Man
T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Karşıyaka İlçesi, …………………………………………………. Mahallesi, …………………………………… pafta,
………………………………..
ada,
……………………………………..
parselindeki
kayıtlı
taşınmazın
maliki
bulunmaktayım.
Parselime ait Vergi Dairesine verilmek üzere kısıtlılık belgesinin hazırlanarak tarafıma
verilmesi için gereğini arz ederim.
......……../......…../.......……
Mal Sahibi
Ad Soyad / İmza
T.C. KİMLİK NO:
Eki: Tapu örneği
Adres: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………….
Download

Man T.C. KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE