#1 2010
MK ČR E 19535
ISSN 1804-3720
komorazt.cz
Magazín Komory zubních techniků ČR
Dění v KZT
Představujeme Vám Petra Šimčíka,
prezidenta KZT ČR
Odborné články
Individuální abutmenty
Jakub Hošek
Ekonomika
Management zubní laboratoře
Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
1_10.indd 1
4.5.2010 12:08:27
Laborator˘
Jarní nabídka
a
k
n
i
v
o
n
2010
PRESTO AQUA LUX
Vzduchová turbína s vodním chlazením a světlem LED:
• nevyžaduje žádné mazání
• 320.000 ot/min.
• otočný násadec o 360°
• nehlučná a bez vibrací
• jedinečný protiprachový mechanismus
• integrované světlo LED
59.900,- Kč
˘ CENA:
AKCNÍ
52.884,- Kč
ULTIMATE XL
• bezuhlíkový laboratorní mikromotor
• točivý moment: 6 a 8,7 Ncm (modely Compact a Torque)
• otáčky: 1.000 až 50.000 ot./min.
• velmi lehký, ergonomický design, minimální hlučnost a vibrace
• patentovaný protiprachový mechanismus
• automatické sledování rychlosti, zpětná vazba a kontrola motoru
• autodiagnostika
Můžete si zvolit mezi 2 typy mikromotorů (Torque
a Compact) a 3 typy ovládání: stolní, kolenní a věžové.
˘ CENA:
AKCNÍ
47.900,- Kč
42.900,- Kč
PRESTO AQUA II
• vzduchová laboratorní turbína s vodním
chlazením
• nevyžaduje žádné mazání
• 320.000 ot./min.
• otočný násadec o 360°
• nehlučná a bez vibrací
• jedinečný protiprachový mechanismus
˘ CENA:
AKCNÍ
46.560,- Kč
42.090,- Kč
MADE IN JAPAN
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené akce jsou platné do 31. 6. 2010.
LIEHMANN CZ, s.r.o.
Černomořská 3, 101 00 Praha 10, Česká republika
Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716
e-mail: [email protected]
Expert
Perfection®
NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, Germany, Tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29
NAKANISHI INC., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan, Tel.: +81 (0) 289 643 380, fax: +81 (0) 289 625 636
www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz
Zmûny vyhrazeny.
1_10.indd 2
4.5.2010 12:09:09
Editorial
Editorial
S příchodem jara si každý člověk uvědomuje mnohem intenzivněji svoji spoutanost s přírodou, svoji potřebu cítit doteky slunečních paprsků a potřebu být začleněn mezi ostatní
probouzející se faunu a floru. Ptáci nás začínají vítat do nového dne svým štěbetáním, příroda se polehoučku krásně zelená a pomalu rozkvétá. Tento zázrak nám každoročně nabízí
příroda sama, někdy dříve, někdy si na tento blahodárný počin přírody musíme trochu počkat, protože zrození čehokoli
nového není nikdy samozřejmostí a stojí mnoho úsilí. A to
platí vždy, nejen u přírody samé - zrození dítěte je provázeno
vždy bolestmi, od rodičů jsou vyžadovány mnohé oběti, které musí přinést proto, aby byli odměněni zdravým dítětem,
které jim přinese radost a lásku. Tak, jako se příroda musí poprat s bolestmi, které sebou nese zrození něčeho nového,
tak jsme se i my museli poprat s některými „porodními bolestmi“, ale dnes již můžeme konstatovat, že se nám narodilo
zdravé dítě, které jsme pojmenovali „Komora zubních techniků ČR“. Jistě ho čekají ještě nějaké „dětské nemoci“, kterými
si projít musí, ale je jenom na nás, jak silný z dítěte vyroste
člověk. Chceme, aby byl přínosem pro nás všechny, chceme aby nás svým vlivem sjednotil, probudil v nás stavovskou
čest a naučil nás vážit si své práce.
V přírodě je vše zařízeno tak, že vše má svůj řád, svoji logiku
a pravidla jsou daná a téměř by se dalo říci, že neměnná...
Úkolem naší Komory je vytvořit ze skupiny lidí, které spojuje
znalost výjimečné profese, jeden tým, ve kterém jsou pravidla daná, a dodržovaná, tak, abychom si právem mohli říkat
„kolegové“. Jedině tak, se může celá skupina správně zařadit
na místo, na které právem patří.
Je ale také potřeba si uvědomit, že vše za nás nemůže udělat Komora, tedy - několik lidí, ochotných věnovat svůj čas
ve prospěch ostatních. Zapojit se musíme všichni, každý
musí začít sám u sebe.
Jedním z atributů, které budou pomáhat sjednotit naše myšlení a počiny, bude také časopis, jehož první číslo vám předkládáme. Pokusíme se dostat na každý zubotechnický stůl
informace, které pomohou ke spojení a jednotě. Musíme
přestat žít v permanentním pocitu, že všichni jsme si navzájem konkurenti. Konkurence může mít různé podoby, může
být nekalá, ale také zdravá a potřebná.
Vyzýváme všechny kolegy zubní techniky, aby se zapojili
do dění, už jenom tím, že se stanou členy KZT, že budou sledovat naše webové stránky, číst náš časopis a nejlépe - sami
se zapojí do diskusí a sami přispějí svými příspěvky a postřehy do časopisu. Vždyť proto vám všechny tyto možnosti nabízíme - aby se otevřela diskuse, abychom se domluvili, co
chceme, a co nikoli, abychom si ukázali co umíme, a co můžeme umět ještě lépe.
Tak, jako je mladá naše Komora, náš časopis je úplné miminko. Pomozte nám ho vychovávat a tvořit z něj to, co všichni
chceme, aby z něj vyrostlo. Děkujeme!
Alexandra Seidlová
šéfredaktorka časopisu
Alexandra Seidlová
Magazín KZT ČR
Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5
tel. a fax: 224 213 168
[email protected]
Šéfredaktor
Alexandra Seidlová
[email protected]
Odborní redaktoři
Naděžda Kroupová
Kristina Franková
Jan Klička
Vydavatel
Česká stomatologická akademie
IČO 26 66 59 56
Františka Nohy 1096
Rumburk 408 01, tel: 412 384 013
Inzerce
Milan Polách, tel.: +420 774 449 914
[email protected]
Hynek Míka, tel.: +420 606 162 391
[email protected]
Přebírání jakéhokoliv obsahu z magazínu
komorazt.cz je povoleno pouze s písemným
souhlasem vydavatele.
Všechna práva vyhrazena
Vydávání povoleno
Ministerstvem kultury ČR
pod číslem MK ČR E 19535.
komorazt # 1 2010
1_10.indd 3
3
4.5.2010 12:09:10
Obsah
Komora zubních techniků pracuje
Dění v KZT
Ekonomika KZT
6
7
8
11
Kde jsme jednali
Představujeme Vám Petra Šimčíka, prezidenta KZT ČR
Komora zubních techniků poprvé na InDentu 2010
Strukturovaný ceník v praxi
12
14
16
Kolik by stály zuby v autoservisu?
Inflační ceny
„PRETTAU ZIRKON“ aneb plně zirkonové práce bez vrstvení keramiky
PR - články
Amanngirrbach verzus Prax
20
22
24
28
30
32
34
Individuální abutmenty
36
Komunistický manifest (v nás)
42
46
Straumann® - kvalita a komplexnost
Školicí laboratoř Dentamedu je tu především pro vás
Soutěž zubních techniků (studentů) v Maďarsku
Dentální CAD/CAM technologie Renishaw
Osvětlení při práci zubních techniků
Odbornost
Ekonomika
Managemant
Management zubní laboratoře
Zajímavosti
Zajímavosti
Ani Švédsku „sociálnímu státu“ se nevyhnuly reformní změny
ve financování zdravotní péče
50
52
Historické ohlédnutí
54
Zeptali jsme se za vás na krajském úřadu
56
Poradna
4
1_10.indd 4
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:11
1_10.indd 5
4.5.2010 12:09:13
Dění v KZT
KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ PRACUJE
rada KZT

přístup na uzamčené webové stránky s interními
informacemi Komory - zde budou podrobné informace a sdělení určená výhradně členům KZT

aktuální informace z oblasti legislativy týkající se
zubních techniků

rady a průvodce jak řešit povinné procedurální
postupy (pro získání nebo prodloužení osvědčení
o odbornosti, vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu, záležitosti kolem posouzení shody
zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti
a ochraně zdraví, pravidla při práci s chemickými
prostředky atd.)

slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních firem – pro podnikatele to znamená, že jim při
určitém objemu odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměstnance totéž - při absolvování školících akcí daných
firem

slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

zdarma časopis Komory zubních techniků ČR

zdarma přednášky ohodnocené kredity (např.
v rámci Sněmu KZT, v hodnotě 4 bodů 1x ročně, tj.
24 bodů za šest let získaných zdarma! a v rámci budoucích plánovaných aktivit KZT bude jistě možné
získat zdarma plný počet čtyřiceti bodů)

informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný
ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové
mzdové tarify)

stanete se držitelem průkazu člena KZT, který bude
sloužit jako slevový kupon na řadu akcí pro zubní
techniky, jehož součástí bude váš osobní identifikační kód, který vás bude opravňovat ke vstupu
do uzamčené sekce na webových stránkách, určené pouze členům KZT, a kterým se budete prokazovat při uplatňování slev u firem

vaším členstvím zvýšíte vyjednávací sílu KZT a tím
i prestiž oboru zubní technik a podpoříte snahy
KZT o nápravu nedostatků v oboru

svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi
zubními techniky
>>> Vážení kolegové, zubní technici. Jak jistě všichni
víte, byla založena Komora zubních techniků ČR.
Přes některé počáteční bolesti spojené s jejím vznikem, můžeme konstatovat, že dnes je Komora plně
funkční. Našemu společnému přání - mít jednu profesní organizaci, která bude zastupovat naše zájmy,
bylo třeba přinést určité oběti a přistoupit k některým
změnám.
První změnou je, že paní Seidlová odstoupila z funkce
prezidenta KZT a na její místo byl zvolen pan Petr Šimčík. Druhou změnou je doplnění Rady KZT o dva další
členy, paní Janu Černou a pana Jana Kličku. V současné době má rada 11 členů. Tyto změny byly provedeny
v zájmu uskutečnění toho, co bylo naším společným
přáním, a my doufáme, že je přijmete s pochopením,
stejně tak, jako jsme je přijali my, členové Rady KZT.
Komora má své sídlo: Komora zubních techniků
ČR, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (Ženské domovy, stanice Metra Anděl). Telefon na sekretariát:
+420 224 213 168, mobil : +420 724 257 313, paní Klimová.
Rada se schází pravidelně, jednou měsíčně, ze svého zasedání pořizuje zápis. Stručný popis jednání
rady je vždy umístěn na našich webových stránkách
www.komorazt.cz a podrobný zápis budou dostávat
všichni členové KZT e-mailem, nebo poštou.
Výhody, které přináší členství v Komoře zubních
techniků ČR:
 každý měsíc podrobný zápis ze schůze Rady KZT
formou e-mailu nebo formou dopisu
6
1_10.indd 6
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:14
Dění v KZT
Základním posláním KZT je především posílit sebevědomí zubních techniků.
Rady KZT, než takto vyjádřená důvěra zubních techniků.
Aby mohl být zubní technik sebevědomý, je třeba
především:
 posílit jeho ekonomické povědomí, odstranit nerovnosti mezi ostatním ekonomickým prostředím
ČR a zubními techniky
Platící členové bývalých organizací, byli do KZT převedeni automaticky, k udržení členství musí ale zaplatit
členský příspěvek pro rok 2010.
Číslo účtu: 195781838/0600, variabilní symbol: Vaše
rodné číslo, konstantní symbol: 0308.
Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč,
pro zaměstnance 1.200 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400Kč. Děkujeme.

Posílit jeho odbornou vybavenost - tj. dohlížet
na úroveň a kvalitu školících akcí

