ
DEKONTU
GELDİ Mİ?
DOSYA BİLGİLERİNE VE
GEREKLİ UYGUNLUK
RAPORLARINA GÖRE
RUHSATIN HAZIRLANMASI
E
H
H
E
YER UYGUN MU?
GÖRÜŞ
OLUMLU MU?
E
H
H
HER AY SONUNDA VERİLEN TÜM
RUHSATLARIN SİGORTA İL
MÜDÜRLÜĞÜNE VE TİCARET
SİCİLİNE GÖNDERİLMESİ
E
RUHSATIN RUHSAT
DENETİM MÜDÜRÜ
TARAFINDAN
ONAYLANMASI
RUHSATIN İMZA
KARŞILIĞINDA TESLİM
EDİLMESİ
KOLLUK KUVVETİNE
RUHSAT VERİLDİĞİNE
DAİR BİLGİ VERİLMESİ
DOSYANIN
ARŞİVLENMESİ
KONAK BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
SIHHİ İŞYERLERİNE RUHSAT VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
MÜRACAAT SAHİBİNDEN
GEREKLİ BELGELER VE
BAŞVURU FORMU İLE
BİRLİKTE BAŞVURMASI
GEREKLİ
BELGELER
TAMAM MI?
MÜRACAAT SAHİBİNDEN
GEREKLİ BELGELER VE
BAŞVURU FORMU İLE
BİRLİKTE BAŞVURMASI
GEREKLİ BELGELERİN
TAMAMLANMASININ
SAĞLANMASI
H
E
MÜRACAAT SAHİBİNİN GEREKLİ
BELGELERİN ALINDI BELGESİ
DÜZENLENEREK ALINMASI
BİGİLENDİRME
MÜRACAAT SAHİBİNİN RUHSAT
HARCINI YATIRMASI İÇİN VEZNEYE
YÖNLERDİRİLMESİ
ÖDENDİ
DEKONTU
GELDİ Mİ?
E
RUHSATIN 2 NÜSHA HALİNDE
ÇIKARILIP MÜDÜRE
İMZALATTIRILARAK VATANDAŞA
İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLMESİ
* SINIFLI İŞYERİLERİNİN SAĞLIK
GURUP BAŞKANLIĞI VE İTFAİYE
DAİRE BAŞKANLIĞINDAN UYGUN
GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI
H
* SINIFSIZ İŞYERLERİNDEN İSE
(İŞYERİ TÜRÜNE GÖRE) İL TARIM
MÜDÜRLÜĞÜ, VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ VE FEN İŞLERİ
MÜDÜRÜLÜĞÜNDEN UYGUN
GÖRÜŞÜN ALINMASI
* TAPU KAYDINDA MESKEN
İŞYERLERİNİN TAPU KAYDININ
ARANMASI
1 AY İÇERİSİNDE DENETİME
GİDİLMESİ
İŞYERİ
H
UYGUN MU?
15 GÜN EK SÜRE
VERİLMESİ
HER AY SONUNDA VERİLEN TÜM
RUHSATLARIN SİGORTA İL
MÜDÜRLÜĞÜNE VE TİCARET
SİCİLİNE GÖNDERİLMESİ
SÜRE SONUNDA
DENETİME
GİDİLMESİ
İŞYERİ
UYGUN MU?
H
RUHSATIN İPTAL EDİLEREK
İŞYERİNİN MÜHÜRLENMESİ
İÇİN ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ
VERİLMESİ
E
İŞYERİNİN UYGUN
OLDUĞUNA DAİR RAPOR
TUTULMASI VE RAPORUN
DENETİM VE KONTROL
EKİPLERİ TARAFINDAN
İMZALANMASI
RUHSATIN BİLGİSAYAR
KAYITLARINA GÖRE KAYIT
EDİLEREK EVRAKLARIN
ARŞİVLENMESİ
KONAK BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
2. VE 3. SINIF (BEYAN USULÜ) GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİNE RUHSAT VERİLMESİNE
İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
MÜRACAAT SAHİBİNİN
TAPU VE YAPI KULLANMA
İZİN BELGESİYLE
MÜRACAAT EDİLMESİ
İŞLETMENİN YER
SEÇİMİNİN
BELİRLENMESİ
YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
UYGULUK
GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI
RUHSAT
VERİLEMEYECEĞİNİN
NEDENİ İLE
BİLDİRİLEREK
DOSYANIN İŞLEMDEN
KALDIRILMASI
GEREKLİ EVRAKLARIN
TAMAMLATILMASININ
İSTENMESİ
GÖRÜŞ
OLUMLU MU?
