EK-4
…. /…. /….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANDIRMA
Konu: İmar durumu hk.
Sayı:
Balıkesir ili Bandırma ilçesi , ……………… Mahallesi, ……………. pafta , ………….. ada,
……….... parselin malikiyim. Parselimin imar durumunun tarafıma bildirilmesini arz ederim.
EKLER:
1. Tapu örneği
2. Aplikasyon krokisi
ADRES:
………………... Mh.
………………... Cd./Sk.
…..…………….
Tel: ……………
AD SOYAD
İMZA
Download

EK-4 (İmar durumu hakkında)