Posílit jeho společenskou prestiž, zviditelněním
oboru pro širokou veřejnost

Posílit jeho pozici v „dentálním týmu“
Tuto základní linii si Rada KZT vytýčila pro svoje funkční období. K uskutečnění našich společných přání je
třeba především cítit podporu vás, zubních techniků,
a to můžete udělat tím způsobem, že se stanete řádnými členy KZT a tím dáte najevo, že se s takto stanovenou linií ztotožňujete. Není většího ocenění práce
Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský
příspěvek do konce března, Rada ale vzhledem k mimořádnosti situace posunula tuto povinnost pro letošní rok do konce června 2010. Po uplynutí této lhůty,
budou zápisy dostávat, a výhody plynoucí z členství
čerpat, pouze platící členové. Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni.
Zubním technikům, kteří jsou pro letošní rok řádnými
členy KZT, děkujeme. Přejme si, aby se mnohé z toho,
co je přáním nás všech, podařilo uskutečnit. <<<
KDE JSME JEDNALI
13. 1.
seznamovací schůzka na ČSK (Šimčík, Vrchlabský, Seidlová, Zapletal)
14. 1.
podpis smlouvy – Pragodent 2010, zasedání veletržního výboru (Šimčík, Seidlová)
22. 1.
jednání na NCO NZO v Brně (Šimčík, Seidlová, Gottfried, Kalužová)
29. 1.
rada Komory
5. 2.
podpis smlouvy InDent (Šimčík)
26. 2.
rada Komory
15. 3.
přípravný výbor Pražských dentálních dnů (Zapletal)
25. 3.
veletržní výbor Incheba (Šimčík, Seidlová)
26. 3.
rada komory, návštěva ministryně Juráskové na MZ ČR (Šimčík, Vrchlabský)
9. 4.
krajský zdravotní rada (Šimčík, Kroupová)
16. 4.
VZP (Šimčík, Seidlová)
27. 4.
zasedání rady, Veletržní výbor (Seidlová, Šimčík)
Podrobnými informacemi o průběhu a výsledcích jednotlivých jednání účastníci informují celou Radu KZT
na jejím zasedání.
Členové KZT dostávají informace o výsledcích jednání prostřednictvím zápisu, buď písemnou, nebo elektronickou formou. Pro platící členy KZT je již zprovozněna uzamčená sekce na webu /www.komorazt.cz/, kam se
přihlašují prostřednictvím přiděleného ID kódu a hesla, které všichni již obdrželi. V této sekci jsou podrobné
zápisy z jednání Rady KZT a také diskusní fórum, ke kterému mají přístup pouze platící členové KZT. Zde můžete diskutovat o otázkách, které chcete řešit v uzavřeném prostředí členů KZT. Členové Rady vám rádi zodpoví
vaše dotazy.
komorazt # 1 2010
1_10.indd 7
7
4.5.2010 12:09:16
Dění v KZT
PŘEDSTAVUJEME VÁM PETRA ŠIMČÍKA,
PREZIDENTA KZT ČR
mé rčení „v jednotě je síla“ se ukazuje být pravdivé
v každém jednání s dotčenými orgány (ČSK, VZP, MZ
ČR). Pouze takto budeme schopni postupně řešit tolik palčivé otázky cen, a nedokonalé legislativy, i ten
nejzastrčenější zubní technik, který se doposud neodvážil pohnout s cenami by měl pocítit jednotu silné
organizace.
Co se budete snažit dělat pro to, aby se Komora stala velmi silnou organizací sdružující téměř
všechny zubní techniky?
Naslouchat členské základně, pracovat tak, aby každý
zubní technik cítil své členství v KZT ČR jako nutnost
a to zejména díky síle jednoty a podpory.
>>> Vážení kolegové, rádi bychom vám představili prezidenta KZT ČR, pana Petra Šimčíka, a poskytli vám odpovědi na dotazy, které jste mu
položili prostřednictvím ankety na webových
stránkách KZT a e-mailem.
Petr Šimčík
31 let, ženatý, 2 děti, bytem v Jeseníku.
Vzdělání: SZŠ a VZŠ v Ústí nad Labem, obor „diplomovaný zubní technik“, v roce 2002 ukončeno absolutoriem a udělením titulu DiS.
Dosavadní praxe:
Po 6 letech běžné praxe v laboratoři své matky, která
je také zubní technička, vybudoval v roce 2006 vlastní
zubní laboratoř, kde je zhotovována protetika všech
typů – od snímacích náhrad až po titanovou protetiku
či zirkonové náhrady zhotovené CAD/CAM technologií. Zaměstnává 4 techniky. Organizuje školení laserové, titanové technologie a další.
Účastnil se mnohých specializovaných školení v ČR
a zahraničí (Německo, Anglie, Slovensko, Dánsko, Itálie). Provádí přednáškovou a publikační činnost.
18.listopadu 2009 zvolen prezidentem KZT ČR.
Záliby: Rodina, horské kolo, chalupa, cestování
Motto : „OKO ZA OKO, ZUB ZA PENÍZE!“
Co vidíte jako nejdůležitější prioritu při práci Komory?
KZT ČR by měla být pro každého zubního technika
symbolem jednoty, podpory a odbornosti. Tolik zná-
8
1_10.indd 8
Máte zájem o to, aby Komora pracovala na mezinárodní úrovni?
Samozřejmě, v blízké době plánuji návštěvu Slovenska. V každé zemi je možno se poučit z úspěchů
a chyb tamnějších organizací. Do budoucna se zasadím o naše členství v FEPPD, protože si myslím, že
je nanejvýš nutné zařadit se do Evropské organizace,
která hájí zájmy zubních techniků. Je třeba zapojit se
do skupiny, která má stejný zájem. V současné době
toto není možné, čistě z praktických důvodů- nemáme dostatek finančních prostředků na zaplacení členského příspěvku.
Jaký máte náhled na to, že jsme na jedné straně
poskytovatelé zdravotní péče a na straně druhé
výrobci zdravotnických prostředků na zakázku?
Toto je jeden z palčivých problémů, na jehož řešení
pracujeme ve spolupráci s paní ministryní Juráskovou,
jejíž podpora nám byla při nedávné schůzce přislíbena. O změnách a krocích vedoucích k nápravě této situace budete informováni.
Co si myslíte o systému studia na zubního technika? Asistent zubního technika, diplomovaný zubní technik a bakalář. Jaká je vaše vize?
Rada KZT ČR si stanovila jednoznačný postup v otázce vzdělávání zubního technika, asistent zubního
technika je jako jedno z možných a koncových vzdělání nepřijatelný, toto studium by mělo končit v roce
2011/2012, studium VOŠ by mělo být zachováno
a nově zařazované studium bakalářské by se mělo
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:16
Dění v KZT
podle našeho názoru stát jakýmsi profesním vrcholem ve vzdělávání ZT, podle naší vize by mělo být
přístupné pouze zubním technikům, jako další stupeň v jejich profesní kariéře.. Tato vize je ale jen velmi
těžko prosaditelná, zdá se, že bakalářské studium
bude otevřené pro absolventy jakékoli střední školy. Je třeba výrazně zkvalitnit a zredukovat počet absolventů jednotlivých ročníků, jelikož ve srovnání
se světem jsme v čele v počtu absolventů každý
rok, ze kterých se poté jen zlomek věnuje své specializaci.
Jaký je váš názor na celoživotní vzdělávání zubních techniků a registraci MZ.
Myšlenka celoživotního vzdělávání je jasná a dobrá,
z praxe ovšem víme, že ne vždy zcela dobře pochopená a provedená. Počáteční „hlad“ po bodech máme
snad za sebou a díky „změkčení dopadů vyhlášky“
technici přemýšlí nad výběrem školení hlavně díky
jeho přínosu a ne ceně či počtu bodů. Tak by měl systém lépe plnit svůj účel.
Máte nějaký návrh či řešení pro proplácení
I kódů?
Další z ožehavých témat, průběžná valorizace a navyšování úhrad od pojišťoven, jsou ne příliš snadným
cílem jednání s VZP. Ve spolupráci s ČSK budeme neustále vyvíjet tlak na navýšení plateb, či uvedení alternativních kódů s možností dovýběru finanční částky
za nadstandardní provedení, nadstandardní materiály
či nové technologické postupy.
Jaký je váš názor na strukturované ceny?
Zcela jednoznačný - ANO. V zájmu spravedlivého
ohodnocení zaměstnance a adekvátní ceně výrobku je toto nutností. Prosadit navýšení cen tímto způsobem je slibným krokem pro ony ne příliš průbojné
zubní techniky, kteří se cítí sami.
Bojíte se zahraniční konkurence v našem oboru?
Pokud máte na mysli naše čínské kolegy, tak díky naší
dosavadní neschopnosti pohnout s cenami - nemám.
Cenový rozdíl zatím žádného stomatologa, se kterým
spolupracuji, nepřesvědčil k letecké přepravě zakázek.
Kolegové sází na naši odbornost a schopnost poradit,
přizpůsobit se a komunikovat.
Jak se díváte na zavádění nových technologií tipu
Cerec a převádění těchto technologii do ordinační fáze?
Sám ve své laboratoři některé tzv. HI-TECH technologie vlastním. Jestli se bojíte, že stroje nám uberou
práci, tak tento postoj nezastávám. Je samozřejmě
nutné držet krok s vývojem, a navíc po dodržení urči-
komorazt # 1 2010
1_10.indd 9
tých marketingových zásad mohou být tyto technologie naopak přínosem.
Co myslíte, že je u zubního technika na prvním
místě, když potřebuje získat informace – webové
stránky nebo časopis?
Jelikož patřím stále mezi mladší zubní techniky, volím internet. Webové stránky naší komory se snažíme
průběžně aktualizovat a jsou pro mě jasnou volbou.
Ovšem již z prvních zkušeností je patrné, že tištěná
periodika mají své místo a informace podaná tímto
způsobem má větší ohlas.
Uvažujete o tom, aby na Sněmu KZT byly nové
volby do orgánů KZT? Dle mého názoru stávající rada KZT a její dodatečné doplnění na vyšší
počet členů budí určité pochybnosti. Já osobně
s tímto dodatečným aktem absolutně nesouhlasím a myslím, že by se k tomuto problému mělo
vyjádřit plénum KZT při nejbližším Sněmu.
Tyto hlasy chápu, i já sám jsem byl zastáncem jasných
a mnou pochopených postojů a názorů proti tomuto aktu. Ve finále se ale prosím vraťte úplně na začátek a přemýšlejte nad primární myšlenkou vzniku KZT
ČR a tou je ona tolik potřebná jednota! Pokud by díky
naší neústupnosti nedošlo ke sloučení všech organizací, nezískali bychom nic a k dlouho připravované
změně by nedošlo. Tento krok jsme s paní Seidlovou
zodpovědně konzultovali a nakonec jsme se rozhodli
k určitým ústupkům, které se ve finále se získanou sílou jednotné organizace dají jen těžce porovnat. Zbývá než doufat, že kooptovaní členové do rady budou
užiteční, aktivně přispějí svou prací, a mé jmenování
na předchozí post paní Seidlové nebude chápáno
jako oslabení Komory. Jen práce, která je za námi vidět, nám dá podporu Sněmu, který má vše dle stanov
ve svých rukou.
Do jaké míry spolupracujete s paní Seidlovou,
která odstoupila z pozice prezidentky Komory
v zájmu vzniku jednotné organizace?
Velice. Je mojí oporou, rádcem a skvělou kamarádkou.
Jak se cítíte při jednání s vysoce postavenými
úředníky a vedoucími zástupci firem?
Mile překvapen. Doposud jasná podpora naší jednoty
a snaha pomoci oboru je vidět všude. Tento přístup
mi pomáhá zapomenout na mé ne příliš dlouhé vyjednávací zkušenosti.
Pracuje Rada KZT jako jeden tým? Jak dalece jsou
zvolení členové aktivní?
Ne vždy. Určité názorové odlišnosti jsou znát, důležité
je ale, aby všichni členové Rady navenek vystupovali
9
4.5.2010 12:09:20
Dění v KZT
jednotně - v zájmu organizace a zubního technika. To
se zatím ne vždy daří. Ne všichni se také aktivně zapojují do práce. K posouzení činnosti jednotlivých členů
rady vám slouží zápisy.
Které dosavadní jednání ve Vás zanechalo nejsilnější dojem?
Snadná odpověď – jednání s paní ministryní Juráskovou na MZ ČR. Jako nelékařský zdravotní pracovník
má k našemu oboru blízký vztah, její postřehy byly
proto velice užitečné. Byli jsme vybaveni informacemi i písemnými dokumenty, probrali jsme postupně
všechna bolavá místa a problémy jsme jasně definovali. Zdá se, že do konce jejího funkčního období se
pustíme do řešení několika problémů, na které nebylo
dosud možné získat na příslušných místech odezvu..
Celé naše přijetí proběhlo ve velice příjemné atmosféře, z jejího jednání jsem měl pocit, že nás s panem
viceprezidentem Vrchlabským bere jako osoby sobě
rovné, což je v jejím postavení velice příjemné a ne
příliš obvyklé. Po dohodě jsme vypracovali podrobnější analýzu problémů a odeslali k rukám paní ministryně. Doufám, že do konce jejího působení na MZ ČR
se nám podaří domluvit si další schůzku, ze které budeme již mít nějaké konkrétní výstupy, a na kterou se
velice těším.
Jak dlouho podnikáte v oboru a s jakou kvalifikací?
Podnikám od roku 2006, mé vzdělání je diplomovaný
zubní technik.
Jak moc Vám zasahuje činnost pro KZT do osobního času?
Podstatně víc než jsem čekal, a navíc díky mé ne příliš
výhodné poloze mám nového bratra – volant.
Co byste vzkázal všem zubním technikům?
Sledujte aktuální dění! Zjistíte, že Komora je tou opravdovou oporou zubního technika! <<<
OZNÁMENÍ
S lítostí oznamujeme všem přátelům a známým smutnou zpráčě
Dovolte mi, abych se také krátkou vzpomínkou připojila k těm, kdo pana Krbce znali.
Jaromír Krbec
Když jsme v začátcích privátního podnikání poznávali
zahraniční materiály, technologie, pomůcky a přístroje, měli jsme to mnohem těžší, než je to dnes. Dentální depa teprve vznikala, nebo jsme o nich ani neměli
šanci se dozvědět – internet nebyl, nebyla žádná fungující databáze mezi prodejci a těmi,, kdo se rozhodli
privátně podnikat. A když už se podařilo nějakému
prodejci najít nově vzniklou laboratoř, obvykle to probíhalo tak, že předložil katalog, nejlépe cizojazyčný,
a vybírejte prosím…. Při obrovské nabídce věcí, které
jsme vůbec neznali, bylo vždy objednání z katalogu
podivným dobrodružstvím, které ne vždy končilo
šťastně.
Bylo ale několik jedinců, kteří k věci přistupovali jinak.
Mezi ně patřil také nezapomenutelný pan Krbec.
Vzpomínám, jak zaťukal na dveře laboratoře pán,
s laskavým „strýcovským“ úsměvem, v každé ruce
10
1_10.indd 10
obrovský kufr. Když tento strýček kufry otevřel a začal předvádět obsah, žasli jsme. Materiály ve vzorcích,
všechno se dalo vzít do ruky, vyzkoušet, prozkoumat.
Navíc výklad k těmto pro nás zcela novým věcem byl
kupodivu velice zasvěcený... A tak jsme začali objednávat něco, co jsme opravdu chtěli. Na každou další
návštěvu pana Krbce jsme se těšili, protože jsme věděli, že přijde zase s něčím novým a zajímavým. A vždy
nás potěšil svým dobráckým strýčkovským projevem,
který budil dojem, že nepřijel „dělat kšeft“, ale že nám
přivezl něco, co nám usnadní a zpříjemní práci – takže
on dělal obchod tak, jak se má – ke spokojenosti obou
stran.
Takový byl pan Krbec, pro mě nezapomenutelný obchodní prodejce, zakladatel dnes již známého dentálního depa.
Pane Krbec, za sebe a své kolegy – nikdy nezapomenu a děkuji.
A. Seidlová
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:21
KOMORA ZUBNÍCH
TECHNIKŮ POPRVÉ
NA INDENTU 2010
V rámci letošního ročníku Veletrhu a konferencí InDent budete mít možnost kromě
ostatních stánků, navštívit také stánek KZT ČR, která je odborným partnerem tohoto
ročníku. Zde budou k zastižení členové Rady, budete mít možnost vyzvednout si, nebo
na místě vyplnit přihlášky, informovat se o zvýhodněných nabídkách dentálních firem
pro členy KZT ČR, či diskutovat o palčivých otázkách našeho oboru. Budete mít k dispozici formuláře „Žádosti o prodloužení platnosti certifikátu o způsobilosti“, v případě
potřeby vám jej pomůžeme vyplnit, a poskytneme další servis a poradenství.
Vstup na praktické ukázky na výstavní ploše zdarma pro všechny návštěvníky.
Vyzkoušejte si prezentované technologie osobně.
InDent párty na Slezskoostravském hradě, pátek 21. 5. 2010 večer aneb „nejen
za ponkem je zubní technik živ!“
Proslulá největší dentální párty roku se pro mnohé účastníky InDentu stala důležitým
bodem programu. Letos tedy bude ještě větší, zábavnější, bujařejší – vše samozřejmě
v rámci inteligentní a distingované zábavy pro vzdělané estéty dentálních profesí.
Hudební show letos rozjede kapela Legendy se vrací - opět tedy uvidíme několik desítek seriózních odborníků bravurně roztáčet zábavu. Tradiční nevídaný „superraut“
a „superzábavné“ soutěže o „superceny“ snad už ani netřeba zmiňovat.
Objednali jsme samozřejmě také skvělé počasí – pokud však bude mít příroda jiné
plány, nevadí. Schováme se do prostorného, nově přistavěného severního hradního
křídla.
I když je InDent především odbornou událostí, společenský rozměr je dnes již jeho
nepostradatelnou součástí.
Kde nás najdete…..
komorazt # 1 2010
1_10.indd 11
4.5.2010 12:09:21
KZT a ekonomika
STRUKTUROVANÝ CENÍK V PRAXI
>>> Strukturovaný ceník pro snímací náhrady používáme u nás v laboratoři od října roku 2008. Je pravdou, že toto rozhodnutí bylo z velké části způsobeno
skutečností, že cena snímacích náhrad neodpovídá
časové náročnosti jejich výroby a hlavně tím, že dosud používané kódy pro snímací náhrady špatně definují jejich podobu co se týče počtu a druhu retenčních a spojovacích prvků a počtu zubů.
V naší laboratoři se v té době shodou okolností zhotovoval větší počet snímacích náhrad, které nahrazovaly malý počet zubů, obcházelo se „dražší fixní řešení“. Nepřímá úměra mezi počtem nahrazovaných
zubů a složitostí a počtem kotevních prvků snímacích
náhrad je nám zubním technikům známa - hodně
práce, málo peněz. Do tohoto období přišel do laboratoře časopis Zubní technik podnikatel a v něm článek „Strukturovaný ceník proč ne?“, který napsala paní
Seidlová. A když se nad tím opravdu zamyslíte, žádné
důvody „proč ne“ nenajdete. Strukturovaně vyučtovává většina naši kolegů v EU a dokonce i čeští stomatologové čím dál častěji přistupují k této „revoluční“
metodě.
Tyto okolnosti mě vedly k tomu, že jsem začala připravovat podklady pro zavedení strukturovaného ceníku
v naší laboratoři. Tabulky p. Seidlové pro mě byly velice dobrým vodítkem. Vyplývá z nich, že pro stanovení
reálné ceny je důležité znát reálný čas pro zhotovení
jednotlivých operací pracovních postupů, minutový
náklad a popřípadě materiálový náklad. Časové hodnoty nemusí být pro všechny laboratoře stejné, diametrálně by se však lišit neměly. Tabulka tělo náhrady
(tab. 1) a prvky náhrady (tab. 2) vyjadřuje časovou náročnost operace a dále potom její cenu při různých
minutových nákladech. Počet minut na operaci jsem
se snažila odměřovat a výsledný čas pak stanovit průměrem.
Pokud si zvyknete měřit si čas na zhotovení jednotlivých fází výrobků, budou se vám v budoucnu jednoduše stanovovat ceny nových výrobků, wachs-upu,
mock-upu atd.
Materiálový náklad je možné zprůměrovat a zahrnout
do nákladů jako součást minutové sazby nebo jej přičítat jako oddělenou částku. Tabulka částečné náhrady (tab. 3) ukazuje, jak se materiálový náklad pro jednotlivé kódy liší. Pro nadstandartní protetické výrobky
je oddělené vyjádření materiálového nákladu vhodnější. U nás v laboratoři vyjadřujeme materiálový náklad odděleně.
Minutový náklad zubních laboratoří (vyjma těch podprůměrných) by měl být v dnešní době cca 10 Kč
a více, podle druhu a kvality práce. Zabývala jsem se
i stanovením mzdy pro zubního technika. Opět jsem
vycházela z počtu minut na provedení jednotlivých
fází protetických výrobků a výpočtem jsem dospěla
k částce 1,40 Kč až 3,30 Kč na minutu.
Důležité pak bylo seznámit spolupracující lékaře
s chystanou změnou a vysvětlit oprávněnost navýšení ceny.
ě
82000
Tělo náhrady - základní baze
minuty
cena 6,50Kč/min
cena 7Kč/min
cena 10Kč/min
model z tvrdé sádry + úprava 2x
24
156
168
240
vyhodnocení modelu-protetické plánování
15
97,5
105
150
skusová šablona
15
97,5
105
150
zastavění modelů do artikulátoru
15
97,5
105
150
zhotovení voskové baze pro stavění zubů
10
65
70
100
úprava voskové baze pro zkoušku
15
97,5
105
150
0
0
0
260
280
400
příprava na kyvetování a kyvetování, vyplavení, cpaní
lisování
40
dekyvetace
10
65
70
100
broušení
30
195
210
300
leštění
15
97,5
105
150
0
0
0
1228,5
1323
1890
vyúčtování, balení, expedice
celkem
12
1_10.indd 12
189
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:26
KZT a ekonomika
Ostatní prvky náhrady
minuty
mzda
cena 6,50Kč/min cena 7Kč/min
cena 10Kč/min
82047
Dublovaný model
30
195
210
82048
Postavení zubu do zkoušky (násobí se počtem zubů)
7
45,5
49
300
70
82049
Jednoramenná drátěná spona
10
65
70
100
200
82050
Jednoramenná litá spona
20
130
140
82051
Další raménko průběžné spony, trn
10
65
70
100
82052
Dvouramenná spona litá
30
195
210
300
82053
Tříramenná spona litá
40
260
280
400
82058
Matrice - MK 1
80
520
560
800
82059
Matrice - Ceka-Revax
60
390
420
600
82060
Matrice - Vario Kugel, Bego Clip, Preci-line
40
260
280
400
300
82061
Výztuž litá individuelně zhotovená
30
195
210
82062
Litý člen na konstrukci snímatelné náhrady
93
604,5
651
930
82063
Spojovací třmen leštěný ( podjazykový )
90
585
630
900
82064
Spojovací třmen patrový leštěný ( předozadní )
120
780
840
1200
82065
Spojovací destička leštěná
110
715
770
1100
82066
Individuelně vařený zub do snímatelné náhrady
15
97,5
105
150
82069
Transparentní patro
13
84,5
91
130
82070
Přeleštění náhrady po úpravě
15
97,5
105
150
82071
Přestavění zkoušky - za 1 zub
5
32,5
35
50
82072
Nové zastavění modelů do artikulátoru
15
97,5
105
150
82073
Vytvoření nové baze pro zkoušku
10
65
70
100
Částeč
Částečné náhrady
materiál
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky do 6 zubů
350,-
1228,5
82014
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky 7 a více zubů
461,-
1228,5
82021
Částečná snímatelná náhrada d.s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů
435,-
1228,5
82022
Částečná snímatelná náhrada h. s litou patrovou deskou 7 a více zubů
445,-
1228,5
82104
Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky
399,-
1228,5
82105
Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků
488,-
1228,5
82106
Horní skeletová náhrada,nesponové kotevní prvky-VARIO-KUGEL, BEGO
806,-
1228,5
82107
Horní nesponová náhrada - Ceka-Revax
806,-
1228,5
82108
Horní nesponová náhrada - MK 1 oboustranná
849,-
1228,5
82114
Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky
399,-
1228,5
82115
Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků
488,-
1228,5
82116
Dolní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky-VARIO-KUGEL,BEGO
806,-
1228,5
82117
Dolní nesponová náhrada - Ceka-Revax
806,-
1228,5
82118
Dolní nesponová náhrada - MK 1 oboustranná
806,-
1228,5
stará cena
struktur. cena 1
struktur. cena 2
struktur. cena 3
82011
2795
2971
3042
3272
82014
2915
3155
3477
3957
82021
3040
3462
3662
4112
82022
3355
3456
3820
4478
82105
3475
3929
4215
4430
82106
4120
4297
4490
4540
Pro zubního technika to znamená, že po naplánování
náhrady připraví pro ordinaci rozpočet. Veškerou evidenci, rozpočty a vyúčtování děláme prostřednictvím
počítače a užíváme program Dialog Miss.
A co nám strukturovaný ceník přinesl? Vyšší příjem
pro laboratoř a lepší platové ohodnocení pro zaměstnance. Poslední tabulka (tab. 4) ukazuje rozdíly
komorazt # 1 2010
1_10.indd 13
tělo náhrady
82011
v ceně kódu při různých modifikacích podle starého
a strukturovaného systému vyúčtování.
Nepopsala jsem Vám tu nic nového, vše už
napsali na stránkách někdejšího časopisu
„Zubní technik“ p. Seidlová a Ing. Košumberský.
Já můžu jen potvrdit, že to v praxi funguje.
Přidejte se! <<<
13
4.5.2010 12:09:28
KZT a ekonomika
KOLIK BY STÁLY ZUBY V AUTOSERVISU?
T2 – mechanická práce - tarif je určen pro komplexní
úkony při opravách a seřízení mechanických a elektrických částí, karoserie a laku – seřízení motoru, výměna těsnění hlavy válců, oprava startéru, oprava
nebo výměna karosářských částí a laku… Tuto práci
vykonávají pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání
pro profesi automechanik.
V tomto případě je hodinová tarifní T2 sazba 797 Kč –
tj. 13,29 Kč na minutu!
>>> Vážení kolegové, tolik toho již bylo řečeno a napsáno na téma - naše ceny. Pohybujeme se v prostředí, které je ekonomicky naprosto nezvládnuté, naše
ceny v žádném ohledu neodpovídají ostatnímu ekonomickému prostředí, do kterého ale zařazeni jsme,
jako podnikatelé a občané tohoto státu.
Všichni víme, jak nás vždycky zaskočí, když nám nějaký
řemeslník předloží fakturu za svoji práci:
Instalatér za výměnu vodovodní baterie, opravář pračky za vyčištění filtru, nebo výměnu prasklé hadice,
malířské práce a další a další. Obvykle mají taxu za hodinu práce, počítají „každou započatou“, k tomu materiál - každé těsnění, každý šroubek, hadičku, a k tomu
cestu – mnohdy cesta podstatně převyšuje cenu provedené opravy.
Sice se pohoršujeme, ale zaplatíme, s vědomím, že
levnější služby neseženeme, a s komentářem, že „tak
se vydělávají peníze…“
Ano, tak se vydělávají peníze!
T3 – vysoce kvalifikovaná práce – tento tarif se používá pro velmi náročné práce, které vyžadují mít
k dispozici moderní přístroje, a pracovníky s vysokou
kvalifikací (obvykle po absolvování školení v dané firmě, kterou autoservis zastupuje) – prohlídka a oprava
elektronických systémů (napojení na počítač) seřizovaná přední nápravy, rovnání karoserie a rámu… Tady
je hodinová sazba 998 Kč- tj. 16,64 Kč na minutu!
POZOR - toto vše je pouze cena za práci, materiál
se ve všech případech přičítá!
Je to drahé, nebo je to v pořádku? V porovnání s ostatními službami, které si platíme, je to v relaci. Víme, kolik
platíme za různé servisní a řemeslné práce.
Malíř, který mi vymaloval chodbu před laboratoří cca 20m2 – byl hotov za dopoledne, a dal mi fakturu
na 2.352Kč.
Budu měnit linoleum v laboratoři ve vstupní recepcicca 16m2 a mám rozpočet i s podkladovou vyrovnávací hmotou - cca 11.950 Kč, z toho práce je asi polovina částky.
Jak je možné, že „obyčejný“ instalatér, malíř, kominík,
zedník, automechanik, a další a další profese, dokážou předložit klientovi účet za svojí práci, ve kterém
mají rozepsanou svoji práci tak, aby nedělali nic zadarmo? Jak je možné, že my toto stále ještě neumíme,
ke strukturovanému účtu se stavíme skeptiky a dál
děláme obrovskou část práce zdarma?
Byla jsem nedávno v autoservisu - a tam mne zaujala
tabulka, kde jsou rozepsané hodinové sazby na práci
(viz. autentocké foto). Zeptala jsem se, v čem spočívá
rozdíl mezi sazbou T1, T2 a T3. (Tarif 1,2,3). Tady je odpověď:
T1 – základní sazba - tarif se používá pro základní
operace při opravách a údržbě – např. výměna svíček,
pneumatik, odstrojování vozu … Tuto práci vykonávají pracovníci, u kterých není nutné žádné odborné
vzdělání- jsou pouze „zaučeni“.
V tomto případě je základní hodinová tarifní T1sazba
635 Kč- tj. 10,59 Kč na minutu!
14
1_10.indd 14
Znač
vČ
ř
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:29
KZT a ekonomika
Nic není levné, nic není zadarmo.
Je to ale v relaci s porovnáním hodnoty naší práce?
Při nejrůznějších úvahách a výpočtech docházíme
k hodnotě minutové sazby (tarifu) za naší práci někam
k sedmi korunám minimálně, při zohlednění všech
potřebných rezervních a investičních fondů se dostáváme někam k deseti korunám za minutu. A to už
se nám zdá být nějak „podivně mnoho“ a výrobek se
jeví jako neprodejný. V jakém podivném světě se to
pohybujeme?
Kdy už nám všem dojde, že naše práce je vysoce kvalifikovaná, k jejímu výkonu potřebujeme moderní, ne
levné vybavení, které považujeme my i naše okolí
za „samozřejmost“.
Přeneseme-li se na chvíli do autoservisu - každý z nás,
kdo vystudoval obor, patří minimálně do skupiny, která by měla účtovat tarif T2 – tj. 13,29 Kč na minutu.
Mnozí z nás jsou specialisti, kteří dovedou mnohem
víc, než je běžné a než na co nás vybavilo studium
na škole.
pryskyřičná korunka
Pokrok za posledních 15 let se nedá nevidět a naši
reflexi s tímto pokrokem nám nikdo nemůže upřít kdo z nás před cca 15ti lety měl zkušenosti s keramikou, nebo dokázal vyrobit zásuvné spoje, nebo hybridní náhrady různého typu? Dnes je toto pro většinu
z nás běžnou věcí. Měli bychom automaticky zapadat
do skupiny, která účtuje tarif T3 – 16,64 Kč.
A potom máme absolutní špičku - od implantátů, přes
zirkonové a titanové práce až po nejnovější počítačové technologie - kam s nimi - no další skupina, kterou některé profese ani neznají, tarif T4 - někde okolo
20 Kč/min. - tj. 1.200Kč/hod. Hodina konzultace u advokáta, nezastupitelného odborníka, se pohybuje někde mezi 1300-1500 a více. Proč bychom u špičkových
prací nemohli mít podobnou sazbu?
Zní to jako pohádka, ale věřte, že je to realita, kterou si
dříve nebo později prostě musíme přiznat. Doby, kdy
byla naše práce, kterou odvádíme zadarmo, musí být
minulostí.
Několik příkladů pro demonstraci:
90 minut
obvyklá cena
cca 300 Kč
= 3,34Kč /min (!)
90 minut
tarifní cena T2
13,29Kč/min
= 1.196 Kč (!)
Ano, v autoservisu by nám naúčtovali za pryskyřičnou korunku 1.196Kč.
celková náhrada
500 minut
obvyklá cena
cca 2.200 Kč
= 4,40 Kč/min (!)
500 minut
tarifní cena T2
13,29Kč/min
= 6.645 Kč (!)
Ano, v autoservisu by nám naúčtovali za totál 6.645Kč.
metalokeramická korunka
350 minut
obvyklá cena
cca 1500 Kč
= 4,29Kč/min (!)
350 minut
tarifní cena T2
13,29Kč/min
= 4.651 Kč (!)
Ano, v autoservisu by účtovali za metalokeramicku korunku 4.651 Kč.
A pozor - znovu podotýkám, že materiál se přičítá - toto je pouze cena práce a režie.
Netvrdím, že bychom teď v tuto chvíli měli prodávat
za takové, či podobné ceny. Jenom demonstruji, jak
špatně oceňujeme vlastní práci.
Základem této úvahy je fakt, že je třeba brát v úvahu
hodnotu času, který je k výrobě potřeba. Je třeba brát
v úvahu, že jsme odborníky, které nemůže nikdo zastoupit.
Je třeba, abychom všichni znali reálnou hodnotu minutového tarifu ve své laboratoři. Reálnou
v tom smyslu, že bude počítáno s tím, že pracovat
se má maximálně 8 hodin denně, že se práce nejen
vyrábí, ale také se o ní konzultuje, práce se účtuje,
balí, expeduje, že se materiál musí pro práci připravit
a zpracovat než se použije, a jiné další a další věci, které do pracovní doby patří …
Nabízíme vám všem mimořádnou příležitost - jak získat snadno a rychle orientační hodnotu vašeho minutového tarifu. Na letošním Pragodentu, který KZT
zastřešuje jako odborný garant, budeme ve spolupráci s Českou stomatologickou akademií poskytovat
komorazt # 1 2010
1_10.indd 15
mimořádnou službu: Každému, kdo si přinese potřebné údaje ze své účetní uzávěrky roku 2009,
bude na počkání tento údaj orientačně vypočten. Potom snadno a rychle dokážete všichni alespoň
orientačně určit svoje reálné ceny. Definici (formulář)
potřebných dat k výpočtu tarifu se včas dozvíte. Využijte této příležitosti!
Pro ty, co chtějí znát své ceny přesně a s kulatým razítekm, připravila ČSA „revoluční kalkulace“, pro rok 2010
dokonce s 50% slevou.
Získané údaje z orientačních kalkulací na PGD 2010
budou sloužit vám jednotlivcům pro lepší orientaci
v cenové problematice, ale také pro statistický výpočet průměrné minutové sazby ZT v ČR.
Tuto průměrnou sazbu potom promítneme do „průměrných cen“ a takto vzniklý ceník zveřejníme. Měl
by být inspirací pro další vývoj cen v našem oboru,
abychom při pohledu na ceny v autoservisu nemuseli
závidět, že oni ano, a my ne. Ano, já chci mít stejně
spravedlivou odměnu, jako provozovatel autoservisu. Vy snad ne??? <<<
15
4.5.2010 12:09:33
KZT a ekonomika
INFLAČNÍ CENY
>>> Vážení kolegové,
Dle rozhodnutí Rady KZT vám předkládáme informativní přehled cen našich výrobků, které vznikly pravidelným navýšením o inflační procento, což je ten
nejmírnější ukazatel. Pokud bychom ctili nárůst v souvislosti s růstem HDP (což by bylo ekonomicky správnější), byly by výsledné ceny ještě mnohem vyšší. Přehled je zpracován od roku 1996 do roku 2010.
Tyto ceny bychom všichni měli považovat za „nepodkročitelné“, jinými slovy „minimální“.
Nejméně takto bychom měli účtovat, pokud by-
chom dodržovali ta nejzákladnější a nejjednodušší
ekonomická pravidla. Porovnejte svoje ceníky s tímto přehledem. Zjištění nebude veselé. Díky našemu
dlouhodobě nesprávnému postoji vznikl obrovský
deficit, který je nutno nějak dohnat. Vyzýváme proto všechny, aby svoje ceny pravidelně, nejlépe 2x
do roka navýšili o cca 5%, aby se tento deficit postupně srovnal.
Začněte nejpozději k 1. červenci tohoto roku.
Těm, kdo již mají svoje ceny vyšší již dnes, děkujeme,
ostatní vyzýváme ke stavovské jednotě.
Ceny podle inflace - fixní náhrady
inflace za rok v %
kód
80001
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
= 8,8
= 8,5
= 10,7
= 2,1
= 3,9
= 4,7
= 1,8
= 0,1
= 2,8
= 1,9
= 2,5
= 2,8
= 6,3
= 1,0
1997
49,4
1998
53,6
1999
59,3
2000
60,5
2001
62,9
2002
65,9
2003
67,0
2004
67,1
2005
69,0
2006
70,3
2007
2008
2009
72,1
74,1
78,7
2010
79,5
61,6
66,8
72,5
80,3
82,0
85,2
89,2
90,8
90,9
93,4
95,2
97,6
100,3
106,6
107,7
80031
93,4
101,3
110,0
121,7
124,3
129,1
135,2
137,6
137,8
141,6
144,3
147,9
152,1
161,6
163,3
80051
63,5
68,9
74,8
82,8
84,5
87,8
91,9
93,6
93,7
96,3
98,1
100,6
103,4
109,9
111,0
80061
82,1
89,1
96,7
107,0
109,2
113,5
118,8
121,0
121,1
124,5
126,8
130,0
133,7
142,1
143,5
81042
338,9
367,7
399,0
441,7
450,9
468,5
490,5
499,4
499,9
513,9
523,6
536,7
551,7
586,5
592,4
81052
358,9
389,4
422,5
467,7
477,5
496,2
519,5
528,8
529,4
544,2
554,5
568,4
584,3
621,1
627,3
81061
90,6
98,3
106,7
118,1
120,5
125,2
131,1
133,5
133,6
137,4
140,0
143,5
147,5
156,8
158,4
81101-2
554,2
601,3
652,4
722,2
737,4
766,2
802,2
816,6
817,4
840,3
856,3
877,7
902,3
959,1
968,7
81111-2
288,5
313,0
339,6
376,0
383,9
398,8
417,6
425,1
425,5
437,4
445,7
456,9
469,7
499,3
504,3
81113-4
497,5
539,8
585,7
648,3
662,0
687,8
720,1
733,1
733,8
754,3
768,7
787,9
809,9
861,0
869,6
81121-2
612,7
664,8
721,3
798,5
815,2
847,0
886,8
902,8
903,7
929,0
946,7
970,3
997,5
1 060,3
1 070,9
81132
81201-2
1_10.indd 16
45,5
1997
800011-2-3
81123-4
16
1996
1996
844,5
916,3
994,2
1 100,5
1 123,7
1 167,5
1 222,3
1 244,3
1 245,6
1 280,5
1 304,8
1 337,4
1 374,9
1 461,5
1 476,1
1 304,0
1 414,8
1 535,1
1 699,4
1 735,0
1 802,7
1 887,4
1 921,4
1 923,3
1 977,2
2 014,8
2 065,1
2 122,9
2 256,7
2 279,3
550,6
597,4
648,2
717,5
732,6
761,2
797,0
811,3
812,1
834,8
850,7
872,0
896,4
952,9
962,4
81211-2
609,9
661,7
718,0
794,8
811,5
843,2
882,8
898,7
899,6
924,8
942,3
965,9
992,9
1 055,5
1 066,0
81221-2
844,5
916,3
994,2
1 100,5
1 123,7
1 167,5
1 222,3
1 244,3
1 245,6
1 280,5
1 304,8
1 337,4
1 374,9
1 461,5
1 476,1
81231
1 300,6
1 411,2
1 531,1
1 694,9
1 730,5
1 798,0
1 882,5
1 916,4
1 918,3
1 972,0
2 009,5
2 059,7
2 117,4
2 250,8
2 273,3
81301
418,4
454,0
492,6
545,3
556,7
578,4
605,6
616,5
617,1
634,4
646,5
662,6
681,2
724,1
731,3
81302
496,3
538,5
584,3
646,8
660,4
686,1
718,4
731,3
732,0
752,5
766,8
786,0
808,0
858,9
867,5
81312
917,3
995,3
1 079,9
1 195,4
1 220,5
1 268,1
1 327,7
1 351,6
1 353,0
1 390,9
1 417,3
1 452,7
1 493,4
1 587,5
1 603,3
81303
698,0
757,3
821,7
909,6
928,7
964,9
1 010,3
1 028,5
1 029,5
1 058,3
1 078,4
1 105,4
1 136,4
1 208,0
1 220,0
81601
208,0
225,7
244,9
271,1
276,8
287,5
301,1
306,5
306,8
315,4
321,4
329,4
338,6
360,0
363,6
81611
584,1
633,7
687,6
761,2
777,2
807,5
845,4
860,7
861,5
885,6
902,5
925,0
950,9
1 010,8
1 020,9
81612
736,3
798,9
866,8
959,5
979,7
1 017,9
1 065,7
1 084,9
1 086,0
1 116,4
1 137,6
1 166,1
1 198,7
1 274,2
1 287,0
81621
225,8
245,0
265,8
294,3
300,4
312,2
326,8
332,7
333,0
342,4
348,9
357,6
367,6
390,8
394,7
81631
268,8
291,6
316,4
350,3
357,7
371,6
389,1
396,1
396,5
407,6
415,3
425,7
437,6
465,2
469,8
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:34
KZT a ekonomika
U plně hrazených kódů je tento deficit vidět také velmi výrazně (označené modře), ale je to jediná skupina,
kde se musíme řídit trochu jinými pravidly - pravidly
trhu. Ačkoli nám, jako výrobcům, kteří nejsou smluvně vázáni na úhrady pojišťovny, žádná zákonná norma neurčuje povinnost dodržovat jakékoli omezení,
víme že v praxi lze jen velmi těžko prosadit jakoukoli
změnu ceny a lze to pouze po dohodě s jednotlivými
stomatology. Pokud k této dohodě nedojde, musíte
se přizpůsobit situaci podle vlastního uvážení.
KZT považuje problém „I“ kódů za jednu z priorit,
které se bude věnovat. O výsledcích jednání budete
ihned informováni. <<<
Ceny podle inflace - snímací náhrady
inflace za rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
v %
= 8,8
= 8,5
= 10,7
= 2,1
= 3,9
= 4,7
= 1,8
= 0,1
= 2,8
= 1,9
= 2,5
= 2,8
= 6,3
= 1,0
2005
2006
2007
2009
2010
kód
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
82001
1123,0
1 218,5
1 322,0
1 463,5
1 494,2
1 552,5
1 625,5
1 654,7
1 656,4
1 702,7
1 735,1
1 778,5
1 828,3
1 943,5
1 962,9
82002
1 393,9
1 512,4
1 640,9
1 816,5
1 854,7
1 927,0
2 017,6
2 053,9
2 055,9
2 113,5
2 153,7
2 207,5
2 269,3
2 412,3
2 436,4
82011
1 624,3
1 762,4
1 912,2
2 116,8
2 161,2
2 245,5
2 351,0
2 393,4
2 395,8
2 462,8
2 509,6
2 572,4
2 644,4
2 811,0
2 839,1
82014
1 794,4
1 946,9
2 112,4
2 338,4
2 387,5
2 480,7
2 597,3
2 644,0
2 646,6
2 720,8
2 772,4
2 841,8
2 921,3
3 105,4
3 136,4
82021
2 198,8
2 385,7
2 588,5
2 865,4
2 925,6
3 039,7
3 182,6
3 239,9
3 243,1
3 333,9
3 397,3
3 482,2
3 579,7
3 805,2
3 843,3
82022
2 446,6
2 654,6
2 880,2
3 188,4
3 255,3
3 382,3
3 541,3
3 605,0
3 608,6
3 709,7
3 780,1
3 874,6
3 983,1
4 234,1
4 276,4
82031
838,0
909,2
986,5
1 092,1
1 115,0
1 158,5
1 212,9
1 234,8
1 236,0
1 270,6
1 294,8
1 327,1
1 364,3
1 450,2
1 464,7
82032
1 184,5
1 285,2
1 394,4
1 543,6
1 576,0
1 637,5
1 714,5
1 745,3
1 747,1
1 796,0
1 830,1
1 875,9
1 928,4
2 049,9
2 070,4
82033
1 429,6
1 551,1
1 683,0
1 863,0
1 902,2
1 976,3
2 069,2
2 106,5
2 108,6
2 167,6
2 208,8
2 264,0
2 327,4
2 474,1
2 498,8
82104
2 327,9
2 525,8
2 740,5
3 033,7
3 097,4
3 218,2
3 369,5
3 430,1
3 433,5
3 529,7
3 596,7
3 686,7
3 789,9
4 028,6
4 068,9
82105
2 443,4
2 651,1
2 876,4
3 184,2
3 251,1
3 377,9
3 536,6
3 600,3
3 603,9
3 704,8
3 775,2
3 869,6
3 977,9
4 228,5
4 270,8
82106
2 155,2
2 338,4
2 537,2
2 808,6
2 867,6
2 979,4
3 119,5
3 175,6
3 178,8
3 267,8
3 329,9
3 413,2
3 508,7
3 729,8
3 767,1
82114
2 327,9
2 525,8
2 740,5
3 033,7
3 097,4
3 218,2
3 369,5
3 430,1
3 433,5
3 529,7
3 596,7
3 686,7
3 789,9
4 028,6
4 068,9
82115
2 443,4
2 651,1
2 876,4
3 184,2
3 251,1
3 377,9
3 536,6
3 600,3
3 603,9
3 704,8
3 775,2
3 869,6
3 977,9
4 228,5
4 270,8
82116
2 155,2
2 338,4
2 537,2
2 808,6
2 867,6
2 979,4
3 119,5
3 175,6
3 178,8
3 267,8
3 329,9
3 413,2
3 508,7
3 729,8
3 767,1
82201
1 865,6
2 024,2
2 196,2
2 431,2
2 482,3
2 579,1
2 700,3
2 748,9
2 751,7
2 828,7
2 882,5
2 954,5
3 037,2
3 228,6
3 260,9
82205
1 463,6
1 588,0
1 723,0
1 907,3
1 947,4
2 023,3
2 118,4
2 156,6
2 158,7
2 219,2
2 261,3
2 317,9
2 382,8
2 532,9
2 558,2
82211
1 865,6
2 024,2
2 196,2
2 431,2
2 482,3
2 579,1
2 700,3
2 748,9
2 751,7
2 828,7
2 882,5
2 954,5
3 037,2
3 228,6
3 260,9
82213
1 791,5
1 943,8
2 109,0
2 334,7
2 383,7
2 476,7
2 593,1
2 639,7
2 642,4
2 716,4
2 768,0
2 837,2
2 916,6
3 100,4
3 131,4
82214
1 463,6
1 588,0
1 723,0
1 907,3
1 947,4
2 023,3
2 118,4
2 156,6
2 158,7
2 219,2
2 261,3
2 317,9
2 382,8
2 532,9
2 558,2
82301
99,4
107,8
117,0
129,5
132,3
137,4
143,9
146,5
146,6
150,7
153,6
157,4
161,8
172,0
173,7
82311
171,5
186,1
201,9
223,5
228,2
237,1
248,2
252,7
253,0
260,0
265,0
271,6
279,2
296,8
299,8
82320
218,9
237,5
257,7
285,3
291,3
302,6
316,8
322,5
322,9
331,9
338,2
346,7
356,4
378,8
382,6
82331
491,8
533,6
579,0
640,9
654,4
679,9
711,8
724,7
725,4
745,7
759,9
778,9
800,7
851,1
859,6
82332
607,6
659,2
715,3
791,8
808,4
840,0
879,5
895,3
896,2
921,3
938,8
962,2
989,2
1 051,5
1 062,0
82352
828,3
898,7
975,1
1 079,4
1 102,1
1 145,1
1 198,9
1 220,5
1 221,7
1 255,9
1 279,8
1 311,8
1 348,5
1 433,4
1 447,8
82354
857,5
930,4
1 009,5
1 117,5
1 141,0
1 185,4
1 241,2
1 263,5
1 264,8
1 300,2
1 324,9
1 358,0
1 396,0
1 484,0
1 498,8
60300
277,0
300,5
326,1
361,0
368,6
382,9
400,9
408,2
408,6
420,0
428,0
438,7
451,0
479,4
484,2
komorazt # 1 2010
1_10.indd 17
2003
2004
2008
17
4.5.2010 12:09:34
KZT a ekonomika
Ceny podle inflace - ortodoncie
inflace za rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
v %
= 8,8
= 8,5
= 10,7
= 2,1
= 3,9
= 4,7
= 1,8
= 0,1
= 2,8
= 1,9
= 2,5
= 2,8
= 6,3
= 1,0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
kód
76001
1996
69,7
75,6
82,1
90,8
92,7
96,4
100,9
102,7
102,8
105,7
107,7
110,4
113,5
120,6
121,8
838,9
910,2
987,6
1 093,2
1 116,2
1 159,7
1 214,2
1 236,1
1 237,3
1 272,0
1 296,1
1 328,6
1 365,8
1 451,8
1 466,3
1 395,4
1 514,0
1 642,7
1 818,5
1 856,7
1 929,1
2 019,7
2 056,1
2 058,1
2 115,8
2 156,0
2 209,9
2 271,7
2 414,9
2 439,0
2 212,4
2 400,5
2 604,5
2 883,2
2 943,7
3 058,5
3 202,3
3 259,9
3 263,2
3 354,5
3 418,3
3 503,7
3 601,8
3 828,8
3 867,0
3 274,2
3 552,5
3 854,5
4 266,9
4 356,5
4 526,4
4 739,1
4 824,5
4 829,3
4 964,5
5 058,8
5 185,3
5 330,5
5 666,3
5 723,0
698,2
757,5
821,9
909,9
929,0
965,2
1 010,6
1 028,8
1 029,8
1 058,6
1 078,8
1 105,7
1 136,7
1 208,3
1 220,4
999,9
1 084,9
1 177,1
1 303,1
1 330,4
1 382,3
1 447,3
1 473,3
1 474,8
1 516,1
1 544,9
1 583,5
1 627,9
1 730,4
1 747,7
642,5
697,1
756,4
837,3
854,9
888,2
930,0
946,7
947,7
974,2
992,7
1 017,5
1 046,0
1 111,9
1 123,0
1 539,5
1 670,4
1 812,3
2 006,3
2 048,4
2 128,3
2 228,3
2 268,4
2 270,7
2 334,3
2 378,6
2 438,1
2 506,3
2 664,2
2 690,9
641,4
695,9
755,1
835,9
853,4
886,7
928,4
945,1
946,0
972,5
991,0
1 015,8
1 044,2
1 110,0
1 121,1
381,2
413,6
448,8
496,8
507,2
527,0
551,8
561,7
562,3
578,0
589,0
603,7
620,6
659,7
666,3
76080
194,2
210,7
228,6
253,1
258,4
268,5
281,1
286,1
286,4
294,5
300,0
307,6
316,2
336,1
339,4
76081
283,6
307,7
333,9
369,6
377,3
392,1
410,5
417,9
418,3
430,0
438,2
449,1
461,7
490,8
495,7
76010
76011
76012
76013
76014
76015
76016
76017
76018
76020
76021
76022
76030
76031
76032
76033
76034
76035
76036
76037
76038
76040
76041
76042
76050
76051
76052
76070
76071
76072
Názor ekonoma:
Smysl článku – narovnat dynamiku růstu cen protetických kódů s vývojem inflace – je bezesporu
podnětný a principielně chvályhodný. Z čistě ekonomického pohledu jej však musíme chápat jako
„minimalistický“ scénář, protože (jak v úvodu autorka sama uvádí), ekonomicky korektnější by bylo
srovnání s růstem HDP. Dvě třetiny nákladů zubní
laboratoře v průměru činí lidská práce, zbytek pak
především nájmy, energie a technologie. V ČR
dlouhodobě platí, že mzdy i energie rostou o něco
rychleji nežli HPD země a inflace má tempo zhruba
poloviční. Berme proto výšeuvedenou analýzu jako
prvotní cíl – srovnat se s inflací. Až tohoto cíle zubní
technici dosáhnou, je třeba pokračovat v cenovém
narovnávání a časem dohnat i HDP – a tím pádem
dohnat zbytek ČR.
Ing. Tomáš Košumberský
Česká stomatologická akademie
18
1_10.indd 18
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:35
INTERDENT
®
Akce
WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály,
neobsahuje berylium.
Složení: Ni 65,0 %, Cr 22,5 %, Mo 9,5 %, Si 1,0 %, Nb 1,0 %, Fe 0,5 %, Ce 0,5 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 180. Tavící interval: 1250–1310 °C. Licí teplota: 1420 °C.
WAK (25–600 °C): 14,0.
1.000 g + 250 g ZDARMA
Platí do vyprodání zásob.
WIROBOND 280
Chromkobaltová slitina bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro
fazetování pryskyřičnými materiály.
Složení: Co 60,2 %, Cr 25,0 %, W 6,2 %, Mo 4,8 %, Si < 2,0 %, Mn < 2,0 %, Ga 2,9 %.
Hmotnost: 8,5 g/cm3. Tvrdost HV 10: 280. Tavící interval: 1360–1400 °C. Licí teplota: 1500 °C.
WAK (25–600 °C): 14,2.
1.000 g + 200 g ZDARMA
Platí do vyprodání zásob.
WIRONIT
Ideální kov pro sponové náhrady, díky vysoké stabilitě je aktivování spon bezproblémové.
Složení: Co 64,0 %, Cr 28,65 %, Mo 5,0 %, Si 1,0 %, Mn 1,0 %, C 0,35 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 350. Tavící interval: 1320–1350 °C. Licí teplota: 1460 °C.
1.000 g + 100 g ZDARMA
Platí do vyprodání zásob.
WIRONIT LA
Univerzální slitina pro sponové i kombinované práce.
Složení: Co 63,5 %, Cr 29,0 %, Mo 5,0 %, Si 1,2 %, Mn 0,6 %, C 0,25 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 360. Tavící interval: 1300–1340 °C. Licí teplota: 1450 °C.
1.000 g + 100 g ZDARMA
Platí do vyprodání zásob.
BELLAVEST SH
Pevná zatmelovací hmota s možností konvenčního i rychlého vyhřívání, vhodná i pro odlévání
bez kovového licího kroužku. Mísí se s tekutinou BegoSol HE.
12,8 kg (8 0×160 g) + 1,6 kg ZDARMA
Platí do vyprodání zásob.
WIROFINE
Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se
s tekutinou BegoSol K.
18 kg (4 5×400 g) + 2 kg ZDARMA
Platí od 1. 6. 2010
do vyprodání zásob.
INTERDENT • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • [email protected] • www.interdent.cz
1_10.indd 19
4.5.2010 12:09:37
PR - článek
„PRETTAU ZIRKON“
ě
>>> Systém Zirkonzahn, který nabízí nejen manuální
ý e
vězňů
ý e
frézovací přístroj MAD/MAM, ale také počítačový frézovací přístroj CAD/CAM, přichází jako jediný se zajímavým materiálem pro oba tyto systémy, a to jsou
tzv. PRETTAU materiály pro zhotovování 100% zirkonových prací. Jedná se o celokeramické zubní náhrady, které jsou plně zirkonové, tzn. bez vrstvení keramiky.
PRETTAU práce jsou výbornou alternativou pro indikace u pacientů s bruxismem; pacientů, kteří mají
nízký skus nebo nedostatek místa pro keramiku. Jsou
velmi vhodné zvláště v distálním úseku a jsou také vynikající prevencí proti odštípnutí keramiky.
úseku. Všechny PRETTAU práce se fixují skloionomerním nebo fosfátovým cementem.
PRETTAU materiály jsou speciálně přizpůsobeny těmto typům prací. S použitím těchto materiálů jsou
práce vysoce translucentní a tímto velmi estetické,
i v distálním úseku chrupu. Díky vynechání keramické
vrstvy mají až 200x větší pevnost.
Zirkonové bločky PRETTAU jsou stejných tvarů, velikostí a výšek jako klasické zirkonové bločky určené na konstrukce. Speciální barvící tekutiny PRETTAU zajišťují perfektní a přírodní barevnost náhrady.
Základních 16 barvících tekutin je podle Vita vzorníku (A1-D4). Pro živost a přirozenost náhrady Zirkonzahn vyvinul speciální PRETTAU Intesivní barvící tekutiny, kterými již v předsintrovaném stavu můžeme
obarvit např. gingivu, fisury na okluzi nebo mezizubní
prostory.
Po vysintrování se tato náhrada pouze dobarví pomocí dobarvovacích barev PRETTAU a nanese speciální
PRETTAU Glazura +. Tato glazura byla speciálně vyvinuta pro tyto práce, neboť slouží nejen jako glazura,
ale díky své větší hustotě i jako tenká keramická vrstva.
Tato vrstva má zajistit nejen kompaktní a hladký povrch, ale i zmírnit tvrdost zirkonové náhrady a zabránit
tření s antagonisty.
Velkou výhodou je i možnost kombinace, tzn. částečně vrstvit ve frontálním úseku, kde je důležitá hlavně
estetika a v distálním úseku zhotovit plně anatomický tvar bez vrstvení keramiky, protože zde je prioritní
důraz kladen především na funkčnost. Tímto způsobem můžeme zhotovit mimořádně estetickou zubní
náhradu, které je zároveň i plně funkční. Již nikdy ne-
S pomocí PRETTAU materiálů může zubní technik
zhotovovat nejen klasické sólo korunky, můstky jakýchkoliv rozsahů, inlaye, onlaye, ale i složitější práce
s umělou gingivální částí na implantátech.
Stejně jako u zirkonových konstrukcí, u PRETTAU prací
není vyžadována exaktní preparace na schůdek. Díky
minimální tloušťce zirkonové kapny 0,5mm je broušení velmi šetrné vůči pacientovi, zvláště v distálním
20
1_10.indd 20
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:09:39
PR - článek
budeme řešit problém oštípnutí keramiky a s tím spojené následné problémy.
V neposlední řadě je třeba zmínit ekonomické hledisko tohoto systému. Celá technologie je poměrně
rychlá a méně pracná oproti klasickým postupům.
Daný objekt se pouze plně anatomicky vymodeluje
a vyfrézuje. Není nutné pracné a zdlouhavé vrstvení
keramiky. Zejména v distálním úseku bývá vrstvení
spíše příčinou problémů (odštípnutí keramiky).
PRETTAU práce je možno opět odzkoušet v plastovém stavu v ordinaci, stejně jako u klasické konstrukce. Opět nám umožní kontrolu okrajového uzávěru
u krčku, ale také i navíc, proti klasickým zirkonovým
konstrukcím, kontrolu do skusu a body kontaktu. Díky
této kontrole předcházíme různým nepřesnostem ještě před vlastním frézováním a výsledná práce je pak
bez zbytečných komplikací.
Uživatelům systému Zirkonzahn se tak otevírá cesta
nejen ke zrychlení práce, ale především k jejímu zkvalitnění. Můžou se tak odlišit od svých kolegů a nabídnout stomatologům, ale i pacientům nové typy prací,
které možná jako jediné pomohou efektivně řešit jejich problémy. <<<
Zubní technik Hanka Urbanová DiS.,
Dentack, tel.: 777 600 804
FILIPÍNY A HONGKONG
Cena
Školné s pobytem
Doprovod
kredit
TERMÍN
// 27. listopadu – 9. prosince 2010
55.990 Kč
49.990 Kč
uplatníte na libovolných
produktech DentalCare
Cena zahrnuje
/HW HFNRX S řHS UDYX Q D W UDVH 3UDKD Q HER 9tGHň) –
/R Q GêQ ± + RQ J NRQ J ± 0 DQ LO
D D ] S ěW RNUX K S R ) LO
L
S tQ i FK Yčetně vstupů, veškeré uvedené transfery,
polopenze bě. +3 51 8 .
5) / '
5) 5 +' ) . 9+
VQ tGDQ t Q RF VHVQ tGDQ tY+ RQ J NRQ J X S ůOGHQ Q tS UR
. 2W * 1
5 - 1 5 - 92 ( čHVN\ KRYRřtFtKR S UůYRG
FH 8 E\ W RYi Q tM
H] DM
Lã W ěQ R YKRW HO
HFK Q HER S HQ ] LRQ X
5* 65< W * ' 0W) W 9< S3 656/9 ' 3 5 59 +3 < * +9 / ' ) /
Cena nezahrnuje
/ HW Lã W Q t DEH] S HčQ RVW Q t S RS O
DW N\ FFD
. č DNW X
álně k 1. 2. 2010, mů + 9+ 3 ěQ LW I DNX OWDW LYQ t Yê O
HW \
W X ULVW LFNRX P H] LQ i URGQ t RGO
HW RYRX W D[ X Q D ) LO
LS t
Q i FK ] 0 DQ LO
\ FFD 8 6' DS RM
Lã W ění.
Přednášky
3řednáška na aktuální téma I
3řednáška na aktuální téma II
Program pobytu
GHQ 2 GO
HW ] 3UDK\ Q HER 9tGQ ě
GHQ 3řtO
HW 0 $ 1 ,/ $
GHQ 0 $ 1 ,/ $ ± % $ 1 $ 8 (
GHQ % $ 1 $ 8 ( ± % $ 7$ '
% $ 1 $ 8(
* +
* +
* +
* +
* +
* +
* +
GHQ 3řW 2+ * 5
Jedinečná, fascinující a kontroverzní země. Filipíny se skládají ze 7.107 ostrovů
a ostrůvků 1 +8S < L3 ' ( W * 5 51 0W)W + 5 /1 1 8L9 S 62L + 1 525 /L2 W 6' 3 L 1
a pravděpodobně nejpřátelštější lidi na světě. Naše cestování začneme na ostrově
/ X ] RQ
Y 0 DQ LO
H ± KO
DYQ tP P ěstě
L2+ 65* /1 +3 + 51 8 W )+9 65 53 5
neuvěřitelně krásném ostrově, přesuneme se na odpoč/ +1 1 58L25< ) . 62L W 5)5
komorazt
# 1Q DRV
2010W URYě Mindoro a na zpáteční cestě zůVW DQ HP HGYDGQ \ Y+ RQ J NRQ J X
% HDFK
1_10.indd 21
YL] NDW DORJ ' HQ W DO3OX V
www.dentalplus.cz
3Ř
_ VNROHQ L# GHQ W DOFDUH Fz
21
4.5.2010 12:10:01
PR - článek
STRAUMANN® - KVALITA A KOMPLEXNOST
>>> Firma Straumann rok co rok dokazuje, proč je lídrem trhu v oblasti nekompromisních funkčních a estetických řešení. Dokonalost a inovace ve všech oblastech implantologie i následné laboratorní fáze. Čím
dále častěji je jméno Straumann® skloňováno spolu se
značkou etkon™. Co vše toto spojení nabízí?
CADCAM etkon