H
E
E
EVRAKLAR TAMAMLATILARAK
KRİTERLERE UYGUN OLAN
İŞLETMELERİN BAŞVURU
FORMU DOLDURARAK
MÜRACAAT ETMESİ
İLK KOMİSYON GÜNÜNDE (5
GÜNLÜK SÜRE VAR) KOMİSYON
ÜYELERİTARAFINDAN
EVRAKLARIN KONTROL
EDİLEREK İNCELEME RAPORU
DÜZENLENMESİ
EVRAKLARDA
EKİSKLİK
VAR MI?
H
MÜRACAAT SAHİBİNİN
RUHSAT HARCINI
YATIRMASI İÇİN VEZNEYE
YÖNLERDİRİLMESİ
H
EVRAKLARDA
EKİSKLİK
VAR MI?
RUHSATIN BEYANA
GÖRE TANZİM
EDİLEREK İLGİLİYE
VERİLMESİ
1 AY İÇERİSİNDE
İŞYERİNİN KONTROL
EDİLMESİ
İŞYERİ İNCELEME VE
DENETİM KOMİSYON
RAPORU
DÜZENLENMESİ
DOSYANIN
ARŞİVLENMESİ
E
YASAL İŞLEMLER
YAPILARAK İŞYERİ
KAPATILIR
İŞYERİ UYGUN
MU?
H
KRİTERLERE AYKIRI
BEYAN DURUMUNDA
BİR DEFAYA MAHSUS
15 GÜN SÜRE VERİLİR
HER AY SONUNDA VERİLEN TÜM
RUHSATLARIN SİGORTA İL
MÜDÜRLÜĞÜNE VE TİCARET
SİCİLİNE GÖNDERİLMESİ
H
İŞYERİ UYGUN
MU?
KONAK BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
MÜRACAAT SAHİBİNİN
ÖLÇÜ VE TARTI
BEYANNEMESİ İÇİN
BAŞVURMASI
MATBU ÖLÇÜ VE TARTI
ALETLERİNE MAHSUS YILLIK
BEYANNAMENİN VERİLEREK
DOLDURULMASININ İSTENMESİ
BEYANNAMENİN ALINARAK
DAMGA VERGİSSİNİN
ÖDENMESİ İÇİN TAHSİLDARA
GÖNDERİLMESİ
MART AYI
BAŞINDASANAYİ
TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DAMGA ALINMASI
DEKONT
GELDİ Mİ?
H
E
DEKONT TARİH VE NUMARASININ
BEYANNAMEYE İŞLENMESİ
HASSAS TERAZİ 2
TONUN ÜZERİNDE Mİ?
E
LİSTELENEREK MUAYENESİNİN
YAPILMASI İÇİN SANAYİ VE TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ
H
MÜRACAAT KAĞIDI
DÜZENLENEREK MUAYENE
RANDEVUSU VERİLMESİ
VATANDAŞIN
MUAYENE
YER İSTEĞİ
BELEDİYE
VATANDAŞIN MALZEMELERLE
BİRLİKTE ÖLÇÜ MEMURUNU
ALARAK ÖLÇÜ YERİNE
GÖTÜRMESİ
ÖLÇÜ ALETİNİN
MUAYENE EDİLMESİ
E
ÖLÇÜ VE
ALLETLERİN
DAMGALANMASI
VATANDAŞIN
ÖLÇÜ TARTI
MUAYENE
YERİNDE
DÜZGÜN
ÇALIŞIYORMU
TAMİRE SEVK EDİLMESİ
KONTROL İÇİN
GETİRİLMESİ
H
DEKONT
GELDİ Mİ ?
E
DEKONT TARİH VE
NUMARASININ
BEYANNAMEYE
İŞLETİLMESİ
AY SONUNDA YAPILAN TÜM
MUAYENELERİN ÜST YAZI
İLE BİRLİKTE SANAYİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÖNDERİLMESİ
Download

Slayt 1 - Konak Belediyesi