EK-1
…. /…. /….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
BANDIRMA
Konu: İnşaat ruhsatı hk.
Sayı:
Balıkesir ili Bandırma ilçesi , ……………… Mahallesi, ……………. pafta , ………….. ada,
……….... parseldeki arsama inşaat yapabilmek için ...................................................................................
yürürlülükte olan idarenin mevzuatına ve imar yönetmeliğine göre ruhsat başvurumun neticelendirilmesini
istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.
YIBF: …………………
Saygılarımla
AD SOYAD
İMZA
Download

EK-1