Rychlý - 28.000 snímacích bodů/s
- 60 sekund od scanu předlohy do odeslání dat
Nepřesnost dodaných prací menší než 10 mikronů,
u abutmentů méně než 1 mikron
Široká nabídka materiálů
Široký rozsah prací – do 16-ti členů
Automatické rozpoznání preparační hranice
Jednoduchá obsluha, eliminace rizika lidských
chyb
Hospodárný (pořizovací náklady/výkon/výdělek) –
efektivita práce
Zdarma nejnovější verze software
Kontrolovaná kvalita každého výrobku systémem
QMS (standardy FDA, ISO, MDD)
5 let záruka na výrobky
Teleservis – on-line poradenství zdarma našich
zubních techniků s Vaší konstrukcí
Dlouhodobě garantované nízké ceny spotřebního
materiálu
Nabízené materiály
Jeden systém – velká rozmanitost. S technologií
etkon můžete používat materiály, které si zvolíte.
 Oxid zirkonu zerion Produkt s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi pro přirozený estetický vzhled
předních zubů a dlouhých můstků. Prokázaná biokompatibilita. Syceno ytriem.
 IPS e.max CAD Lithium-disilikátová keramika. Estetika především. Pro plně anatomické korunky
a kapny. Volte MO (medium opacity) nebo LT (low
translucency) ve 20 barevných odstínech.
 Coron CoCr slitina Ekonomická alternativa v řadě
vzácných kovů na bázi chrómu a kobaltu. Neobsahuje nikl ani berylium, nízká tepelná vodivost, dobré spojení s keramikou.
 Ticon Prokázaná biokompatibilita pro spořivější
pacienty. Radiotranslucentní, lehký, nízká tepelná
vodivost. Záruka CADCAM: spojení s keramikou.
 Polycon I odlitek Akrylové sklo bez výplně představující alternativu k technologii klasického modelování korunek a můstků v technologii lití. Místo
modelovacího vosku je možné použít syntetickou
látku PMMA, kterou lze řezat plamenem bez zanechávání zbytkového materiálu.
 Polyamid Pryskyřice se zpevňujícím vláknem
s pevností 360 MPa. Aby bylo dosaženo dokonalého výsledku, lze ji kombinovat s akrylátovou pryskyřicí či kompozitem.
22
1_10.indd 22
IPS e.max ® CAD je inovativní lithium-disilikátový sklokeramický materiál, splňující ty nejvyšší nároky pro excelentní estetická řešení:
Dokonalá estetika
Široký sortiment průsvitnosti a odstínů
 Počítačová rekonstrukce s pomocí etkon™ visual
software a databankou zubů od Ivoclar Vivadent
 Efektivní pracovní postup pro vysoce kvalitní náhrady

Snadné a flexibilní:
 Uživatelsky příjemné a flexibilní programové prostředí
 Různorodé techniky zpracování: probarvovací
nebo vrstvící technika
 Pružná cementace: adhezivní, samo-adhezivní
nebo konvenční
Určeno pro spolehlivé náhrady
 Vysoká pevnost materiálu: konečná pevnost v ohybu až 360 ± 60MPa
 Certifikované frézovací centrum QMS garantující
vynikající kvalitu a přesnost
IPS e.max ® CAD je indikován pro výrobu kapen či plně
anatomických korunek. Pevnost, kvalita a trvanlivost
v kombinaci s dokonalou estetikou jsou pro tyto náhrady charakteristické.
Lithium-disilikátová keramika
– klinické vlastnosti
Tento materiál je významným pokrokem pro dentální
průmysl.
Na 39. výročním zasedání American Academy od Fixed Prosthodontics byly prezentovány výsledky studie
University of New York 2 (Vědecké oddělení biomateriálů a biomimetiky), která porovnávala vlastnosti
IPS e.max ® CAD z lithium-disilikátu plně anatomicky tvarované korunky s korunkou ze zirkon-dioxidu
(IPS e.max ® ZirCAD / IPS e.max ® Ceram).
Výzkum ukázal, že přibližně 90% korunek ze zirkon-dioxidu neodolá síle vyšší než 350 N a praská, a to nezávislé na počtu testovacích cyklů. Žádná z lithiumdisilikátových korunek (IPS e.max ® CAD) neprojevila
známky poškození dokonce ani při silách do 1000 N
a 1 milionu cyklů.
Z výzkumu plyne, že korunka z lithium-disilikátového
materiálu je mnohonásobně pevnější nežli korunka ze
zirkon-dioxidu a vykazuje nízké procento odštěpování.
IPS e.max® CAD – NOVĚ zařazen
2
Mounth Motion Fatigue and Durability Study (Testování únavy materiálu a pevnosti při zatížení v ústech).
Petra C Guess, Ricardo Zavanelli, Nelson Silva, Van P Thomson, University of New York, 03/2009
Ve spolupráci s Ivoclar Vivadent AG, Straumann představil IPS e.max® CAD.
Od roku 2007 – více 1 milion prodaných výrobků!
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:10:19
0RO¬VÓCE¬INFORMACÓ¬VOLEJTE
¬¬¬¬
NEBO¬NAVÝTIVTE¬NAÝE¬WEBOVϬSTRÉNKY
WWWETKONDE¬PĢÓPADNđ¬WWWSTRAUMANNCZ
uˆ’‡ˆ•‘?OBꗈ†‹‘’’ŠŒˆêjhkêjht­
SCANNER¬A¬FRÏZOVACÓ¬STROJ
.EJNOVđJÝÓ¬TECHNOLOGIE¬PRO¬LABORATOĢE¬UäIVATELSKY¬PĢÓVđTIVâ¬RYCHLâ¬PĢESNâ
5äIVATELSKY¬PĢÓVđTIVâ
.AUĎTE¬ SE¬ VYTVÉĢET¬ MODELY¬ #!$#!-¬ ZA¬
JEDINâ¬DEN¬n¬I¬BEZ¬PĢEDCHOZÓ¬ZNALOSTI¬PRÉCE¬
NA¬#!$#!-¬POĎÓTAĎI¬3TAĝTE¬SE¬OPRAVDOVâM¬
#!$#!-¬ODBORNÓKEM¬S¬POMOCÓ¬TECHNOLOGIE¬
ETKON¬:AĎNđTE
2YCHLâ
0OUZE¬ ¬ VTEĢIN¬ VĎETNđ¬ KALIBRACE¬ A¬ SNÓMKU¬
MODELU¬STAĎÓ¬K¬VYTVOĢENÓ¬NÉVRHU¬$ÓKY¬INTERNETU¬
MÉME¬6AÝE¬DATA¬JIä¬ZA¬NđKOLIK¬VTEĢIN¬0O¬JEJICH¬
ZPRACOVÉNÓ¬ A¬ VâROBđ¬ 6ÉM¬ ZAÝLEME¬ KONSTRUKCI¬
SPđÝNâM¬KURâREM¬
0ĢESN⬬
3E¬ SVâMI¬ ¬ ¬ SNÓMACÓMI¬ BODY¬ ZA¬ VTEĢINU¬ STANOVUJE¬
SCANNER¬ETKON¬ZCELA¬NOVϬSTANDARDY¬
0RECIZNOST¬ A¬ VYVÉäENOST¬ NAÝICH¬ FRÏZOVACÓCH¬ PĢÓSTOJī¬ JE¬
NATOLIK¬DīKLADNɬäE¬NEPĢESNOST¬ZHOTOVENâCH¬PRACÓ¬JE¬MENÝÓ¬
NE䬬MIKRONī
#!$#!-¬TECHNOLOGIE¬OD¬lRMY¬3TRAUMANN¬ÂSPđCH¬JE¬SOUĎÉSTÓ
1_10.indd 23
4.5.2010 12:10:21
Aktuálně
ŠKOLICÍ LABORATOŘ DENTAMEDU
JE TU PŘEDEVŠÍM PRO VÁS
Č
>>> Nikdo nepochybuje o tom, že teprve praktická
zkušenost dává smysl všem teoriím, studiu odborné
literatury a vzdělávání obecně. Není nad to, moci si
vše „osahat“ a vyzkoušet na vlastní kůži. Dvojnásob
to platí u nás v ČR, kde počty teoretických vzdělávacích akcí a konferencí pro stomatology i zubní techniky mnohonásobně převyšují počty praktických kur-
V laboratoři jsou kromě jiného dostupné keramické
systémy několika druhů (od metalokeramiky, přes celokeramiku až po press keramiku) od předních světových výrobců. Laboratoř je vybavena také vakuovým
litím, přístroji pro formování nosičů a celou řadou jiných technologií a pomůcek. To vše v ergonomicky
navrženém nábytku DentalArt.
24
1_10.indd 24
zů. Moderně vybavených „praktikáren“ pro celoživotní
vzdělávání u nás bylo vždy jako šafránu.
Od loňského podzimu se díky společnosti Dentamed
situace zásadně zlepšila:
V listopadu 2009 byla v pražských prostorách firmy
Dentamed slavnostně otevřena nová, moderně vybavená školicí laboratoř.
Dentamed v těchto prostorách pravidelně pořádá
různorodě zaměřené školicí akce pod vedením českých i zahraničních lektorů partnerských firem, především VITA, GC a Ivoclar. Je to jedinečná šance, jak
si dané materiály, přístroje, vybavení a technologie
prakticky vyzkoušet.
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:10:23
Aktuálně
A nejen to: Po předchozí telefonické domluvě se zubním technikem společnosti Dentamed panem Jiřím Hankem je možné vyzkoušet si veškeré vybavení
laboratoře osobně a individuálně – jak kdo chce
a potřebuje.
PV/PY_LXPO
SZOYZ_LPV`
¡ëªªªër:ë͈‡ˆ‘—Œ–B†Ž’•˜‘:ˆ–ŽU†‹Ä
`[WL_YËYuPV`
“dŒë‘5Ž˜“˜ë…’WBë™ëkˆ‘—„ˆ‡˜Ë
OL_`XadOoYuPV`
Kurzy v Dentamedu jsou vždy za příjemné ceny, v zásadě vlastně „zdarma“. Výši školného totiž Dentamed
refunduje formou šeků, za které pak můžete nakoupit
libovolné zboží.
+
YCH
NCESK
U
R
O
K
IC
DENTIS
ALP]Leu_VZ%
JE
;WL_YZ^_PV`UP]ZVZOOL_LadOoYu
PVUPYP[ÏPYZ^Y
5POPYPVXÐP_P`[WL_YT_[ÏTYoV`[`eMZuaNPWVZasSZOYZ_ËYLO6Ê[ZeL[ZÊ_ËYuaPNS^WPaPVdWeP^Êu_L__POd[ÏTYoV`[`YLO6ÊXÐP_Pad`u_PVdL_O
Přehled kurzů naleznete v „Dobrých Zprávách“
Dentamedu nebo na webových stránkách
www.dentamed.cz
Školicí laboratoř Dentamedu je dalším významným
krokem této společnosti směrem k zubním technikům. V této souvislosti je třeba taktéž zmínit, že již
od počátku založení Komory zubních techniků ČR se
stal Dentamed partnerem této nově vzniklé organiza-
ce a pro členy KZT nabízí zajímavé výhody, ať již cenové či „společenské“.
Ať již jste či nejste zákazníci společnosti Dentamed,
jedno je jisté – Dentamed není jen dodavatel zubotechnických technologií a materiálů. Dentamed pomáhá profesi zubní technik v sebezdokonalování a to
nejen teoreticky. Školicí a demonstrační laboratoř
Dentamedu je tu i pro Vás! <<<
(redakce)
Nejbližší připravované kurzy ve školicí laboratoři Dentamedu:
Termín: 6. 5. a 7. 5. 2010
Přednášející: Peter Rebroš - Kompozitní systém GC Gradia a GC Gradia Gum
Termín: 14. 5. a 15. 5. 2010
Přednášející: Horst Pfender (překládáno do češtiny) - Tlakové formování fólií s použitím přístroje MiniStar
Termín: 26. 5. až 28. 5. 2010
Přednášející: Čeněk Neruda - Keramické systémy Vita jako komplet
Termín: 15. 6. a 16. 6. 2010
Přednášející: Hana Jelínková - Praktický kurz IPS InLine
komorazt # 1 2010
1_10.indd 25
25
4.5.2010 12:10:39
ě
č
č
ů
ů
ř
ř
ř
ě
ř
ů
ř
ě
ě
ř
č
ř
ě
ě
ů
ř
ř
ř
č ě
č
ě
ř
ř
ř
ř
ůč
ůč
řů
ř
ě
ě
ř
č
ů ě
č
ř
č
č
č
ě
č
č
č
č
ř
ů ě
ř
450
26
1_10.indd 26
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:10:53
ěř
ě
ě
ů ě
ř
ř
ď
č
ř
ř
ě
č
ě
ř
č
ě
komorazt # 1 2010
1_10.indd 27
č
ě
č
ě
č
ř
č
č
27
4.5.2010 12:10:58
PR - článek
SOUTĚŽ ZUBNÍCH TECHNIKŮ
(STUDENTŮ) V MAĎARSKU
ě
ě
>>> Po úspěchu maďarské vítězné studentky Forrás
Tímea na soutěži zubních techniků během výstavy
Pragodent 2009, která se účastnila soutěže za podpory společnosti D & CT, s.r.o. - DENTAS, v maďarských
odborných médiích vyšlo několik článků o této soutěži, jež zvedly zájem i v odborných kruzích. Jelikož se
opětovně chystá i pro tento rok tradiční pražská soutěž zubních techniků, na které se zúčastní více zahraničních soutěžící (byl pozván i jeden student z Maďarska), rozhodlo se Maďarské společenství zubních
techniků organizovat soutěž zubních techniků dle
vzoru pražské soutěže.
Podařilo se uspořádat tuto soutěž spolu s kongresem
zubních techniků (Földvári Imre fogtechnikusi kongresz) konaném 16. - 17. dubna 2010. Na soutěž bylo
oficiálně pozváno všech jedenáct škol zubních techniků v Maďarsku, s původní možností delegovat jednoho studenta. Tuto možnost využily čtyři školy. Proto
se organizátor soutěže rozhodl, že se mohou účastnit
z jedné školy studenti dva, navíc s možností účastnit
se předcházejících čtyř jednodenních školení, které
zajistily výrobci (IVOCLAR-VIVADENT, NORITAKE, VITA).
Na rozdíl od pražské soutěže, zasedly v porotě vedle členů federace zubních techniků a čestných postů
i osoby jmenované výrobci (partnery soutěže), napří-
ě
klad dobře známí Robert Zubák, či Makó János. Hlavní
postavou a předseda poroty byl pan Schulze László,
který je již léta prezidentem společenství maďarských
zubních techniků.
Pro objektivní vyhodnocení soutěže dostali během
každého soutěžního úkolu jednotliví soutěžící jiné
pořadové číslo. Ani soutěžící, ani porotci neznali až
do samotného konce soutěže „klíč“.
Během soutěže byla požádaná Forrás Tímea, aby pomohla jako „domácí hostitelka soutěže“. Během dvou
dnů pomáhala a podporovala studenty svými zkušenostmi, odbornou znalostí i pomocí zážitků z Prahy.
Prvním soutěžním úkolem bylo zhotovit z otisku keramickou korunku nanášením pomocí keramiky I-MAX
od Ivoclar.
Druhým úkolem bylo zhotovení zirkoniové korunky
pomocí materiálu GC Intial. Jelikož v Maďarsku není
distribuován materiál od 3M Espe, bylo nutno tento
soutěžní úkol provést pomocí alternativního materiálu.
Třetím úkolem bylo zhotovení keramické fasety
na vypálený model, pomocí keramiky od NORITAKE.
Přípravné školení NORITAKE vedl Balogh Zsolt, mistr
zubní technik, který je dobře znám i v Praze. Osobně
studentům asistoval během soutěže při přípravě keramické fazety.
Čtvrtým úkolem bylo nanášení matelokeramiky
na korunku pomocí keramiky VITA.
Studenti dostali na zhotovení úkolů po čtyřech hodinách, ovšem zde (podobně jako na pražské soutěži)
měli k dispozici pro přípravu keramické fazety hodin
pět.
28
1_10.indd 28
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:11:03
PR - článek
Na fotografiích, jsou vidět usměvaví studenti během
závěrečného vyhlašování cen, které probíhalo ve večerních hodinách, po dvoudenním maratónu soutěže.
Na základě nadšení účastníků soutěže, reakcí, výkonů
i reakcích odborné veřejnosti a prokazatelného úspěchu soutěže, se Maďarské společenství zubních techniků rozhodlo pro organizaci dalšího ročníku vyřazovací soutěže pro pražskou soutěž.
obrovské nadšení, že se mohli účastnit této události.
I o to více, že v současnosti zatím není povinná praktická zkouška z keramiky na školách v Maďarsku. Iniciátorem maďarské soutěže byla pražská společnost
D & CT, s.r.o. - DENTAS, která otevřela brány maďarským studentům - nabídla možnost pro nejlepšího
maďarského studenta, aby se mohl účastnit soutěže
v Praze.
Díky podporujícím firmám dostal vítěz jako hlavní cenu především nabídky pro své dalšího vzdělání
a samozřejmě i další cenné výhry. První místo získal
Szilágyi András (student laboratoře Ducza v Budapešti), který se zúčastní soutěže v Praze.
Organizátoři soutěže v Maďarsku chtějí poděkovat
jménem studentů, soutěžících, partnerů i návštěvníků organizátorům pražské soutěže za to, že započali
a vytvořili skvělou soutěž pro studenty, čímž jim otevírají nové obzory a připravují je na lepší výkon profese
zubní technik. <<<
Žádný soutěžící neodcházel s prázdnýma rukama již na přípravných kurzech bylo cítit mezi studenty
Szűcs Dezső (D & CT, s.r.o. - DENTAS)
MAĎARSKO - LÁZNĚ SÁRVÁR
TERMÍN
// 30. října – 5. listopadu 2010
Cena
Školné s pobytem
Doprovod
kredit
15.990 Kč
12.990 Kč
uplatníte na libovolných
produktech DentalCare
Cena zahrnuje
8 E\ W RYi Q t Q D Q RFt S RO
RS HQ ] L S Uůvodce, vstupy
do lázní, zapůjč+ W
6'
/ +8 +
Cena nezahrnuje
Relaxač W 92 (
* 568' <
2 + 5( 0+* '
* 568' <
autobusem, při min. počW X
RVRE NRP S O
H[ Q t FHV
tovní pojištěQ t
. č), lázeňVNRX W D[ X
( X UR GHQ
Přednášky
3řednáška na aktuální téma I
3řednáška na aktuální téma II
/ i ] Q ě 6i UYi U P DM
t YHO
P L GREURX D ~ činnou léč/< 5 < 5*
0+0W3
* 850+3 095 * < '
termální prameny. Nabízejí pramen o teplotě
1 +8 3 L ' 21 ' 2/) 1 5 . 25< 5* W 1 5< 5
léčivou vodu, další pramen je o teplotě
* 6' řováním se připravuje známá
„Šarvárská krystalová termální sůO
³ 9 W ěFKW R O
i ] Q tFK VH ~ VS ěšně léčí především
GHJ HQ HUDW LYQ t ] P ěny kostí a kloubů, záněW \ S RK\ ERYpKR ~ VW URM
t S R~ UD] RYp S řípady,
UHYP DW RO
RJ LFNi RQ HP RFQ ění a speciálně L J \ Q HNRO
RJ LFNp ] i Q ěty, lupénky, ekzémy
a další
komorazt
# 1 onemocnění.
2010
1_10.indd 29
Hotel Park Inn
9HO
P L S ěNQ ê Q RYê KRW HOM
H S RVW DYHQ S řtP R X W HU
PiO
Q tFK O
i ] Q t DM
H RENO
RS HQ M
H] HU\ D O
HV\ 2 G FHQ W UD
městečND M
H Y] Gi O
HQ FFD
P LQ X W FKů] H . O
LHQ W ům
M
H N GLVS R] LFL UHVW DX UDFH NDYi UQ D O
REE\ EDU NRQ I H
renční prostory a především přtP ê YVW X S GR O
i] Q t
5 +2 3 L < 2' 9 W - ' 8L + 51 50+ 3 ' 0W 1 2/3 ' / ' ) /
přípojku na počítač W HO
HYL] RU Ui GLR DW UH] RU 9 RNRO
t
. 5 +2 095 + /95< S 1 8
' 9L + 0+ 3 5 5 9/ 6řL
objednat přímo na místě YO
i ] Q tFK
YL] NDW DORJ ' HQ W DO3OX V Q HER Z Z Z
GHQ W DOS OX V F]
3Ř
_ VNROHQ L# GHQ W DOFDUH Fz
29
4.5.2010 12:11:16
PR - článek
DENTÁLNÍ CAD/CAM
TECHNOLOGIE RENISHAW
>>> Společnost Renishaw
Společnost Renishaw se sídlem ve Velké Británii je jedním z předních světových výrobců měřicích zařízení.
Obráběcí stroje vybavené měřicími sondami Renishaw umí produkovat díly bez nutnosti neustálého dohledu lidské obsluhy. Souřadnicové měřicí stroje, které jsou rovněž osazovány většinou systémy Renishaw,
zkontrolují rozměry vyrobených součástek s přesností jednotek mikronů (0,001mm). Renishaw je dlouholetým hráčem i na poli dentální techniky. Náš první
dentální přístroj byl uveden na trh v roce 1996. Nový
dentální systém Renishaw inciseTM umožňuje využívat
výhod CAD/CAM technologie jakékoliv laboratoři bez
ohledu na její velikost.
Dentální frézka inciseTM umožňuje vyrábět zirkoniové
konstrukce přímo v laboratoři. Jednoduchá příprava
práce a obrábění bez nutnosti dohledu jsou téměř
stejně snadný proces jako obsluha kávovaru. Prostě vložíte blok zirkonia, počítačovou myší vyberete
všechny konstrukce, které chcete vyrobit a stisknete
tlačítko. Zirkoniové i chrom-kobaltové konstrukce poskytujeme také z našeho výrobního závodu v Anglii
s dodávkou do druhého dne. Pošlete nám naskenovaná data a my vám doručíme hotovou konstrukci.
(obr. 2)
CAD/CAM technologie Renishaw
Sebelepší CAD/CAM technologie je k ničemu, pokud
výsledná konstrukce neodpovídá klinické situaci. Při
vývoji systému inciseTM jsme se zaměřili na celý proces výroby zubních náhrad již od fáze snímání otisku.
Analyzovali jsme více než 30 druhů otiskovacích materiálů a s každým z nich jsme provedli stovky otisků
a měření. Výsledkem bylo zjištění, že jen materiál otiskovací hmoty a metoda sejmutí otisku může ovlivnit
přesnost konstrukce až o 200 mikronů. Součástí systémů inciseTM je tedy i doporučení vhodných dentálních
materiálů. (obr. 1)
Software
Dentální CAD software inciseTM je nástrojem k vytváření konstrukcí, o kterých si můžete být jisti, že splňují
klinické požadavky. Zároveň vám však ponechává flexibilitu, kterou potřebujete ke tvorbě skvěle vypadajících náhrad.
Některé hlavní funkce software:
Inteligentní automatický návrh linie krčkového
uzávěru s možnostmi ručních úprav.
Vyberte vhodné místo na modelu, klikněte myší
a software automaticky navrhne optimální průběh
linie krčkového uzávěru. I potom ale můžete linii
libovolně upravovat podle vlastního uvážení – vyhladit, posunout, změnit průběh v části linie nebo
v celé linii. (obr. 3)

Dentální skener inciseTM využívá kontaktní metodu
snímání tvaru modelu. Renishaw dodává celou řadu
bezkontaktních laserových sond. Víme, kdy je vhodné snímat data laserem a kdy je lépe použít kontaktní
snímání. Pro skenování tvarů poskytuje kontaktní způsob lepší a přesnější výsledky. Nicméně laser je ukryt
uvnitř snímací sondy. Skener inciseTM je jediným dentálním skenerem na trhu, certifikovaným podle normy
ISO10360, která definuje požadavky na přesnost měřicího stroje.
30
1_10.indd 30
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:11:30
PR - článek

Plná kontrola tloušťky stěny konstrukce a velikosti
přídavku pro cementování.
Vložte do systému údaje o tloušťce stěny a velikosti přídavku pro cement, kterou preferuje s vámi
spolupracující lékař. Pro každého lékaře mohou
být vloženy jiné hodnoty. Systém bude tuto hodnotu automaticky používat při každé další práci.
V případě potřeby můžete toto nastavení samozřejmě změnit.

Možnost optimalizace velikosti a polohy členů
a konektorů ve vytvářených můstcích.
Systém inciseTM generuje můstek včetně konektorů
mezi jednotlivými členy. Velikost a polohu konektorů můžete snadno upravit pomocí myši.

Vizualizace skusového indexu k vyhodnocení velikosti volného prostoru ve skusu.
Při skenování modelu vyberte volitelnou možnost
skenování indexu skusu. Naskenujte model, naskenujte protiskus a na obrazovce uvidíte situaci tak,
abyste mohli zvolit optimální velikost, tvar a polohu korunky.

Nástroje pro měření rozměrů konstrukce, měření
tloušťky stěny a prohlížení řezů konstrukcí.
Potřebujete zkontrolovat tloušťku stěny v krčku,
výšku kapny, nebo se ujistit, že stěna korunky je
dostatečně silná ze všech stran? Použijte vestavěné měřicí nástroje a dostanete výsledek kliknutím
myši. (obr. 4)
te vhodnou typovou korunku, umístěte ji do konstrukce a nakonec definujte, jak silnou vrstvou keramiky, budete chtít konstrukci dotvořit. Přesně
o tuto hodnotu bude frézovaná konstrukce menší.

Můstky na implantát
Ne všechny skenery umožňují naskenovat a zpracovat data tak, aby bylo možné vyrobit můstky,
které bude možné aplikovat přímo na implantát.
Systém Renishaw inciseTM nabízí i tuto možnost.
(obr. 5)

Předávání dat mezi laboratořemi.
Laboratoře vybavené skenerem mohou odesílat
data do laboratoří vybavených frézkou. Laboratoře
vybavené frézkami inciseTM mohou dodávat hotové konstrukce majitelům skenerů inciseTM.
Řešení pro každou laboratoř
Dentální technologie CAD/CAM je jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů moderní stomatologie. V minulosti však cena zařízení byla hlavní překážkou pro
mnoho laboratoří. Dentální systém Renishaw inciseTM
zpřístupňuje technologii CAD/CAM laboratořím
všech velikostí. Můžete si vybrat, zda sami pomocí
kompletního Renishaw systému inciseTM vyrábět své
vlastní špičkové zirkoniové korunky, můstky a abutmenty, či zda jednoduše použít pouze skener a nechat si hotovou konstrukci dodat z centrální výrobní
laboratoře společnosti Renishaw. (obr. 6) <<<

Automatický výpočet pevnosti konstrukce s výstrahou v případě zjištění slabých a potenciálně
problematických míst konstrukce.
Software před finálním generováním dat automaticky provede pevnostní výpočet konstrukce. Pokud je některý ze spojovacích členů konstrukce
příliš subtilní, systém vás upozorní a umožní úpravu konstrukce.

Plně anatomické korunky a můstky
Pomocí knihovny anatomických korunek můžete
snadno navrhnout a vyrobit konstrukci, která bude
vyžadovat minimální dokončovací práce. Vyber-
komorazt # 1 2010
1_10.indd 31
Ing. Josef Sláma
31
4.5.2010 12:11:35
PR - článek
OSVĚTLENÍ PŘI PRÁCI ZUBNÍCH
TECHNIKŮ
číř
>>> S docentem MUDr. Evženem Hrnčířem, CSc.,
říš
přednostou kliniky nemocí z povolání lékařské fakulty Univerzity Karlovy jsme se spojili,
aby se jako lékař, který se zabývá pracovním
a preventivním lékařstvím, vyjádřil k zátěži, jíž
je při jejich práci vystaven zrak techniků a nárokům na osvětlení jejich pracovišť. Položili jsme
několik otázek, které by mohly osvětlit technikům problematiku osvětlování laboratoří, neboť
informovanost v této oblasti považujeme za nedostatečnou.
Klade práce zubního technika velké nároky
na zrak?
Ano, jde o práci zrakově velmi náročnou. Je při ní
nutné rozlišovat drobné detaily a barevné odstíny,
a to často v terénu, kde je jen minimální kontrast jasů
a barev. Nedokonalé zrakové vjemy znesnadňují práci, chyby při jejich interpretaci pak mohou způsobovat, že výrobky mají určité nedostatky. Nejdůležitějším
faktorem pro správnost vjemů je tedy správné osvětlení a zraková pohoda technika.
Jak tedy dosáhnout správného osvětlení a zrakové pohody?
Za optimální je třeba považovat osvětlení, které se
svým spektrálním složením i intenzitou blíží přirozenému dennímu světlu. Pro charakteristiku denního světla máme několik měrných jednotek. Intenzita
osvětlení je udávána v luxech, teplota chromatičnosti jež vyjadřuje barvu světla se uvádí se v jednotkách
Kelvin (K) a pro barevné podání pozorovaného objektu obdobné jako v přirozeném denním světle je třeba
teploty chromatičnosti co nejvyšší (< 4 000 K). Další
jednotkou je všeobecný index barevného podání (Ra)
a vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu barvy pozorovaného objektu osvětleného umělým světlem a barvy
téhož objektu osvětleného přirozeným světlem. Pro
práci ve stomatologii (stupnice VITA) je doporučována hodnota Ra vyšší než 85.
Je přirozené denní světlo dostačující?
Není. V praxi je většinou potřeba používat zdroje
umělého světla, neboť ačkoliv je barevné spektrum
denního světla pro práci laboranta nejlepší, nejsou
zde dosahovány správné světelné intenzity. Je zajímavé uvést, že ani za pěkného počasí bez oblačnosti
32
1_10.indd 32
nebývá mnohdy pracovní plocha přirozeným světlem
dostatečně nasvětlena.
Jakou intenzitu by jste tedy doporučoval pro práci ve stomatologické laboratoři?
Doporučoval bych hodnoty, které jsou vyšší než udávané jako minimální platné hygienické limity. Myslím,
že rozumně dosažitelná hodnota osvětlení pracovního pole se pohybuje od 3 000 do 4 000 lux a celkové
osvětlení laboratoře 1 000 až 1 500 lux. Spektrální složení umělého světla by mělo být (jak již jsem uvedl)
takové, aby v něm bylo možné vnímat barvy stejně
jako v přirozeném denním světle.
Řekněte nám, jaké bývá nejčastěji osvětlení pracovišť?
Velmi různé. Někdy vyhovuje, jindy nikoliv, ale jen málokdy se svými parametry blíží optimálnímu. Intenzita
denního světla ve venkovním prostoru se pohybuje
v rozmezích od 5 000 do 20 000 lux. Uvnitř místností z toho však zbývá zpravidla mezi jedním až deseti
procenty (podle velikosti a typu oken, podle charakteru místnosti a podle vzdálenosti místa od okna). Tyto
světelné intenzity se, jak už jsem řekl, musí doplňovat
umělými zdroji světla. V mnoha laboratořích jsou však
používány pouze klasické zářivkové panely, které mají
pro práci v zubní laboratoři nevhodné vlastnosti. Tyto
zdroje totiž vydávají od 300 do 900 lux což je pro zrak
zubního technika téměř nebezpečně málo. V jiných
laboratořích tuto problematiku nepodcenili a naopak
používají speciální laboratorní osvětlení, které již uvedených hodnot intenzity teploty chromatičnosti i indexu barevného podání dosahují.
Jaké vlastnosti mají běžně používané zářivky?
Výhodou zářivky je vysoká účinnost, tedy poměrně
malá spotřeba energie při značném výkonu. Spektrální složení některých druhů zářivek je ale takové, že
světlo je vnímáno jako studené a nelze v něm dobře rozlišovat barevné odstíny. Kromě toho se uvažuje,
zda relativně pomalé blikání zářivky při kmitočtu 50
Hz (tj. 50 x za vteřinu), nemůže nepříznivě ovlivňovat
vyšší nervovou činnost. Znám je ovšem fakt, že v prostorech kde se pracuje s rychle rotujícími předměty,
může toto blikání způsobovat nežádoucí stroboskopický efekt. V blikajícím světle se někdy zdá, že rotující
součástka se zastavila nebo že se otáčí podstatně po-
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:11:49
PR - článek
maleji než ve skutečnosti. V běžných svítidlech se také
zářivkové trubice zahřívají a to až na teplotu 70° až 80°
C, což má vliv na 30% pokles výkonu a až 30% zvýšení
spotřeby. Vyšší teplota má však vliv i na barevnost vyzařovaného světla, proto je těžké dosáhnout s běžnými zdroji světla optimálních podmínek na pracovním
stole technika.
Jsou tedy vhodnější žárovkové bodové nebo
plošné zářivkové zdroje světla?
Bodové zdroje světla vytvářejí příliš ostré stíny, což
může poněkud zkreslovat zrakový vjem. Navíc vznikají velké kontrasty jasu mezi osvícenými a zastíněnými
plochami a to může být příčinou tzv. oslnění sukcesivním kontrastem (při následných pohledech do míst
s výrazně odlišným jasem). Proto považuji za správné
používat raději plošné než bodové světelné zdroje.
Vždy je však třeba ověřit si, má-li plošný zdroj světla
vlastnosti vyhovující práci v zubní laboratoři.
Může mít nesprávné osvětlení pracoviště nějaké
nepříznivé zdravotní důsledky?
Ano, špatné osvětlení může být příčinou mnoha poruch zraku a to velmi individuálně podle stáří technika, úrovně jeho zátěže nebo konkrétních světelných
podmínek na jeho pracovním stole. Pro ilustraci uveď-
komorazt # 1 2010
1_10.indd 33
me v první řadě zvýšenou zrakovou únavu, bolest očí
a hlavy, časté záněty spojivek, zvyšování nitroočního
tlaku, snížení rozlišovací schopnosti a pro zubní laboranty velmi časté nošení brýlí a zvyšování jejich dioptrií.
Které osoby jsou zvýšeně náchylné ke vzniku očních obtíží z nedostatečného osvětlení?
Jsou to zejména lidé starší než 40 let, neboť ti mají
oproti mladším jedincům sníženou akomodační schopnost očí, a dále osoby s očními nemocemi.
Z nich největší podíl tvoří pacienti s refrakčními očními vadami, tedy ti, kteří musí při práci nosit brýle.
Z toho je zřejmé, že na pracovištích, kde jsou zaměstnáni spíše starší lidé, kteří nosí brýle, by měla být věnována osvětlení mimořádná pozornost.
Jaká opatření ke zlepšení světelných podmínek
ve stomatologických laboratořích máme tedy
učinit.
Na to se nedá snadno odpovědět, protože každý případ je jiný. Navození správných světelných podmínek
se vždy vyplácí. Efekt tohoto opatření bývá někdy až
nečekaně příznivý, zejména pokud jde o zvýšení výkonnosti nebo o stupeň dokonalosti finálních výrobků. <<<
33
4.5.2010 12:11:50
PR - článek
AMANNGIRRBACH VERZUS PRAX
ř
e
>>> V dnešnej dobe sa stále viac stretávame s pojmom zhotovenia konštrukcií pomocou cad/cam
systémov. V tomto článku sa chcem podeliť o svoje
skúsenosti s ich využitím v praxi. Na začiatku som si
kládol otázku pre aký systém sa mám rozhodnúť, nakoľko výrobcov stále pribúda a človek sa ťažko orientuje v tejto spleti.. Nakoniec som sa rozhodol pre fir.
Amann Girbach, ktorá ako jediná ponúka ucelený výrobný komplex pre zubného technika, od výroby modelu cez artikulátory, skenery Map100-Map300, CAM
frézovacieho systému a vlastného M-centra.
od preliatia sadrou - pozor záleží od vlastností sádry.
Ďalej postupujeme klasicky separáciou modelu (eli-
Základom celého úspechu je otlačok a výroba pracovného modelu pomocou Giroformu.
Už na samom začiatku pri použití tohto systému, dokážeme pracovať na modeli po uplynutí cca. 30 min
34
1_10.indd 34
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:11:51
PR - článek
minujeme expanziu sadry) a označením preparácie.
Takto pripravený model môžeme začať skenovať.
Na skenovanie používam plne automatický skener
Ceramill Map300 a softvér Ceramill Mall, ktorý svojou
jednoduchosťou dodáva komfort pre užívateľa.
v dnešnej dobe je rýchlosť, presnosť a efektivita jeho
práce.
V prvom kroku sa zadáva lekár, meno pacienta, indikácia a rozsah práce, ako i druh materiálu, z ktorého má
byť konštrukcia zhotovená - ZrO, PMMA, NP L, Wax...
(obr. 1).
V závere chcem upozorniť, že toto je len zlomok toho,
čo tento systém dokáže v rámci indikácií. Dúfam že
týmto článkom som pomohol niektorým z Vás ktorý
váhajú nad kúpou skenovacieho zariadenia. <<<
Martin Socha
Takto dosadená konštrukcia odchádza na skúšku
do ambulancie a je následne fazetovaná.
V druhom kroku skenujeme model + bite (zakús by
mal biť zhotovený zo silikónu) alebo antagonistu (obr.
2).
V treťom kroku virtuálne vytvárame konštrukciu
v plne anatomickom tvare, ktorý sa môže redukovať
čiastočne, keď zhotovujeme fazetované konštrukcie
alebo celkove pre metalokeramické práce, ako v našom prípade. Záleží na zvolenej indikácií (obr. 3).
Ako u jediného systému na trhu môžme použiť virtuálny artikulátor, kde zadávame prenesené hodnoty,
na základe ktorých program vytvorí dynamickú okluziu. Tá sa následne prenesie do konštrukcií, či už fazetovaných, plneanatonických alebo wax owerpress.
Čo je neoceniteľnou výhodou tohto systému (obr. 4).
V štvrtom kroku sa vytvorí definitívna konštrukcia,
ktorú môžeme spätne v ktoromkoľvek kroku upraviť bez toho, aby sme museli modelovať konštrukciu
od začiatku. U niektorých systémov táto možnosť nie
je, čo je veľká nevýhoda (obr. 5).
V záverečnom kroku sú dáta odoslané do M-centra
(garancia dodania konštrukcie do 72hod.). CrCo konštrukcie bývajú zhotovované s presnosťou 20mikronov, metódou selektívneho napaľovania.
Po obdržaní balíku z Ceramill M-centra (obr. 6) nasleduje dosadenie konštrukcie na model (obr. 7, 8).
Pri obr. 9 je krásne vidieť pasívny dosed konštrukcie.
Priznajme si, že vyrobiť takto presnú konštrukciu klasickou metódou je časovo náročné. Zrátajme si časove
straty, vzniknuté pri kyvetovaní, odlievaní, pájkovaní,
brúsení. Z toho titulu preto kúpu skenovacieho zariadenia doporučujem. Veď prioritou zubného technika
komorazt # 1 2010
1_10.indd 35
35
4.5.2010 12:11:59
Odbornost
INDIVIDUÁLNÍ ABUTMENTY
Od roku 1982 je moderní implantace titanových dílů
všeobecně považována za seriózní a úspěšnou lékařskou metodu.
Abutment – korunková nástavba implantátu. Dá
se říci: náhrada obroušeného zubu. Primárně určen
ke kotvení protetiky.
Základní postup ošetření implantáty (dvoudobý
protokol):
• Ztráta zubu (obr. 4)
• Zhojení tvrdých i měkkých tkání (obr. 5)
• Implantace
• Vhojení implantátu
• Připevnění abutmentů (obr. 6)
• Zhotovení korunky a její nacementování (obr. 7)
ěř
Péče o zuby, zubní lékařství spolu se všemi přidruženými obory zažívá v poslední době nebývalý pokrok.
V našem oboru se mění vše kolem nás a mění se hlavně přístup k práci. Jednou z nejdramatičtěji rostoucích
specializací je bezesporu implantologie. Implantáty
začínají hrát při tvorbě protetického plánu hlavní roli.
Poptávka po kvalitním implantologovi je veliká i přes
relativně vyšší cenu zákroku. Dnes už není problém
s nedostatkem implantologických systémů, informačních materiálů nebo relevantních školení. S oseointegrací fixtur také není problém. Zvlášť v zemích
jako je Česko, kde je úspěšnost uchycení implantátu
statisticky přes 95%. Problém ale vzniká s neustále
vzrůstajícími nároky (zejména estetickými) pacientů připravených takový zákrok podstoupit a financovat. Ze zkušeností mohu říci, že nejslabším hmotným
článkem výroby úspěšné protetiky na implantáty jsou
zpravidla prefabrikované abutmenty (obr. 2).
časné
ř
Teprve jejich individualizace řeší uspokojivě naprostou většinu situací včetně kompromisního zavedení
implantátu (obr. 3).
Jakub Hošek
e
č
e
ř
ěnoval
př
>>> Definice pojmů:
Implantát – náhrada kořene zubu. Z pravidla kovový
šroub s vnějším i vnitřním závitem uchycený v kosti.
ěf æ
ř e Č
ě
ý e
ř
e
ěř ýe
ě
ě
ě
č
ý
ř
ý
č
e
ně
vČ
36
1_10.indd 36
Ukážeme si teď některé časté příčiny komplikací a jejich původ (obr. 8, 9, 10, 11).
Za prvé - ke ztrátě zubu nedochází samo sebou, a ať
už je příčinou úraz nebo patologické změny v dutině
ústní, výchozí situace pro impantaci bývá většinou
s nějakou komplikací. Zpravidla - v místě vhodném
pro implantát není dostatek kostní hmoty. Ať už z hlediska stability fixtury a nebo z estetického pohledu
na věc. Musí být tedy implantát zaveden do místa,
hloubky a nebo směru, který není ideální pro protetiku (obr. 12, 13, 14, 15, 16).
Krátká historie implantologie
ř
Č
ční č
č
ů
Pokud celý proces projde takhle hladce, není důvod
se obávat a většinou si vystačíme i s prefabrikovanými
díly abutmentů. Mírné či větší odchylky jsou ale každodenní praxe. Někdy stačí drobná změna protokolu
nebo odchylka od ideální polohy a výsledkem je často
komplikovaná situace pro protetiku.
e
První pokusy náhrady chybějících zubů sahají dle archeologických průzkumů před začátek našeho letopočtu. První zdokumentované „implantace“ jsou
z 18. a19. století. Největší práci odvedl vědecký team
Per Ingvar Branemarka objevením spojení kosti s kovem v roce 1952 a následném hledání vhodné slitiny.
Řešením mnoha situací může být augmentace – doplnění kosti (samodárce z jiného ložiska, nebo koupené syntetické, nebo přírodní kosti) (obr. 17, 18).
Tento chirurgický zákrok je ale poměrně nákladný
a bohužel se ještě nestal standardní, obecně dobře
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:12:03
Odbornost
komorazt # 1 2010
1_10.indd 37
37
4.5.2010 12:12:14
Odbornost
38
1_10.indd 38
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:12:27
Odbornost
zvládnutou metodou. Ani řádné protetické předoperační plánování a řízená implantace kvalitními šablonami se zatím nestala úplně běžnou záležitostí. Zbývá
nám tedy nějak se vypořádat s občas proteticky nevhodným zavedením implantátů. A k tomu nám nejvíce pomohou právě individuální abutmenty (obr. 19,
20).
Individualizace abutmentů má tyto výhody: úprava sklonu a výšky korunkové časti, přesné nastavení
hloubky krčkového uzávěru korunky – hloubky přebytku cementu při lepení, modelace měkkých tkání
– bílá i červená estetika.

Pracovní postup MAD/MAN (obr. 21)




Zhotovení individuálního abutmentu se dá rozdělit do dvou skupin:
 fyzická modelace předtvaru abutmentu. Kde poslouží jakýkoliv abutment jako základ, který odebráním nehodící se hmoty a přidáním plastu kde
je třeba vytvoříme přímo na pracovním modelu
předtvar ideálního abutmnetu, tedy pilíře naší budoucí protetické práce. Takový přetvar se dá ma-
komorazt # 1 2010
1_10.indd 39
nuálně, nebo elektronicky přefrézovat ze zirkonového bloku (obr. 21, 22).
CAD/CAM tvorba individuálních abutmentů zahrnuje scan modelu a virtuální modelaci protetiky
s ideálními pilíři - abutmenty a jejich následné frézování (obr. 23, 24).


Výchozí situace
Úprava kovového abutmentu zábrusem
Přidání potřebných částí samopolymerujícím plastem
Hotový předtvar
Kopírování ze zirkonu
Hotový individuální ZrO2 abutment
Pracovní postup CAD/CAM (obr. 25)



Výchozí situace
Virtuální modelace korunky do dokonalého tvaru
Vygenerovaný tvar abutmentů
39
4.5.2010 12:12:41
Odbornost


CNC frézování zirkonu
Hotový individuální abutment ZrO2 s titanovým
dosedem
Příklady z praxe
(obr. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)
vit některé jinak neřešitelné chyby. Zlepšují estetiku
i hygienu. Dají se zhotovit se zirkonu. Možnost barvit
i fasetovat abutmenty keramikou.
Nevýhody – zatím nedostatek klinických studií. Čas
potřebný ke zhotovení. V některých případech vyšší
cena
Osobní zkušenost
Výhody a nevýhody individuálních abutmentů
Výhody – plně vyhovující tvar, zlepšující výchozí situaci pro protetiku. Vhodné řešení pro všechny běžné situace a většinu nestandardních situací. Dokáží napra-
40
1_10.indd 40
Práce na implantáty zhotovujeme v naší laboratoři
intenzivně přes 5 let. Za tu dobu se nároky pacientů
citelně zvýšily. Dnes se dobrý stomatolog a tedy ani
laboratoř neobejde bez extenzivního využití individuálních abutmentů. <<<
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:12:53
NOVINKY
Výprava za lepším.
Nyní k dispozici jako
upgrade:
> Ceramill Artex®
> Ceramill-M-Plant
abutment
CAD/CAM vyhovující přirozeným požadavkům
Pryč z „džungle CAD/CAM“ – vzhůru dentálním „potravním
řetězcem“ – se systémem Ceramill k ekonomické
a z hlediska zubní techniky pohodlné výrobě konstrukcí.
Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com
Inteligentní konstrukční
software s jednoduchým
pracovním postupem
(workflow) a virtuálním
artikulátorem.
Komfortní a rychlý
optický strip light
scanner, dostupný v
poloautomatické
a automatické verzi.
d-lab24.com
1_10.indd 41
Kompaktní CNC frézovací
jednotka pro práci přímo
v laboratoři, zpracovávající
zirkonoxid, vosk a dentální
pryskyřici.
Frézovací centrum pro
široký okruh indikací a
přesný okrajový uzávěr.
Veškeré uživatelské know-how v e-learningové podobě.
Bližší informace na adrese: www.amanngirrbach.com
Henry Schein Dental s.r.o.
Libušská 210
14200 Praha 4
Tel: 541 426 880
Fax: 541 426 899
[email protected]
www.hsdental.cz
4.5.2010 12:13:04
Ekonomika
KOMUNISTICKÝ MANIFEST (V NÁS)
>>> V listopadu 1989 jsme osobně zažili největší společenskou revoluci našich životů. „Byli jsme u toho!“ se
můžeme hrdě vychloubat s pocitem, že jsme i my byli
součástí generace, která onu tolik kýženou změnu režimu způsobila. Hrdost je zde oprávněná a na místě.
Pocitem sebeuspokojení bychom se však dnes (více
jak 20 let po oné revoluci) neměli opájet přespříliš.
Ing. Tomáš Košumberský
Č
ař
e
ě
ů
vČ
e
e
č
č
př
ě
ěřuje
ý e
ů
ů
Ještě jsme totiž onu společenskou změnu nedokončili!
Často se tváříme sami před sebou, že „tenkrát“ před
dvaceti lety jsme pomohli změnit režim – svrhnout
socialismus – odmítnout diktát komunistické zvůle
– navrátit českou společnost k historickému normálu
demokratické společnosti a prosperující tržní ekonomiky. Máme tendence hledět na onu revoluční změnu „historickým“ pohledem, protože je to už „dávno“.
Stejně tak žijeme v představě, že se ta událost tenkrát
odehrála rekordně rychle, hladce a během jednoho
měsíce bylo de facto „hotovo“.
Žijeme však v bludu:
Společenský režim lze změnit revolucí přes noc či během několika dnů, lidskou mysl však nikoliv. Mozek se
vyvíjí evolucí během dospívání a následně již od něj
lze očekávat spíše pomalé změny, rozhodně nikterak
revoluční. Jaké je z toho všeho resumé pro porevoluční vývoj ČR?
Častý konflikt socialistického způsobu uvažování s nekompromisními principy svobodné a tržní ekonomiky. Žijeme ve svobodné a demokratické zemi, ale
mnohdy uvažujeme omezeně – socialisticky! A to
platí pro každého z nás, ve větší či menší míře.
Pro výšeuvedené platí více než kdy jindy ono cimrmanovské: „Můžeme o tom polemizovat, můžeme s tím
nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme
dělat …“ 
Můžeme si lecos namlouvat o svém úsudku a logickém uvažování, přesto v každém z nás dodnes spolurozhodují myšlenky, které nám kdysi během dospívání hluboce do podvědomí „implantovalo“ socialistické
školství a dobová propaganda.
Proto všichni známe (mnozí dosud milujeme) příběhy o tom, jak boháč ostrouhal a chudák ke štěstí přišel. Proto my, lidé z postkomunistických zemí, se umíme jen málokdy upřímně radovat z krásného nového
vozu před domem našeho souseda.
Socialismus v každém z nás latentně přežívá dosud
a čas od času vypluje na povrch. Je to „genetická“ zátěž minulosti, která škodí a brzdí rozvoj české republiky a celé společnosti. Je to nešvar, s kterým musíme
i dnes, dvacet let po revoluci, znovu a znovu bojovat.
Během minulých dvaceti let naprostá většina oborů
české ekonomiky již zvládla evoluční přechod od socialisticky plánovaného hospodaření k tržní ekonomice
a vychovala k tomu i své zákazníky. Medicína však dosud stojí v mnohém na chatrných a chromých nohách
socialistických tezí, že zdraví je „zdarma“ a díky tomu
ekonomika medicíny pokulhává.
Stomatologie jako okrajová součást medicíny je
na tom ještě hůře – je rok od roku finančně vytěsňována ze systému zdravotního pojištění (trvale klesající podíl na celkových výdajích zdravotního pojištění)
a kulhá tak na obě nohy.
Bohužel – můžeme si za to sami. Neumíme potlačit
onen „komunistický manifest“ v nás. Česká stomatologie není ani socialistická ani tržní – je nefunkčním
hybridem. Zdravotní pojištění ji nezvládne financovat
(nejde to v žádné zemi rozvinutého světa) a tržnímu
principu přímých plateb se sami zuřivě bráníme a hledáme argumenty, proč to nejde. Česká stomatologie nemá koncepci. Česká stomatologie si hýčká své
socialistické myšlení, obklopena a svírána světem železných pravidel tržní ekonomiky. Socialistické ceny
a kapitalistické náklady! Nefunkční hybrid. A můžeme si za to sami!
Jednou provždy!
42
1_10.indd 42

Cena „jakékoliv“ výplně nemůže být 200 Kč!

Cena „jakékoliv“ výplně nemůže být ani 400 Kč !!!

Minutová sazba (minutová cena) průměrné zubní
ordinace ČR není ani 10 Kč, není ani 20 Kč, nýbrž
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:05
Ekonomika
v této době atakuje hranici 40 Kč. Polovina zubních ordinací v ČR se pohybuje v intervalu cca 30
– 50 Kč! Polovina zubních laboratoří v ČR se pohybuje v intervalu cca 8 – 13 Kč!

Minutová sazba musí zahrnovat nejen náklady, nýbrž i honorář lékaře a plánovaný zisk!

Termín „minutový náklad“ je historicky zažitým
omylem a v souvislosti s cenovou politikou podniku jde o terminologický a ekonomický nesmysl.
Obávám se toho, že vedení ČSK mne opět nebude
mít rádo, přestože já si jeho práce ve většině ohledů
vážím a je to již drahnou dobu, co jsem cítil potřebu s ČSK bojovat. ČSK má svoji nezastupitelnou úlohu a vedení i představenstvo je povšechně složeno
z odborných i lidských osobností české stomatologie.
Ve vedení komory je spousta skvělých stomatologů…
ale ani jeden ekonom. A takový handicap je znát!
Je chvályhodná snaha ČSK o vyčlenění amalgamových výplní z úhrad zdravotního pojištění. Medializace a zejména argumentace tohoto požadavku však
nebyla šťastná - pro laika nepřesvědčivá, pro ekonoma či podnikatele terminologicky nesrozumitelná
a ekonomicky nekorektní:
Proč chceme v populaci znovu a znovu vzbuzovat dojem, že stomatologové (a spolu s nimi i zubní technici) pracují zdarma, že cena ošetření je tvořena pouze
náklady provozu ordinace a materiálů a že v žádném
případě cena „neobsahuje honorář lékaře“? Proč tvrdošíjně používat ekonomicky nesmyslný výraz „minutový náklad“ namísto korektního „minutová sazba“ či „minutová cena“? Abychom namluvili populaci,
že placená cena ošetření opravdu nezahrnuje žádný
honorář lékaře (technika) a žádný zisk, jen a jen holé
náklady? Nic než náklady? Cožpak cenu čehokoliv
na tomto světě tvoří pouhé náklady, bez honoráře
odborníka, který onu práci vykonává? Co se bojíme
říci???
3. CENA = NÁKLADY + ZISK
4. U stomatologů fyzických osob, kde v nákladech
není zahrnuta hodnota práce lékaře se výšeuvedený vzorec transformuje na CENA = NÁKLADY +
HONORÁŘ LÉKAŘE + ZISK
K čemu je dobré kalkulovat ve stomatologii „minutový náklad“, když ten neobsahuje honorář stomatologa
ani plánovaný zisk? K čemu je nám informace, že „minutový náklad“ je možná cca 20 Kč? K čemu je taková
informace médiím? Když totiž k minutovým nákladům
připočteme honorář stomatologa a plánovaný zisk,
dostaneme kýženou minutovou sazbu (minutovou
cenu) a hodnotu dvojnásobnou, tedy cca 40 Kč.
Proč se bojíme říci národu, že u stomatologa musím
zaplatit nejen provoz ordinace a materiálové náklady,
nýbrž i nikterak levnou práci lékaře, zubního technika
a jejich plánovaný zisk? Proč se bojíme slova „zisk“, zní
snad příliš kapitalisticky? Cožpak může jakákoliv ordinace či laboratoř bez zisku fungovat? Z čeho lze zaplatit drahé technologie moderní stomatologie, když
ne ze zisku?
Proč už konečně neřekneme veřejnosti, že nejdražší část ceny stomatologického ošetření není
„drahý“ materiál, ani „drahé křeslo“, ale drahá práce lékaře a zubního technika?
Dokážeme tuto pravdu říci české veřejnosti? Budeme k tomu mít dost odvahy? Dvacet let po revoluci?
Najde tuto odvahu ČSK? Tímto otevřeně nabízím ČSK
pomoc s odbornou formulací podobného sdělení
a moc bych si přál, aby byla vyslyšena.
Skutečná reálná hodnota
“minutové sazby”
MS - stomatologických praxí
MS
1 decil
(Kč/min)
Ekonomie je exaktní věda, a byť umí být někdy i složitá a nepřehledná, stojí na několika jednoduchých,
obecně známých a navýsost logických pravidlech.
Jsou to pravidla, která ve skutečnosti zná každý stomatolog, každý člen představenstva ČSK, přesto je
nutné je znovu připomenout:
1. Náklady měří a vyjadřují vstupy (nákupy) podnikatele, jeho výstupy měří a vyjadřují ceny (synonymem někdy bývá označení „sazby“ – zpravidla u služeb). Za náklady (výdaje) nakupujeme,
za ceny (sazby) prodáváme!
2. Nelze prodávat za náklady, takový podnik nemůže fungovat, protože:
komorazt # 1 2010
1_10.indd 43
dolní
medián
kvartil
horní
9. decil
kvartil
období
Q 0,1
Q 0,25
Q 0,5
Q 0,75
Q 0,9
2006
19 Kč
25 Kč
31 Kč
39 Kč
47 Kč
2009/10
24 Kč
31 Kč
38 Kč
48 Kč
58 Kč
2013
27 Kč
36 Kč
44 Kč
56 Kč
67 Kč
horní
9. decil
MS - zubních laboratoří
MS
1 decil
(Kč/min)
dolní
medián
kvartil
kvartil
období
Q 0,1
Q 0,25
Q 0,5
Q 0,75
Q 0,9
2007
5 Kč
7 Kč
8 Kč
10 Kč
13 Kč
2009/10
7 Kč
8 Kč
10 Kč
13 Kč
16 Kč
2013
8 Kč
10 Kč
12 Kč
15 Kč
19 Kč
43
4.5.2010 12:13:09
Ekonomika
Jak interpretovat výšeuvedená čísla?
 medián určuje „průměrného“ jedince (zubní praxe či zubní laboratoř)
 v intervalu Q0,25 až Q0,75 se pohybuje 50% jedinců – „běžné hodnoty“
 v intervalu Q0,1 až Q0,9 se pohybuje 80% jedinců –
„smysluplné hodnoty“
Zisk přináší bohatství a bohatství přináší
dobro
Komunistický manifest v nás nám někdy namlouvá,
že ekonomické principy (vytváření zisku) jsou v rozporu s principy mravními či etickými. Je tomu právě naopak – teprve fungující ekonomika umožňuje
společnostem i jednotlivcům prožít svou existenci
bez závažnějších morálních kiksů a karambolů. Historie národů i osudy jednotlivců nám připomínají, že
na scestí scházíme a morálně upadáme především v okamžicích, kdy selhává ekonomika. Naopak – ekonomický růst a ekonomická prosperita
jsou nejlepším obráncem míru, dobra a mezinárodních i mezilidských vztahů.
V následujícím textu bychom mohli popsat stovky
stran „případovými studiemi“ a popsat ekonomickou
úroveň napříč zeměmi světa ve vztahu k mravním
a etickým „indikátorům“, jež lze kvantifikovat. Začali
bychom zeměmi typu Zimbabwe, Kongo či Nigérie
44
1_10.indd 44
na jedné straně a končili zeměmi typu Norsko, Lucembursko či Katar na straně druhé.
Přemýšlivý čtenář již v tuto chvíli nejspíš tuší, jak výmluvné by byly závěry takovýchto „kazuistik“.
Ve statistikách nenajdeme popisnější a univerzálnější ukazatel úrovně země, nežli je dětská úmrtnost. Je
ukazatelem nejenom zdravotnickým, ale především
mapuje celkovou morální a etickou vyspělost populace, kvantifikující jak moc si společnost váží a ochraňuje nový život.
A zatímco v tomto ukazateli (úmrtnost do věku 5 let
dítěte na 1000 narozených) vykazují rozvinuté a bohaté ekonomiky světa cca číslo 3-10 (v ČR cca 4), nejchudší země se pohybují v intervalu 100 – 300!
Uvědomme si zároveň, jak vysoko si stojí Česká republika a nezapomínejme na pokrok, který každoročně
dosahujeme. V roce 1960 byla u nás dětská úmrtnost
na stejné úrovni, jako je dnes například v Číně či Peru.
Podobně jednoznačné je zkoumání závislosti životní úrovně na očekávané délce života. Česká republika patří mezi 10% nejlépe si žijících obyvatel planety
Země a tomu odpovídá i pokrok v očekávané délce života. Čech narozený v roce 2007 má oproti roku 1900
reálnou šanci prožít o 36 let delší a zdravější život. To
vše díky bohatší ekonomice. To vše díky tomu, že lidé
před námi generovali zisk!
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:09
Ekonomika
a pečlivé práce půjdou za lepším – zůstanou vám ti,
kteří o opravdovou stomatologii jeví pramalý zájem.
Je taková vize tím, co skutečně chcete? Jste ochotni zaplatit takto vysokou daň za podceňování
významu ekonomických zákonitostí? Bude vám
v takovéto situaci útěchou hrdý pocit chudého barda,
odmítajícího zabývat se něčím tak přízemním, jako je
ekonomické myšlení?
Jak to vše souvisí se stomatologií v ČR?
Klidně můžeme i nadále v ČR ignorovat ekonomické zákony i skutečné potřeby zákazníků. Stomatolog
může nadále pracovat za 10 Kč za minutu a zubní
technik za 4 Kč. Ekonomické „počty“ nás nemusí zajímat a minutová sazba 38,- pro lékaře či 10,- pro zubního technika nám proto mohou i nadále připadat jako
„nereálné“. Můžeme nevnímat inflaci a růst HDP nemusíme vůbec registrovat.
Nadále můžeme pouze potichu klít nad rostoucími
cenami všech nákladů. Nepřekvapí nás, že našim zaměstnancům nemůžeme zaplatit průměrnou mzdu
(cca 25.800!), ani to, že máme rok od roku stále hlouběji do kapsy.
Nebo vám možná připadá v roli „zdravotníka“ mnohem morálnější a etičtější dělat svou práci dobře
a kvalitně - „lege artis“ a s odpovídající péčí. Ošetřit
méně pacientů, udělat méně protetiky, avšak udělat
je tak nejlépe, jak to jde. Mít více času na každého
jednotlivého pacienta, na každý jednotlivý výrobek
či výkon. Poskytovat moderní péči, přesné i esteticky
dokonalé výrobky a mít k tomu odpovídající technické vybavení. Vydat ze sebe to nejlepší 6-8 hodin denně. Zbytek věnovat rodině, přátelům, sobě a svému
osobnímu rozvoji.
To vše je možné. Nikoliv však bez fungující ekonomiky! Nikoliv se socialistickým způsobem myšlení!
Socialismu NE, optimismu ANO!
Když vyřešíme onu systémovou (socialistickou) krizi
naší stomatologie, ta globální světová ekonomická
krize nás příliš trápit nemusí.
Jakákoliv investice do nových technologií naši finanční situaci paradoxně ještě zhorší – neboť jsme jaksi zapomněli tento přínos zohlednit v cenách naší práce.
Termín „osmihodinová pracovní doba“ se nás netýká
– to bychom nevyšli, a proto pracujeme déle.
A tak - zatímco životní úroveň našich zákazníků i dodavatelů každoročně roste, my se můžeme s prázdnou kapsou utěšovat konejšivým pocitem dobra –
neboť nejsme součástí toho obludného nemorálního
kapitalistického prosperujícího světa – v němž jde jen
o peníze. Koneckonců – stále se to dá nějak zvládnout
– tak budu pracovat ještě o něco rychleji a o další hodinu déle. Proč ne?
Protože taková cesta nikam nevede!
Protože kvantita vylučuje kvalitu. Protože „práce kvapná, málo platná“.
Protože když nebudou zajištěny vaše existenciální
potřeby a příjem vaší rodiny bude ohrožován trvalou reálnou devalvací, vaše „firma“ ani vaše osobnost
nebude moci růst k vyšším metám. Když vás bude
nefungující ekonomika dlouhodobě nutit pracovat
„přesčas“, utrpí osobní vztahy a rodinné i sociální vazby. Ani vaši zákazníci ony velkorysé (levné) ceny neocení – ti co chtějí kvalitu, více času a více vaší pozorné
komorazt # 1 2010
1_10.indd 45
V ČR je nezaměstnanost pod hranicí 10%. Průměrná
rodina ušetří (uloží stranou) měsíčně více jak 3000 Kč.
Průměrný plat je necelých 26 tisíc Kč. Více jak 120 miliard Kč se každoročně prosází (více než 11.000,- na osobu včetně nemluvňat). Asi tak do 9 let doženeme životní úrovní průměr EU (typicky například Itálie).
Jsme součástí Evropské unie, součástí společenství
nejrozvinutějších zemí světa (OECD), součástí svobodného světového trhu. V takovém prostředí už opravdu nemůžeme myslet socialisticky. Dokončeme tu revoluci v nás a věřte … pak nás čekají v pravém slova
smyslu světlé zítřky! <<<
45
4.5.2010 12:13:11
Ekonomika
MANAGEMENT ZUBNÍ
LABORATOŘE
ů
>>> Předmětem zájmu každého zubního technika
- podnikatele jsou bez pochyby tržby. K tomu, abychom zjistili, zda-li je naše zubní laboratoř prosperující
a je-li ekonomicky úspěšná, je nutné rovněž věnovat
nemalou pozornost evidenci nákladů. V tomto prvním díle managementu zubní laboratoře se tedy budeme věnovat podrobné evidencí nákladů. Dozvíme
se, jaké informace z účetnictví bychom měli sledovat,
aby nám bylo účetnictví pomocníkem a neznamenalo pro nás pouze „nutné zlo“.
Ing. R. Šmídová, Ph.D.
č
pů
ě
ře f
ň
ý
ředmětů
ční
ň
vě
ý
č
ň
e
ř ý e
Nutno nejprve podotknout, že k tomu, abychom
dosáhli fungující ekonomiky, bude nepostradatelným článkem řetězce účetnictví spolu s jeho výstupy. Funkčnost účetního výkaznictví však bývá podle
poznatků, které jsme získali v praxi, velmi podceňována. Účetnictví je vedeno pouze „jen aby bylo“, neboli pro potřeby kontrolních orgánů. Účetnictví tak neumožňuje efektivní kontrolu nákladů a výnosů, resp.
příjmů a výdajů, a tím zpětnou vazbu pro rozhodování například v oblasti investic a aktualizací cen výrobků. Příčinou je především to, že spolupráce s účetními obvykle pokulhává. Účetní doklady by neměly
být předávány účetnímu pracovníkovi pouze jednou
za rok, po skončení účetního období, ale pravidelně,
nejlépe po skončení každého měsíce za účelem postupného zpracovávání a zajištění pravidelného reportingu ze strany účetního.
Účetní pracovník však musí získat impuls k tomu, v jakém členění evidovat náklady, resp. výdaje a v jaké podobě poskytovat výstupy z účetnictví právě od Vás.
Výsledkem pak pro Vás bude snazší orientace ve Vaší
ekonomice. Na základě správných výstupů s dostatečnou vypovídací schopností pak bude účetnictví
Vaším pomocníkem při přijímání správných ekonomických a strategických opatření, eventuelně nápravných opatření a při plánování. Pokud účetní pracovník nebude mít pokyny pro členění nákladů (výdajů),
bude rozhodovat o jejich rozčlenění sám a za účelem
dosažení co možná nejvyšší jednoduchosti při zpracování si vystačí se základním členěním na materiál, mzdy a provozní režii. Zubní technik však nebude
schopen z takových údajů zjistit, kolik ve sledovaném
období připadlo z celkové výše materiálu na materiál stomatologický a kolik na materiál režijní. Podobně
nebude obvykle možné z údajů tohoto členění vyčíst,
kolik bylo zaplaceno například za nájemné, energie,
46
1_10.indd 46
pohonné hmoty, služby, školení, pojištění, poplatky
apod., neboť tyto náklady, resp. výdaje budou skryty
v provozní režii.
Aby pro Vás bylo účetnictví pomocníkem s dostatečně přehlednými výstupy, s dostatečnou vypovídací
schopností, které Vám napomohou lépe se orientovat
ve Vaší ekonomice, přijímat ekonomická rozhodnutí
a v neposlední řadě správně kalkulovat ceny, doporučujeme požadovat po Vašem účetním pracovníkovi,
aby členil náklady, resp. výdaje alespoň v následující
struktuře: mzdy za zaměstnance, odvody zdravotního
a sociálního pojištění za zaměstnance, odvody zdravotního a sociálního pojištění za podnikatele (zubního technika), subdodávky, stomatologický materiál,
režijní materiál, odpisy, drobný hmotný majetek, leasing vybavení zubní laboratoře, leasing automobilu,
nájemné, energie, opravy, telefony, poštovné, vedení
účetnictví, úklid (hygiena, praní, odpad), daňové poradenství, marketing, zvyšování odbornosti, cestovné,
pohonné hmoty, pojištění, daně, příspěvky, poplatky,
úroky, ostatní náklady (resp. výdaje).
Zaměřme se nyní na některé položky podrobněji.
Mzdy
Mzdové náklady (výdaje) obvykle tvoří velmi významnou část celkových nákladů (výdajů). Ať už se jedná
o mzdu zaměstnaného zubního technika, účetního
pracovníka nebo manažera (zejména v případě provozování více zubních laboratoří), ze své zkušenosti
mohu potvrdit, že mzdy těchto jednotlivých profesí
se pohybují ve velkém rozpětí. Příčinou tohoto rozpětí však není pouze závislost na určitém regionu – někdy tomu dokonce bývá naopak. Otázkou tedy zůstává, jak mzdy kalkulovat? Málokterý zaměstnanec by se
asi bránil vyšší mzdě, i když mzda není jediným faktorem spokojenosti, a zároveň málokterý zaměstnavatel by se bránil úsporám na straně mzdových nákladů
(výdajů). Důležité je tedy při vyjednávání mzdového
ohodnocení dosáhnout toho, aby zaměstnanec nebyl
nespokojen a zároveň zaměstnavatel ho nepřeplácel.
Jsem zastáncem názoru, že mzda by měla obsahovat
fixní a variabilní složku. Tento systém je velmi výhodný pro zaměstnavatele (i když vyžaduje nepatrně
více administrativy než v případě fixní mzdy) a navíc
motivující pro každého, kdo je schopen ve větší či
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:18
}p{hêtm{
u’™>ê—dB™•–—™>ꓕœ–ŽœdŒ:‘>Ꝙ…œêtm{ê–Ꙝ‘ŒŽ„B†BŒê‰œŒŽ5‘BŒê™„–—‘’–—Œê„ê–Ž™?’˜êˆ–—ˆ—ŒŽ’˜­
>67 ,/E@-Ä
9¾
9D9žA 3:/
;ZÏTÅ_P ^T YdYu OZ ^as e`MYu WLMZ]L_ZÏP ^VWLO
e`MÐ AT_L 81? > eL ^VaËWZ` NPY` # ! 6Ì
?L_Z ^LOL ZM^LS`UP [WL_uÊPV YPU[Z`uaL
YËUuNS ML]Pa L aPWTVZ^_u .PYL UPOYZSZ [WL_uÊVL
aYLuLVNTUP_LV[Z`eP 6Ì
#6Ì
LVÊYuNPYL%
#!6Ì
>70A,
!6Ì
;=:/7:@09œ
>;7 ,?9:>?>0
?@
8¿ >ž.0
/PY_LXPO¼=^[ZW^]Z
;ZO7T[LXT;]LSL_PW%!!"QLc%!!"[email protected]_LXPONe
?28L^L]dVL!"#1]OPV8u^_PV_PW% #!!"QLc% #!#"!PXLTW%Q][email protected]_LXPONe
5LYZ`VZaL!-]YZ_PW% #"QLc% #"PXLTW%M][email protected]_LXPONe
bbbOPY_LXPONe
1_10.indd 47
4.5.2010 12:13:21
Ekonomika
menší míře ovlivnit příjmovost zubní laboratoře. Cílem takového systému je zvýšení efektivnosti práce a pracovního nasazení. Velmi účinný je především u zaměstnaných zubních techniků a manažerů,
může být však spolehlivě aplikován i na ostatní profese.
daně z příjmu. Tyto odpisy však nepřihlížejí ke specifickým podmínkám podniku. Naproti tomu úkolem
účetních odpisů je vyjádření reálného opotřebení
majetku, a proto je způsob jejich výpočtu v pravomoci podniku. Z tohoto důvodu se tedy může výše účetních a daňových odpisů lišit.
Nedílnou součástí hrubé mzdy, která v celé výši zatěžuje náklady (výdaje) zubního technika – podnikatele, je ještě příspěvek na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnance hrazený zaměstnavatelem, a to ve výši
35%. Jedná se o nemalou položku, která zdražuje náklady na zaměstnance, a to velmi podstatně. Nezapomínejme však, že jsou i jiné formy mzdy, které pro nás
mohou být daňově výhodné. V této souvislosti hovoříme především o stravenkách, příspěvcích na penzijní připojištění a na životní pojištění zaměstnance.
Pokud jde o daňové odpisování, můžeme provádět
buď rovnoměrné, nebo zrychlené odpisování. V případě zrychleného odpisování jsou odpisy v prvním
roce nejvyšší a postupně se snižují. Tento způsob odpisování je výhodný v takových případech, kdy potřebujeme během počátečních let uplatnit v nákladech
(výdajích) co nejvíce odpisů.
Materiál
Materiál doporučujeme členit na materiál stomatologický a na režijní materiál. Stomatologickým materiálem rozumíme materiál bezprostředně související s výrobou zubních náhrad. Takovým materiálem
mohou být například sádry, vosky, keramické hmoty, plasty, ale také vrtáky, rotační nástroje, ochranné
pracovní oděvy a podobně. Naproti tomu do režijního materiálu řadíme úklidové prostředky, dezinfekce
a kancelářské potřeby – například papír do tiskárny,
tonery, zálohovací média, tiskopisy.
Subdodávky
Mezi subdodávky patří výdaje zubního technika
za subdodavatelské výkony, výrobky či zboží. Hlavním
reprezentantem subdodávek jsou výdaje za výrobky
a služby jiných zubních laboratoří, jiným druhem subdodávek mohou být výdaje za zvlášť účtovatelné materiály (kovy, komponenty do zásuvných spojů, zirkonové kapny atd.).
Odpisy
Odpisy jsou peněžním vyjádřením částky, o níž se majetek v určitém období opotřeboval. Prostřednictvím
odpisů se systematicky rozkládají původně vynaložené výdaje na pořízení majetku do řady účetních období. Odpisy jsou tedy v penězích vyjádřené opotřebení dlouhodobého majetku, a to hmotného
i nehmotného, které snižuje jeho ocenění a zároveň
vstupuje do nákladů účetního období. Důvodem pro
odpisování je skutečnost, že dlouhodobý majetek se
v závislosti na své povaze užíváním fyzicky i morálně
opotřebovává.
Je však třeba rozlišovat mezi účetními odpisy a daňovými odpisy. Daňové odpisy se vypočítávají pro
daňové účely a jejich výše je uznatelná při výpočtu
48
1_10.indd 48
Výdaje daňově uznatelné versus operativní
výdaje
Na konec bych ráda ještě zubním technikům doporučila rozlišovat mezi daňově uznatelnými výdaji a operativními výdaji. Zatímco daňově uznatelné výdaje
jsou takové výdaje, které uznává zákon o daních z příjmů za výdaje sloužící k dosažení, zajištění a udržení
příjmů, operativními výdaji rozumíme ty výdaje, které svoji povahou odpovídají skutečné operativní, tj.
provozně nutné činnosti zubní laboratoře. Příkladem
výdajů, které nejsou považovány za operativní, jsou
výdaje spojené s automobilem zahrnutým v obchodním majetku, pokud tento neslouží k dovozu a rozvozu výrobků. Zubní laboratoř by totiž vykazovala stejnou příjmovou výkonnost, i kdyby automobil zahrnut
do majetku nebyl, a proto jsou v takovém případě veškeré výdaje spojené s automobilem chápány jako neoperativní. Typickými neoperativními výdaji jsou pak
nákupy ledniček, mikrovlnných trub, varných konvic,
notebooků a mobilních telefonů, které nesouvisí bezprostředně s provozem zubní laboratoře, ale ve skutečnosti jsou například doma u podnikatele. Oddělená evidence (pro vlastní potřebu) operativních příjmů
a výdajů, tedy příjmů a výdajů bezprostředně souvisejících s provozem zubní laboratoře, pak umožní zubnímu technikovi přesnější zhodnocení efektivnosti podnikání.
V případě, že zubní technik provozuje svou činnost ve více provozovnách, je samozřejmě nutné,
aby byly odděleně evidovány tržby i náklady (resp.
příjmy a výdaje) za každou provozovnu zvlášť. Výsledkem je pak schopnost zhodnocení efektivnosti
každé provozovny. <<<
Tento článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného záměru Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace
v praxi z interdisciplinárního hlediska registrovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod evidenčním
číslem MSM 6138439903.
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:23
Přihlášky a další aktuální informace:
5. ročník dentálního veletrhu a konferencí
20. – 21. 5. 2010 / KONFERENCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY
PRAKTICKÉ UKÁZKY A WORKSHOPY PŘÍMO NA VÝSTAVNÍ PLOŠE
laserové svařování / piezochirurgie / mikroskop v dentální laboratoři / ergonomie a další
Vstup na praktické ukázky na výstavní ploše zdarma pro všechny návštěvníky veletrhu InDent.
Vyzkoušejte si prezentované technologie osobně.
VÝSTAVA DENTÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ, MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ
novinky pro ordinaci i laboratoř / široká nabídka přístrojů i materiálů
Pokud máte zájem o volnou vstupenku, kontaktujte nás na [email protected]
.
proslulá dentální party (raut, zábava, soutěže)
Vezměte partu na party a získejte 10% slevu na vstup. Největší parta získá litr domácího kalvadosu.
Zapojte se do soutěží během večera a vyhrajte AUTO s plnou nádrží na víkend.
Podrobnější informace získáte na [email protected]
Generální partner / General partner
Marketingový partner / Marketing partner
Partneři / Partners
Mediální partneři / Medial partners
Záštita / Patronate
ě
ě
1_10.indd 49
ř
ň
ř
č
4.5.2010 12:13:24
Zajímavosti
Dudlík může způsobit šišlání, ale i návyk k cigaretě
Pro mnoho rodičů jsou dudlíky báječným prostředkem, jak dítě rychle a spolehlivě utišit a dopřát mu
pocit bezpečí a jistoty. Dlouhodobé a časté používání
dudlíku však může mít za následek deformaci dásní
i skusu. Pro dítě to znamená vadu řeči.
Děti, které používají dudlík tři roky a déle, mají třikrát
větší pravděpodobnost, že se budou potýkat s vadami řeči než děti, které dudlík neměly. K tomuto závěru
došli autoři americko-chilského výzkumu z University
of Washintgon a Rehabilitacion Club de Leones Cruz
de Sur, který byl publikovaný v časopise BMC Paediatrics.
Vědci navíc upozornili, že dítě, které má prakticky
neustále dudlík v puse, se jen minimálně zapojuje
do konverzace s ostatními dětmi či členy rodiny. Souvislost dudlíků s vývojem řeči potvrzuje i Dana Kutálková, která pracuje na dětském oddělení Nemocnice
na Homolce jako klinická logopedka.
„Pokud dítě používá dudlík dlouho a často, může se
deformovat čelist a následně i skus. Měkká kost se totiž neustálému tlaku dudlíku poddá, a to zvláště v pří-
padě, že dudlík nemá vhodný tvar. Na linii měkké kosti
horní dásně je pak patrný oblouček. I když to není pravidlem, mohou s tím souviset i problémy s výslovností, nejčastěji se sykavkami.
Kromě toho, že dlouhodobé používání dudlíku může
způsobit deformaci dásní, může mít podíl také na nesprávné klidové poloze jazyka, nebo na odlišném způsobu polykání.
„S tím pak souvisí například dýchání ústy a problémy s výslovností,“ vysvětluje logopedka. Upozorňuje i na jinou souvislost. „Dudlík se běžně používá jako
prostředek, jak dítě utišit či doslova umlčet, a je tak
nástrojem pro řešení různých emocí a drobných krizí
dítěte. Může to ovšem v pozdějším věku vést k návyku řešit potíže podobným způsobem, například cigaretou.“
Dodává, že logopedové obecně nevidí používání
dudlíku rádi, ale jeho příležitostné užívání je lepší než
cumlání palečku.
Zdroj: Idnes.cz
První žvýkačka léčila dásně
Archeologové vykopali žvýkací gumu starou pět tisíc
let. Přitom až do druhé světové války byla žvýkačka
takřka výhradně americkou záležitostí a symbolem.
Přestože žvýkací guma se zdá býti poměrně moderním vynálezem, nedávné archeologické výzkumy naznačují, že žvýkačku kousali naši předci dávno před
rokem nula. Tvůrci reklam propagujících žvýkání jako
prevenci zubního kazu budou mít radost – právě
k opečovávání ústní dutiny nejspíše sloužila žvýkačka
i našim praprapředkům.
Objevitelkou toho, co se zdá býti žvýkací „gumou“, je
třiadvacetiletá Sarah Pickinová, britská studentka archeologie. Během archeologické expedice ve Finsku
našla toto zkamenělé cukrátko a i podle otisků zubů
odhadla, že by mohlo jít o žvýkačku. Přesto se prý raději kolegů zeptala, aby se ujistila, že je její podezření
správné a že nejde třeba o nějaký fosilizovaný zvířecí
exkrement. Studentka, která si přivydělává také jako
barmanka, byla jednou z pěti účastníků dobrovolnického programu v Kierkki Centre na západním pobřeží Finska. Výzkumníci z tohoto centra, kam její objev
neprodleně putoval, potvrdili, že jde o sežvýkaný bochánek z březové kůry. „Objev je důležitý zvláště kvůli
dobře zřetelnému otisku zubu na gumě, kterou Sarah
objevila,“ vysvětluje profesor Trevor Brown z Univerzity of Derby, kde Sarah studuje.
Podle prozatímních odhadů a výzkumu zřejmě lidé
z neolitu tuto žvýkačku používali kvůli jejím blahodárným účinkům lékařským. Pravděpodobně pomáhala
50
1_10.indd 50
léčit infekce dásní, obsažený fenol má totiž antiseptické účinky. Nešlo přitom jen o nějakou rozžvýkanou rostlinu, směs nejspíše musela projít varem, aby
se z kůry vyextrahoval dehet. Ten také mohli používat např. k utěsňování a opravám nádob a nástrojů. To,
že lidé žvýkali různé rostliny už v mezolitickém období, se historici ostatně domnívají již delší dobu. Objev
ve finském Kierkki tak spíše potvrdil jejich teorii, než
aby přinesl nějakou revoluci. Stopa žvýkačky nicméně na několik tisíciletí mizí. Pravděpodobné je, že další výskyty nemají na březovou kůru návaznost, ostatně žvýkaní není člověku cizí a tak je pochopitelné, že
si k němu vždy něco více či méně vhodného našel.
Kromě notoricky známého žvýkání tabáku žvýkali
lidé z celého světa lecos. Staří Řekové třeba v ústech
žmoulali pryskyřici ze stromu Pistacia letiscus (není
to pistáciový strom, na kterém rostou lentilky, ale Řečík lentišek), která při žvýkání získá do běla zakalenou
barvu. Tuto pryskyřici dnes známe jako součást tureckého medu.
Severoameričtí Indiáni žvýkali upravenou smůlu ze
smrků. Zajímavější je ale z historického hlediska to,
že středoameričtí Indiáni v Mexiku žvýkali gumu získanou ze stromu Sapodilla, sapotová šťáva totiž obsahuje 15 % gumy a 38 % pryskyřice. Materiálu se
říká chicle, je to hmota bez chuti a škodlivých účinků
na organismus.
Zdroj: www.intelihealth.com
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:25
Zajímavosti
Ústní bakterie matky mohou způsobit smrt plodu
Yiping Han, výzkumný pracovník z oddělení
parodontologie na Case Western Reserve
University School of Dental Medicine, hlásí první
zdokumentovaný případ vztahu mezi matkou
s onemocněním dásní a smrtí jejího plodu.
Výsledky jsou popsány v článku „Term Stillbirth Caused
by Oral Fusobacterium nucleatum,“ v únorovém
vydáni Obstetrics & Gynecology.
Výzkumná laboratoř, kde pracuje Yiping Han je
jednou z mála na světě, kde se zabývají vztahem
ústní bakterie Fusobacterium nucleatum a mrtvě
narozenými dětmi.
Během těhotenství (její první) zažila 35letá matka
nadměrné krvácení dásní, příznak gingivitidy související
s těhotenstvím. Přibližně 75 procent těhotných žen
zažije krvácení dásní v důsledku hormonálních změn.
Krvácení spojené s gingivitidou povolí bakterii vstup
do krve a ta si najde cestu až do placenty. I přesto,
že plodová voda nebyla k dispozici pro testování, si
Han myslí, že i v tomto případě se bakterie dostala
až do placenty. Za normálních okolností se imunitní
systém matky postará o bakterie v krvi dříve, než se
dostanou do placenty. Ale v tomto případě matka
prodělala infekci horních cest dýchacích jen několik
dní před narození mrtvého dítěte. Pitva dítěte
potvrdila přítomnost Fusobacterium nucleatum
v plících a žaludku. Dítě zemřelo na sepsi a zánět
způsobený bakterií. Matce byl odebrán vzorek
zubního plaku. Pomocí porovnání DNA Han našel
schodu bakterií v ústech matky s bakterií v plicích
a žaludku dítěte.
Po ošetření parodontu žena podruhé otěhotněla
a porodila zdravé dítě. Kromě tohoto přímého
přenosu z matky na dítě má tato ústní bakterie vztah
k dalším onemocněním: onemocnění srdce, cukrovka
a artritida.
Výzkumník doporučuje ženám, které uvažují
o těhotenství, postarat se o orální zdravotní problémy
před otěhotněním. Je-li žena již těhotná, měla by
upozornit lékaře na jakékoli krvácení dásní.
Zdroj: www.intelihealth.com
Nízká hladina vitamínu B může zvýšit riziko vzniku
vředů v ústech
Podle studie mají lidé trpící ústními vředy mnohem
nižší příjem vitamínu B12 a kyseliny listové, než je
průměr.
Výzkumníci z University of Connecticut shromáždili
informace o více než 100 lidech, u kterých v minulosti
vznikl vřed v dutině ústní. Ty porovnali se skupinou
lidí účastnících se celonárodního průzkumu, kteří toto
onemocnění nikdy neprodělali.
Skupina s prodělaným vředem měla mnohem nižší
příjem vitamínu B12 a kyseliny listové než je celostátní
průměr. Jiné studie dokonce objevily až nedostatek
vitamínu B12 nebo kyseliny listové u některých lidí
s vředy. U několika pacientů, kde byl nedostatek
těchto látek v těle léčen, bylo prokázáno zmenšení
nebo dokonce i vyléčení vředů.
Vitamín B12 je také nazýván kobalamin. Jedním
z důsledků nízké hladiny vitamínu B12 je
megaloblastická anémie. Lidé s anémií mají nižší
počet červených krvinek. Lidé, kteří nemají dostatek
B12 mohou mít také potíže se spánkem a koncentrací.
Mohou mít pocit únavy, podrážděnosti a deprese.
Kyselina listová neboli vitamín B9, je důležitá pro
mnoho tělesných funkcí. Pravděpodobně nejznámější
je však pro své účinky na vývoj plodu. Těhotné ženy,
které nepřijímají dostatek kyseliny listové, mají vyšší
četnost porodu dětí s defekty neurální trubice, jako je
například rozštěp páteře.
Studie vyšla 7. února v časopisu Journal of Oral
Pathology & Medicine.
Zdroj: www.intelihealth.com
Společnost Hu-Fa Dental a. s. hledá
vedoucího zubního technika
Akciová
společnost
Hu-Fa
Dental
přijme
za nadstandartních podmínek vedoucího zubního
technika.
Součástí pracovní náplně je i realizace školení
a předvádění nových pracovních postupů a materiálů
v zubní laboratoři.
Pro odborný růst jsou zajištěny stáže jak v Evropě, tak
i USA.
komorazt # 1 2010
1_10.indd 51
Požadujeme krativitu, pozitivní přístup, dobré
vystupování, manuální zručnost a znalost anglického
jazyka.
Informace a nabídky včetně životopisu zasílejte
na [email protected]
Zdroj: Hu-Fa
51
4.5.2010 12:13:31
Aktuálně
ANI ŠVÉDSKU „SOCIÁLNÍMU STÁTU“
SE NEVYHNULY REFORMNÍ ZMĚNY
VE FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
ě
Jedním z těchto kroků byla změna systému veřejné
zdravotní péče, která byla uskutečněna v závislosti
na novém národním pojišťovacím systému, který vešel v platnost 1. července 2008.
Švédsko má decentralizované veřejné zdravotnictví.
Role vlády se většinou omezuje na dohlížení na kvalitu lékařské péče. Rozhodující a ekonomickou zodpovědnost má 21 zemských krajů. Ty provozují kolem
osmdesáti nemocnic – včetně všech univerzitních nemocnic – a více než 800 center základní lékařské péče.
Přibližně 85 procent lékařů pracuje ve veřejném sektoru.
>>> Švédsko patří dlouhodobě k nejrozvinutějším
a nejúspěšnějším světovým ekonomikám a zajišťuje
svým obyvatelům nezvykle vysoký životní standard
a sociální jistoty. V celosvětovém měřítku se pravidelně umisťuje na předních místech srovnávacích ekonomických studií. Jeho ekonomický úspěch je založen jednak na dlouhé tradici svobodného podnikání
a technického pokroku založené již v 19. století, jednak
na liberálních ekonomických podmínkách.
V mezinárodním srovnání ekonomických svobod vyniká otevřenost švédského obchodního a investičního prostředí, transparentnost finančního systému,
nezávislost justice a příkladně nízká míra korupce (4.
na světě dle Transparency International).
Jako negativum z hlediska podmínek pro hospodářský růst se naopak pociťuje vysoká míra regulace a vůbec zapojení státu do ekonomiky (podíl výdajů státu
na HDP pravidelně přesahuje 50 % a patří k nejvyšším
v OECD) a přemrštěná sociální ochrana zaměstnanců,
která způsobuje nepružnost pracovního trhu a paralyzuje schopnost podnikatelů reagovat na výkyvy
konjunktury. Změny v této oblasti jsou jednou z priorit současné vlády, která již při jejich realizaci řadu kroků učinila. Uskutečnění dalších potřebných reforem
zbrzdila současná ekonomická krize.
52
1_10.indd 52
Velký rozdíl mezi zubní péčí a zdravotní péčí ve Švédsku je v tom, že pacienti platí vyšší část nákladů
za zubní prohlídky a ošetření. Rovněž za zubní péči
jsou odpovědné zemské kraje, i když od těchto krajů
není vyžadováno, aby tyto služby poskytovaly.
Téměř všechna zubní zdravotní péče je poskytována
dvěma způsoby. Za prvé existují veřejné zubní služby
(NDS), které poskytují bezplatnou zubní péči dětem
do věku 19 let. Tyto zubní služby jsou převážně poskytovány v místních klinikách, které jsou řízené kraji. Děti
a jejich rodiče si mohou vybrat ošetření buď (NDS)
nebo soukromými lékaři. Za druhé dospělí a starší lidé
nemají nárok na bezplatnou péči, ale mohou dostat
dotovanou zubní péči od veřejných zubních služeb
(NDS) nebo zubních lékařů v soukromé praxi. A právě
v této oblasti došlo k výrazným změnám.
Do roku 2008 fungovalo následující schéma pojištění
(1999-2008):
 Základní zubní péče jako prevence, výplně, akutní ošetření bylo částečně placeno ze stanovených
dotací. Osoby ve věku 20 – 29 let měli hrazenou
vstupní prohlídku.
 Existovala volná cenová tvorba s pevnými dotacemi. Zubní lékaři v soukromých praxích si stanovovali své vlastní ceny. Kraje stanovovali ceny pro
všechny kliniky uvnitř kraje.
 Neexistovaly dotace na amalgamové výplně.
 Osoby s určitými chorobami nebo se speciálními
potřebami dostaly dotace prostřednictvím pevné
sumy na zubní péči.
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:46
Aktuálně


Existovaly limity výdajů pro protetická a ortodontická ošetření. V roce 2003 byl limit nastaven
na 600 euro – přes tento limit byla zubní péče dotována pevnou sumou.
Lidé starší 65 let měli 100% dotace pro zubní protetické ošetření na náklady nad 85 euro (2003), vyjma nákladů na materiál.
Pro některá ošetření byla nutná předběžná schválení.
Hlavním záměrem změny schématu zubního pojištění bylo krytí drahých výdajů pro pacienta. Změna také
obsahovala všeobecnou transparentnost ceny materiálů a výrobků zubních techniků. Rovněž pro lepší orientaci cen byly stanoveny tzv. orientační ceny.
ní to pacientům jednoduše porovnat ceny zubní
péče. Orientační ceny jsou sestaveny z ceny ordinace a ceny laboratoře. Při tvorbě těchto cen byly
vládou zohledněny všechny náklady a zisky pro ordinaci a laboratoř. Každým rokem jsou orientační
ceny vládou upravovány.
Náhrady – ne všechny druhy zubní péče jsou hrazeny.
Preventivní péče a léčení onemocnění mají přednost.
Hrazená zubní péče je nákladově efektivní a socioekonomicky výkonná. Pro osoby s dlouhodobým onemocněním určitými chorobami nebo speciálními potřebami je zubní péče dotovaná.
Stejné poplatky u zubní i zdravotní péče
Konkrétní změny od roku 2008:
 Zubní péče pro děti a mladé lidi
Tato péče zůstala téměř beze změn. Každý, kdo
je registrovaný jako obyvatel Švédska má nárok
na bezplatnou zubní péči do a včetně 31. prosince
v roce, kdy dovrší 19 let. Navíc v určitých zemských
krajích Švédska je zubní péče bezplatná o několik
roků déle.
Od 1. června 2009 byl ve Švédsku zcela zakázán
amalgám pro děti a mládež, ale zatím může být
do roku 2012 používán u dospělých pacientů v nemocniční zubní péči za předpokladu, že švédský
národní Úřad zdravotní a sociální péče bude informován před ošetřením.

Zubní péče pro dospělé
Pro dospělé byl zaveden poukaz zubní péče –
každý, kdo je registrovaný jako obyvatel Švédska
ve věku 30-74 let obdrží každý rok poukaz zubní
péče, jehož hodnota je 32€. Osoby ve věku 20-29
a 75 a starší obdrží každý druhý rok poukaz v hodnotě 64€. Výhodu to má v tom, že si příspěvek
za dva roky může pacient čerpat na jednu událost.
Poukaz je možné použit jako částečnou platbu
za preventivní prohlídku u jakéhokoli zubaře nebo
zubního hygienisty nebo jako částečnou platbu
za ostatní zubní péči.

Ochrana proti péči s vysokými náklady
Systém náhrad za vysoce nákladovou péči je stanoven tak, že pokud má pacient náklady na zubní péči v rozmezí 321 € - 1590 € je mu poskytnuta
kompenzace ve výši 50% těchto nákladů a pokud
má náklady převyšující 1590 € je mu poskytnuta
kompenzace ve výši 85% nákladů. Náklady do výše
320 € jsou vždy plně placené pacientem.

Stanovení „orientačních cen“
Byly stanoveny „orientační ceny“ - úroveň kompenzací je založena na těchto orientačních cenách,
které by měly mít cenově regulační efekt a umož-
komorazt # 1 2010
1_10.indd 53
Pokud pacient potřebuje zubní péči jako část dalšího
lékařského ošetření například, když bylo pacientovi
předepsáno ozařování hlavy nebo krku, může mít nárok na zubní péči za stejný poplatek jako u zdravotní péče. Může mít rovněž nárok na určitou zubní péči
za stejný poplatek jako zdravotní péči, jestliže je potřeba ošetření velkého rozsahu nebo časté prohlídky.
Zubní péče pro osoby z jiných zemí
Možnosti obdržení finanční podpory pro zubní péči
ve Švédsku se liší podle toho, z které země osoba pochází. Pro získání takovéto finanční podpory existují
speciální pravidla. Pokud je osoba ve Švédsku na dočasné návštěvě a pochází ze Skandinávie, z Evropské unie, z Lichtenštejnska nebo Švýcarska má nárok
na pohotovostní zubní péči za stejnou cenu, jako pa-
cient pojištěný ve Švédsku. Pokud však není ze Skandinávie, musí mít EU zdravotní kartu, aby tuto zubní péči
mohl obdržet. Mimo jiné děti a mladí lidé ze zmíněných zemí do věku 19 let (přesně do 31. prosince roku,
kdy dovršili 19 let) mají nárok na bezplatnou pohotovostní zubní péči. <<<
Informace jsou čerpány: „EU Manual of Dental Practice
2008”, BusinessInfo.cz – ekonomická charateristika země,
Sverige Folktandvard info.
překlad: Naděžda Kroupová
53
4.5.2010 12:13:52
Zajímavosti
HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
č
č
>>> S posvátnou úctou otvíráme jednu z učebnic,
podle které se učili naši evropští kolegové ještě v monarchisticky uspořádaném světě. Tato učebnice, jako
jedna z prvních uvádí veškerou tehdy dostupnou literaturu, včetně zlatnických a zubotechnických listů
z Evropy a zámoří. Z pohledu historického, popisuje
nejnovější technické postupy z přelomu předminulého století.
Učebnice vznikala v létech 1898 – 1905. V této době
sice existovaly fotografie a fotoaparáty, ale jejich optika neumožňovala snímat malé zubní detaily a převod
fotografií do tisku byl prakticky nemožný. Proto v této
učebnici můžeme obdivovat ilustrátorské umění, které přesně vyobrazuje daný pracovní postup. Princip každého pracovního postupu je na první pohled
z ilustrace zřejmý a technicky pochopitelný. Barevné
ilustrace a vazba, dělali z této učebnice opravdu do-
konalý prostředek na vzdělávání tehdejších zubních
techniků.
Zubní technici prováděli popisované zubní náhrady
v zubních dílnách (v zubních technikách) a ti zkušenější otiskovali a nasazovali práce pacientům v technických prostorách (zubotechnických ordinacích).
Kvalifikaci k tomuto řemeslu získávali učebním poměrem, absolvováním specializačních kurzů, a skládáním
mistrovských zkoušek. Vysokoškolské studium se tímto technickým studiem zabývalo pouze okrajově, což
přes vysokou současnou vyspělost oboru přetrvává
v některých zemích EU dodnes. <<<
pokračování příště
č
ů
ý e
e
ý
ý e
ý e
ů se
ů
řenosem,slee ý e
dílů
54
1_10.indd 54
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:13:54
|vrn†ĻshyqrvwĻdĻhvwhwlndĻvq›pdf›fkĻq†kudg
gh†oq›ĻsurĻy¬hfkq|ĻlqglndfhÝ
īĻ|}wx·hq›Ļwrw†oq›fkĻvq›pdf›fkĻq†kudgĻ
īĻshyq–q›ĻrsudyĻvq›pdf›fkĻq†kudg
īĻq›pdf›Ļq†kudg|ĻqdĻlpsodqw†w|
īĻrsoq–q›Ļvwdydm›f›fkĻvq›pdf›fkĻq†kudgĻĻ
Ļ rĻgdo¬›ĻŽohq|
dvwĻsolqwĻpǛ·n|Ļuhsuh}hqwxm›Ļhihnwlyq›Ļ
Çh¬hq›ĻsurĻvwrpdwrorj|áĻnwhǛĻfkw–m›Ļsdflhqw³pĻ
qde›gqrxwĻĻshyq–m¬›ĻdĻhvwhwlŽw–m¬›Ļvq›pdf›Ļ
q†kudg|ÜĻ
}dy†g–f›Ļdnfh
ËĂÊĻ
}gdupd
dvwĻsolqw Ļe|oĻvshfl†oq–Ļy|ylqxwĻmdnrĻvloqµáĻhvwhwlfnµáĻ
nrpiruwq›áĻ yo†nqhpĻ }hv›ohqµĻ v|vw“páĻ nwhuµĻ mhĻ pr·q“Ļ
}dkuqrxwĻ grĻ yµure|Ļ sro|phwk|oðphwkdfu|odwry“Ļ su|vð
n|ÇlfhÜĻdvwĻsolqwĻy|x·›y†Ļy|ohs¬hq†Ļhðvnhoq†Ļyo†nqdáĻ
nwhu†ĻmvrxĻvshfl†oq–Ļr¬hwÇhqdĻdĻlpsuhjqry†qdĻsu|vn|ð
Çlf›ĻyĻwhfkqlfn“pĻsurfhvxĻ}dml¬®xm›f›pĻkrprjhqlwxĻ
vĻgrnrqŽhqrxĻdnu|o†wryrxĻsu|vn|Çlf›Ü
sodwq†ĻgrĻÌÓÜÏÜĻËÓÊÓĻ
µkrg|ÝĻ
īĻ†·hĻvhĻnhĻy¬hpĻsro|phwk|oðphwkdfu|o†wryµpĻsu|vn|Çlf›p
īĻy|¬xmhĻshyqrvwĻq†kudg|Ļd·ĻrĻÌÓÓĕ
īĻ|vrn†ĻhvwhwlndĻðĻsrx·›y†Ļwudqvoxfhqwq›Ļyo†nqdáĻsrĻdsolndflĻĻ
Ļ qhylglwhoq†
īĻlrnrpsdwleloq›ĻðĻqhrevdkxm›ĻnryĻ
īĻhqŽ›áĻy›fhĻnrpiruwq›ĻdĻohkŽ›Ļq†kudg|Ļeh}Ļnryry“ĻæsǛfkxw–å
īĻ|wyrǛwhĻvloq“áĻsux·q“áĻnrpiruwq›ĻdĻfhqry–ĻsÇlmdwhoq“Ļq†kudg|Ļ
īĻy–wohpĻwxkqrxf›ĻwhfkqrorjlhĻ
īĻqdgq–m¬›ĻqdĻ}sudfry†q›ĻdĻsrx·lw›ĻrsurwlĻnryryµpĻdowhuqdwly†p
īĻ}hĻsrx·›wĻyĻu³}qµfkĻvlwxdf›fkĻ
īĻǛ·ndĻ}ĻÊĻedohq›Ļy|vwdŽ›ĻqdĻËĻsurw“}|
s
|
groqrvwĻsurwlĻsudvnqxw›
ÌÓÓ
ËÌÑáÑĻdĻ
d·
ËÐÊáÏĻd
ËÎÓ
ËÓÓ
ÊÎÓ
ÐÎáËĻd
d·
ÑÌÜËĻdĻ
ÊÓÓ
ÎÓ
Ó
}5Ž‘ˆê
ˆ–Bˆ‘>ê‘5‹•„‡œ
{•„‡Œ:‘Bê
‘5‹•„‡œ
xðdĻhqwdoĻdÜĻvÜáĻrudyq›ĻÒÓÒáĻwurnrylfhĻĻĻĻĻĻĻĻĻzzzÜkxidÜf}ĻĻĻĻĻĻĻĻremhgqdyn|ÿkxidÜf}ĻĻĻĻĻĻĻĻhoÜÝĻÎÐÐĻÒËÏĻËËÏĻòĻÑĻ
Ļ
f t li t i dd 1
1_10.indd 55
ĻĻĻĻĻĻĻĻĻ
Ļ
d{ÝĻÎÐÐĻÒËÏĻËÓÎ
23 4 2010 9 03 19
4.5.2010 12:14:14
Poradna
ZEPTALI JSME SE NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ
ě
>>> Co se může stát provozovateli NZZ, který
nemá osvědčení nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání?
Pokud se takto stane a příslušný krajský úřad zjistí tuto
skutečnost tak podle odstavce 1, §13 zákona 160/1992
Sb. orgán příslušný k registraci zruší registraci, jestliže
a) provozovatel nestátního zařízení pozbyl osvědčení nebo souhlas nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních
předpisů (to je zákon 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti.
b) o to provozovatel nestátního zdravotnického zařízení požádal.
Jaké povinnosti vyplývají provozovateli NZZ,
pokud má ustanoveného odborného zástupce?
A jak to je v případě, že se jedná o společnost
s ručením omezeným a odborný zástupce je společníkem?
Je-li ustanoven odborný zástupce, musí být sepsána
pracovně právní smlouva nebo jiná dohoda podle zákoníku práce. Pracovní poměr nebo pracovně právní
vztah provozovatele k odbornému zástupci je třeba
doložit (př. pracovní smlouvou). Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným a odborný zástupce je
společníkem, smlouva být nemusí.
Může provozovatel zubní laboratoře NZZ, pokud
se jedná o lékaře, vykonávat odborný dohled nad
zubním technikem, který nemá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu?
Na tento dotaz bylo právníkem krajského úřadu přislíbeno, že k této problematice zpracuje právní analýzu,
kterou zašle na sekretariát. Zatím máme k této problematice k dispozici vyjádření na stránkách Ministerstva
zdravotnictví, kde otázka a následná odpověď zní:
(zkrácená forma) celý dotaz:
Může lékař vykonávat odborný dohled nad zdravotnickým pracovníkem, který nemá osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu?
Dle § 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání pod odborným dohledem považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný
odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto
činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který
tento zdravotnický pracovník určí. V praxi to obvykle funguje tak, že pokud v ordinaci pracuje sestra bez
osvědčení, dohlíží na ní sestra z vedlejší ordinace, kte-
56
1_10.indd 56
rá držitelkou osvědčení je. V rozsahu léčebných a diagnostických činností (tj. činností, ke kterým je lékař
způsobilý) může poskytovat odborný dohled také lékař, samozřejmě za předpokladu, že je sám způsobilý
k samostatnému výkonu povolání.
Může být tedy lékař odborným zástupcem pro
činnost zubního technika?
Asistent zubního technika pracuje na základě indikace
zubního lékaře a může pracovat i pod odborným dohledem zubního lékaře.
Lze odborný dohled považovat za totéž, co je odborný zástupce?
Předem je nutné konstatovat, že ,,odborný dohled“
a ,,odborný zástupce“ nejsou totožné pojmy. Odborný
zástupce je upraven zákonem č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pro
výkon této funkce jsou stanoveny přísné podmínky.
Odborný dohled je stanoven zákonem č. 96/2004
Sb. v platném znění. Podle ustanovení § 4 odst. 4 poslední věta zákona 96/2004 Sb. může odborný dohled vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut
v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání, rozsah těchto činností stanoví prováděcí
předpis (vyhláška 424/2004 Sb.). Zubní lékař může být
odborným zástupcem i pro zubní laboratoř zpravidla
v případech, kde jsou zaměstnáni asistenti zubního
technika. Zubní lékař v případě, že v zubní laboratoři
již není žádný další pracovník- asistent zubního technika, nemůže mít registraci na provozování zubní laboratoře.
Je tedy nutné rozlišovat, co odborně garantuje a co
sám vykonává. Rozsah odborné přípravy zubního lékaře neodpovídá rozsahu odborné přípravy pro získání odborné způsobilosti zubního technika. V § 7
odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění, je
uvedeno, že za výkon povolání zubního lékaře s odbornou způsobilostí se mimo jiné považuje i protetická péče v oblasti péče o zuby. Zde podle názoru MZ
ČR jsou zákonem č. 96/2004 Sb. upravené podmínky
pro výkon činností nelékařského pracovníka, v tomto
případě zubního technika, a rozsah získané přípravy
na výkon povolání zubního lékaře rozsahem nepokrývá odbornou přípravu nelékařských pracovníků. Skutečnost, že podle § 7 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. se
výkonem povolání zubního lékaře rozumí i protetická
péče v oblasti péče o zuby koresponduje se skutečností, že nelékařští zdravotničtí pracovníci vykonávají
činnosti v řadě případů na základě indikace lékaře. Bez
indikace zubního lékaře to jsou pak činnosti specialistů zubních techniků (§ 82 Vyhláška 424/2004 Sb.). <<<
komorazt # 1 2010
4.5.2010 12:14:28
Ě
ř
ř
ř
·Ü×ÙèÙ¡àݔîlçßÕè”êl×ٔÝâÚãæáÕ×l ”êãàÙÞèْ¦¤¢’§¦ª’¤£¨’§§¥ ”äæãÜàcØâdèٔçݔëÙÖãêc”çèæXâßí”âՔÕØæÙçٔ
ééé ä×àÛåÚÓé Õì¡Ö×àæÓޞ”âÙÖã”âXç”âÕê„èÝêèٔâՔêÙàÙèæÜ鮔
»àÖ×àæ’ÁåæäÓèӒ¤¢£¢’è’ÖáÔb’á֒¤¢ ’Ÿ’¤¤ ’§ ž’âÓèÛÞáà’À³¤ž’åæVà×ݒ¤¤¥ 1_10.indd 57
4.5.2010 12:14:34
Seznam inzerentů
INTERDENT
Laborator˘
Akce
®
0RO¬VÓCE¬INFORMACÓ¬VOLEJTE
¬¬¬¬
NEBO¬NAVÝTIVTE¬NAÝE¬WEBOVϬSTRÉNKY
WWWETKONDE¬PĢÓPADNđ¬WWWSTRAUMANNCZ
WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály,
neobsahuje berylium.
Složení: Ni 65,0 %, Cr 22,5 %, Mo 9,5 %, Si 1,0 %, Nb 1,0 %, Fe 0,5 %, Ce 0,5 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 180. Tavící interval: 1250–1310 °C. Licí teplota: 1420 °C.
WAK (25–600 °C): 14,0.
1.000 g + 250 g ZDARMA
Jarní nabídka
a
novink
2010
PRESTO AQUA LUX
Vzduchová turbína s vodním chlazením a světlem LED:
• nevyžaduje žádné mazání
• 320.000 ot/min.
• otočný násadec o 360°
• nehlučná a bez vibrací
• jedinečný protiprachový mechanismus
• integrované světlo LED
59.900,- Kč
uˆ’‡ˆ•‘?OBꗈ†‹‘’’ŠŒˆêjhkêjht­
˘ CENA:
AKCNÍ
Platí do vyprodání zásob.
Složení: Co 64,0 %, Cr 28,65 %, Mo 5,0 %, Si 1,0 %, Mn 1,0 %, C 0,35 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 350. Tavící interval: 1320–1350 °C. Licí teplota: 1460 °C.
1.000 g + 100 g ZDARMA
˘ CENA:
AKCNÍ
ů ě
ř
ř
ě
ř
ď
ř
č
ě
ě
ů
ř
ř
ř
ř
ř
č ě
č
ě
ě
ř
0ĢESN⬬
3E¬ SVâMI¬ ¬ ¬ SNÓMACÓMI¬ BODY¬ ZA¬ VTEĢINU¬ STANOVUJE¬
SCANNER¬ETKON¬ZCELA¬NOVϬSTANDARDY¬
0RECIZNOST¬ A¬ VYVÉäENOST¬ NAÝICH¬ FRÏZOVACÓCH¬ PĢÓSTOJī¬ JE¬
NATOLIK¬DīKLADNɬäE¬NEPĢESNOST¬ZHOTOVENâCH¬PRACÓ¬JE¬MENÝÓ¬
NE䬬MIKRONī
Platí do vyprodání zásob.
ě
č
ř
č
ř
ě
ř
ůč
ůč
řů
WIRONIT LA
42.900,- Kč
ě
ř
ů
ř
2YCHLâ
0OUZE¬ ¬ VTEĢIN¬ VĎETNđ¬ KALIBRACE¬ A¬ SNÓMKU¬
MODELU¬STAĎÓ¬K¬VYTVOĢENÓ¬NÉVRHU¬$ÓKY¬INTERNETU¬
MÉME¬6AÝE¬DATA¬JIä¬ZA¬NđKOLIK¬VTEĢIN¬0O¬JEJICH¬
ZPRACOVÉNÓ¬ A¬ VâROBđ¬ 6ÉM¬ ZAÝLEME¬ KONSTRUKCI¬
SPđÝNâM¬KURâREM¬
Ideální kov pro sponové náhrady, díky vysoké stabilitě je aktivování spon bezproblémové.
47.900,- Kč
ěř
ě
ř
ě
5äIVATELSKY¬PĢÓVđTIVâ
.AUĎTE¬ SE¬ VYTVÉĢET¬ MODELY¬ #!$#!-¬ ZA¬
JEDINâ¬DEN¬n¬I¬BEZ¬PĢEDCHOZÓ¬ZNALOSTI¬PRÉCE¬
NA¬#!$#!-¬POĎÓTAĎI¬3TAĝTE¬SE¬OPRAVDOVâM¬
#!$#!-¬ODBORNÓKEM¬S¬POMOCÓ¬TECHNOLOGIE¬
ETKON¬:AĎNđTE
WIRONIT
Můžete si zvolit mezi 2 typy mikromotorů (Torque
a Compact) a 3 typy ovládání: stolní, kolenní a věžové.
č
ů
ř
ř
1.000 g + 200 g ZDARMA
ULTIMATE XL
č
ů
.EJNOVđJÝÓ¬TECHNOLOGIE¬PRO¬LABORATOĢE¬UäIVATELSKY¬PĢÓVđTIVâ¬RYCHLâ¬PĢESNâ
Chromkobaltová slitina bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro
fazetování pryskyřičnými materiály.
Složení: Co 60,2 %, Cr 25,0 %, W 6,2 %, Mo 4,8 %, Si < 2,0 %, Mn < 2,0 %, Ga 2,9 %.
Hmotnost: 8,5 g/cm3. Tvrdost HV 10: 280. Tavící interval: 1360–1400 °C. Licí teplota: 1500 °C.
WAK (25–600 °C): 14,2.
52.884,- Kč
• bezuhlíkový laboratorní mikromotor
• točivý moment: 6 a 8,7 Ncm (modely Compact a Torque)
• otáčky: 1.000 až 50.000 ot./min.
• velmi lehký, ergonomický design, minimální hlučnost a vibrace
• patentovaný protiprachový mechanismus
• automatické sledování rychlosti, zpětná vazba a kontrola motoru
• autodiagnostika
ě
SCANNER¬A¬FRÏZOVACÓ¬STROJ
Platí do vyprodání zásob.
WIROBOND 280
ř
ě
ě
ř
č
Univerzální slitina pro sponové i kombinované práce.
Složení: Co 63,5 %, Cr 29,0 %, Mo 5,0 %, Si 1,2 %, Mn 0,6 %, C 0,25 %.
Hmotnost: 8,2 g/cm3. Tvrdost HV 10: 360. Tavící interval: 1300–1340 °C. Licí teplota: 1450 °C.
PRESTO AQUA II
ř
č
Platí do vyprodání zásob.
ř
č
č
BELLAVEST SH
č
ě
č
č
č
č
č
Pevná zatmelovací hmota s možností konvenčního i rychlého vyhřívání, vhodná i pro odlévání
bez kovového licího kroužku. Mísí se s tekutinou BegoSol HE.
˘ CENA:
AKCNÍ
46.560,- Kč
ů ě
1.000 g + 100 g ZDARMA
• vzduchová laboratorní turbína s vodním
chlazením
• nevyžaduje žádné mazání
• 320.000 ot./min.
• otočný násadec o 360°
• nehlučná a bez vibrací
• jedinečný protiprachový mechanismus
42.090,- Kč
12,8 kg (80×160 g) + 1,6 kg ZDARMA
ř
Platí do vyprodání zásob.
ů ě
MADE IN JAPAN
ř
WIROFINE
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené akce jsou platné do 31. 6. 2010.
Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se
s tekutinou BegoSol K.
LIEHMANN CZ, s.r.o.
Černomořská 3, 101 00 Praha 10, Česká republika
Tel./fax: +420 271 740 423, 271 742 716
e-mail: [email protected]
Expert
Perfection®
NSK EUROPE GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 8, D-65760 Eschborn, Germany, Tel.: +49/6196/77606-0, fax: +49/6169/77606-29
NAKANISHI INC., 700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan, Tel.: +81 (0) 289 643 380, fax: +81 (0) 289 625 636
www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz
18 kg (45×400 g) + 2 kg ZDARMA
INTERDENT • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • [email protected] • www.interdent.cz
LIEHMANN CZ, s.r.o.
strana 2
Incheba Expo Praha
strana 5
ě
Platí od 1. 6. 2010
do vyprodání zásob.
Zmûny vyhrazeny.
č
ě
č
ě
č
ř
č
č
#!$#!-¬TECHNOLOGIE¬OD¬lRMY¬3TRAUMANN¬ÂSPđCH¬JE¬SOUĎÉSTÓ
INTERNDENT
strana 19
Straumann
strana 23
Complete Dental
strana 26 - 27
Výprava za lepším.
}p{hêtm{
NOVINKY
u’™>ê—dB™•–—™>ꓕœ–ŽœdŒ:‘>Ꝙ…œêtm{ê–Ꙝ‘ŒŽ„B†BŒê‰œŒŽ5‘BŒê™„–—‘’–—Œê„ê–Ž™?’˜êˆ–—ˆ—ŒŽ’˜­
Nyní k dispozici jako
upgrade:
> Ceramill Artex®
> Ceramill-M-Plant
abutment
CAD/CAM vyhovující přirozeným požadavkům
Pryč z „džungle CAD/CAM“ – vzhůru dentálním „potravním
řetězcem“ – se systémem Ceramill k ekonomické
a z hlediska zubní techniky pohodlné výrobě konstrukcí.
>67,/E@-Ä
9D9žA3:/9¾
;ZÏTÅ_P ^T YdYu OZ ^as e`MYu WLMZ]L_ZÏP ^VWLO
e`MÐ AT_L 81? > eL ^VaËWZ` NPY` # ! 6Ì
?L_Z ^LOL ZM^LS`UP [WL_uÊPV YPU[Z`uaL
YËUuNS ML]Pa L aPWTVZ^_u .PYL UPOYZSZ [WL_uÊVL
aYLuLVNTUP_LV[Z`eP 6Ì
Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com
#6Ì
LVÊYuNPYL%
#!6Ì
>70A,
Inteligentní konstrukční
software s jednoduchým
pracovním postupem
(workflow) a virtuálním
artikulátorem.
Komfortní a rychlý
optický strip light
scanner, dostupný v
poloautomatické
a automatické verzi.
d-lab24.com
Cacan CZ, s.r.o.
strana 33
Krbec Dent
strana 35
Precident
strana 40
Kompaktní CNC frézovací
jednotka pro práci přímo
v laboratoři, zpracovávající
zirkonoxid, vosk a dentální
pryskyřici.
Frézovací centrum pro
široký okruh indikací a
přesný okrajový uzávěr.
Veškeré uživatelské know-how v e-learningové podobě.
Bližší informace na adrese: www.amanngirrbach.com
5. ročník dentálního veletrhu a konferencí
bbbOPY_LXPONe
Dentamed
strana 47
Vzdělávací pobyty
s luxusními službami inclusive
Revoluční kalkulace
pro revoluční období 2010-2015
|vrn†ĻshyqrvwĻdĻhvwhwlndĻvq›pdf›fkĻq†kudg
;=:/7:@09œ
>;7,?9:>?>0?@
8¿>ž.0
;ZO7T[LXT;]LSL_PW%!!"QLc%!!"[email protected]_LXPONe
?28L^L]dVL!"#1]OPV8u^_PV_PW% #!!"QLc% #!#"!PXLTW%Q][email protected]_LXPONe
5LYZ`VZaL!-]YZ_PW% #"QLc% #"PXLTW%M][email protected]_LXPONe
Henry Schein Dental s.r.o.
strana 41
Přihlášky a další aktuální informace:
!6Ì
/PY_LXPO¼=^[ZW^]Z
Henry Schein Dental s.r.o.
Libušská 210
14200 Praha 4
Tel: 541 426 880
Fax: 541 426 899
[email protected]
www.hsdental.cz
. . . krok po kroku, rok po roku k tržním cenám!
gh†oq›ĻsurĻy¬hfkq|ĻlqglndfhÝ
Ě
īĻ|}wx·hq›Ļwrw†oq›fkĻvq›pdf›fkĻq†kudgĻ
īĻshyq–q›ĻrsudyĻvq›pdf›fkĻq†kudg
īĻq›pdf›Ļq†kudg|ĻqdĻlpsodqw†w|
īĻrsoq–q›Ļvwdydm›f›fkĻvq›pdf›fkĻq†kudgĻĻ
Ļ rĻgdo¬›ĻŽohq|
20. – 21. 5. 2010 / KONFERENCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY
dvwĻsolqwĻpǛ·n|Ļuhsuh}hqwxm›Ļhihnwlyq›Ļ
Çh¬hq›ĻsurĻvwrpdwrorj|áĻnwhǛĻfkw–m›Ļsdflhqw³pĻ
qde›gqrxwĻĻshyq–m¬›ĻdĻhvwhwlŽw–m¬›Ļvq›pdf›Ļ
q†kudg|ÜĻ
PRAKTICKÉ UKÁZKY A WORKSHOPY PŘÍMO NA VÝSTAVNÍ PLOŠE
laserové svařování / piezochirurgie / mikroskop v dentální laboratoři / ergonomie a další
Vstup na praktické ukázky na výstavní ploše zdarma pro všechny návštěvníky veletrhu InDent.
Vyzkoušejte si prezentované technologie osobně.
novinky pro ordinaci i laboratoř / široká nabídka přístrojů i materiálů
Pokud máte zájem o volnou vstupenku, kontaktujte nás na [email protected]
.
proslulá dentální party (raut, zábava, soutěže)
Vezměte partu na party a získejte 10% slevu na vstup. Největší parta získá litr domácího kalvadosu.
Zapojte se do soutěží během večera a vyhrajte AUTO s plnou nádrží na víkend.
µkrg|ÝĻ
Marketingový partner / Marketing partner
Mediální partneři / Medial partners
Partneři / Partners
ËĂÊĻ
Nově
odlety:
ËÌÑáÑĻdĻ
d·
ËÐÊáÏĻd
ËÎÓ
ř
Revoluční ceny*:
R
ÑÌÜËĻdĻ
}5Ž‘ˆê
ˆ–Bˆ‘>ê‘5‹•„‡œ
»àÖ×àæ’ÁåæäÓèӒ¤¢£¢’è’ÖáÔb’á֒¤¢ ’Ÿ’¤¤ ’§ ž’âÓèÛÞáà’À³¤ž’åæVà×ݒ¤¤¥ {•„‡Œ:‘Bê
‘5‹•„‡œ
Ļ
Indent
strana 49
ĻĻĻĻĻĻĻĻĻ
Ļ
Odborná náplň
Bohatá dokumentace
Vždy něco navíc
Náš vzdělávací pobyt vždy zahrnuje nejen
přednášky. Navštívíte též místní zdravotnické zařízení a budete moci diskutovat
s místními lékaři. Budete moci porovnávat
zdravotnictví napříč světem – z klinického
i ekonomického pohledu. Naše pobyty vás
obohatí i odborně -.
Po návratu domů obdržíte poštou obsáhlé materiály dokumentující odbornou část
pobytu, s naší garancí daňové uznatelnosti! K tomu navíc několik vzpomínkových
tištěných fotografií i bohatý fotoarchiv na
CD, aby jste si mohli vždy připomenout,
jak krásné to bylo -.
Našich zákazníků si opravdu vážíme,
a proto můžete čekat vždy něco navíc:
V průběhu pobytu tradiční tričko, ke konci drobný suvenýr „na památku“. Po návratu (spolu s fotodokumentací) žetony DentalPlus v hodnotě 1000,- . Vždy něco navíc -.
Cena zahrnuje:
„
hodnotu vlastní publikace
„
korespondenční a telefonické poradenství ve věci
„
vyhotovení nákladových a cenových kalkulací
„
garanci správnosti
zavedení účetní metodiky, dle standardů
předkládaného manuálu
d{ÝĻÎÐÐĻÒËÏĻËÓÎ
Hu-Fa Dental a. s.
strana 55
FORMÁT
ZÁKLADNÍ
CENA
Renishaw s.r.o.
strana 57
CENA
PARTNER
-30%
Česká stomatologická akademie
strana 59
Česká stomatologická akademie
strana 60
KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR
distribuce
10. 5.
28. 9.
11. 12.
CENA
VZDĚLÁVÁNÍ
-60%
reklama A4
21 x 30 cm
32 000,-
22 400,-
14 400,-
reklama 1/2 A4
21 x 15 cm
17 000,-
11 900,-
7 600,-
reklama 1/3 A4
21 x 10 cm
12 000,-
8 400,-
5 200,-
PR článek
1 strana
21 x 30 cm
16 900,-
11 830,-
90 cm2
4 900,-
3 430,-
A4
3,50,-
2,50,-
box - novinky
www.dentalplus.cz
Česká stomatologická akademie, Františka Nohy 1096, Rumburk, tel.: 412 384 013, [email protected], www.dentalcare.cz/kalkulace
MEDIAPLÁN ČASOPISU DENTAL PLUS 2010
podklady pro reklamu
redakční uzávěrka
ve formátu PDF
12. 4.
23. 4.
27. 8.
11. 9.
11. 11.
26. 11.
PREZENTACE
vkládání
* Běžná cena 4.500,- (s DPH).
Slevy na „revoluční kalkulace“ platí jen při
objednávce kalkulací na následujících 5 let.
č
xðdĻhqwdoĻdÜĻvÜáĻrudyq›ĻÒÓÒáĻwurnrylfhĻĻĻĻĻĻĻĻĻzzzÜkxidÜf}ĻĻĻĻĻĻĻĻremhgqdyn|ÿkxidÜf}ĻĻĻĻĻĻĻĻhoÜÝĻÎÐÐĻÒËÏĻËËÏĻòĻÑĻ
1_10.indd 58
50% sleva v roce 2010, cena 2.250,5
40% sleva v roce 2011, cena 2.700,4
3
30% sleva v roce 2012, cena 3.150,20% sleva v roce 2013, cena 3.600,2
10% sleva v roce 2014, cena 4.050,1
ééé ä×àÛåÚÓé Õì¡Ö×àæÓޞ”âÙÖã”âXç”âÕê„èÝêèٔâՔêÙàÙèæÜ鮔
1
2
3
Před odletem (odjezdem) obdržíte detailní informace o destinaci i bližší pokyny k odletu. Přivítáme vás na letišti a náš
tým cestuje s vámi – tam i zpět. Zpravidla máte k dispozici po celou dobu pobytu zvláštního delegáta CK. S námi se neztratíte -.
Kalkulujte tržně! Za 5let ušetříte 6.750,K
ÐÎáËĻd
d·
ÊÓÓ
·Ü×ÙèÙ¡àݔîlçßÕè”êl×ٔÝâÚãæáÕ×l ”êãàÙÞèْ¦¤¢’§¦ª’¤£¨’§§¥ ”äæãÜàcØâdèٔçݔëÙÖãêc”çèæXâßí”âՔÕØæÙçٔ
číslo
Postaráme se o vás
Objednáte-li se v předstihu, můžeme
naše pobyty lépe plánovat a proto vás za
to odměníme. Obdržíte praktický a hodnotný dárek – taktéž v předstihu. Dalokohled, digitální fotoaparát či GPS navigace
se hodí každému cestovateli -.
ÊÎÓ
Ó
ř
1. moment dárek
ř
ËÓÓ
ř
ň
3/ 2009
&GPVCN2NWUAKPFF
ÌÓÓ
ÎÓ
ě
2/ 2009
Katalog
Katalog
vzdělávacích
Katalog
vvzdělávacích
ČR a
akcí,
zahraničí
akcí,
vvzdělávacích
akcí,pobytů
pobytů a konferencí
pobytů
ČR a zahraničí
a konferencí
a konferencí
v ČR a zahraničí
Třikrát ročně obdržíte poštou aktuální katalog DentalPlus, s nejširší nabídkou
vzdělávacích pobytů ze všech koutů světa, vždy šité na míru pro skupinu „dental
i medical“ – vybere si opravdu každý. Objednat se můžete jakkoliv – poštou, emailem i telefonicky. Nejlépe ihned -.
S námi si vždy vyberete
groqrvwĻsurwlĻsudvnqxw›
Záštita / Patronate
ě
1/ 2009
ze Slovenska
a Vídně
sodwq†ĻgrĻÌÓÜÏÜĻËÓÊÓĻ
īĻ†·hĻvhĻnhĻy¬hpĻsro|phwk|oðphwkdfu|o†wryµpĻsu|vn|Çlf›p
īĻy|¬xmhĻshyqrvwĻq†kudg|Ļd·ĻrĻÌÓÓĕ
īĻ|vrn†ĻhvwhwlndĻðĻsrx·›y†Ļwudqvoxfhqwq›Ļyo†nqdáĻsrĻdsolndflĻĻ
Ļ qhylglwhoq†
īĻlrnrpsdwleloq›ĻðĻqhrevdkxm›ĻnryĻ
īĻhqŽ›áĻy›fhĻnrpiruwq›ĻdĻohkŽ›Ļq†kudg|Ļeh}Ļnryry“ĻæsǛfkxw–å
īĻ|wyrǛwhĻvloq“áĻsux·q“áĻnrpiruwq›ĻdĻfhqry–ĻsÇlmdwhoq“Ļq†kudg|Ļ
īĻy–wohpĻwxkqrxf›ĻwhfkqrorjlhĻ
īĻqdgq–m¬›ĻqdĻ}sudfry†q›ĻdĻsrx·lw›ĻrsurwlĻnryryµpĻdowhuqdwly†p
īĻ}hĻsrx·›wĻyĻu³}qµfkĻvlwxdf›fkĻ
s
|
īĻǛ·ndĻ}ĻÊĻedohq›Ļy|vwdŽ›ĻqdĻËĻsurw“}|
Podrobnější informace získáte na [email protected]
Generální partner / General partner
Ve vzdělávacích pobytech jsme jednička v ČR – z mnoha důvodů. Každý pobyt je unikátní, vždy přizpůsoben s ohledem na
odbornou náplň a vysoké nároky našich klientů. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč si vybrat právě nás:
ř
}dy†g–f›Ļdnfh
}gdupd
dvwĻsolqwĻe|oĻvshfl†oq–Ļy|ylqxwĻmdnrĻvloqµáĻhvwhwlfnµáĻ
nrpiruwq›áĻ yo†nqhpĻ }hv›ohqµĻ v|vw“páĻ nwhuµĻ mhĻ pr·q“Ļ
}dkuqrxwĻ grĻ yµure|Ļ sro|phwk|oðphwkdfu|odwry“Ļ su|vð
n|ÇlfhÜĻdvwĻsolqwĻy|x·›y†Ļy|ohs¬hq†Ļhðvnhoq†Ļyo†nqdáĻ
nwhu†ĻmvrxĻvshfl†oq–Ļr¬hwÇhqdĻdĻlpsuhjqry†qdĻsu|vn|ð
Çlf›ĻyĻwhfkqlfn“pĻsurfhvxĻ}dml¬®xm›f›pĻkrprjhqlwxĻ
vĻgrnrqŽhqrxĻdnu|o†wryrxĻsu|vn|Çlf›Ü
VÝSTAVA DENTÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ, MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ
2 360,-
Moderní odborné periodikum pro podnikatele i zaměstnance v oboru zubní protetiky. Magazín klade
důraz na stavovské informace a stavovskou politiku,
s akcentem na řešení ekonomických potřeb a problémů
v oboru. Magazín přináší i odborné články a novinky ze
světa zubní protetiky a souvisejících oborů, s důrazem
na moderní technologie a moderní výrobní postupy.
MÉDIA DATA
Ročník:
Periodicita:
Náklad:
Distribuce:
Formát:
Provedení:
1.
4x do roka
CZ 2 600 ks
zdarma do všech zubních laboratoří
215 x 297 mm
Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino
Vnitřek: Křída 115 g
Vazba: V2
Počet stran: 48-60
VYDAVATEL
Česká stomatologická akademie
Matušova 982, Rumburk 408 01, tel./fax: 412 384 013
4.5.2010 12:14:39
Revoluční kalkulace
pro revoluční období 2010-2015
. . . krok po kroku, rok po roku k tržním cenám!
Kalkulujte tržně! Za 5let ušetříte 6.750,K
Revoluční ceny*:
R
Cena zahrnuje:
5
50%
40%
4
30%
3
20%
2
10%
1
„
hodnotu vlastní publikace
„
korespondenční a telefonické poradenství ve věci
sleva v roce 2010, cena 2.250,sleva v roce 2011, cena 2.700,sleva v roce 2012, cena 3.150,sleva v roce 2013, cena 3.600,sleva v roce 2014, cena 4.050,-
* Běžná cena 4.500,- (s DPH).
Slevy na „revoluční kalkulace“ platí jen při
objednávce kalkulací na následujících 5 let.
zavedení účetní metodiky, dle standardů
předkládaného manuálu
„
vyhotovení nákladových a cenových kalkulací
„
garanci správnosti
Česká stomatologická akademie, Františka Nohy 1096, Rumburk, tel.: 412 384 013, [email protected], www.dentalcare.cz/kalkulace
1_10.indd 59
4.5.2010 12:15:29
Vzdělávací pobyty
s luxusními službami inclusive
Ve vzdělávacích pobytech jsme jednička v ČR – z mnoha důvodů. Každý pobyt je unikátní, vždy přizpůsoben s ohledem na
odbornou náplň a vysoké nároky našich klientů. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč si vybrat právě nás:
Nově
odlety:
1/ 2009
ze Slovenska
a Vídně
2/ 2009
3/ 20
09
Katal
og
Kat
vzděalog
láva
Katalog
vvzd
cích
ČRělá
vacích
a za
akcí
hran akc
í,, p
vvzdělávacích
akcí,
pobytů
a konferencí
po
ČR a zah
obbyt
ytůů a konf
raničičíí
a ko erencí
v ČR a zahraničí
nfer
encí
1. moment dárek
Postaráme se o vás
Třikrát ročně obdržíte poštou aktuální katalog DentalPlus, s nejširší nabídkou
vzdělávacích pobytů ze všech koutů světa, vždy šité na míru pro skupinu „dental
i medical“ – vybere si opravdu každý. Objednat se můžete jakkoliv – poštou, emailem i telefonicky. Nejlépe ihned -.
Objednáte-li se v předstihu, můžeme
naše pobyty lépe plánovat a proto vás za
to odměníme. Obdržíte praktický a hodnotný dárek – taktéž v předstihu. Dalokohled, digitální fotoaparát či GPS navigace
se hodí každému cestovateli -.
Před odletem (odjezdem) obdržíte detailní informace o destinaci i bližší pokyny k odletu. Přivítáme vás na letišti a náš
tým cestuje s vámi – tam i zpět. Zpravidla máte k dispozici po celou dobu pobytu zvláštního delegáta CK. S námi se neztratíte -.
Odborná náplň
Bohatá dokumentace
Vždy něco navíc
Náš vzdělávací pobyt vždy zahrnuje nejen
přednášky. Navštívíte též místní zdravotnické zařízení a budete moci diskutovat
s místními lékaři. Budete moci porovnávat
zdravotnictví napříč světem – z klinického
i ekonomického pohledu. Naše pobyty vás
obohatí i odborně -.
Po návratu domů obdržíte poštou obsáhlé materiály dokumentující odbornou část
pobytu, s naší garancí daňové uznatelnosti! K tomu navíc několik vzpomínkových
tištěných fotografií i bohatý fotoarchiv na
CD, aby jste si mohli vždy připomenout,
jak krásné to bylo -.
Našich zákazníků si opravdu vážíme,
a proto můžete čekat vždy něco navíc:
V průběhu pobytu tradiční tričko, ke konci drobný suvenýr „na památku“. Po návratu (spolu s fotodokumentací) žetony DentalPlus v hodnotě 1000,- . Vždy něco navíc -.
S námi si vždy vyberete
&GPVCN2N
WUA
KPFF
www.dentalplus.cz
1_10.indd 60
4.5.2010 12:15:33
Download

Ě - Komora zubních techniků ČR